Китобҳо. Мероси адабӣ


kitob

Китобҳо
Мероси адабӣ

Таҳрири охирин 06.11.2018

Дар ин саҳифа осори бадеии гузаштагон ва имрӯзиёнамон оварда шудааст.Инчунин беҳтарин осор аз адабиёти ҷаҳонӣ, ончи дар асл аст, камтар, ва ончи ки ба тоҷикӣ баргардон шудааст, бештар, ҷой дода шудааст. Маводи саҳифа ҳанӯз пурра нест, вале бо мурури замон такмил хоҳад ёфт. Хонанда ҳар он чиро, ки писандаш аст, метавонад барои худ ройгон фаро кашад.

Абдуллоҳи Ҳотифӣ. Ширин ва Хусрав. Мураттиб ва муаллифи сарсухан Ҷобулқо Додалишоев. Муҳаррири масъул Аълохон Афсаҳзод. – Д.: Дониш, 1981. – 116 с.

shirin_va_khusrav.pdf,
21.1 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон (Барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ)/ Таҳиягари чоп, муаллифи сарсухан ва шореҳи тавзеҳоту луғат Аълохон Афсаҳзод. – Д.: Адиб, 1987. – 160 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

bahoriston_1.pdf,
7.17 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон/ Таҳиягари матн, муаллифи сарсухану тавзеҳот ва шореҳи луғот Аълохон Афсаҳзод. Муҳаррир Асрори Раҳмонфар. Ҳозиркунандаи чоп Аббоси Аълохон. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2008. — 139 с.

bahoriston.pdf/rar,
1,24 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдураҳмони Ҷомӣ, Нуриддин. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд. Ҷилди 3 (Силсилат-уз-заҳаб; Саломон ва Абсол; Туҳфат-ул-аҳрор). Таҳияи К. Айнӣ, А. Зуҳуриддинов. – Д.: Адиб, 1987. – 288 с.

jomi_osor_3-8.pdf,
46.97 Mb
Ройгон фаро кашед
jomi_osor_3-8_1.pdf,
13.96 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдураҳмони Ҷомӣ, Нуриддин. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд. Ҷилди 6 (Девони 2 – «Воситат-ул-иқд»)

jomi_osor_6-8.pdf,
7.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдураҳмони Ҷомӣ, Нуриддин. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд. Ҷилди 7 (Девони 3 – «Хотимат-ул-ҳаёт», «Баҳористон»). – Д.: 1989. – 542 с.

jomi_osor_7-8.pdf,
82.75 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд. Ҷилди 8: «Нафаҳот ал-унс», «Рисолаи қофия»,»Рисолаи арӯз»,»Рисолаи мусиқӣ», «Шарҳи рубоиёт» ва мактубот. – Д.: Адиб, 1990. – 496 с.

jomi_osor_8-8.pdf,
10.76 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 1. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2007. – 480 с.

shohnoma_1.pdf,
2,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди I. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. — Д.: Ирфон, 1964. – 468 с.

shohnoma_I.pdf,
17.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 2. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2007. – 480 с.

shohnoma_2.pdf,
2,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди II. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. — Д.: Ирфон, 1964. – 552 с.

shohnoma_II.pdf,
66.34 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 3. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2008. – 480 с.

shohnoma_3.pdf,
2,05 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди III. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. — Д.: Ирфон, 1964.

shohnoma_III.pdf,
29.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 4. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2008. – 480 с.

shohnoma_4.pdf,
1,93 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди IV. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. — Д.: Ирфон, 1965.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

shohnoma_IV.pdf,
98.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 5. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2008. – 480 с.

shohnoma_5.pdf,
1,96 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди V. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. — Д.: Ирфон, 1965.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

shohnoma_V.pdf,
114.74 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 6. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2008. – 480 с.

shohnoma_6.pdf,
1,96 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 7. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2009. – 480 с.

shohnoma_7.pdf,
1,96 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 8. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2009. – 480 с.

shohnoma_8.pdf,
1,96 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 9. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2009. – 480 с.

shohnoma_9.pdf,
1,96 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 10. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Камол Айнӣ ва Зоҳир Аҳрорӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2010. – 416 с.

shohnoma_10.pdf,
1,96 Mb
Ройгон фаро кашед

Абӯалӣ ибни Сино. Авҷи Зуҳал. Маҷмӯаи шеърҳо. Таҳияи Ш. Ҳусейнзода, К. Айнӣ, Х. Шарифов. – Д.: 1980. – 256 с.

ibni_sino_avji_zuhal.pdf,
9.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Азиз Абулвайс. Андарзҳо: Маҷмӯа. Муҳаррир Одина Мирак. — Д.: «Адиб», 2004. — 96 с.

aziz_andarzho.pdf,
517 kb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Ашъори мунтахаб. Тартибдиҳанда А. Маниёзов. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. – 171 с.

ayni_ash-ori_muntakhab.djvu,
15,81 Mb
Ройгон фаро кашед
ayni_ash-ori_muntakhab.pdf,
5.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 1. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Мухтасари тарҷимаи ҳоли худам», «Ҷаллодони Бухоро», «Одина»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. – 347 с.

ayni_kulliyot_01.pdf,
16,35 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 3. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Ғуломон»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1960. – 622 с.

ayni_kulliyot_03.pdf,
36,98 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 4. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Х. Айнӣ. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Марги судхӯр», «Ятим»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1961. – 352 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_04.pdf,
19,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 5. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва М. Шукуров. Муҳаррир Ҳ. Аҳрорӣ. [«Аҳмади девбанд», «Моҳрӯй», «Мактаби кӯҳна», «Колхози «Коммунизм»», «Ҷашни таърихӣ», «Тирози ҷаҳон», «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик», «Асарҳо аз китобҳои дарсӣ», «Бозиҳои бачагон» ва ғ.] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1963. – 276 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_05.pdf,
14,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 6. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва М. Шукуров. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Ёддоштҳо», қисмҳои 1 ва 2] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1962. — 415 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_06.pdf,
29,18 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 7. [«Ёддоштҳо», қисмҳои 3 ва 4] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1962.
Мутассифона, ин китоб бо айби хазина нобуд гардидааст. Нусхаи дигар нест.

ayni_kulliyot_07.pdf,
42,69 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ С. Куллиёт. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 9. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ, А. Маниёзов, Салоҳат Айнӣ. Муҳаррир Холида Айнӣ. [Публитсистика, мақола, хитоба ва фелетонҳо (1919-1954)] – Д.: Ирфон, 1969. ‒ 524 с.
Хушбахтона, бо мадади дӯстон ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_09.pdf,
20,07 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 11. Китоби дуюм. Тартибдиҳанда ва ба чоп тайёркунанда К. Айнӣ. Муҳаррир Р. Ҳодизода. [«Мирзо Абдулқодири Бедил», мақолаҳо доир ба санъат ва мусиқӣ] – Д.: Ирфон, 1964. – 437 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_11.pdf,
20,88 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 12. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Ҳ. Рауфов. Муҳаррир Раҳим Ҳошим. [«Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»] – Д.: Ирфон, 1976. – 565+206 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_12.pdf,
58,12 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 13. Ба чоп тайёркунанда К. Айнӣ. Муҳаррир А. Зуҳуриддинов. [«Восифӣ ва хулосаи «Бадоеъ-ул-вақоеъ»», «Қамар»] – Д.: Ирфон, 1977. – 432 с.

ayni_kulliyot_13.pdf,
32,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 14. Таҳти назар, бо кӯшиш ва муқаддимаи Камолиддин Садриддинзода Айнӣ. Таҳиякунандаи матн, мураттиби вожанома ва муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Умаров. [«Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро»] – Д.: Матбуот, 2005. – 271 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_14.pdf,
16,05 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ С. Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. Исёни Муқаннаъ. Очеркҳои адабӣ-таърихӣ. (Барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ). – Д.: Маориф, 1978. – 468 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

ayni_temurmalik.pdf,
50.13 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Мактаби куҳна: Повест – Д.: ТҶБ «Истиқбол», 2010. — 56 с.

ayni_s_maktabi_kuhna.pdf,
21,09 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Марги судхӯр: Повест. – Д.: Ирфон, 1986. — 160 с. (Аз нашри соли 1953 Тоҷгиз чоп мешавад)

margi_sudkhur_1986.pdf,
44.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Марги судхӯр (қисса). Мураттиб Аламхон Кӯчаров. Муҳаррир Одина Мирак. – Д.: Адиб, 2010. — 220 с.

mrg_sudkhur_kucharov.pdf,
5.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Марги судхӯр: Повест. – Д.: ТҶБ «Истиқбол», 2011. – 156 с. – Бунёди адабии Садриддин Айнӣ

margi_sudkhur_2011.pdf,
67.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин (ҷамъкунанда). Намунаи адабиёти тоҷик. 300-1200 ҳиҷрӣ. Бо муқаддимаи Абулқосим Лоҳутӣ. 1925-ми мелодӣ, 15-ми март. Самарқанд. – Маскав: Книжная фабрика Центрального издательства народов СССР, 1926. – 626 с.: ил.(форсӣ)

ayni_s_namunai_ad_tojik.pdf,
15,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Намунаи адабиёти тоҷик. Аз хати форсӣ таҳия ва тасҳеҳи Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2010. – 448 с.

ayni_s_namunai_2010.rar,
18,8 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Одина. Матни илмӣ бо тадқиқу тасҳеҳ ва тавзеҳоти Аламхон Кӯчаров. Муҳаррири масъул: узви вобастаи АУ Тоҷикистон С. Ш. Табаров. – Д.: Дониш, 1992. – 204 с. – ДОК ба номи Рӯдакӣ

odina.pdf,
12,2 Mb
Ройгон фаро кашед

Андарзномаи Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ. Мураттиб ва муаллифи пешгуфтору тавзеҳот: Мирзо Муллоаҳмад. Муҳаррири масъул Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2007. – 168 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

andarznomai_mavlono.pdf,
3.03 Mb
Ройгон фаро кашед
andarznomai_mavlono_2.pdf,
39.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Андарзномаи Фирдавсӣ. Таҳия ва тадвин аз Зоҳир Аҳрорӣ, Камол Айнӣ. Муҳаррир Раҳмон Раҷабӣ. – Д.: Ирфон, 1992. – 272 с.

andarznomai_firdavsi.pdf,
8.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. – Д.: Ирфон, 1985. – 208 с.

hiloli_barguzida.pdf,
7.48 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадриддин Ҳилолӣ. Ғазалиёт [305 ғазал] / Муҳаррир Қутбӣ Киром. – Д.: Ирфон, 1968. — 252 с.

hiloli_ghazaliyot.pdf,
32.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Девони ашъори Абулқосим Лоҳутӣ. Нусхаи нашри Маскав (1975). Китобхонаи ройгони форсӣ: persianbook.blogspot.com, 2006. – 78 c. (форсӣ)

devoni_lohuti.pdf/rar,
740 kb
Ройгон фаро кашед

Девони Бедил маа Нукоти Бедил. Дар матбааи номии Навал Кишура табъ шуд. Чопи сангии Ҳиндустон. – Конпур: 1886/1302 ҳ. қ. – 258 с. (форсӣ)

devoni_bedil.pdf,
10 Mb
Ройгон фаро кашед

Девони Ҳилолии Чағатойӣ (Бо «Шоҳу Дарвеш» ва «Сифот-ул-ошиқин»-и ӯ). Бо тасҳеҳу муқобила ва муқаддимаву феҳраст аз Саид Нафисӣ. – Теҳрон: Саноӣ, 1368. – 334+24 с. (форсӣ)

hiloli_devon.pdf,
6,58 Mb
Ройгон фаро кашед

Зороастрийские тексты. Суждение Духа разума (Дадестан-и-меног-и-храд). Сотворение основы (Бундаҳишн) и другие тексты [Шайаст-на-шайаст. Чим-и дрон. Андарз-и данаг-мард. Хвешкариҳ-и-редагон]. Издание подготовлено О. М. Чунаковой. — М.: Вост. литература, 1997. — 352 с.

zoroast_teksty.djvu/rar,
6,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Зулфия Атоӣ. Сояи зулф (Шеърҳо). Муҳаррир: Сайидалӣ Маъмур. – Д.: «Адиб», 2005. — 256 с.

zulfiya_soyai_zulf.pdf,
942 kb
Ройгон фаро кашед

Икромӣ Ҷалол. Гули бодом: Роман. Муҳаррирон: Маҳбуба Сироҷова ва А. Маҳмадшоҳ. – Д.: «Адиб», 2000. – 224 с. (Дар бораи Туҳфа Фозилова)

guli_bodom.pdf,
5.13 Mb
Ройгон фаро кашед

Икромӣ Ҷалол. Духтари оташ: Роман. Муҳаррир З. Абдулло. — Д.: Адиб, 2009. — 560 с.

ikromi_dukht_otash.pdf,
38.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Икромӣ Ҷалол. Тахти вожгун: Роман. – Д.: Ирфон, 1974. – 339 с.

taxti_vozhgun.pdf,
20.64 Mb
Ройгон фаро кашед

Китоби Ҳаким Синдбод. Аз рӯйи «Синдбоднома»-и Заҳирӣ. Таҳрири Ҷ. Азизқулов. Муҳаррир Сорбон. – Д.: Ирфон, 1971. – 268 с.

sindbodnoma_1971.pdf,
55,42 Mb
Ройгон фаро кашед

Куллиёти Ироқӣ. Аз тасонифи шоири бедил ва нозими бетамсил, саромади суханварӣ ва нуктадонӣ, ал-маъруф ба Мулло Ироқӣ./Чопи сангӣ (Ҳиндустон). – 225 с. (форсӣ)

kulliyoti_iroqi.pdf,
9,0 Mb
Ройгон фаро кашед

Куллиёти Убайди Зоконӣ. Шомили қасоид, ғазалиёт, қитаот, рубоиёт, маснавиёт ва латоиф./ Муқобала бо нусхаи мусаҳҳаҳи устоди фақид Аббос Иқбол ва чанд нусхаи дигар. Шарҳ, таъбир ва тарҷумаи луғот ва оёт ва ибороти арабӣ аз Парвиз Атобакӣ. – Теҳрон: Шоҳобод, 1342. – 367 с. (форсӣ)

kulliyoti_u_zokoni.pdf/zip,
4,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Куллиёти Ҷомӣ. Дар матбааи номии Навал Кишура, воқеи Конпур табъ шуд. Чопи сангии Ҳиндустон. — Конпур: 1902. — 568 с. (форсӣ)

kulliyoti_jomi.pdf/rar,
16,2 Mb
Ройгон фаро кашед

Қиссаи Амир Ҳамза разияллоҳу анҳу (Ҳамзанома). Иборат аз ду ҷилд. Ҷилдҳои 1-2. Таҳияи Темур Шукурзода ва Тиллои Соҳибназар. Муҳаррир Саидиён Исматуллоҳ. Сармуҳаррир Амриддини Ҷалол. – Д.: Ориёно, 1992. — 368 с. (саҳифаи охир афтодааст)

amir_hamza_1-2.pdf,
21.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Лоиқ Шералӣ. Варақи санг: Шеърҳо ва рубоиёт / Муҳаррир А. Азизов. – Д.: Ирфон, 1980. – 272 с.

loiq_varaqi_sang.pdf,
9.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Лоиқ Шералӣ. Дасти дуои модар: Силсилаи шеърҳо / Муҳаррир М. Хоҷаев. – Д.: Адиб, 1990. – 112 с.

dastu_duoi_modar.pdf,
10.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Лоиқ Шералӣ. Девони дил: Маҷмӯаи ашъор / Мураттиб Р. Шералӣ; Муҳаррир С. Маъмур. – Д.: Адиб, 2006. – 492 с.

loiq_devoni_dil.pdf,
92.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Лоиқ Шералӣ. Куллиёт. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. Ашъор. / Мураттибон: Баҳриддини Алавӣ ва Ромиши Лоиқзода. Муҳаррир Мубашшир Акбарзода – Д.: Адиб, 2008. – 564 с.

loiq_kulliyot.pdf/rar,
5,52 Mb
Ройгон фаро кашед

Лоиқ Шералӣ. Куллиёти ашъор / Мураттибон: н.и.ф. Баҳриддини Ализода (Алавӣ) ва Ромиши Шералӣ. – Д.: 2001. – 784 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

loiq_kulliyot_2001.pdf,
6,36 Mb
Ройгон фаро кашед

Лоиқ Шералӣ. Ману дарё: Ашъори баргузида / Муҳаррир М. Шукурзода. – Д.: Адиб, 1991. – 304 с.

loiq_manu_daryo.pdf,
49.02 Mb
Ройгон фаро кашед

Лоиқ Шералӣ. Марди роҳ: Шеърҳо. – Д.: Ирфон, 1978. – 232 с.

loiq_mardi_roh.pdf,
26.33 Mb
Ройгон фаро кашед

Лоиқ Шералӣ. Хоки Ватан: Шеърҳо / Муҳаррир Қ. Киром. – Д.: Ирфон, 1975. – 159 с.

loiq_khoki_vatan.pdf,
31.22 Mb
Ройгон фаро кашед

Лоиқ Шералӣ. Хонаи чашм: Маҷмӯа. – Д.: Ирфон, 1982. – 384 с.

loiq_khonai_chashm.pdf,
79.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Лоҳутӣ Абулқосим. Номаҳо. Муҳаррири масъул Абдураҳмон Абдуманнонов. Мураттиб ва муаллифи тавзеҳот Хуршеда Отахонова. – Д.: «Адиб», 2004. — 112 с.

lohuti_nomaho.pdf,
678 kb
Ройгон фаро кашед

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. 800 ғазали дилошӯб. / Таҳия ва танзими Асрори Раҳмонфар ва Ато Мирхоҷа. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2007. – 856 с.

800_ghazal.pdf/rar,
1,14 Mb
Ройгон фаро кашед

Маснавии маънавӣ. Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Бар асоси матни Р. Николсон ва муқобила бо нусхаҳои дигар. Таҳти назари Муҳаммад Борӣ; Таҳия, танзим ва баргардони матн: Б. Ализода (Алавӣ), А. М. Хуросонӣ; Виростор: М. Акбарзод. – Теҳрон: Нашри замон, 1370 ҳ. = 2001 (Мутаассифона, pdf-файл ноқис аст: охири дафтари панҷум ва дафтари шашум афтодаанд).
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

masnavii_ma-navi.pdf,
61.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Мастон Шералӣ. Мероси дил. Шеърҳо. Мураттиб Хуршед Шералӣ. Муаллифи пешгуфтор ва муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. – Д.: «Адиб», 2005. — 192 с.

maston_sherali.pdf,
586 kb
Ройгон фаро кашед

Маҳастии Ганҷавӣ. Рубоиёт. Тартибдиҳанда ва муқаддима Рафаил Ҳусайнов. Зери назари Муҳаммадоқо Султонов. – Боку: Jазычы, 1985. – 59 с. (форсӣ)

mahasti_ruboiyot.pdf,
2,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Минҳоҷ-ул-орифин / Таҳияи Ҳ. Асозода. – Кӯлоб: 1993. – 30 с.

minhoj_ul_orifin.zip,
1,04 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Куллиёти форсӣ./ Муҳаррири масъул Қиёмиддин Сатторӣ. Ҳуруфчин ва саҳифабанд Ҳамидуллоҳи Азиз. – Д.: Паёми ошно, 2008. – 594 с.: ил.

kulliyoti_iqbol.pdf,
2,69 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Иқбол. Пайғоми Шарқ: Маҷмӯаи шеърҳо. Мураттиб А. Ғаффоров. – Д.: Адиб, 1987. – 320 с.

payghomi_sharq.pdf,
14.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъмат Бобоҷон. Зиндаятим: қисса ва ҳикояҳо. Муҳаррир Гурез Сафар. – Д.: «Адиб», 2005. — 256 с.

zindayatim.pdf,
982 kb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт: Иборат аз 5 ҷилд. Ҷилди 4. Шарафнома. Бо сарсухан, тасҳеҳ ва муқобилаи А. Девонақулов ва А. Ҷонфидо. Муҳаррири масъул д.и.ф. А. Афсаҳзод. – Д.: Ирфон, 1984. – 496 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

nizomi_kulliyot_4.pdf,
145,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Носири Хусрав. Осори баргузида: Саодатнома; Қитъаҳо; Сафарнома. Таҳия ва сарсухани Маъруф Бобоҷон ва Наим Маликисломов. Муҳаррири масъул Аҳмадҷон Хистеварзӣ – Хуҷанд: Анис, 2003. – 143 с.

n_xusrav_osor_2008.pdf,
9.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Носири Хисрав. Сафарнома. Ба чоп тайёркунандагон: Камол Айнӣ, Салоҳат Айнӣ. – Д.: Ирфон, 1970. – 120 с.

safarnoma_1970.pdf,
6.19 Mb
Ройгон фаро кашед

Пайрав Сулаймонӣ. Маҷмӯаи шеърҳо. Тартибдиҳанда М. Турсунзода. – Сталинобод-Ленинград: Нашрдавтоҷик, 1941. – 156 с.

sulaymoni.pdf/rar,
4,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Пехлевийская божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Вираз намаг) и другие тексты [Ҳандарз-и Ошнар-и данаг. Аййадгар-и Зареран.Хусрав-и Кавадан уд редаг-е. Драхт-и асуриг. Визаришн-и чатранг уд ниҳишн-и нев-ардашир]. Введение, транслитерация пехлевийских текстов, перевод и комментарий О. М. Чунаковой. – М.: Вост. литература, 2001. – 206 с.

pahl_bozhest_komed.pdf,
7,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Расул Собир. Фарёди дил (Шеърҳо ва ҳикояҳо). — Д: «Адиб», 2004. — 192 с.

rasul_sobir.pdf,
1,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Сардор Раҳдор. Толиби дидор. Маҷмӯаи шеърҳо. – Д.: 2009. – 175 с.: ил.

sardor_tolibi_did.pdf,
1,30 Mb
Ройгон фаро кашед

Сафарномаи Ҳаким Носири Хисрави Алавии Балхӣ. Мутазаммини ҳолоти сафари Эрон ва Арминия ва Шом ва Фаластин… маа Савонеҳи Умрии мусанниф. Ҳасби фармойиши ҷаноби муншӣ Муҳаммад Яъқуб Алисоҳиб дар матбааи ахбори хайрхоҳи Ҳинд, ба эҳтимоми Маҳо Наройн. – Деҳлӣ: 1882. — 134 с.

safarnoma.pdf,
4,56 Mb
Ройгон фаро кашед

Саъдии Шерозӣ. Бӯстон. Мураттиб Саҳобиддин Сиддиқов. Ҳозиркунандаи чоп Мубашшир Акбарзод. Муҳаррири масъул Холов Музаффар. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2008. — 292 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

sa-di_buston.pdf,
6.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Саъдии Шерозӣ. Гулистон. Ба чоп тайёркунанда, муаллифи муқаддима ва мураттиби луғат Саҳобиддин Сиддиқов. Муҳаррири масъул Аълохон Афсаҳзод. – Д.: Дониш, 1988.

guliston_1988.pdf,
56.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Саъдии Шерозӣ. Гулистон. Мураттиб Саҳобиддин Сиддиқов. Ҳозиркунандаи чоп Мубашшир Акбарзод. Муҳаррири масъул Холов Музаффар. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2008. — 232 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

guliston_2008.pdf,
4.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Султонмуроди Одина. Меҳроби умед. Муҳаррир Низом Қосим. — Д.: «Адиб», 2004. — 48 с.

sultonmurod.pdf,
226 kb
Ройгон фаро кашед

Толис Пӯлод. Тобистон. Повест ва ҳикояҳо. (Барои наврасон ва ҷавонон). Мураттиб Иноят Рустамова. Муҳаррир Ю. Аҳмадзода. – Душанбе, «Адиб», 2009. – 128 с.

tolis_tobiston.pdf,
1,19 Mb
Ройгон фаро кашед

Улуғзода Сотим. Восеъ: Роман. – Д.: Ирфон, 1979. – 368 с.

ulughzoda_vose.pdf,
22.8 Mb
Ройгон фаро кашед

Улуғзода Сотим. Ривояти суғдӣ: Повест. — Д.: Адиб, 2002. – 220 с.

ulughzoda_riv_sughdi.rar,
15,3 Mb
Ройгон фаро кашед
rivoyati_sughdi.pdf,
12.08 Mb
Ройгон фаро кашед

Улуғзода Сотим. Саргузашти Собир (Субҳи ҷавонии мо). Ҳозиркунандаи чоп Қиёмиддин Сатторӣ. – Д.: Маориф, 2015. – 240 с.

ulughzoda_s_subhi_javoni.pdf,
15,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Улуғзода Сотим. Фирдавсӣ (роман). Д.: Адиб, 1988. — 272 с.

ulughzoda_fir.pdf/rar,
32,77 Mb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. Матни пурраи асар. Нашри электронӣ аз рӯйи чопи охирини (сеюми) тоҷикии китоб вироста шуда (матни интиқодӣ кори донишманди Эрон Ғуломҳусайни Юсуфӣ) – Д.: 201Х. – 207 с.

qobusnoma.pdf,
911 kb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаоли Кайковус. Кобуснома. Перевод Е. Э. Бертельса. — Д.: Адиб, 1990. — 160 с. – Серия «Школьная библиотека».
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

qobusnoma_1.pdf,
51.47 Mb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. Ба чоп ҳозиркунанда Мирзо Муллоаҳмадов (Барои бачаҳои синни миёна ва калони мактабӣ). – Д.: Маориф, 1979. – 192 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

qobusnoma_2.pdf,
45,58 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарзона. Себарга. Маҷмӯаи шеърҳо. – Хуҷанд: 2010. – 504 с.

