Китобҳо. Мероси адабӣ

meros

Китобҳо
Осори адибони ҷавон

Таҳрири охирин 10.01.2022


Дар ин саҳифа намунае аз осори шоирон ва нависандагони ҷавон овардаем. Албатта, «ҷавон» номидан рамзист, чунки бархе аз онҳо коршиносон ва донишмандони пурдида ҳастанд, ки акнун ба навиштан даст задаанд. Бархе дигар адибони баркамол бошанд ҳам аз сабаби набудани тарғибот ва ноогаҳии хонандагон ҳанӯз ҷойгаҳашон муайян нест.

Мо ба ин ҷавонон, ки суннати ҳазорсолаи бузургонамонро пайгирӣ кардаанд, комёбӣ хоста, қазовати арзиши навиштаҳояшонро ба хонанда вогузор мекунем.


 

Абдуллоҳи Раҳнамо. Дӯст дор зистан: Мунтахабе ба муносибати 50-солагии муаллиф. Муҳаррир: Қиёмиддин Сатторӣ. ‒ Д.: ЭР-граф, 2021. – 160 с.

a_rahnamo_dust_dor.pdf,
775 kb
Ройгон фаро кашед

Аҳмади Иброҳим. Спитаман. Катан. Тахористон. Ҳикоёт (Романи таърихӣ ва ҳикоёти иҷтимоӣ). Муҳаррир ва муаллифи пешгуфтор проф., Ҷумъахон Алимӣ. – Д.: Адиб, 2016. – 320 с.

a_ibrohim_spitaman.pdf,
5.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Ибодуллоҳи Солеҳ. Ишқи зиндагӣ: Маҷмуаи шеър. Муҳаррир Афсар Сармад. – Д.: Ирфон, 2019. ‒ 240 с.

i_soleh_ishqi_zindagi.pdf,
1.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Ибодуллоҳи Солеҳ. Сад ғазал ва сад дубайтӣ. – Д., 2020. – 248 с.

i_soleh_100_ghazal.pdf,
625 kb
Ройгон фаро кашед

Ибодуллоҳи Солеҳ. Ҷаҳоне дар чаҳор сатр (маҷмуаи шеърҳо) – Д., 2021. – 72 с.

i_soleh_jahone_dar_4.pdf,
498 kb
Ройгон фаро кашед

Иброҳими Дӯсталӣ. Як қадам то худ. Муҳаррир: Муҳаммадалии Аҷамӣ. ‒ Д.: ҶДММ «ГРАФИКА ПРИНТ», 2019. ‒ 88 с.

i_dustali_yak_qadam.pdf,
809 kb
Ройгон фаро кашед

Иброҳимҷон Дӯстализода. Мусиқии нафас. Бо иловаҳо ва таҳрири нав. – Д.: Балоғат, 2017. ‒ 40 с.

i_dustali_musiqii_naf.pdf,
1.87 Mb
Ройгон фаро кашед

Мақсуд Ориф. Суҳбатнома: Ғазалгунаҳои ирфонӣ. Қисми 1. – Хуҷанд: Ношир, 2020. – 164 с.

m_orif_suhbatnoma.pdf,
768 kb
Ройгон фаро кашед

Мақсуди Ориф. Ҳикоёт. ‒ Хуҷанд, 2015. ‒ 199 с.

m_orif_hikoyot.pdf,
905 kb
Ройгон фаро кашед

Муродӣ Алимуҳаммад. Боғи мурод: Маҷмуаи ашъор. Муҳаррир Сафар Амирхон. – Д.: Адиб, 2015. – 224 с.

murodi_boghi_murod.pdf,
1.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Муродӣ Алимуҳаммад. Моҳи хасрав (маҷмуаи шеърҳо). Муҳаррир Сафар Амирхон. – Д.: Фаридун, 2012. ‒ 456 с.

murodi_mohi_xasrav.pdf,
2.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Муродӣ Алимуҳаммад. Сунбулкон (гулчини ашъор). Муҳаррири масъул Аламхон Кӯчаров. Муҳаррир Сафар Амирхон. – Д.: Адиб, 2018. ‒ 440 с.

murodi_sunbulkon.pdf,
5.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадиева Гулчеҳра. Мунтахаби осор. Муҳаррирон: Зиё Абдулло ва Амирхони Аҳмадхон. ‒ Д.: Маориф, 2016. ‒ 328 с.

g_muhammadieva.pdf,
1.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳтарам Ҳотам. Дафтари рубоӣ (Рубоӣ ва
дубайтӣ). Муҳаррир Сафар Амирхон. – Д.: Адиб, 2020. – 176 с.

m_hotam_ruboi.pdf,
753 kb
Ройгон фаро кашед

Муҳтарам Ҳотам. Сурӯши сухан (Маҷмуаи
ашъор). Муҳаррир Гурез Сафар. – Д.: Адиб, 2009. – 272 с.

m_hotam_surush.pdf,
1.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳтарам Ҳотам. Сухандору (Маҷмуаи шеърҳо). Муҳаррир Гурез Сафар. – Д.: Адиб, 2018. – 192 с.

m_hotam_suxandoru.pdf,
795 kb
Ройгон фаро кашед

Неъмат Бобоҷон. Зиндаятим: қисса ва ҳикояҳо.
‒ Д.: Адиб, 2005. ‒ 256 с.

