Китобҳо. Таъриху мардумшиносӣ


kitob

Китобҳо
Таъриху мардумшиносӣ

Таҳрири охирин 15.09.2019
Файлҳое, ки бо айби махзан фарокаш намешуданд, ислоҳ гардиданд.
Агар файле фарокаш нагардад, хоҳиш мекунем, дар пойин, дар гузориш нишон диҳед, то ислоҳ кунем.

Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи таъриху мардумшиносӣ пешниҳод мешаванд. Онҳо маҳсули қалами муаллифони гуногунзабони ҷаҳон, аз он ҷумла донишмандони форси(тоҷик)забон мебошанд. Дар ин ҷо таваҷҷуҳи бештар ба он нигоштаҳое равона карда шудааст, ки ба таърихи сарзаминҳои ориёинишин ва зиндагонии мардуми ориёӣ, бавижа тоҷикон оиданд.

Абдулла-заде Х. Ф., Негматов Н. Н. Абу Махмуд Худжанди. — Д.: Дониш, 1986. — 112 с.

abumahmud_khujandi.djvu,
2,01 Mb
Ройгон фаро кашед

Акрамӣ Зикриё Иномзод. Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: мантиқи таърих. – Д.: 2017.

akrami_ijlosiya.pdf,
3,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин аз дуртарин даврон то поёни даврони сосонӣ. Нусхаи панҷум бо бархе афзудаҳо. Хурдодмоҳи соли 1392. Ҷилди аввал, 582 саҳ. (форсӣ)
تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از دورترین دوران تا پایان دوران ساسانی
متنِ کامل کتاب، نسخۀ پنجم با برخی افزوده‌ها، خردادماه ۱۳۹۲
جلد اول، ۵۸۲ صفحه

irantarikh1.pdf,
20,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин аз дуртарин даврон то поёни даврони сосонӣ. Нусхаи панҷум бо бархе афзудаҳо. Хурдодмоҳи соли 1392. Ҷилди дувум, 666 саҳ. (форсӣ)
تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از دورترین دوران تا پایان دوران ساسانی
متنِ کامل کتاب، نسخۀ پنجم با برخی افزوده‌ها، خردادماه ۱۳۹۲
جلد دوم، ۶۶۶ صفحه

irantarikh2.pdf,
23,46 Mb
Ройгон фаро кашед

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Тоҷикистон – пораи тани Эронзамин.(форсӣ)
Аз бозхонии гузаштаҳои деринаи мардуми Суғду Бохтар аст, ки ҳамхун ва ҳамзот будани «порсӣ» ва «тоҷик» исбот мегардад. Аз ин рӯст, ки мо мегӯем: Тоҷикистон ба ҳамон андоза пораи тани меҳани мост, ки Озарбойҷон ва Сиистон ва Порс ва Кирмон ва Маккурон (Балуҷистон) ва Курдистон. Ва тоҷикон ба ҳамон андоза бародарон ва хоҳарони мостанд, ки порсиён ва балуҷон ва курдон ва гелакон. Ва як тоҷик ба ҳамон андоза эронӣ аст, ки як кирмонӣ ё ҳамадонӣ ё маккаронӣ. Гӯйише, ки тоҷикон бо он сухан мегӯянд, ба ҳамон андоза забони эронист, ки гӯйиши мардуми Порс ё Испаҳон.
تاجیکستان، پارۀ تن ایران‌زمین
از بازخوانیِ گذشته‌های دیرینۀ مردمِ سغد و باختر است که همخون و هم‌ذات بودنِ «پارسی» و «تاجیک» اثبات می‌گردد. از این‌رو است که ما می‌گوئیم تاجیکستان به‌همان اندازه پارۀ تنِ میهنِ ما است که آذربایجان و سیستان و پارس و کرمان و مَک‌کُران (بلوچستان) و کردستان. و تاجیکان به‌همان اندازه برادران و خواهران ما استند که پارسیان و بلوچان و کُردان و گیلَکان. و یک تاجیک به‌همان اندازه ایرانی است که یک کرمانی یا همدانی یا مَک‌کُرانی. گویشی که تاجیکان با آن سخن می‌گویند به‌همان اندازه زبان ایرانی است که گویش مردم پارس یا اسپهان.

tajikestan.pdf,
346,23 kb
Ройгон фаро кашед

Аслов Сироҷиддин (зери назар). 25 қадам дар паҳнои олам. – Д.: Ирфон, 2016. — 220 с.

