Китобҳо. Донишномаҳо

donishnomaho

Китобҳо
Донишномаҳо

Таҳрири охирин 14.09.2022


Дар ин саҳифа донишномаҳо, маълумотномаҳо, фарҳанг-маълумотномаҳо ҷой дода шудаанд.
Нахустин донишнома (энсиклопедия)-и якҷилдаи тоҷик ба забони русӣ ба муносибати 50-солагии РСС Тоҷикистон соли 1974 дар Душанбе нашр шуда буд. Пас аз он солҳои 1978-1988 донишномаи умумии 8-ҷилдаи тоҷик бо номи «Энсиклопедияи Советии Тоҷик», солҳои 1989-1990 донишномаи дуҷилдаи кишоварзӣ бо номи «Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқ», солҳои 1988-2003 донишномаи сеҷилдаи адабиёту ҳунар бо номи «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик», соли 1988 «Энсиклопедияи мухтасари рӯзгордорӣ» ва ғ. чоп шуданд. Аз соли 2008 кори бозбинӣ ва бозсозии Донишномаи умумии миллии тоҷик оғоз гардид ва соли 2011 ҷилди якуми он бо номи «Энсиклопедияи Миллии Тоҷик» нашр шуд.

20 файли нав

Адибони Тоҷикистон (2014)
Донишномаи Донишгоҳи омӯзгорӣ
Донишномаи мухтасари кӯдакон ва наврасон
Донишномаи Сомониён. Ҷилди дувум
Донишномаи химия
Залесский К. А. Великая Отечественная война, 1941-1945: большая биографическая энциклопедия
Парандаҳо (Донишнома)
Рыжов К. Все монархи России. [Т. 1.]
Рыжов К. Все монархи мира. Т. 2. Греция. Рим. Византия
Рыжов К. Все монархи мира. Т. 3. Западная Европа
Рыжов К. Все монархи мира. Т. 4. Древний Восток
Рыжов К. Все монархи мира. Т. 5. Мусульманский Восток. VII-XV вв.
Рыжов К. Все монархи мира. Т. 6. Мусульманский Восток. XV-XX вв.
Фарҳанги мардум (Фолклори Эрон) (форсӣ)
Ҳайвоноти ширхӯр (Донишнома)
Ҳамадон бош!
Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 7. Замин ‒ Илля
Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 8. Илм – Исҳоқ
Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 9. Исҳоқ – Кашиш
Феҳристи миллии мероси фарҳанги ғайримоддӣ (2016)


 

Адибони Тоҷикистон (маълумотномаи мухтасари тарҷумаиҳолӣ) / Таҳия ва танзими Асрори Сомонӣ ва Маҷид Салим; Муҳаррирони масъул Сайидалӣ Маъмур ва Нуқраи Суннатниё; Муҳаррирони нашриёт Фарҳоди Карим ва Гурези Сафар. – Д.: Адиб, 2014. – 320 с.

adiboni_tojikiston.pdf,
21.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Вербер Бернард. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Гелеос, Рипол Классик. — М.: 2007. — 157 с.
Ин файл аз устод Ниёзов А. С. ба мо расид.

verber_enciklopedia.pdf,
945 kb
Ройгон фаро кашед

Донишномаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ. Мураттибон Саидмуроди Хоҷазод, Шарифмурод Исрофилниё ва Сахидод Раҳматуллозода. ‒ Д., 2021. ‒ 860 с.

ddot.pdf,
4.19 Mb
Ройгон фаро кашед

Донишномаи мухтасари кӯдакон ва наврасон / Нашри дуввуми такмилшуда. Сармуҳаррир Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ. Муҳаррири масъул Б. Абдураҳмонов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2016. ‒ 655 с.

donishnomai_kudakon.pdf,
53.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Донишномаи Сомониён. Дар ду муҷаллад. Ҷилди дувум. Зери назари академики АИҶТ Н. Ю. Салимов.‒ Хуҷанд: Нури маърифат, 2009. ‒ 528 с.

donishnomai_somoniyon_2.doc,
6.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик. Ҷилди 1. А – М. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Котиби масъул Н. Шарипов; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: Эр-Граф, 2015. ‒ 776 с.

donishnomai_farhang_1.pdf,
46.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик. Ҷилди 2. Н – Я. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Котиби масъул Н. Шарипов; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: Эр-Граф, 2017. ‒ 760 с.