zindayatim.pdf,
981 kb
Ройгон фаро кашед

Озар Салим. Гуфтугӯйи нахлу моҳ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. ‒ Д.: Истеъдод, 2010. ‒ 100 с.

ozar_guftuguyi_naxlu.pdf,
3.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Орзу Шодӣ, Зарнигор Шодӣ. Модарнома. Муҳаррир Адирмуҳаммад Зафарзода. ‒ Панҷакент, 2003. ‒ 24 с.

orzu_modarnoma.pdf,
635 kb
Ройгон фаро кашед

Расул Собир. Фарёди дил (Шеърҳо ва ҳикояҳо). ‒ Д.: Адиб, 2004. ‒ 192 с.

rasul_sobir.pdf,
1.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Саидалӣ Саид. Ниёишномаи Пири Ҳисор (маҷмуаи шеърҳо). Мураттибон Иброҳими Наққош ва Афсар Сармад. Муҳаррир Раҳмат Назрӣ. – Д.: Адиб, 2021. – 352 с.

s_said_niyoyishnoma.pdf,
2.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Саидов Абдураҳмон. Сеҳри хома [Ҳикояҳо, латифаҳо ва саҳначаи ҳаҷвӣ]. Муҳаррир Ҳалимов Назрулло. ‒ Д., 2006. ‒ 80 с.

a_saidov_sehri_xoma.pdf,
635 kb
Ройгон фаро кашед

Се барги сабз. Баргузидаи ҳикояҳо аз осори адибон Юнуси Имомназар, Шариф Халил ва Фаридуни Фарҳодзод. Муҳаррири масъул ва ношир: Асадуллоҳ Исмоилзода; Таҳти назари: Марямбонуи Фарғонӣ. ‒ Тошканд: Noshirlik yog’dusi, 2019. ‒ 228 с.

se_bargi_sabz.pdf,
1.93 Mb
Ройгон фаро кашед

Султонмуроди Одина. Меҳроби умед. Муҳаррир Низом Қосим. ‒ Д.: Адиб, 2004. ‒ 48 с.

sultonmurod.pdf,
225 kb
Ройгон фаро кашед

Сурайё. Даст ба дасти орзу. ‒ Хуҷанд: Ношир, 2019. ‒ 171 с.

surayyo_dast_ba_dast.pdf,
850 kb
Ройгон фаро кашед

Сурӯш (Абдуҷаббори Шоҳаҳмад). Симоби маҳбус. Муҳаррир: Абдумавлон Самеев. ‒ Хуҷанд: Раҳим Ҷалил, 1998. ‒ 60 с.

surush_simobi_mahbus.pdf,
12.8 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳоҷӣ Умархӯҷаи Истаравшанӣ. Дӯстон дар коинот (Асари фантастикию илмӣ). Қисми якум. Муҳаррир: д. у. ф., проф. Абдулҳай Маҳмадаминов. ‒ Д.: Сурушан, 2004. ‒ 112 с.

duston_dar_koinot_1.pdf,
675 kb
Ройгон фаро кашед

Ҷовид Муқим. Қасос: Қиссаи детективӣ. Муҳаррир: Қ. Само. ‒ Д: Озар, 2013. – 150 с.

j_muqim_qasos.pdf,
604 kb
Ройгон фаро кашед

Ҷовид Муқим. Хиёнат: Қиссаи детективӣ. Муҳаррир: Қ. Само. ‒ Д: Озар, 2015. – 168 с.

j_muqim_khiyonat.pdf,
647 kb
Ройгон фаро кашед

Юнуси Имомназар. Аз санг сахт, аз гул нозук (Ҳикояҳо ва қиссаҳо; Очеркҳо, мақолаҳои публитсистӣ, таҳлилӣ ва фарҳангӣ). Қисми 1. Муҳаррир: Зебунисои Тоҳириён. – Тошканд: Extremum press, 2010. ‒ 328 с.

az_sang_saxt_1.pdf,
677 kb
Ройгон фаро кашед

Юнуси Имомназар. Аз санг сахт, аз гул нозук (Ҳикояҳо ва қиссаҳо; Очеркҳо, мақолаҳои публитсистӣ, таҳлилӣ ва фарҳангӣ). Қисми 2. Муҳаррир: Зебунисои Тоҳириён. – Тошканд: Extremum press, 2010. ‒ 328 с.

az_sang_saxt_2.pdf,
677 kb
Ройгон фаро кашед

Юнуси Имомназар. Деҳаи зархез: рисолаи пажӯҳишӣ-бадеӣ (дар бораи арзишҳои миллии деҳаи Эҷи ноҳияи Нурато ва намунаҳо аз осори эҷодкорони он) /Ю. Имомназар; Муҳаррири масъул Паймон. – Тошканд: Turon zamin ziyo, 2016. – 224 с.

dehai_zarkhez.pdf,
1.52 Mb
Ройгон фаро кашед

Юнуси Имомназар. Ҷоми саргардон: Қисса ва ҳикояҳо /Ю. Имомназар; Муҳаррир Тоҷибой Икромов. – Тошканд: Tamaddun, 2014. – 280 с.

jomi_sargardon.pdf,
1.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: