Китобҳо. Мероси адабӣ

meros

Китобҳо
Мероси адабӣ

Таҳрири охирин 24.05.2023


Дар ин саҳифа осори бадеии гузаштагон ва имрӯзиёнамон оварда шудааст. Инчунин беҳтарин осор аз адабиёти ҷаҳонӣ, он чӣ дар асл аст, камтар, ва он чӣ ки ба тоҷикӣ баргардон шудааст, бештар, ҷой дода шудааст. Маводи саҳифа ҳанӯз пурра нест, вале бо мурури замон такмил хоҳад ёфт. Хонанда ҳар он чиро, ки писандаш аст, метавонад барои худ ройгон фаро кашад.

20 файли нав

Ҷалилов Субҳон. 61 алами бемодарӣ
Фирӯзаи Абдуқодир. Ашки модар
Тоҳирӣ Д. Сапитамон – Рухшона – Искандар
Сироҷиддини Шарофиддин. Муҳаббат ва садоқат
Салими Хатлонӣ. Мунтахаби ашъор. 2
Сайёфи Мизроб. Эшон-Бала
Рудобаи Мукаррам. Навои рӯди кӯҳистон
Раънои Мубориз. Мусоҳиби офтоб
Муродӣ Абдурауф. Дарункӯб
Мирзо Файзалӣ. Гулхори чида-чида
Меҳринисо Бобобекова. Оини хуршед
Маҷид Салим. Аз пайи паланг
Махсумзод Равшан. Ишқи зистан
Қурбоналӣ Раҷаб. Фурӯғи пирӣ
Қодири Рустам. Чойхонаи «Роҳат»
Искандари Хатлонӣ. Косаи шир
Иброҳимзода Муҳаммадрасул. Васияти пеш аз марг
Гули Мурод. Ҳазору як дард
Афсар Сармад. Савти Истиқлол
Адибаи Хуҷандӣ. Хуршеди раҳгузар


 

Саҳифа дар саҳифа

♥ Ахтарони адаб ♥ Саду як ғазал
♥ Насри омиёнаи бостонӣ ♥ Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
♥ Абулқосим Фирдавсӣ ♥ Носири Хусрав
♥ Ҷалолуддини Балхӣ ♥ Саъдии Шерозӣ
♥ Камоли Хуҷандӣ ♥ Абдураҳмони Ҷомӣ
♥ Садриддин Айнӣ ♥ Абулқосим Лоҳутӣ
♥ Мирзо Турсунзода ♥ Сотим Улуғзода
♥ Ҷалол Икромӣ ♥ Лоиқ Шералӣ
♥ Бозор Собир ♥ Сорбон
♥ Абдулҳамид Самад ♥ Баҳром Фирӯз
♥ Гулчеҳра Муҳаммадиева ♥ Адибони ҷавон
♥ Осори адибони тоҷики ҳамсоякишварҳо  

 

Абдуллоҳи Ҳотифӣ. Ширин ва Хусрав. Мураттиб ва муаллифи сарсухан Ҷобулқо Додалишоев. Муҳаррири масъул Аълохон Афсаҳзод. – Д.: Дониш, 1981. – 116 с.

shirin_va_khusrav.pdf,
21.1 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдурофеъ Рабиев. Аспи охирин: Қисса, ҳикоя ва очеркҳо. ‒ Д.: Ирфон, 1982. ‒ 144 с.

a_rabiev_aspi_oxirin.pdf,
17.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Аброр Зоҳир. Бозгашт: Роман. Муҳаррир Зиё Абдулло. – Д.: Адиб, 2012. ‒ 240 с.

abror_z_bozgasht.pdf,
1.37 Mb
Ройгон фаро кашед

Аброр Зоҳир. Завол: Роман. Муҳаррир Сафар Амирхон. – Д.: Адиб, 2015. ‒ 296 с.

abror_z_zavol.pdf,
1.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Авҷи Зуҳал. Маҷмуаи шеърҳо. Таҳияи Ш. Ҳусейнзода, К. Айнӣ, Х. Шарифов. – Д.: 1980. – 256 с.

ibni_sino_avji_zuhal.pdf,
9.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуҳафс Маҳмуди Исфаҳонӣ. Туҳфат-ул-мулук / Таҳия ва тавзеҳи Мухлиса Нуруллоева ва Иззатбек Шехимов. ‒ Хуҷанд: Ношир, 2015. ‒ 120 с.

tuhfat_ul_muluk.pdf,
2.52 Mb
Ройгон фаро кашед

Адаш Истад. Оҳангҳои Самарқанд: Асарҳои манзуму мансур ва саҳнавӣ. ‒ Д.: Адиб, 2007. ‒ 156 с.

adash_istad_oh_samarqand.pdf,
685.34 kb
Ройгон фаро кашед

Адиб Собири Тирмизӣ. Осори мунтахаб. ‒ Д.: Ирфон, 1981. ‒ 392 с.

adib_sobir_osori_m.pdf,
14.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Азиз Абулвайс. Андарзҳо: Маҷмуа. Муҳаррир Одина Мирак. — Д.: Адиб, 2004. — 96 с.

aziz_andarzho.pdf,
517 kb
Ройгон фаро кашед

Акобиров Юсуф. Замон ва тақдир: Қиссаҳои ҳаёт. Муҳаррир Мустафо Рақибӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1992. ‒ 288 с.

zamon va_taqdir.pdf,
7.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Ансорӣ Файзулло. Оинаи махмалпеч: Пйесаҳо [«Оинаи махмалпеч», «Модар нигарон буд», «Висол»]. – Д.: Ирфон, 1981. ‒ 143 с.

ansori_oinai_maxm.pdf,
17.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Иборат аз ҳафт ҷилд. Ҷилди II. Ашъор. Муҳаррир: Аҳмадҷони Раҳматзод. – Хуҷанд: Ношир, 2017. – 492 с.

a_hakim_majm_osor_2.pdf,
1.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Иборат аз ҳафт ҷилд. Ҷилди III. Тадқиқоти илмӣ. Муҳаррир: Аҳмадҷони Раҳматзод. – Хуҷанд: Ношир, 2017. – 512 с.

a_hakim_majm_osor_3.pdf,
2.08 Mb
Ройгон фаро кашед

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Иборат аз ҳафт ҷилд. Ҷилди IV. Тадқиқоти илмӣ, нақди адабӣ, мақолаҳо. Муҳаррир: Аҳмадҷони Раҳматзод. – Хуҷанд: Ношир, 2017. – 564 с.

a_hakim_majm_osor_4.pdf,
2.02 Mb
Ройгон фаро кашед

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Иборат аз ҳафт ҷилд. Ҷилди V. Мақолаҳо, чеҳраҳои адабӣ, мусоҳибаҳо. Муҳаррир: Аҳмадҷони Раҳматзод. – Хуҷанд: Ношир, 2017. – 652 с.

a_hakim_majm_osor_5.pdf,
2.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Иборат аз ҳафт ҷилд. Ҷилди VI. Тарҷумаҳо. Муҳаррир: Аҳмадҷони Раҳматзод. – Хуҷанд: Ношир, 2017. – 650 с.

a_hakim_majm_osor_6.pdf,
1.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Иборат аз ҳафт ҷилд. Ҷилди VII. Гуфтор дар бораи худ; Дар бораи эҷодиёти Аскар Ҳаким. Муҳаррир: Аҳмадҷони Раҳматзод. – Хуҷанд: Ношир, 2017. – 460 с.