aslov_pahnoi_olam.pdf,
23,52 Mb
Ройгон фаро кашед

Аҳмадов Рӯзӣ. Маросимҳои мавсимии тоҷикони Осиёи Марказӣ. – Д.: 2015.

ahmadov_marosimhoi_tojikon.rar,
5,92 Mb
Ройгон фаро кашед

Аюбов А. Р. Таърихи дунёи қадим. Дастури таълимӣ-методӣ барои донишҷӯёни курси I. — Хуҷанд: Нури маърифат, 2015. — 136 с.

ayubov_ta-rikhi_qadim.pdf,
860,94 kb
Ройгон фаро кашед

Бабаева Н. С. Древние верования горных таджиков Южного Таджикистана в похоронно-поминальной обрядности. – Д.: 1993.

babaeva_pomin.pdf,
6,79 Mb
Ройгон фаро кашед

Бабаханов Мансур. История таджиков мира. Учебник для вузов. – Д.: Деваштич, 2004. — 573 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

babaxanov_istoriya_tadzhikov.pdf,
6.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Бартольд В. В. Сочинения. Том I. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Монография. — М.: Наука, 1963. – 763 с.

bartold_soch_1.pdf,
53,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Бартольд В. В. Сочинения. Том II. Часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. — М.: Наука, 1963. – 1024 с.

bartold_soch_2.1.pdf,
29,54 Mb
Ройгон фаро кашед

Бартольд В. В. Сочинения. Том II. Часть 2. Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. Улугбек и его время. Мир Али-Шир и политическая жизнь. — М.: Наука, 1964. — 661 с.

bartold_soch_2.2.pdf,
18,62 Mb
Ройгон фаро кашед

Бартольд В. В. Сочинения. Том III. Работы по исторической географии. Сведения об Аральском море и низовьях Аму-Дарьи с древнейших времен до XVII века. К истории орошения Туркестана. — М.: Наука, 1964. – 711 с.

bartold_soch_3.pdf,
16,41 Mb
Ройгон фаро кашед

Бартольд В. В. Сочинения. Том IV. Работы по археологии, нумизматике, эпиграфике и этнографии. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью. 1893-1894 гг. — М.: Наука, 1966. — 497 с.

bartold_soch_4.pdf,
11,46 Mb
Ройгон фаро кашед

Бартольд В. В. Сочинения. Том V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. — М.: Наука, 1968. – 759 с.

bartold_soch_5.pdf,
17,31 Mb
Ройгон фаро кашед

Бартольд В. В. Сочинения. Том VI. Работы по истории ислама и арабского халифата. Халиф и султан. Ислам. Культура мусульманства. Мусульманский мир. — М.: Наука, 1966. — 785 с.

bartold_soch_6.pdf,
22,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Бартольд В. В. Сочинения. Том VII. Работы по исторической географии и истории Ирана. Историко-географический обзор Ирана. — М.: Наука, 1974. – 667 с.

bartold_soch_7.pdf,
19,42 Mb
Ройгон фаро кашед

Бартольд В. В. Сочинения. Том VIII. Работы по источниковедению. Описание источников на арабском, персидском и тюркских языках. — М.: Наука, 1973. – 725 с.

bartold_soch_8.pdf,
18,95 Mb
Ройгон фаро кашед

Бартольд В. В. Сочинения. Том IX. Работы по истории востоковедения. Обзор деятельности факультета восточных языков. История изучения Востока в Европе и России. — М.: Наука, 1977. — 966 с.

bartold_soch_9.pdf,
21,39 Mb
Ройгон фаро кашед

Бичурин (Иакинф) Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. Т. I / Ответственный редактор С. П. Толстов. Редакция теста, вступительные статьи, комментарий А. Н. Бернштама и Н. В. Кюнера. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 382 с.

bichurin_sobranie_svedeniy_1.pdf,
51.1 Mb
Ройгон фаро кашед

Бичурин (Иакинф) Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. Т. II / Ответственный редактор С. П. Толстов. Редакция теста, вступительные статьи, комментарий А. Н. Бернштама и Н. В. Кюнера. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 336 с.

bichurin_sobranie_svedeniy_2.pdf,
32.3 Mb
Ройгон фаро кашед

Бичурин (Иакинф) Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. Т. III. Приложения / Ответственный редактор С. П. Толстов. Редакция теста, вступительные статьи, комментарий А. Н. Бернштама и Н. В. Кюнера. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 327 с.: ил+карты

bichurin_sobranie_svedeniy_3.pdf,
66.8 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуллоев С. Г. Археологическая карта Гиссара.