donishnomai_farhang_2.pdf,
63.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик. Ҷилди 3. Наврӯз ва ҷашнҳои дигар. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Котиби масъул Н. Шарипов; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: Эр-Граф, 2018. ‒ 804 с.

donishnomai_farhang_3.pdf,
55.21 Mb
Ройгон фаро кашед

Донишномаи химия / Мураттиб Лутфулло Солиев; Зери назари акад. Н. Салимов; ДДОТ. ‒ Д.: Эр-Граф, 2016. ‒ 416 с.

donishnomai_ximiya.pdf,
61.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Донишномаи Шашмақом. Муҳаррири масъул: Аскаралӣ Раҷабов. Муҳаррири мусиқӣ: Абдувалӣ Абдурашидов, Фароғат Азизӣ. Зери назари Кароматулло Олимов, Раиси Комиссияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО. – Д.: Контраст, 2009. ‒ 423 с.

donishnomai_shashmaqom.pdf,
14.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Душанбе. Донишнома. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2016. ‒ ?150 с.

dushanbe_donishnoma.pdf,
13.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Залесский Константин Александрович. Великая Отечественная война, 1941-1945: большая биографическая энциклопедия. ‒ М.: ACT, 2013. ‒ 829, [2] с. : ил., портр., табл.

zalesskiy_vov_bbe.pdf,
50.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Матлаъ-ул-улум ва маҷмаъ-ул-фунун. Таълифи Воҷидалии Муҷмалӣ. Дар матбаъи Мустафоӣ Муҳаммадхон Мустафо табъ намуд. ‒ 1263 ҳ. (1846 исавӣ).
Чопи сангии номбурда нопурра аст. Аз сиву ҳафт боби дафтари аввал (Матлаъ-ул-улум) ҳашт боб чоп шуда, дафтари дуввум (Маҷмаъ-ул-фунун) нест.

matla-ul-ulum.pdf,
14.44 Mb
Ройгон фаро кашед

Муродов Мурод. Донишномаи фарҳанги рӯзноманигорӣ /М. Б. Муродов; Муҳаррир Шариф Комилзода; Вазорати фарҳанги ҶТ; ПИТФИ. – Д.: Аржанг, 2016. – 480 с.

murodov_donishnoma.pdf,
10.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Абдураҳмон Наврӯз (муаллиф ва мураттиб). Донишномаи мухтасари сиёсӣ /Муҳаррирони масъул: Ҳайдаров Р. Ҷ. – д. и. флс., проф., Саломов М. – н. и. ф., дотс.; Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АИ ҶТ. ‒ Д.: Эр-граф, 2016. – 378 с.

donishnomai_siyosi.pdf,
15.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Мусский С. Семашко И. 100 инсони бузургтарин. Тарҷумон Қ. Мадалиев. Муҳаррир Т. Нигорӣ / Китоб бо дастгирии молиявии С. Фатоев чоп шуд. – Д., 2010. – 440 c.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

100_inson.pdf,
9.04 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмон Эмомалӣ. Чеҳраҳои мондагор /Мушовирони илмӣ: ак. АИ ҶТ Абдуҷаббор Раҳмонзода, д.и.ф., проф. Нуриддин Саид. – Д.: Эр-Граф, 2016. – 364 с. – Эҳдо ба 25-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Хондани китоб

chehrahoi_mondagor.pdf,
15.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Парандаҳо (Донишнома). Сармуҳаррир: Н. Амиршоҳӣ; Мураттибон: А. Тошев, М. Мирзоева; Муҳаррирон: Б. Абдураҳмонов, Н. Сафаров. ‒ Д.: СИЭМТ, 2020. ‒ 36 с.

parandaho_d-noma.pdf,
26.88 Mb
Ройгон фаро кашед

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи России (600 кратких жизнеописаний). [Т. 1.] ‒ М.: Вече, 2003. ‒ 576 с.; ил.

ryzhov_vse_monarxi_1.pdf,
40.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи мира. Т. 2. Греция. Рим. Византия: Энциклопедия. ‒ М.: Вече, 1999. ‒ 419 с.

ryzhov_vse_monarxi_2.pdf,
4.34 Mb
Ройгон фаро кашед

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи мира. Т. 3. Западная Европа: Энциклопедия. ‒ М.: Вече, 2001. ‒ 442 с.