a_hakim_majm_osor_7.pdf,
1.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Афардӣ Сайф Раҳимзод. Абармарди шарқӣ: Қиссаҳо. Мураттиб Сорои Мурид. Муҳаррир Амирхон Аҳмадхонов. – Д.: Адиб, 2013. ‒134 с.

afardi_abarmard.pdf,
1.09 Mb
Ройгон фаро кашед

Афардӣ Сайф Раҳимзод. Чашми саҳар: Қисса ва ҳикоя. Мураттиб Сорои Мурид. Муҳаррир Амирхон Аҳмадхон. – Д.: Адиб, 2014. ‒ 192 с.

afardi_chashmi_sahar.pdf,
994 kb
Ройгон фаро кашед

Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоеъ. Китоби 1. Муҳаррирони масъул: д. и. ф. Расул Ҳодизода, н. и. ф. Алиқул Девонақулов. Матни илмию интиқодӣ бо тасҳеҳу муқобалаи: Алиқул Девонақулов, Боғбони Фирдавс, Олия Зиёвиддинова, Меҳрӣ Бақоева, Одина Ҳомидов, Сурайё Раҳимзода, Мамадҷон Гулрӯзов, Муҳаммадраҳим Исоев. – Д.: Дониш, 1988. – 287 с.

donish_navodir_1.pdf,
15.48 Mb
Ройгон фаро кашед

Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоеъ. Китоби 2. Муҳаррирони масъул: д. и. ф. Расул Ҳодизода, н. и. ф. Алиқул Девонақулов. Матни илмию интиқодӣ бо тасҳеҳу муқобалаи: Алиқул Девонақулов, Боғбони Фирдавс, Олия Зиёвиддинова, Меҳрӣ Бақоева, Одина Ҳомидов, Сурайё Раҳимзода, Мамадҷон Гулрӯзов, Муҳаммадраҳим Исоев. – Д.: Дониш, 1989. – 344 с.

donish_navodir_2.pdf,
15.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Ашур Сафаров. Самари умр / А. Сафаров; Муҳаррир М. Ҳотамов. – Д.: Ирфон, 1980. ‒ 272 с.

a_safar_samari_umr.pdf,
18.11 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадоеъ-ул-вақоеъ, таълифи Зайниддин Маҳмуди Восифӣ. Тасҳеҳи Александр Болдирев. Ҷилди аввал. Чопи дуввум. Бо ҳамкории Институти ховаршиносии Фарҳангистони улуми Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ – Теҳрон: Интишороти Бунёди Фарҳанги Эрон, 1349. – 533+22 сарсухан.

badoe_ul_vaqoe_1.pdf,
8.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадоеъ-ул-вақоеъ, таълифи Зайниддин Маҳмуди Восифӣ. Тасҳеҳи Александр Болдирев. Ҷилди дуввум. Чопи дуввум. Бо ҳамкории Институти ховаршиносии Фарҳангистони улуми Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ ва Донишкадаи ховаршиносии Донишгоҳи давлатии Ленинград ва Фарҳангистони улуми Ҷумҳурии Тоҷикистони Шӯравии Сусиёлистӣ. – Теҳрон: Интишороти Бунёди Фарҳанги Эрон, 1350. – 458 с.

badoe_ul_vaqoe_2.pdf,
9.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров) / 143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. – Д.: Ирфон, 1985. – 208 с.

hiloli_barguzida.pdf,
7.48 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадриддин Ҳилолӣ. Ғазалиёт [305 ғазал] / Муҳаррир Қутбӣ Киром. – Д.: Ирфон, 1968. — 252 с.

hiloli_ghazaliyot.pdf,
32.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Бароти Абдураҳмон. Дунёи сабзи ишқ: Роман. Муҳаррир А. Маҳмадшоҳ. ‒ Д.: Адиб, 2002. ‒ 256 с.

b_abdurahmon_dunyoi_sabz.pdf,
5.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Бароти Абдураҳмон. Куруш ва Томирис; Искандар ва Спитамен; Рухшона; Алвидоъ, ишқ: Кинороманҳо. Муҳаррири масъул Мушаррафаи Шарифзода. ‒ Д.: Адиб, 2015. ‒ 520 с.

b_abdurahmon_kinoromanho.pdf,
25.9 Mb
Ройгон фаро кашед

Бароти Абдураҳмон. Куруши Кабир (Шоҳаншаҳи тамаддуновар; китоби якум), Камбуҷия (Пирӯзӣ ва марг; китоби дуюм). Таҳрири дуюм: Зиё Абдулло. ‒ Д.: Адиб, 2012. ‒ 520 с.

b_abdurahmon_kurush_1.pdf,
14.2 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳманёр. Сармаддеҳ: Роман дар қисса ва ҳикояҳо. Таърихи таълиф: солҳои 1985-1995 / Муҳаррири масъул Салими Зарафшонфар. ‒ Д., 2001. ‒ 378 с.
Ин файл аз дӯсти сомона Туйчибой ба мо расид.

bahmanyor_sarmaddeh_1.pdf,
2.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳманёр. Сармаддеҳ — Шоҳаншоҳ: Маҷмуаи ҳикояҳо ва роман / Муҳаррири масъул Фарҳод Карим; Муҳаррири оройиш Ромиш Шералӣ; Муҳаррири саҳифабандӣ Сомон Шералӣ. ‒ Д.: Адиб, 2013. ‒ 472 с.
Ин файл аз дӯсти сомона Туйчибой ба мо расид.

bahmanyor_sarmaddeh_shohanshoh.pdf,
3.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳманёр. Сармаддеҳ: Сарвоҳо. Китоби дуввум / Муҳаррир Салими Зарафшонфар. ‒ Д.: Истеъдод, 2014. ‒ 240 с.
Ин файл аз дӯсти сомона Туйчибой ба мо расид.

bahmanyor_sarmaddeh_2.pdf,
732.44 kb
Ройгон фаро кашед

Баҳорӣ Абдумалик. Гирдоб: Маҷмуаи асарҳои нави насрӣ. – Д.: Ирфон, 1981. – 240 с.

bahori_girdob.pdf,
15.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳорӣ Абдумалик. Давлати ман: Шеър ва достонҳои мунтахаб / А. Баҳорӣ; Муҳаррирон М. Ҳотамов ва В. Одинаев. – Д.: Ирфон, 1983. – 304 с.

davlati_man.pdf,
8.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳорӣ Абдумалик. Шуморо дӯст медорам. ‒ Д.: Истиқбол, 2012. ‒ 10 с.

shumoro_dust_m.pdf,
6.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобо Ҳоҷӣ. Қарсак аз ду даст. Муҳаррир М. Ҳотамов. ‒ Д.: Ирфон, 1981. ‒ 112 с.

b_hoji_qarsak_az_du_dast.pdf,
11.8 Mb
Ройгон фаро кашед

Ваҳҳобзода Рустам. Қаламрави хуршед. – Д., 2020. ‒ 420 с.

r_vahhobzoda_qalamrav.pdf,
2.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Ваҳҳобзода Рустам. Ҳазор байт (Муфрадоти бадеҳа). Муҳаррир Низом Қосим. – Д.: Адиб, 2020. ‒ 160 с.

r_vahhobzoda_1000_bayt.pdf,
1.37 Mb
Ройгон фаро кашед

Гулназар. Дар чодари сафеди маҳтобӣ: Гулчини ашъор. Ҷилди 1 / Муҳаррир: С. Маъмур. – Д.: Адиб, 2015. ‒ 320 с.