arheokarta_gissara.pdf,
8,32 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуллоев С., Виноградова Н. М. Некрополь Фархор — новый памятник эпохи средней бронзы Таджикистана.// Известия АН РТ, ООН, 2014, № 3 (235). – С. 39-47.

nekropol_farhor.pdf,
507,57 kb
Ройгон фаро кашед

Бобомуллоев С. Вклад Ранова В. в изучение каменного века юга Таджикистана. – Д.: 2014.

vklad_ranova.pdf,
818,19 kb
Ройгон фаро кашед

Бобомуллоев С. Древнейшая и древняя история Гиссара. — Д.: Дониш, 2015. — 206 с.

istoriya_gissara.pdf,
2,79 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуллоев Саидмурод. Материалы Фархорской археологической экспедиции. Вып. 1. – 2014.

mat_farhor1.pdf,
3,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуллоев С. Таджики в источниках и трудах исследователей. Монография. — Д.: Истеъдод, 2013. — 280 с.

tajiki_v_istochn.pdf,
22,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Бубнова М. А., Литвинский Б. А. Древние рудознатцы Памира. Отв. ред. д. и. н. Литвинский Б. А. – Д.: Дониш, 1993. – 174 с.

ruda_pamira.pdf,
6,52 Mb
Ройгон фаро кашед

Вербер Бернард. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Гелеос, Рипол Классик. — М.: 2007. — 157 с.
Ин файл аз устод Ниёзов А. С. ба мо расид.

verber_enciklopedia.pdf,
945 kb
Ройгон фаро кашед

Вклад Академика А. А. Семенова в изучение истории и культуры таджикского народа. Материалы международной научно-теоретической конференции Душанбе, 13 декабря 2014 г.

semenov_konferenciya_2014.pdf,
2,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. Под ред. Б. А. Литвинского. — М.: Наука, 1986. — 253 с.: ил.

vost_turk.djvu,
4,42 Mb
Ройгон фаро кашед

Гатанов Б. О., Чимитдоржиев Ш. Б. (ред.) История и культура народов Центральной Азии. Источниковедение. Сборник статей. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского НЦ СО РАН, 1993. – 138 с.

gatanov_istochniki.pdf,
2,86 Mb
Ройгон фаро кашед

Геродот. История (в девяти книгах). Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Под общ. ред. С. Л. Утченко. Ред. перевода Н. А. Мещерский. — Л.: Наука, 1972. — 600 с.: ил.
Книга 1. Клио
Книга 2. Евтерпа
Книга 3. Талия
Книга 4. Мельпомена
Книга 5. Терпсихора
Книга 6. Эрато
Книга 7. Полигимния
Книга 8. Урания
Книга 9. Каллиопа

herodot_hist.pdf,
11,29 Mb
Ройгон фаро кашед

Гафуров Б. Г. Таджики, древнейшая, древняя и средневековая история. Книга первая. Издание второе. — Д.: Ирфон, 1989. — 381 с.: ил.

tojikon_1rus89.pdf,
6,56 Mb
Ройгон фаро кашед

Гафуров Б. Г. Таджики, древнейшая, древняя и средневековая история. Книга вторая. Издание второе. — Д.: Ирфон, 1989. — 480 с.: ил.

tojikon_2rus89.pdf,
7,5 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. — Д.: Дониш, 2008. — 870 с.

tojikon.docx/zip,
3,16 Mb
Ройгон фаро кашед

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. — М.: «Наука»: Главная редакция восточной литературы, 1967.

gumilev_drevnie_tyurki.zip,
9,98 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик. — Д: Маориф ва фарҳанг, 2008. — 273 с.

davlatbekov_ta-rikhi_siyosi.zip,
270,96 kb
Ройгон фаро кашед

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик (Маводи таълимӣ). – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2008, 2011. – 273 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ta-rikhi_siyosi.pdf,
1.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатов Муллошо. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию (1219-1221 г.г., по средневековым восточным и западным письменным памятникам). — Д.: Деваштич, 2007. — 395 с.

davlatov_soprot_mongolskomu.djvu,
57,66 Mb
Ройгон фаро кашед

Дандамаев М. А. Иран при первых ахеменидах (VI в. до н.э.). – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1963. – 292 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

dandamaev_iran_1963.pdf,
13.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Джурабаев Джамшед. Из истории жилищной культуры таджиков (по письменным, археологическим и этнографическим источникам). — Худжанд: Ношир, 2009. — 272 с.

