Китобхона — МУҲ

МУҲ

Муҳаббатов А. Асосҳои сиёсатшиносӣ, китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ

Муҳаббатов А. Истилоҳоти варзишии забони форсӣ

Муҳаббатов А. Самтҳои асосии корҳои тарбиявии ҷавонони донишҷӯ

Муҳаббатов А. Сиёсатшиносӣ

Муҳаббатов А. Ҳизбҳои сиёсӣ: воқеият ва дурнамо. Монография

Муҳаббатов А. Шакл ва усулҳои тарбияи ҷавонон дар макотиби олӣ

Муҳаббатов Х. М. Афзоиши аҳолӣ ва захираҳои зиндагӣ

Муҳаббатов X. Ганҷинаи кӯҳсор

Муҳаббатов Х. Ганҷинаи табиати Тоҷикистон

Муҳаббатов Х. М. Инсон ва табиат

Муҳаббатов Х. М. Об – манбаи ҳаёт

Муҳаббатов Х. М. Табиат гаҳвораи инсон

Муҳаббатов X., Ниёзов А. Ҳудудҳои табиии махсус ҳифзшавандаи Тоҷикистон

Муҳаббатов Х. М., Диловаров Р. Д., Раҳимов М. Р. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон

Муҳаббатов Х. М. Мавзеъҳои ҳифзшаванда ва сайёҳии Тоҷикистон

Муҳаббатов Х. М., Раҳимов М. Р. Географияи Тоҷикистон

Муҳаббатов Х. М., Раҳимов М. Р. Географияи Тоҷикистон (2017)

Муҳаббатов Х. М., Раҳмонов Ш. Т. Географияи аҳолӣ

Муҳаббатов Х. Табиату сарвати кӯҳсор

Муҳаммад А. Н. Давлатдории Сомониён: азамат ва ғуруби он

Муҳаммад А. Н. Донишномаи мухтасари сиёсӣ

Муҳаммад А. Н., Сафарализода Х. Қ. Амнияти миллӣ

Муҳаммад А. Н., Хидирзода М. У., Сафарализода Х. Қ. Сиёсатшиносӣ

Муҳаммад А. Н. Тоҷики тоҷвар

Муҳаммад Амини Ҳусейнпур. Зиндагонии Имом Абуҳанифа (р)

Муҳаммад Ғаззолӣ. Насиҳат-ул-мулук

Муҳаммад Ғоиб. Ба хона меҳмон омад

Муҳаммад Ғоиб. Ватандорӣ

Муҳаммад Ғоиб. Ғами ширин

Муҳаммад Ғоиб. Дар бистари нарми гул

Муҳаммад Ғоиб. Дар таҷаллии офтоби Аллома Иқбол

Муҳаммад Ғоиб. Девон

Муҳаммад Ғоиб. Меҳргиёҳ

Муҳаммад Ғоиб. Нури дида

Муҳаммад Ғоиб. Пойгаҳ

Муҳаммад Ғоиб. Сад ғазал

Муҳаммад Ғоиб. Сесаду шасту шаш ғазал

Муҳаммад Ғоиб. Сояи нур

Муҳаммад Ғоиб. Фарёди ёдҳо

Муҳаммад Ғуломризоӣ. Сабкшиносии шеъри форсӣ

Муҳаммад ибни Умари Родуёнӣ. Тарҷумон-ал-балоға; Рашидаддин Ватвот. Ҳадоиқ-ус-сеҳр фӣ дақоиқ-уш-шеър

Муҳаммад Иқбол. Дилнома: Гулчини ашъор

Муҳаммад Иқбол. Паёми Машриқ. Мураттиб М. Миршакар

Муҳаммад Иқбол. Пайғоми Машриқ. Мураттиб А. Ғаффоров

Муҳаммад Иқбол. Садои Машриқ. Мураттиб А. Ғаффоров

Муҳаммад Иқбол. Саду як ғазал

Муҳаммад Иқбол. Чароғи лола. Халилуллоҳ Халилӣ. Ошёни хор. Нодири Нодирпур. Шеъри ангур

Муҳаммад Иқбол. Эҳёи фикри динӣ дар ислом

Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Куллиёти форсӣ (2008)

Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Куллиёти форсӣ (2013)

Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷ. 1-2-3 (форсӣ)

Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷ. 3-4 (форсӣ)

Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷ. 5-6 (форсӣ)

Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷ. 3-4. Кит. 2

Муҳаммад Риёз. Аҳволу осор ва ашъори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Муҳаммад Субҳон. Гурги зард

Муҳаммад Субҳон. Гӯсола «Бе» гуфт

Муҳаммад Субҳон. Қиссаи лаклаки сафед

Муҳаммад Субҳон. Нолаи харгӯшча

Муҳаммад Субҳон. Рӯбоҳ ва гурги нодон

Муҳаммад Субҳон. Рӯбоҳ ва хирси нодон

Муҳаммад Субҳон. Хирси малла

Муҳаммад Ҳакимхон. Мунтахаб-ут-таворих. К. 1 (А. Мухторов)