gulnazar_chodari_safed_1.pdf,
950 kb
Ройгон фаро кашед

Гулназар. Дар чодари сафеди маҳтобӣ: Гулчини ашъор. Ҷилди 2 / Муҳаррир: С. Маъмур. – Д.: Адиб, 2015. ‒ 320 с.

gulnazar_chodari_safed_2.pdf,
970 kb
Ройгон фаро кашед

Гулназар. Туву хубиву раъноӣ: Гулчини ашъор / Муҳаррир С. Маъмур. ‒ Д.: Адиб, 2010. ‒ 408 с.

gulnazar_tuvu_khubi.pdf,
2.48 Mb
Ройгон фаро кашед

Гулрухсор. Офтоб дар соя: Дафтари ғазал. Муҳаррир Сафар Амирхон. – Д.: Адиб, 2016. ‒ 160 с.

gulrukhsor_oftob_dar_soya.pdf,
1.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Гулрухсор. Шуъла дар санг: Гулчини ашъор / Муҳаррир С. Маъмур. ‒ Д.: Адиб, 2011. ‒ 384 с.

gulrukhsor_shu-la_dar_sang.pdf,
2.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Девони Бедил маа Нукоти Бедил. Дар матбааи номии Навал Кишура табъ шуд. Чопи сангии Ҳиндустон. – Конпур: 1886/1302 ҳ. қ. – 258 с. (форсӣ)

devoni_bedil.pdf,
10 Mb
Ройгон фаро кашед

Девони Ҳилолии Чағатойӣ (Бо «Шоҳу Дарвеш» ва «Сифот-ул-ошиқин»-и ӯ). Бо тасҳеҳу муқобила ва муқаддимаву феҳраст аз Саид Нафисӣ. – Теҳрон: Саноӣ, 1368. – 334+24 с. (форсӣ)

hiloli_devon.pdf,
6,58 Mb
Ройгон фаро кашед

Деҳотӣ Абдусалом. Асарҳои мунтахаб: Шеърҳо, ҳикояҳои ҳаҷвӣ, драматургия, намунаи тарҷимаҳо / Муҳаррир С. Ғанӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1957. – 301 с.

dehoti_as_muntax.pdf,
7.41 Mb
Ройгон фаро кашед

Деҳотӣ Абдусалом. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди I. Назм. Тартибдиҳандагон: Фарҳод Деҳотӣ ва Х. Отахонова / Муҳаррир М. Фарҳат. – Д.: Ирфон, 1965. – 375 с.

dehoti_kulliyot1.pdf,
8.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Деҳотӣ Абдусалом. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди II. Драматургия. Тартибдиҳандагон: Ф. Деҳотӣ, С. Солеҳов ва А. Каримов / Муҳаррир М. Фарҳат. – Д.: Ирфон, 1965. – 220 с.

dehoti_kulliyot2.pdf,
6.27 Mb
Ройгон фаро кашед

Зороастрийские тексты. Суждение Духа разума (Дадестан-и-меног-и-храд). Сотворение основы (Бундаҳишн) и другие тексты [Шайаст-на-шайаст. Чим-и дрон. Андарз-и данаг-мард. Хвешкариҳ-и-редагон]. Издание подготовлено О. М. Чунаковой. — М.: Вост. литература, 1997. — 352 с.

zoroast_teksty.djvu/rar,
6,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Зулфия Атоӣ. Сояи зулф (Шеърҳо). Муҳаррир: Сайидалӣ Маъмур. – Д.: «Адиб», 2005. — 256 с.

zulfiya_soyai_zulf.pdf,
942 kb
Ройгон фаро кашед

Калила ва Димна: Аз рӯйи «Анвори Суҳайлӣ» ‒и Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Барои бачагони синни калони мактабӣ / Бо танзим ва таҳрири нави Р. Ҳодизода; Муҳаррир Бобо Ҳоҷӣ. — Д.: Маориф, 1978 (1979). — 304 с. – С. 1-175. Силсилаи «Китобхонаи мактаб». Аз рӯйи нашри: Д.: Ирфон, 1966. — 300 с.

kalila_va_dimna_1978_79_1.pdf,
33.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Калила ва Димна: Аз рӯйи «Анвори Суҳайлӣ» ‒и Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Барои бачагони синни калони мактабӣ / Бо танзим ва таҳрири нави Р. Ҳодизода; Муҳаррир Бобо Ҳоҷӣ. — Д.: Маориф, 1978 (1979). — 304 с. – С. 174-302. Силсилаи «Китобхонаи мактаб». Аз рӯйи нашри: Д.: Ирфон, 1966. — 300 с.

kalila_va_dimna_1978_79_2.pdf,
22.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Камол Насрулло. Дар оғӯши хазонрез: Маҷмуаи шеърҳо. Муҳаррир Муҳаммад Ғоиб. – Д.: Адиб, 2018. ‒ 256 с.

k_nasrullo_dar_xazonrez.pdf,
917 kb
Ройгон фаро кашед

Кароматуллоҳи Мирзо. Марги бегуноҳ: Қиссаҳо, ёднома ва публитсистика / Муҳаррир Одина Мирак. – Д.: Адиб, 2012. ‒ 528 с.

k_mirzo_margi_begunoh.pdf,
3.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Китоби Ҳаким Синдбод. Аз рӯйи «Синдбоднома»-и Заҳирӣ. Таҳрири Ҷ. Азизқулов. Муҳаррир Сорбон. – Д.: Ирфон, 1971. – 268 с.

sindbodnoma_1971.pdf,
48.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Куллиёти Ироқӣ. Аз тасонифи шоири бедил ва нозими бетамсил, саромади суханварӣ ва нуктадонӣ, ал-маъруф ба Мулло Ироқӣ / Чопи сангӣ (Ҳиндустон). – 225 с. (форсӣ)

kulliyoti_iroqi.pdf,
9,0 Mb
Ройгон фаро кашед

Куллиёти Убайди Зоконӣ. Шомили қасоид, ғазалиёт, қитаот, рубоиёт, маснавиёт ва латоиф / Муқобала бо нусхаи мусаҳҳаҳи устоди фақид Аббос Иқбол ва чанд нусхаи дигар. Шарҳ, таъбир ва тарҷумаи луғот ва оёт ва ибороти арабӣ аз Парвиз Атобакӣ. – Теҳрон: Шоҳобод, 1342. – 367 с. (форсӣ)

kulliyoti_u_zokoni.pdf/zip,
4,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Қутбӣ Киром. Ёр меояд: Шеър, манзума, достон. Муҳаррир А. Маҳмадшоҳ. – Д.: Адиб, 2002. ‒ 128 с.

qutbi_yor_meoyad.pdf,
1.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Қутбӣ Киром. Қуллаҳои ноаён: Шеърҳо барои бачаҳои синни миёна ва калони мактабӣ. Муҳаррир Баҳром Фирӯз. – Д.: Маориф,1979. ‒ 64 с.

qutbi_qullahoi_noayon.pdf,
958 kb
Ройгон фаро кашед

Мастон Шералӣ. Мероси дил. Шеърҳо. Мураттиб Хуршед Шералӣ. Муаллифи пешгуфтор ва муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. – Д.: Адиб, 2005. — 192 с.