zhilishn_kultura_taji.rar,
7,73 Mb
Ройгон фаро кашед

Дьяконов М. М. У истоков древней культуры Таджикистана. — Сталинабад: Таджикгосиздат, 1956. – 140 с. ил. — 239 с.: ил.

dyakonov_u_istokov.djvu,
21,8 Mb
Ройгон фаро кашед

Дэвлет Е.Г., Дэвлет М. А. Сокровища наскального искусства Северной и Центральной Азии. – М.: ИА РАН, 2011. – 382 с.: ил.

devlet_2011.pdf,
14,25 Mb
Ройгон фаро кашед

Зеймаль Е. В. Древние монеты Таджикистана. – Д.: 1983.

monety_taj.pdf,
25,49 Mb
Ройгон фаро кашед

Из истории жилищной культуры таджиков.

jilishn_kultura.pdf,
36,53 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилова Б. Аморати Бухоро дар давраи вассалӣ (1868-1917). – Хуҷанд: Ношир, 2012. – 120 с.

ismoilova_amorati_bukhoro.rar,
1,2 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилова Б. И. Таърихи халқи тоҷик. Дастури методӣ барои донишҷӯён. — Хуҷанд: Ношир, 2005. — 114 с.

ismoilova_ta-rikhi_kh_tojik.rar,
1,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Исоматдинов Ҷ. Б., Исоматдинов Ҷ. Ҷ. Таърихи халқи тоҷик дар ҷадвалу нақшаҳо. — Хуҷанд: Ношир, 2014. – 140 с.

isomatdinov_ta-rikhi_kh_tojik.djvu,
24,27 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа. Том III. Средние века (XI—XV вв.). Под ред. академика АН РТ Р. М. Масова. — Д.: 2013. — 580 с.

itn3.pdf,
10,25 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа. Том V. Новейшая история (1917-1941 гг.). Под ред. академика АН РТ Р. М. Масова. – Д.: 2001. – 786 с.

itn5.doc,
2,68 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа.Том VI. Новейшая история (1941—2010 гг.). Под ред. академика АН РТ Р. М. Масова. — Д.: 2011. — 742 с.

itn6.pdf,
4,87 Mb
Ройгон фаро кашед

Каландаров Т. С. Шугнанцы. Историко-этнографическое исследование. – М.: ИЭиА РАН, 2004. – 478 с.

shughnoniyon.pdf,
11,36 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримов О. Вклад академика Б. Гафурова в создание истории таджикского народа. — Худжанд: Ношир, 2000. — 153 с.

karimov_vklad_gafurova.rar,
33,87 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримов О. Политическое состояние Таджикистана в 90-е годы ХХ в. – Худжанд: 2007. — 264 с.

karimov_polit_sostoyanie.rar,
56,75 Mb
Ройгон фаро кашед

Кисляков Н. А. Очерки по истории Каратегина (К истории Таджикистана). — Сталинабад-Ленинград: Таджгосиздат, 1941. – 236 c.: ил., карт., табл.

kislyakov_ist_karategina.pdf,
24,43 Mb
Ройгон фаро кашед

Кисляков Н. А., Писарчик А. К. (ред.) Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 1. Монография. — Д.: Дониш, 1966. — 380 с.

kislyakov_tadzhiky_1.pdf,
95,84 Mb
Ройгон фаро кашед

Кисляков Н. А., Писарчик А. К. (ред.) Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 2. Монография. — Д.: Ирфон, 1970. — 314 с.

kislyakov_tadzhiky_2.pdf,
46,11 Mb
Ройгон фаро кашед

Кисляков Н. А., Писарчик А .К. (ред.) Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 3. Монография. — Д.: Дониш, 1976. — 237 с.

kislyakov_tadzhiky_3.pdf,
33,98 Mb
Ройгон фаро кашед

Ключник Роман. Лекции президентам по истории, философии и религии. Знания из исторического опыта/Лекции в народном университета. — СПб.: 2006. — 1493 с.
КНИГА 1. ИСТОРИЯ ДО И ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ
Часть первая. Дохристианский период истории Руси. Основы ведической религии
Часть вторая. Познание Мира. Мировоззрение. Богопознание. Ошибки европейских знаменитостей
КНИГА 2. ОТ ПЕТРА I ДО КАТАСТРОФЫ 1917 Г.
Часть первая. От Ивана Грозного до Петра Первого
Часть вторая. Петр Первый
Часть третья. Екатерина «Великая». Ещё одно начало трагических процессов
Часть четвертая. Россия при Павле I, Александре I и Николае I
КНИГА 3. ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 1878-1881 ГГ.
Часть первая. Перемены в Европе
Часть вторая. Марксизм
Часть третья. Россия в середине 19-го века
КНИГА 4. ВТОРАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 1901-1906 ГГ.
Часть первая. Второй период терроризма в России
Часть вторая. Мудрость побеждать хитростью
Часть третья. История России 1907 – 1917 гг. и позорный период русской интеллигенции
Часть четвертая. Позорный период российской верховной элиты
Ин файл аз устод Ниёзов А. С. ба мо расид.