Муҳаммад Ҳакимхон. Мунтахаб-ут-таворих. К. 2 (А. Мухторов)

Муҳаммад Ҳусейни Ҳайкал. Зиндагонии Муҳаммад. Ҷилди 1

Муҳаммадалии Аҷамӣ. Дар қаламрави шеъри Мавлоно

Муҳаммадалии Аҷамӣ. Тафаккур ва ҳис дар шеър

Муҳаммадалии Аҷамӣ. Хиттаи муаттари шеър

Муҳаммадалии Аҷамӣ. Ҳар субҳ зи ишқи ту оғоз мешавам…

Муҳаммадазими Ҳусайнбар. Нури ҳақиқат

Муҳаммадвафои Карминаӣ. Туҳфат-ул-хонӣ

Муҳаммадзамони Солеҳ. Девори Хуросон

Муҳаммадзод Х. Шоири миллат

Муҳаммадиев М. Баъзе хусусиятҳои лексикии «Шоҳнома»

Муҳаммадиев М. Лексикаи забони адабии тоҷик

Муҳаммадиев М. Луғати мухтасари синонимҳои забони тоҷикӣ

Муҳаммадиев М. Луғати синонимҳои забони тоҷикӣ

Муҳаммадиев М. Очеркҳо оид ба лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик

Муҳаммадиев М. Синонимҳо дар забони ҳозираи тоҷик (ҳиссаҳои номии нутқ)

Муҳаммадиев Ф. Асарҳои мунтахаб дар 2 ҷилд. – ҷҷ. 1-2

Муҳаммадиев Ф. Варта

Муҳаммадиев Ф. Дар он дунё: Повест

Муҳаммадиев Ф. Дар он дунё; Одамони куҳна: Повестҳо

Муҳаммадиев Ф. Дӯстон тоҷи сар

Муҳаммадиев Ф. Зайнаббибӣ: Очерк

Муҳаммадиев Ф. Куллиёт ҷҷ. 1-3

Муҳаммадиев Ф. Муҳоҷирон: Очерк ва ҳикоя

Муҳаммадиев Ф. Нон ва суруд: Очеркҳо

Муҳаммадиев Ф. Одамони куҳна: Повест

Муҳаммадиев Ф. Палатаи кунҷакӣ: Роман

Муҳаммадиев Ф. Сози Мунаввар: Ҳикояҳо ва қиссаи «Зайнаббибӣ»

Муҳаммадиев Ф. Тири хокхӯрда

Муҳаммадиев Ф. Хиёбони Нодир

Муҳаммадиев Ф. Шаби саввум (ҳикоя, қисса ва очеркҳо)

Муҳаммадиев Ф. Шоҳии япон: Повест

Муҳаммадиева Г. Балҷувон

Муҳаммадиева Г. Бӯйи модар

Муҳаммадиева Г. Қасоси зан

Муҳаммадиева Г. Мунтахаби осор

Муҳаммадиева Г. Навҳаи асп

Муҳаммадиева Г. Сафинаи муҳаббат

Муҳаммадиева Г. Чордодарон, 1-2

Муҳаммадиева Г. Яке буд, яке набуд

Муҳаммадӣ Ҳ. Фурӯғи субҳи доноӣ: Мунтахаби рисолаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва усулӣ, намунаи сенарияи ҷашнҳои давлатӣ ва миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба Наврӯз ва Меҳргон

Муҳаммадраҳим Карим. Ширин (қисса)

Муҳаммадризо Муҳаммади Неку. Ораши Камонгир

Муҳаммадризо Ноҷӣ. Фарҳанг ва тамаддуни исломӣ дар қаламрави Сомониён

Муҳаммадсолеҳи Нодим. Чакомаи Наврӯз

Муҳаммадхоҷаев А. Андешаҳо перомуни ирфон ва фалсафа

Муҳаммадхоҷаев А. Нақшбандия ва Хоҷа Аҳрор

Муҳаммадхоҷаева П. Ваҳдат дар таълимоти Аҳмади Сарҳиндӣ

Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони қотеъ. Ҷилди 1

Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони қотеъ. Ҷилди 2

Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони қотеъ. Ҷилди 3

Муҳаммадҳусайни Ҳоҷӣ. Мунтахаб

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Аббос Алиев

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Бухоро ҳеч гоҳ ватани туркон набуд!

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Диди эстетикии халқ ва насри реалистӣ (нашри дуюм)

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Забони миллӣ ва ҷаҳонгаройӣ

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Инсонгаройии омӯзиш ва забони миллӣ

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Истиқлол ва худшиносии иҷтимоиву маънавӣ

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Мактаби одамият (Баъзе масъалаҳои адабиёт ва маънавият)

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Нома ба М. С. Горбачев.