maston_sherali.pdf,
586 kb
Ройгон фаро кашед

Маъдан. Девон. Мураттиб Зафар Аҳмад. – Хуҷанд: 2012. – 243 с. ‒ Ба истиқболи 250-солагии шоир Одинамуҳаммад Маъдани Понғозӣ

ma-dan_devon.pdf,
5.4 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳастии Ганҷавӣ. Рубоиёт. Тартибдиҳанда ва муқаддима Рафаил Ҳусайнов. Зери назари Муҳаммадоқо Султонов. – Боку: Jазычы, 1985. – 59 с. (форсӣ)

mahasti_ruboiyot.pdf,
2,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Минҳоҷ-ул-орифин / Таҳияи Ҳ. Асозода. – Кӯлоб: 1993. – 30 с.

minhoj_ul_orifin.zip,
1,04 Mb
Ройгон фаро кашед

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Осори мунтахаб иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷ. 1 / Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. – Д.: Ирфон, 1995.

hamadoni_osor_1.pdf,
37.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Кароматулло. Дар орзуи падар: Повест ва ҳикояҳо. ‒ Д.: Адиб, 1990. ‒ 400 с.

dar_orzui_padar.pdf,
18,75 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Кароматулло. Нишони зиндагӣ: Қисса. ‒ Д., 1981. ‒ 219 с.

nishoni_zindagi.pdf,
8,85 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирсаид Миршакар. Дурдонаҳои Амрита: Повест. Муҳаррир Ҷамолиддин Каримзода. – Д.: Ирфон, 1971. – 92 с.

mirshakar_amrita.pdf,
18.9 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирсаид Миршакар. Шеърҳо ва достонҳо. Муҳаррир Б. Раҳимзода. ‒ Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1954. ‒ 317 с.

mirshakar_1954.pdf,
35.9 Mb
Ройгон фаро кашед

Муаззама. Соҳиби аспи сафед: Ҳикояҳо. ‒ Д.: Ирфон, 1986. ‒ 96 с. ‒ Муаззама Аҳмадова (20.03.1952-03.03.1988).

muazzama_aspi_safed.pdf,
16.3 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоёри Ванҷӣ: Аҳвол ва ашъор / Мураттиб ва муаллифи сарсухан А. Ҳабибзода. – Д.: 1993. – 56 с.

abibov_mulloyor.pdf,
2,07 Mb
Ройгон фаро кашед

Мунзим, Мирзо Абдулвоҳид. Маҷмуаи осор. Ҷамъкунандагон: Шамсулло Девонаев ва Юсуф Акбаров; Муҳаррир М. Фарҳат. ‒ Д.: Ирфон, 1967. ‒ 90 с.

munzim_majmuai_osor.pdf,
23.4 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Ғоиб. Ватандорӣ: Мунтахаби ашъор / Муҳаррир Давлат Сафар. ‒ Д.: Маориф, 2016. ‒ 144 с.

m_ghoib_vatandori.pdf,
676.9 kb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Куллиёти форсӣ / Муҳаррири масъул Қиёмиддин Сатторӣ. Ҳуруфчин ва саҳифабанд Ҳамидуллоҳи Азиз. – Д.: Паёми ошно, 2008. – 594 с.: ил.

kulliyoti_iqbol.pdf,
2,69 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Иқбол. Пайғоми Шарқ: Маҷмуаи шеърҳо. Мураттиб А. Ғаффоров. – Д.: Адиб, 1987. – 320 с.

payghomi_sharq.pdf,
14.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадиев Фазлиддин. Варта: Қисса ва очеркҳо (Барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ). Муҳаррир О. Ҳамроев. – Д.: Адиб, 1987. – 376 с.

muhammadiev_varta.pdf,
10.4 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадиев Фазлиддин. Муҳоҷирон: Очерк ва ҳикояҳо / Муҳаррир П. Толис. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1959. – 192 с.

muhammadiev_muhojiron.pdf,
7.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадиев Фазлиддин. Одамони куҳна: Повест. Муҳаррир К. Носиров. – Д.: Нашрдавтоҷик, 1964. – 136 с.

muhammadiev_od_kuhna.pdf,
11.44 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадиев Фазлиддин. Хиёбони Нодир: Қисса ва ҳикояҳо /Мураттиб Абдулҳамиди Самад. Муҳаррир Гурез Сафар. – Д.: Адиб, 2010. ‒ 240 с.

muhammadiev_khiyoboni_nodir.pdf,
3.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Мушфиқӣ. Мунтахабот (ҷамъкунанда ва тартибдиҳанда З. Аҳроров). Муҳаррирон: С. Тоҷиддинов ва М. Бақоев. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. ‒ 312 с.

mushfiqi_muntakhabot.pdf,
6.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Муъмин Қаноатов. Оташи ишқ: Маҷмуи шеърҳо. Мураттиб Ваҳҳоб Одина.– Д.: Ирфон, 1985. – 80 с.

m_qanoat_otashi_ishq.pdf,
2.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Муъмин Қаноат. Шарора: [Шеърҳо ва тарҷумаҳо]. Муҳаррир Ҷ. Суҳайлӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1960. – 104 с.

m_qanoat_sharora.pdf,
6.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Навоӣ Алишер. Хамсат-ул-мутаҳайирин. Тарҷима, тавзеҳ ва пешгуфтори Абдуқодир Маниёзов. Муҳаррир Раҳим Ҳошим. – Д.: Адиб, 1989. ‒ 96 с.

khamsat_ul_mutahayyirin.pdf,
14.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъмат Бобоҷон. Зиндаятим: қисса ва ҳикояҳо. Муҳаррир Гурез Сафар. – Д.: Адиб, 2005. — 256 с.

zindayatim.pdf,
982 kb
Ройгон фаро кашед

Низом Қосим. Рамзи Ватан: Шеърҳо / Мураттиб ва муҳаррир Асадулло Раҳмон; Муҳаррири саҳифабандӣ ва оройиш Улуғбек Очилзода. ‒ Д., 2019. ‒ 72 с.

n_qosim_ramzi_vatan.pdf,
409.1 kb
Ройгон фаро кашед

Низомии Арузии Самарқандӣ. Чаҳор мақола. ‒ Хуҷанд, 2015. ‒ 192 с.

chahor_maqola.pdf,
7,91 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 1. Хусрав ва Ширин / Ба чоп ҳозиркунанда ва муаллифи сарсухан 3. Аҳрорӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1983. ‒ 464 с.

nizomi_kulliyot_1.pdf,
13.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 2. Лайлӣ ва Маҷнун / Бачоптайёркунанда, муаллифи сарсухан ва мураттиби луғату тавзеҳот Аълохон Афсаҳзод. ‒ Д.: Ирфон, 1982. ‒ 368 с.

nizomi_kulliyot_2.pdf,
10.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 3. Ҳафт пайкар / Ба чоп тайёркунанда, муаллифи сарсухан ва мураттиби луғату тавзеҳот Аълохон Афсаҳзод. ‒ Д.: Ирфон, 1983. ‒ 416 с.

nizomi_kulliyot_3.pdf,
11,57 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 4. Шарафнома / Бо сарсухан, тасҳеҳ ва муқобалаи Алиқул Девонақулов ва Асғар Ҷонфидо; Муҳаррири масъул: д. и. ф. Аълохон Афсаҳзод. ‒ Д.: Ирфон, 1984. ‒ 496 с.