sebarga.pdf,
916 kb
Ройгон фаро кашед

Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф. Таҳия, пешгуфтор, шарҳи луғатҳо ва тавзеҳоти Абдушукури Абдусаттор, Бурҳон Сайфиддинов. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2011. – 336 с.

latoifuttavoif.pdf/rar,
2,11 Mb
Ройгон фаро кашед

Фирдоуси. Шахнаме. Том первый. От начала поэмы до сказания о Сохрабе. Издание подготовили Ц. Б. Бану, А. Лахути, А. А. Стариков. Отв. ред. Е. Э. Бертельс. Ред. перевода А. Лахути. – М.: 1957. – 676 с.: ил.

firdousi_1.djvu/zip,
7,20 Mb
Ройгон фаро кашед

Фирдоуси. Шахнаме. Том второй. От Сказания о Ростеме и Сохрабе до Сказания о Ростеме и Хакане Чина. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути, комментарии А. А. Старикова. Отв. ред. А. А. Стариков. Ред. перевода А. Азер. — М.: 1960. – 644 с.: ил.

firdousi_2.djvu/zip,
6,24 Mb
Ройгон фаро кашед

Фирдоуси. Шахнаме. Том третий. От Сказания о битве Ростема с Хаканом Чина до царствования Лохраспа. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути, комментарии А. Азера и Ц. Б. Бану-Лахути. Отв. ред. А. Н. Болдырев. Ред. перевода А. Азер. — М.: Наука, 1965. – 592 с.: ил.

firdousi_3.djvu/zip,
5,15 Mb
Ройгон фаро кашед

Фирдоуси. Шахнаме. Том четвертый. От царствования Лохраспа до царствования Искендера. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути, комментарии В. Г. Луконина. Редактор текста А. Азер. Отв. ред. А. Н. Болдырев. — М.: Наука,1969. – 460 с.: ил. (

firdousi_4.djvu/zip,
4,86 Mb
Ройгон фаро кашед

Фирдоуси. Шахнаме. Том пятый. От начала царствования Искендера до начала царствования Йездгерда, сына Бехрама Гура. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути и В. Г. Берзнева. Отв. ред. А. Н. Болдырев. – М.: Наука, 1984. – 392 с.

firdousi_5.djvu/zip,
7,46 Mb
Ройгон фаро кашед

Фирдоуси. Шахнаме. Том шестой. От начала царствования Йездгерда, сына Бехрама Гура до конца книги. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути и В. Г. Берзнева. Отв. ред. А. Н. Болдырев. – М.: Наука, 1989. – 656 с.

firdousi_6.djvu/zip,
7,41 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳаким Карим. Одам дар халта. Ҳикояҳо. Муҳаррир М. Хоҷаев. – Д.: «Адиб», 2005. — 96 с.

hakim_karim_hikoyaho.pdf,
415 kb
Ройгон фаро кашед

Ҳаким Карим. Оқшуда: Асарҳои мунтахаб. Тартибдиҳанда ва муаллифони сарсухан М. Ҳодиева ва А. Сайфуллоев. – Д.: Ирфон, 1965. – 369 с. (чанд саҳифаи охир афтодааст)

h_karim_oqshuda.pdf,
21.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳаким Саноӣ. Осори мунтахаб. Ҷилди 2. Мураттиб Кароматулло Олимов. Муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. – Д.: «Адиб», 2004. — 296 с.

sanoi_osori_muntaxab_2.pdf,
1,06 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт. Мураттиби китоб ва муаллифи сарсухан Ҷамшед Шанбезода. – Д.: Ирфон, 1983. – 672 с.: рд.

kulliyoti_hofiz.pdf,
25,05 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи Султонӣ, Ахлоқи Мӯҳсинӣ, Рисолаи Ҳотамия. Китоб бо кӯшиши Қурбон Восеъ нашр гардидааст. — Душанбе: Адиб, 1991. — 320 с.

husayn_voizi_koshifi.pdf/rar,
14,22 Mb
Ройгон фаро кашед
husayn_voizi_koshifi_1.pdf,
9.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Чор дарвеш. Бо муқаддимаи С. Айнӣ ва охирсухани И. Брагинский. Муҳаррир Ю. Аҳмадзода. – Д. : Адиб, 2009. – 208 с.

chor_darvesh.pdf,
11,93 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷумъа Одинаев. Гузашти айём: Роман. Муҳаррир М. Сироҷова. – Д.: Адиб, 1989. – 400 с.

guzashti_ayyom.pdf,
24,13 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Шаҳло ва Шифо: Повест. – Д.: Ирфон, 1968.

shahlo_va_shifo.pdf,
18.75 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

комментарий 21

 1. Аватар

  Сомонаи бисёр хуб барои дӯстдорони адабиёт. Вале мехостам ин ҳама китобҳо дар телеграм низ дастрас шаванд. Ҳамчун канале, ки аввал буд, фаъолияташро идома медод хубтар мешуд. Барои он ки бисёр инсонҳо аз ин сомона истифода бурдан наметавонанд. Агар ин хоҳиш амалӣ мешуд хуб мешуд. Сипосгузорам.