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Он чӣ бо табари ноинсофӣ тарош хӯрдааст.

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Пантуркизм ва сарнавишти таърихии тоҷикон

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Пантюркизм и история таджиков

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Равшангари бузург

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Садри Бухоро

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Садриддин Айнӣ — равшангари бузурги таърих

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Сарнавишти форсии тоҷикии Фарорӯд дар садаи бистуми милодӣ

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Тоҷикони Фарорӯд дар остонаи асри умед.

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Фитнаи Инқилоб дар Бухоро

Муҳаммадҷони Шакурии Бухороӣ. Фитнаи инқилоб дар Бухоро. Аббос Алиев

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Хуросон аст ин ҷо

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Ҳикоятҳои оканда аз ҳаёт

Муҳаммадшариф ибни Шоҳбадал ибни Маликшоҳ. Маноқиби Шайх Маслаҳатдини Хуҷандӣ

Муҳиддинов Абдулқодир. Мардуми шаҳр ва атрофи Бухоро тоҷиканд ё ӯзбак?

Муҳиддинов Абдулқодир. Фикрҳои мо дар бораи забони адабии тоҷикӣ

Муҳиддинов И. Зироати тоҷикони Вахон ва Ишкошим дар охири асри XIX ‒ ибтидои асри XX

Муҳиддинова Д. Муҳаммадҳусайни Ҳоҷӣ ва поэтикаи ғазалиёти ӯ

Муҳитдинов С. М. Энтомологияи умумӣ

Муҳтарам Ҳотам. Дафтари рубоӣ

Муҳтарам Ҳотам. Помир

Муҳтарам Ҳотам. Сурӯши сухан

Муҳтарам Ҳотам. Сухандору

Муҳтарам Ҳотам. Тоҷик

Муҳтарам Ҳотам. Ҳинди гумшуда; Зиҳӣ, Ҳисори Шодмон

Муҳтарам Ҳотам. Эрони гумшуда

Муҳтарам Ҳоҷӣ Неъматуллоҳ. Тазкират-уш-шуаро

Муҷахарфӣ Абдулҳай. Муфизу-л-анвор ва девони ашъор

Мушоира

Мушкетов И. В. Туркестан. Геологическое и орографическое описание тт. 1-2

Мушфиқӣ. Мунтахабот

Мушфиқӣ. Саду як ғазал

Муъмин Қаноат. Аз бесутун то кунун. Маҷмуаи шеърҳо ва достонҳо

Муъмин Қаноат. Гаҳвораи Сино

Муъмин Қаноат. Достони оташ

Муъмин Қаноат. Китоби замин. Маҷмуаи достон ва шеърҳо

Муъмин Қаноат. Корвони нур

Муъмин Қаноат. Қудрати ҷонофарин: Шеърҳо ва достонҳо

Муъмин Қаноат. Оинаи беғубори ман: Шеърҳо ва достонҳо

Муъмин Қаноат. Осори мунтахаб 1-2

Муъмин Қаноат. Оташи ишқ

Муъмин Қаноат. Мавҷҳои Днепр

Муъмин Қаноат. Меҳри сипеҳр

Муъмин Қаноат. Падар

Муъмин Қаноат. Сарҷӯйи сабз. Достонҳо ва шеърҳо

Муъмин Қаноат. Ситораҳои замин

Муъмин Қаноат. Ситораи Исмат. Достон

Муъмин Қаноат. Сурӯши Сталинград

Муъмин Қаноат. Сурӯши Сталинград. Тоҷикистон исми ман. Достонҳо

Муъмин Қаноат. Тоҷикистон — исми ман

Муъмин Қаноат. Ҳамосаи дод

Муъмин Қаноат. Шарора

Муъмин Қаноат. Як чаман сухан. Бозор Собир. Шохи қалам. Лоиқ Шералӣ. Забони дил

Муъминзода Ҳ. Зардушт ва оини ӯ. Бахши аввал

Муъминзода Ҳ. Зардушт ва оини ӯ. Бахши дуюм

Муъминов А. Полисемия в таджикском языке

Муъминова С. Б. Истилоҳоти хешутаборӣ дар лаҳҷаи тоҷикони Вахон.

Муъминҷонов З. Жанрҳои таҳлилии телевизион

Муъминҷонов З. Жанрҳои хабарии журналистикаи телевизион

Муъминҷонов З. Махсусияти жанрҳои иттилоотию таҳлилии телевизион

Муъминҷонов З. Телевизиони «Пойтахт» — меваи истиқлол

Муъҷам-ул-булдон

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 2

  1. барои ман китоби А.Н.Муҳмадов , Ш.А.Раҷабов
    《Амният ҳамчун падидаи системаи иҷтимоӣ 》Душанбе 2008 лозим

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.