nizomi_kulliyot_4.pdf,
13.63 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 4. Шарафнома / Бо сарсухан, тасҳеҳ ва муқобалаи Алиқул Девонақулов ва Асғар Ҷонфидо; Муҳаррири масъул: д. и. ф. Аълохон Афсаҳзод. ‒ Д.: Ирфон, 1984. ‒ 496 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

nizomi_kulliyot_4a.pdf,
145,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт: Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 5. Иқболнома, Махзан-ул-асрор, Девони ашъор / Мураттибони матн Баҳром Сирус ва Ҷобулқо Додалишоев; Муҳаррири масъул Аълохон Афсаҳзод. ‒ Д.: Ирфон, 1984. ‒ 480 с.

nizomi_kulliyot_5.pdf,
14.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Нодира. Девон. Ба чоп тайёркунанда: н. ф. ф. Маҳбуба Қодирова. Муҳаррир Муҳиддин Фарҳат.– Д.: Ирфон, 1967. ‒ 364 с.

nodira_devon.pdf,
4.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Норинисо Алимуҳаммадова. Дар зери чархи гардун…. Муҳаррир Ҷӯра Юсуфӣ. – Хуҷанд: 2013. ‒ 668 с.

noriniso_zeri_charkh.pdf,
1.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Ортиқов Болта. Дурдонаҳои Зарафшон: Ҳикояҳо (Барои бачагони синни хурди мактабӣ). ‒ Д.: Маориф, 1980. ‒ 104 с.

durdonahoi_zarafshon.pdf,
26.63 Mb
Ройгон фаро кашед

Пайрав Сулаймонӣ. Асарҳои мунтахаб. ‒ Сталинобод, 1954. ‒ 82 с.

sulaymoni_1954.pdf,
2.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Пайрав Сулаймонӣ. Девон. Тартибдиҳандагон Гулчеҳра ва Лола. Бо сарсухани Раҳим Ҳошим. ‒ Д.: Ирфон, 1971. ‒ 304 с.

sulaymoni_devon.pdf,
21.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Пайрав Сулаймонӣ. Маҷмуаи шеърҳо. Тартибдиҳанда М. Турсунзода. – Сталинобод-Ленинград: Нашрдавтоҷик, 1941. – 156 с.

sulaymoni.pdf/rar,
4,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Пехлевийская божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Вираз намаг) и другие тексты [Ҳандарз-и Ошнар-и данаг. Аййадгар-и Зареран.Хусрав-и Кавадан уд редаг-е. Драхт-и асуриг. Визаришн-и чатранг уд ниҳишн-и нев-ардашир]. Введение, транслитерация пехлевийских текстов, перевод и комментарий О. М. Чунаковой. – М.: Вост. литература, 2001. – 206 с.

pahl_bozhest_komed.pdf,
7,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳим Ҷалил. Асарҳои мунтахаб / Иборат аз се ҷилд. Ҷилди II. Китоби II. Романи «Шӯроб». Муҳаррир Р. Атоева. – Д.: Адиб, 1988. ‒ 464 с.

r_jalil_as_munt_1988.pdf,
19.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳим Ҷалил. Баъди борон: Маҷмуаи шеърҳо. Муҳаррир М. Шералӣ. – Д.: Ирфон, 1978. – 96 с.

r_jalil_ba-di_boron.pdf,
8.76 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳим Ҷалил. Маъвои дил: Повест. – Д.: Ирфон, 1971. ‒ 451 с.

ma-voi_dil.pdf,
19.64 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳим Ҷалил. Одамони ҷовид: Роман. – Сталинобод: Нашриёти Давлатии Тоҷикистон, 1949. ‒ 287 с.

odamoni_jovid_1949.pdf,
42.42 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳим Ҷалил. Табиби ман: [Маҷмуаи ҳикояҳо]. Барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ. Муҳаррир Ю. Аҳмадов. ‒ Д.: Маориф, 1981. ‒ 157 с.

r_jalil_tabibi_man.pdf,
25.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимзода Боқӣ. Бақои меҳр: Шеърҳо ва ҳикояҳо / Мураттиб Гурез Сафар; Мураттиб: Гурез Сафар. ‒ Д.: Маориф, 2015. ‒ 192 с. ‒ Силсилаи «Гулбоғи адаб».

baqoi_mehr.pdf,
1.97 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимзода Боқӣ. Куллиёт: Иборат аз ду ҷилд. Ҷ. I. Шеърҳои солҳои гуногун. Бо сарсухани Раҳим Ҳошим. ‒ Д.: Ирфон, 1981. ‒ 400 с.

rahimzoda_kulliyot_1.pdf,
8.37 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимзода Боқӣ. Шаҳчанор: Шеърҳо ва ҳикояҳо. Мураттиб Гурез Сафар. Муҳаррир Сафар Амирхон. Муаллифи сарсухан Муъмин Қаноат. – Д.: Адиб, 2010. ‒ 224 с.

shahchanor.pdf,
1.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимзода Боқӣ. Шеърҳо ва достонҳо. Мураттиб ва муаллифи охирсухан Ҳамроқул Шодиқулов. Барои бачагони синни калони мактабӣ. Муҳаррир А. Маҳмадшоев. ‒ Д.: Маориф, 1983. ‒ 208 с.

rahimzoda_sh_va_dost_83.pdf,
16.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Савдо. Мунтахабот. Ҷамъкунанда ва тартибдиҳанда Гулсум Галимова. Дар зери таҳрири Абдулғанӣ Мирзоев. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. – 152 с.: ил.

savdo_muntakhabot.djvu,
23.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Салими Аюбзод. Каме латра: Ҳафт достони кӯтоҳ ва қиссаи номаҳои гумшуда. ‒ Д.: Деваштич, 2007.‒ 206 с.

ayubzod_kame_latra.pdf,
1.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Самад Ғанӣ. Арвоҳ. – Д.: Ирфон, 1969. – 15 с.

samad_ghani_arvoh.pdf,
3,54 Mb
Ройгон фаро кашед

Самад Ғанӣ. Гули хандон. – Д.: Нашрдавтоҷик, 1963. – 156 с.

guli_khandon.pdf,
30.22 Mb
Ройгон фаро кашед

Самад Ғанӣ. Мавҷи шӯх: Латифаҳо. – Д.: Ирфон, 1966. – 88 с.

mavji_shukh.pdf,
12.74 Mb
Ройгон фаро кашед

Самад Ғанӣ. Табассум: Ҳикоя, фелетон ва латифаҳо. Муҳаррир Ф. Муҳаммадиев. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1959. ‒ 126 с.

tabassum.pdf,
15.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Самад Ғанӣ. Шакарханда: Маҷмуаи ҳикоя ва латифаҳо. Тартибдиҳанда Ӯктам Самадов. – Д.: Ирфон, 1983. ‒ 256 с.

shakarkhanda.pdf,
21.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Сардор Раҳдор. Толиби дидор. Маҷмуаи шеърҳо. – Д.: 2009. – 175 с.: ил.
Сардор Раҳдор (Сардор Раҳдорович Дилбоваров) (04.11.1954 ‒ 05.04.2020) – шоир. Ҳамсабақ ва дӯсту бародари якумрии ман. Ин китоб бароям аз ӯ ягона ёдгорест. Онро соли 2013 аз роёнаи шахсиаш нусха гирифта будам. Сад афсус, ки ваъдаи фиристодани китобҳои дигараш ба қиёмат монд. Дӯстам, дӯсти равоншодам, ҳамсуҳбати ман дигар ҳамин китоб ва аксҳои туст. Вале он рӯз дур нест, ки дар ҷаҳони минуӣ ба ҳам мерасем…

sardor_tolibi_did.pdf,
1.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Сармад (Гадо Ӯзбеков). Ашки шафақ. Муҳаррири масъул Мирзо Боқӣ. Масъули чоп ва нашр Ҷӯёи Самарқандӣ. ‒ Д., 1998. ‒ 410 с.