ryzhov_vse_monarxi_3.pdf,
4.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи мира. Т. 4. Древний Восток: Энциклопедия. ‒ М.: Вече, 2001. ‒ 608 с.

ryzhov_vse_monarxi_4.pdf,
21.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи мира. Т. 5. Мусульманский Восток. VII-XV вв.: Энциклопедия. ‒ М.: Вече, 2005. ‒ 544 с.: ил.

ryzhov_vse_monarxi_5.pdf,
27.93 Mb
Ройгон фаро кашед

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи мира. Т. 6. Мусульманский Восток. XV-XX вв.: Энциклопедия. ‒ М.: Вече, 2004. ‒ 544 с.

ryzhov_vse_monarxi_6.pdf,
27.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Салихов Нурали Назарович, Афсахзод Аббоси Аълохон. Журналистика в терминах и понятиях: Энциклопедический словарь системы СМИ /Под редакцией проф. Нуралиева А. Н., проф. Саъдуллаева А. С. – Д.: 2007. – 317 с.

jurnalistica_encikl.pdf,
2.77 Mb
Ройгон фаро кашед

Таджикистан: Сборник статей c картой. Под редакцией члена общества Н. Л. Корженевского. – Ташкент, 1925. ‒ Общество для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами. [Таджикская АССР. Справочник]

Содержание

tadzhikistan_1925.pdf,
11.33 Mb
Ройгон фаро кашед

Таджикская Советская Социалистическая Республика. Энциклопедический справочник. Гл. ред. М. С. Асимов. – Д.: Главная научная редакция Таджикской Советской энциклопедии АН Таджикской ССР, 1974. – 408 с.: ил.; 9 л., карт и 1 л. вкладка.

est_1974.pdf,
32.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги мардум (Фолклори Эрон). Таълифи Сайид Алии Мирниё. ‒ Теҳрон: Порсо, чопи аввал, зимистони 1369. ‒ 510 с. (форсӣ)

farhangi_mardum.pdf,
9.21 Mb
Ройгон фаро кашед

Феҳристи миллии мероси фарҳанги ғайримоддӣ / Зери назари Шариф Комилзода; Муҳаррири масъул Д. Раҳимов; Мураттибон: Раҳимов Д., Қличева Н., Зубайдов А. Муҳаммадиев Ҳ., Муродов М., Обидпур Ҷ., Қодиров Ф., Аминов А., Холмуродов З., Бердиева Ш., Носирова Л. Вазорати фарҳанги ҶТ. Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот. ‒ Д., 2016. ‒ 139 с.

fehristi_merosi_ghayrimoddi_2016.pdf,
1.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Феҳристи миллии мероси фарҳангии ғайримоддӣ. National inventory list of intangible cultural heritage / Зери назари Шариф Комилзода; Мураттиб Дилшод Раҳимӣ; Вазорати фарҳанги ҶТ. Пижӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот. ‒ Д.: Аржанг, 2018. ‒ 395 с. ‒ Ба забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.
Ин китоб лутфан аз устод Д. Раҳимӣ ба мо расид.

fehristi_merosi_ghayrimoddi_2018.pdf,
1.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳайвоноти ширхӯр (Донишнома). Сармуҳаррир: Н. Амиршоҳӣ; Мураттибон: А. Тошев, М. Мирзоева; Муҳаррирон: Б. Абдураҳмонов, Н. Сафаров. ‒ Д.: СИЭМТ, 2020. ‒ 36 с.

shirxurho_d-noma.pdf,
17.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳамадон бош! Китоби калони саволҳо ва ҷавобҳо. Маҷмуаи саволу ҷавобҳо барои наврасон. Тарҷумон Абдуқодири Абдуқаҳҳор; Муҳаррир Убайдулло Хӯҷаёров. ‒ Д.: Баҳманрӯд, 2012. ‒ 248 с.

hamadon_bosh.pdf,
34.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Чӣ? Кай? Дар куҷо? Мутарҷим Абдуқодири Абдуқаҳҳор; Муҳаррирон Убайдулло Хӯҷаёров ва Бароти Абдураҳмон; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: ЭР-граф, 2016. ‒ 248 с.; сд.