 2. Аватар

  Сомонаи бисёр хуб барои дӯстдорони адабиёт

  • Аватар

   Ассалому алайкум ба ҳамма. Бисёр сайти хуб.Ба фаолияти сомона бурдбориҳо хоҳонам илоҷаш бошад ҳаҷми китобҳоро бештар созед мо шуморо интизорем.Дар амони худо бошед.

 3. Аватар

  Сипосу сипосу сипос!!!Ҳамеша сарсабзу сарбаланд бошед, рӯзи камиро набинд!!

 4. Аватар

  Ассалом. Бисёр сайти хуб. Лекин ҳамон китоби Футуватномаи султони Ҳусайн Воизи Кошифи варақош хира ва баъзе саҳифаҳояш нест. Агар ислоҳ мешуд бисёр хуб мешуд.

 5. Аватар

  Барои кумак ҷиҳати дастрасӣ ба китобҳо сипоси зиёд. Худованд ба шумо баракати зиёд насиб гардонад.Дархост ин буд, ки агар сифати нусхабардриро беҳтар кардан имкон бошад ниҳоят хуб мешуд.

  • Абдуҳамид Тағоев

   Мухлис, на ҳамаи китобҳоро ман аксбардорӣ мекунам. Бештари онҳо файлҳои Шумо барин корвандон ё аз паҳнои Торкада аст ва сифаташонро назорат кардан аз имкон берун аст.

 6. Аватар

  Ташаккур. Ин сайт барои точикон кошонаи бебахост. Хануз мо китобро кам мехонем,ки маслихат нест. Дар сайтхои руси, масалан, нигаред, хазорхо китоб ва даххо хазор хонанда. Ба фикри ман, китобхонй яке аз нишонахои афзоиши боигарии модди ва маънавиёти халк аст. Бори дигар ба ташкилгари ин сайт ташаккур. Байни мардум ман ин сайтро албатта реклама ва ташфикот хохам кард. Биёд китоб хонему донотар ва доротар шавем!

 7. Аватар

  Барои кушодани чунон сайти бисёр х,ам фоидабахш бисёр ташаккур. Баракати Худо бо Шумо бод. Омин. Ман мехостам суол кунам, ки нусхаи к,исмх,ои 5-9-и Шох,номаи Фирдавси, чопи соли 1969 дастрас нест? Агар дар ин ч,о к,исмат мекардед бисёр хуб мешуд. К,аблан ташаккур.
  Муфассалтар: //zarowadk.
  ru/skachat-besplatno-2/knigi-literaturnoe-nasledie.html

 8. Аватар

  //ganjoor.net/ . Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. — Д.: Ирфон, 1985. — 208 с. (тадж)

  hiloli_barguzida.pdf,
  7.48 Mb Инро мо чӣ хел бихонем. Ё ягон сир дорад мо нафаҳмидем бародарони азиз, агар ёри медодед хуб мешуд аз шумо пешаки минатдорем саломат бошед…

 9. Аватар

  //ganjoor.net/ Чи хел Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. — Д.: Ирфон, 1985. — 208 с. (тадж) мо хонем барои ин чӣ кор кунем?

 10. Аватар

  Barodari azizam, nadonistam chi guna download vayo farokashi kunam, naqshak hamro nayoftam, lutfan rohashro nishon dihed

 11. Аватар

  Салом ! Ман хамон чоркунчаи гуфтагиатонро намеёбам ё ин ки дар компи ман дида намешавад. Даркучои тарафи рост вай чойгир аст?

 12. Аватар

  Бо кадом рох, яъне чи хел асарро гирифтан (скчать) мумкин?

  • zarowadk

   Салом, Фозил! Ба накшак (иконка)-и чоркунчаи тарафи рости асар ангушт занед ва дар сахифаи нав боз ба пайванди «скачать» ангушт занед. Фарокаши сар мешавад.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.