sarmad_ashki_shafaq.pdf,
4.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Саттор Турсун. Мунтахаби осор [Романи «Се рӯзи як баҳор», қиссаи «Обдорӣ, ё ки Кавкабони кабуд», 24 ҳикоя] / Муҳаррир С. Маъмур. ‒ Д.: Адиб, 2013. ‒ 560 с.

sattor_tursun_muntakhab.pdf,
3.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Соиб. Ашъори барчида. Мураттиб Гурез Сафар. ‒ Д.: Маориф ва фарҳанг, 2009. ‒ 168 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

soib_ash-or.pdf,
16.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзо Муҳаммадалии Соиб. Мунтахабот. Мураттибон: Зоҳир Аҳрорӣ, Шералӣ Лоиқ. ‒ Д.: Ирфон, 1980. ‒ 704 с.

soib_muntakhabot.pdf,
15.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Суғдиёна (Маҷмуаи достонҳои нависандагони форсизабони Ӯзбекистон). Муҳаррир Шаҳзода Назарзода Самарқандӣ; Сарпараст Довуд Сафарӣ. ‒ Ҳолланд, Интишороти Ақли сурх (Red Intellect), 2020. ‒ 363 с.

sughdiyona.pdf,
62.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Табаров Нур. Як коса оби ҷонпарвар (маҷмуаи ҳикояҳо). Муҳаррири масъул: Д. Т. Нурзода. – Д.: Шарқи озод, 2015. ‒ 224 с.

n_tabarov_1_kosa_ob.pdf,
3.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Толиби Омулӣ ва Фурӯғии Бастомӣ. Ғазалиёт / Муаллифони сарсухан Шоҳвалӣ Саидҷаъфаров ва Мирзо Муллоаҳмадов. ‒ Д.: Адиб, 1993. ‒ 576 с.

tolibi_omuli_ghazaliyot.pdf,
15.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Толис Пӯлод. Тобистон. Повест ва ҳикояҳо (Барои наврасон ва ҷавонон). Мураттиб Иноят Рустамова. Муҳаррир Ю. Аҳмадзода. – Д.: Адиб, 2009. – 128 с.

tolis_tobiston.pdf,
1,19 Mb
Ройгон фаро кашед

Туғрали Аҳрорӣ. Навойи кибриё. Куллиёти ашъор. Таҳия ва тавзеҳи Асрори Раҳмонфар ва Мирзо Шукурзода. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2014. ‒ 440 с.

tughral_navoyi_kibriyo.pdf,
3.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Убайди Зоконӣ. Ҳикоёти латиф. Самандари Тирмизӣ. Дастур-ул-мулук. Тартибдиҳандагон С. Ҳалимов ва А. Маҳмадалиев. Муҳаррир М. Хоҷаев. – Д.: Адиб,1990. ‒ 160 с.

hikoyoti_latif.pdf,
13.16 Mb
Ройгон фаро кашед

Умари Хайём. Рубоиёт. Мураттиб Музаффар Холов. Муҳаррирон: Мубашшир Акбарзод ва Воробёва С. А. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2010. – 236 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

khayyom_ruboiyot.pdf,
38,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. Матни пурраи асар. Нашри электронӣ аз рӯйи чопи охирини (сеюми) тоҷикии китоб вироста шуда (матни интиқодӣ кори донишманди Эрон Ғуломҳусайни Юсуфӣ) – Д.: 201Х. – 207 с.

qobusnoma.pdf,
911 kb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаоли Кайковус. Кобуснома. Перевод Е. Э. Бертельса. — Д.: Адиб, 1990. — 160 с. – Серия «Школьная библиотека».
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

qobusnoma_1.pdf,
51.47 Mb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. Ба чоп ҳозиркунанда Мирзо Муллоаҳмадов (Барои бачаҳои синни миёна ва калони мактабӣ). Муҳаррир Ш. Раҳимов. – Д.: Маориф, 1979. – 192 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

qobusnoma_2.pdf,
15.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. Таҳия, пешгуфтор ва тавзеҳоти М. Муллоаҳмадов. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2007. – 200 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

qobusnoma_2007.pdf,
6,71 Mb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома / Таҳия, пешгуфтор ва тавзеҳоти Мирзо Муллоаҳмад ва Меҳрӣ Шарофова. ‒ Д.: Маориф, 2016. ‒ 240 с.

qobusnoma_2016.pdf,
1.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Ӯрун Кӯҳзод. Бандии озод: Роман ва ҳикояҳо. ‒ Д.: Адиб, 1994. ‒ 272 с.

kuhzod_bandii_ozod.djvu,
3.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Ӯрун Кӯҳзод. Бандии озод; Тақвими раҳгум: Романҳо / Муҳаррир Сафар Амирхон. ‒ Д.: Адиб, 2011. ‒ 332 с.

kuhzod_bandii_oz_2011.pdf,
1.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Ӯрун Кӯҳзод. Ҳайҷо: Роман. Нашри мукаммал / Муҳаррир Сафар Амирхон. – Д.: Адиб, 2015. ‒ 416 с.

kuhzod_hayjo.pdf,
3.66 Mb
Ройгон фаро кашед

Ӯрун Кӯҳзод. Ҳам кӯҳи баланд, ҳам шаҳри азим [Ҳам кӯҳи баланд, ҳам шаҳри азим: Роман; Як рӯзи дароз, рӯзи бисёр дароз: Повест]. – Д.: Ирфон, 1986. – 317 с.

kuhzod_kuhi_baland.pdf,
7.53 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарзона. Муҳри гули мино. – Хуҷанд: Ношир, 2007. – 400 с.

farzona_muhri_guli_mino.pdf,
15.64 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарзона. Ояти ишқ: Шеърҳо. – Д.: Адиб, 1994. – 176 с.

farzona_oyati_ishq.pdf,
9.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарзона. Себарга. Маҷмуаи шеърҳо. – Хуҷанд: 2010. – 504 с.

sebarga.pdf,
916 kb
Ройгон фаро кашед

Фаридуддини Аттор. Мантиқ-ут-тайр / Таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва луғоту тавзеҳоти Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. Муҳаррирон: О. Зиёвиддинова, М. Хӯҷова. ‒ Д.: Эҷод, 2006. ‒ 356 с.

attor_mantiq-ut-tair.pdf,
3.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Фаридуддини Аттор. Тазкират-ул-авлиё. Нашри дувум. Ҷилди якум / Баргардон ва фароҳамоварандаи матн, муаллифи муқаддима ва таълиқот Муътабар Оқилова; Муҳаррирон: Ғиёсов Н. ва Оқилов И. ‒ Хуҷанд: Ношир, 2009. ‒ 474 с. ‒ Силсилаи «Нашр ва тарҷумаи осор»

tazkirat_ul_avliyo_1.pdf,
31.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф. Таҳия, пешгуфтор, шарҳи луғатҳо ва тавзеҳоти Абдушукури Абдусаттор, Бурҳон Сайфиддинов. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2011. – 336 с.

latoifuttavoif.pdf/rar,
2,11 Mb
Ройгон фаро кашед

Фахриддини Ироқӣ. Мунтахаби ғазалиёт. Мураттиб ва муаллифи пешгуфтору тавзеҳот Бадриддин Мақсудов; Таҳти назари проф. Худоӣ Шарифов; Донишкадаи озоди Исмоили Сомонӣ. ‒ Д., 2004. ‒ 138 с.