chi_kay_dar_kujo.pdf,
55.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Иборат аз 3 ҷилд. Ҷилди 3. Равзана – Ҷӯраев. Сармуҳаррир А. Қурбонов. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. – Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2004. – 551 с.

east_3_2004.pdf,
199.5 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 1. А ‒ Асос. Сармуҳаррир А. Қурбонов. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2011. ‒ 608 с.

emt_1.pdf,
27.93 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 2. Асос ‒ Боз. Сармуҳаррир Н. Амиршоев. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2013. ‒ 663 с.

emt_2.pdf,
48.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 3. Боз ‒ Вичкут. Сармуҳаррир Н. Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2014. ‒ 676 с.

emt_3.pdf,
69.19 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи Миллии тоҷик. Ҷилди 4. Вичлас – Гӯянда. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2015. ‒ 660 с.

emt_4.pdf,
83.88 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 5. Ғ – Дироя. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Н. Акбаров. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2017. ‒ 664 с.

emt_5.pdf,
64.13 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 6. Дирҳам – Замин. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2017. ‒ 664 с.

emt_6.pdf,
48.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 7. Замин – Илля. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Н. Акбаров; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: ЭР-граф, 2018. ‒ 648 с.; сд.

emt_7.pdf,
31.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 8. Илм – Исҳоқ. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Н. Акбаров; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: ЭР-граф, 2019. ‒ 677 с.; сд.

emt_8.pdf,
36.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 9. Исҳоқ – Кашиш. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул М. Холов; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: ЭР-граф, 2020. ‒ 676 с.; сд.

emt_9.pdf,
37.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 6. Дирҳам – Замин. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2017. ‒ 664 с.

emt_6.pdf,
48.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи насри муосири тоҷик. Айнӣ Садриддин. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як китоб /Таҳти назорати К. Айнӣ; Масъули нашр А. Қурбонов; Муҳаррири масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2009. ‒ 680 с.

yoddostho_1-4.pdf,
7.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи насри тоҷику форс: «Ахлоқи Муҳсинӣ», «Саргузашти Ҳотам», «Тӯтинома». Иборат аз як китоб /Масъули нашр Алиҷон Қурбонов; Муҳаррири масъул Баҳодур Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2009. ‒ 404 с.

entf_2009.pdf,
29.41 Mb
Ройгон фаро кашед

Энcиклопедияи советии тоҷик. Ҷилди 1. А – Гавҳар. Сармуҳаррири илмӣ М. С. Осимӣ. ‒ Д.: Сарредакцияи илмии Энcиклопедияи Советии Тоҷик, 1978. ‒ 763 с.

est_1.pdf,
77.66 Mb
Ройгон фаро кашед

Энcиклопедияи Советии Тоҷик. Ҷилди 2. Гавҳарак – Ирланд. Сармуҳаррири илмӣ М. С. Осимӣ. ‒ Д.: Сарредакцияи илмии Энcиклопедияи Советии Тоҷик, 1980. — 670 с.

est_2.pdf,
71.37 Mb
Ройгон фаро кашед

Энциклопедия кино Таджикистана. Научно-справочное издание / Авторы–составители Эльбаум Г. Б. и Рахимов С. Х. ‒ Д.: ЭР-граф, 2012. ‒ 396 с. + 48 л. ил.

ekt.pdf,
12.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 10

  1. Якчанд китобхо даркор шуданд,чи тавр дастрас кардан мумкин?

  2. чаро китобхои гушаи адабиёти илми аксар китобхояш скачать намешаванд?

  3. Дуруди фаровону сипоси бепоён!!!
    Ин камин аз ганҷинаи Шумо баҳравар гардид.

  4. Салом ба созандаи сайт хушбахтем ки шумо ва шумобаринҳо ҳастед ва дар хизмати халқу ватан мебошед ҳамеша сарбаланд обод ва дар ҷодаи илм ва ҳунар пешрав бошед ватан бо авбошон ё бесаводон обод намегардад ватан бо донишмандон хирадмандон ва кордонҳо обод ва пешрав мегардад бигзор сафи ҳамин хел одамони соҳибирода ва донишдуст зиёд бошад дар ватани азизи ман ташаккур

  5. Ташаккури зиёд! Сомонаи мазкур воқеан махзани илму маърифат аст!

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.