iroqi_munt_ghaz.pdf/rar,
19.74 Mb
Ройгон фаро кашед

Хайриддин Хайрандеш. Найнома / Муҳаррир Сафар Амирхон; Муҳаррири оройиш Ромиш Лоиқзода. – Д.: Адиб, 2019. ‒ 128 с.

khayrandesh_naynoma.pdf,
735.8 kb
Ройгон фаро кашед

Хоҷаев Муҳиддин. Ростиро завол нест: Роман; Китоби дуюми романи «Нанг ва номус». – Д.: Ирфон, 1986. – 224 с.

khojaev_rostiro.pdf,
9.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳадиса Қурбонова. Сомон. – Д.: Ирфон, 1984. ‒ 224 с.

hadisa_somon.pdf,
5.04 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳадиса Қурбонова. Соҳати дил: Маҷмӯаи ашъор. ‒ Д.: Адиб, 2010. ‒ 288 с.

hadisa_sohati_dil.pdf,
15.08 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳайрат. Ашъори мунтахаб. Маҷмуаро бо тавзеҳот ва сарсухан Р. Ҳодизода ба чоп тайёр кардааст. Муҳаррир М. Фарҳат. ‒ Д.: Нашрдавтоҷик, 1964. ‒ 249 с.

hayrat_ash-or.pdf,
17.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳаким Карим. Дар он солҳои пурошӯб. – Д.: Ирфон, 1968. – 72 с.

h_karim_dar_on_solho.pdf,
11.02 kb
Ройгон фаро кашед

Ҳаким Карим. Одам дар халта. Ҳикояҳо. Муҳаррир М. Хоҷаев. – Д.: Адиб, 2005. — 96 с.

hakim_karim_hikoyaho.pdf,
415 kb
Ройгон фаро кашед

Ҳаким Карим. Оқшуда: Асарҳои мунтахаб. Тартибдиҳанда ва муаллифони сарсухан М. Ҳодиева ва А. Сайфуллоев. – Д.: Ирфон, 1965. – 369 с. (чанд саҳифаи охир афтодааст)

h_karim_oqshuda.pdf,
21.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳаким Саноӣ. Осори мунтахаб. Ҷилди 2. Мураттиб Кароматулло Олимов. Муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. – Д.: Адиб, 2004. — 296 с.

sanoi_osori_muntaxab_2.pdf,
1,06 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳасани Деҳлавӣ. Мунтахабот: Ғазалиёт, муқаттаот, рубоиёт, достони «Ишқнома» / Тартибдиҳанда М. Бақоев, Л. Саломатшоева; Муҳаррир Ш. Нодир. – Д.: Ирфон, 1965. – 327 с.

hasani_d_muntaxabot.pdf,
4.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Сапедадам: Повест ва ҳикояҳо. Муҳаррир М. Ҳотамов. ‒ Д.: Ирфон, 1976. ‒ 238 с. ‒ (Повести «Сапедадам» дар бораи Аҳмади Дониш)

hodizoda_sapedadam.pdf,
6.93 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт. Мураттиби китоб ва муаллифи сарсухан Ҷамшед Шанбезода. – Д.: Ирфон, 1983. – 672 с.: (Таҳрири ман. — Т.А.).

kulliyoti_hofiz.pdf,
1,57 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт. Мураттиби китоб ва муаллифи сарсухан Ҷамшед Шанбезода. – Д.: Ирфон, 1983. – 672 с.: рд.

kulliyoti_hofiz.pdf,
25.05 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳоҷӣ Содиқ. Гардиш: Роман / Ҳ. Содиқ; Муҳаррир В. Одина. – Д.: Ирфон, 1986. – 272 с.

hoji_sodiq_gardish.pdf,
25.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна: Ҳикояҳо. Барои наврасон ва ҷавонон [Нашри дувум]. Танзим ва таҳрири Расул Ҳодизода. Муҳаррир Д. Мирфаёзова. – Д.: Адиб, 1989. ‒ 304 с.

kalila_va_dimna_1989.pdf/rar,
28.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи Султонӣ, Ахлоқи Мӯҳсинӣ, Рисолаи Ҳотамия. Китоб бо кӯшиши Қурбон Восеъ нашр гардидааст. — Душанбе: Адиб, 1991. — 320 с.

husayn_voizi_koshifi.pdf/rar,
14.22 Mb
Ройгон фаро кашед
husayn_voizi_koshifi_1.pdf,
9.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷумъа Одинаев. Гузашти айём: Роман. Муҳаррир М. Сироҷова. – Д.: Адиб, 1989. – 400 с.

guzashti_ayyom.pdf,
24.13 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷумъа Одинаев. Иншо дар мавзуи озод. Муҳаррир Шодӣ Ҳаниф. ‒ Д.: Ирфон, 1974. ‒ 208 с.

insho_dar_m_ozod.pdf,
13.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифӣ Акобир. Тоҷикистони азизам: Маҷмуаи шеърҳо. ‒ Д.: Ирфон, 1979. ‒ 202 с.

akobir_sharifi_tojikiston.pdf,
3.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Шасти Зафар (назм ва наср). Мураттибон: Низом Қосим (назм), Абдулҳамид Самад ва Раъно Атоева (наср). ‒ Д.: Адиб, 2005. ‒ 472 с. ‒ Ин китоб ба 60-солагии Ғалабаи бузург бар фашизм бахшида шудааст.

shasti_zafar.pdf,
1.88 Mb
Ройгон фаро кашед

Шаҳриёр: Баргузидаи ашъор. Гирдоварандагон: Ғиёсиддин Қодиров, Мирзо Муллоаҳмадов. Муҳаррири масъул: К. Айнӣ. ‒ Д.: Дониш, 1983. ‒ 212 с.

shahriyor_barguzida.pdf,
8.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Шоҳин Шамсиддин. Лайлӣ ва Маҷнун. Таҳия, муқаддима ва тавзеҳоти Асрори Раҳмонфар ва Аълохоҷаи Сайиднозим. Таҳти назари узви вобастаи АИ ҶТ Ҷӯрабеки Назрӣ. ‒ Д.: Дониш, 2018. ‒ 162 с.

shohin_layli_va_majnun.pdf,
7.92 kb
Ройгон фаро кашед

Шукӯҳӣ Аминҷон. Асарҳои мунтахаб. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди II. Повест ва ҳикояҳо [Парии ҷазира; Шаҳло ва Шифо; Достони Муллолатиф; Об аз куҷо меояд?; Ҳикояҳо]. ‒ Д.: Ирфон, 1978. ‒ 544 с.

shukuhi_am_2.pdf,
85.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукӯҳӣ Аминҷон. Баргҳои тиллоӣ: Маҷмуаи ашъор / Муҳаррир ва мураттиб Сайидалӣ Маъмур. ‒ Д.: Адиб, 2014. ‒ 216 с.

shukuhi_bargho.zip,
159.16 kb
Ройгон фаро кашед

Шукӯҳӣ Аминҷон. Рӯзҳои мо. Муҳаррир Раҳим Ҷалил. ‒ Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1954. ‒ 35 с.

shukuhi_ruzhoi_mo.pdf,
968 kb
Ройгон фаро кашед

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Имзои шахсӣ: Повест. – Д.: Ирфон, 1967. ‒ 143 с.

imzoi_shakhsi.pdf,
3.83 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Печутоби роҳҳо: Романи ҳуҷҷатӣ. Китоби дуюм. – Д.: Ирфон, 1981. – 256 с.

pechutobi_rohho_2.pdf,
9.68 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Шаҳло ва Шифо: Повест. – Д.: Ирфон, 1968.

shahlo_va_shifo.pdf,
18.75 Mb
Ройгон фаро кашед

Эраҷ Мирзо. Осори мунтахаб [Мураттиб ва муаллифи сарсухан Нодир Шанбезода]. Муҳаррир М. Фарҳат. ‒ Д.: Нашрдавтоҷик, 1963. ‒ 360 с.

e_mirzo_osori_muntax.pdf,
4.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Юсуфӣ Ҳабиб. Сатрҳои нотамом: Мақолаҳо, намунаҳои мукотиба ва аз «Дафтари ёдбуд». – Д.: Адиб, 1987. – 256 с.

habib_yusufi_satrho.pdf,
8.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

гузориш 32

 1. Салом ба корбарони ин сомонаи бисёр ҳам бошукӯҳ.
  Хоҳиш ва илтимос мекунам, асарҳои Юсуф Акобировро гузоред. Илтимос.

  • Акои Абдухамид салом бори дигар.
   Илтимос асархои Юсуф Акобиров, «Баъде ки осие бозмонд» ва «Балогат» ро кушоед.
   Бисер бисер илтимос

 2. Ҳамватанони азиз, сипос барои чунин сайт. Барои ман китоби Асозода Х. «Саргузашти устод Лоҳутӣ» даркор, агар имкон бошад, онро дар сайт ҷой диҳед. Пешакӣ сипосгузорам.

  • Китоби Асозода Х. Саргузашти устод Лоҳутӣ. – Д.: Деваштич, 2009. – 300 с. алҳол дастрас нест. Дарёфт кунам, ҷой медиҳам.

 3. салом, китобҳое ва асарҳое, ки дар бораи Равзату-с-сафо бошанд, дар фарокашӣ мегузоштед

 4. Беҳтарин сомона . Ба ман бисёр кӯмак кард . Ман пайваста китобҳоятонро пайгирӣ мекунам . Агар имкон бошад ғазалу рубоиёти Мир Алишери Навоиро мегузоштед , ба ман бисёр лозим аст .

 5. Салом акои Абдухамид !
  Ҳазорон раҳмат ба падару модару хама тарбиякардахотон барои китобҳо!
  Дар имруза замон барои ташнагони осори бадеӣ бисёр сомонаи хуб кушодаед.
  Як илтимос.
  Агар тавонед, китобҳои Болта Ортиқова мемондед ёфта.
  Бисёр мековам, нест дар интернет.

  • Ғолиб Ашуров, саломат бошед. Рӯзҳои наздик китоби «Дурдонаҳои Зарафшон» барои фарокашӣ омода мешавад.

 6. Барои чӣ китоби рисолаи ҳотамия футуватномаи султони ахлоқи мӯҳсинӣ PDF фарокаш мешавад аммо мисли як файли махкам аст ва кушода намешавад ва он се китобча ки рангҳои сурх кабуд ва сабз доранд фарокаш мешавад аммо ёфт нашуд мегӯяд , яне чаро китобро дастрас карда намешавад .

  • Баҳор, аломати се китобча архив аст. Онро баъди фаро кашидан бо барномаи WinRAR дар компютер кушодан даркор. Аломати ПДФ файли pdf аст. Ман дуи онро фарокаш кардам, айбе надоранд. Аммо айби «ёфт нашуд» бартараф гардид.

 7. Сомонаи бисёр хуб барои дӯстдорони адабиёт. Вале мехостам ин ҳама китобҳо дар телеграм низ дастрас шаванд. Ҳамчун канале, ки аввал буд, фаъолияташро идома медод хубтар мешуд. Барои он ки бисёр инсонҳо аз ин сомона истифода бурдан наметавонанд. Агар ин хоҳиш амалӣ мешуд хуб мешуд. Сипосгузорам.

 8. Сомонаи бисёр хуб барои дӯстдорони адабиёт

  • Ассалому алайкум ба ҳамма. Бисёр сайти хуб.Ба фаолияти сомона бурдбориҳо хоҳонам илоҷаш бошад ҳаҷми китобҳоро бештар созед мо шуморо интизорем.Дар амони худо бошед.

 9. Сипосу сипосу сипос!!!Ҳамеша сарсабзу сарбаланд бошед, рӯзи камиро набинд!!

 10. Ассалом. Бисёр сайти хуб. Лекин ҳамон китоби Футуватномаи султони Ҳусайн Воизи Кошифи варақош хира ва баъзе саҳифаҳояш нест. Агар ислоҳ мешуд бисёр хуб мешуд.

 11. Барои кумак ҷиҳати дастрасӣ ба китобҳо сипоси зиёд. Худованд ба шумо баракати зиёд насиб гардонад.Дархост ин буд, ки агар сифати нусхабардриро беҳтар кардан имкон бошад ниҳоят хуб мешуд.

  • Мухлис, на ҳамаи китобҳоро ман аксбардорӣ мекунам. Бештари онҳо файлҳои Шумо барин корвандон ё аз паҳнои Торкада аст ва сифаташонро назорат кардан аз имкон берун аст.

 12. Ташаккур. Ин сайт барои точикон кошонаи бебахост. Хануз мо китобро кам мехонем,ки маслихат нест. Дар сайтхои руси, масалан, нигаред, хазорхо китоб ва даххо хазор хонанда. Ба фикри ман, китобхонй яке аз нишонахои афзоиши боигарии модди ва маънавиёти халк аст. Бори дигар ба ташкилгари ин сайт ташаккур. Байни мардум ман ин сайтро албатта реклама ва ташфикот хохам кард. Биёд китоб хонему донотар ва доротар шавем!

 13. Барои кушодани чунон сайти бисёр х,ам фоидабахш бисёр ташаккур. Баракати Худо бо Шумо бод. Омин. Ман мехостам суол кунам, ки нусхаи к,исмх,ои 5-9-и Шох,номаи Фирдавси, чопи соли 1969 дастрас нест? Агар дар ин ч,о к,исмат мекардед бисёр хуб мешуд. К,аблан ташаккур.
  Муфассалтар: //zarowadk.
  ru/skachat-besplatno-2/knigi-literaturnoe-nasledie.html

 14. //ganjoor.net/ . Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. — Д.: Ирфон, 1985. — 208 с. (тадж)

  hiloli_barguzida.pdf,
  7.48 Mb Инро мо чӣ хел бихонем. Ё ягон сир дорад мо нафаҳмидем бародарони азиз, агар ёри медодед хуб мешуд аз шумо пешаки минатдорем саломат бошед…

 15. //ganjoor.net/ Чи хел Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. — Д.: Ирфон, 1985. — 208 с. (тадж) мо хонем барои ин чӣ кор кунем?

 16. Barodari azizam, nadonistam chi guna download vayo farokashi kunam, naqshak hamro nayoftam, lutfan rohashro nishon dihed

 17. Салом ! Ман хамон чоркунчаи гуфтагиатонро намеёбам ё ин ки дар компи ман дида намешавад. Даркучои тарафи рост вай чойгир аст?

 18. Бо кадом рох, яъне чи хел асарро гирифтан (скчать) мумкин?

  • Салом, Фозил! Ба накшак (иконка)-и чоркунчаи тарафи рости асар ангушт занед ва дар сахифаи нав боз ба пайванди «скачать» ангушт занед. Фарокаши сар мешавад.

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.