lekcii_prezidentam.pdf,
9,36 Mb
Ройгон фаро кашед

Культура номадов Средней Азии. Материалы Международной конференции, Самарканд, 22-24 ноября 2007 г. Отв. ред. Ш. И. Пидаев. — Самарканд: МИЦАИ, 2008. — 239 с.: ил.

kultura_nomadov_centralnoi_azii.pdf,
4,34 Mb
Ройгон фаро кашед

Қушматов А. Пайдоиш ва моҳияти мазорҳо (аз рӯйи материалҳои Шимоли Тоҷикистон). Муҳаррири масъул Н. Одилов. – Д.: Ирфон, 1985. – 40 с.

qushmatov_mazorho.djvu,
8,84 Mb
Ройгон фаро кашед

Лексияҳо аз фанни таърихи халқи тоҷик

leksiya_az_ta-rikh.zip,
161,96 kb
Ройгон фаро кашед

Литвинский Б. А., Седов А. В. Тепаи-Шах. Культура и связи кушанской Бактрии. Монография. – М.: Наука, Главная Редакция Восточной Литературы, 1983. — 240 с.

litvinskiy_tepai_shakh.pdf,
39,03 Mb
Ройгон фаро кашед

Литвинский Б. А., Соловьёв В. С. Средневековая культура Тохаристана. – М.: Наука, ГРВЛ, 1985. – 266 с.

toxaristan.pdf,
10,03 Mb
Ройгон фаро кашед

Маводи ёрирасон барои тарғиботчиён. — Хуҷанд: Агентии омори вилояти Суғд, 2013. — 143 с.

mavodi_yorirason.djvu,
51,75 Mb
Ройгон фаро кашед

Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа. – Д.: Дониш, 2000. — 360 с.

mamadazimov_polit_istoriya.pdf,
13,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Масов Р., Пирумшоев Ҳ. Файзи истиқлол дар «Боми ҷаҳон»/ Муҳаррирон: Ҳамза Камол, Абдуқаҳҳор Саидов. – Д.: «Дониш», 2011. — 412 с.: рд.

r_masov_h_pirumshoev_fi.pdf,
4.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Масов Р., Ранов В. Маданияти Ҳисор ва нақши он дар марҳалаҳои аввали этногенези халқи тоҷик.

gissarskaya_kultura.pdf,
5,26 Mb
Ройгон фаро кашед

Масов Р. М. История исторической науки и историография социалистического строительства в Таджикистане. – Д.: 1988.

masov_istnauka.pdf,
231,55 kb
Ройгон фаро кашед

Масов Р. История «топорного» разделения. – Д.: Ирфон, 1991. – 208 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

masov_istoriya_topornogo.pdf,
3.34 Mb
Ройгон фаро кашед

Масов Р. Таджики: вытеснение и ассимиляция. – Д.: 2003. — 175 с.

masov_tajiki_vytesnenie.pdf,
9,77 Mb
Ройгон фаро кашед

Масов Р. Таджики: история с грифом «Совершенно секретно». – Д.: 2014. — 212 с.

masov_tajiki_sekretno.rar,
9,09 Mb
Ройгон фаро кашед

Материалы по истории Ура-Тюбе. Сборник актов XVII — XIX веков. Составление, перевод и предисловие А. Мухтарова. Под редакцией А. А. Семенова и О. Л. Чехович. — М.: ИВЛ, 1963. — 136 с.

mukhtarov_materialy_uratyube.djvu,
24,24 Mb
Ройгон фаро кашед

Мероси хаттии бостон. Ҷилди I. Таҳиягарон: Бобо-Назар Ғафор, Муҳтарам Ҳотам, Муаззами Диловар. Муҳаррирони масъул: Назри Яздонӣ, Ҳуринисо Ализода. [Адабиёти паҳлавӣ. Сангнавиштаҳои шоҳони ҳахоманишӣ ва сосонӣ] — Тоҷнома. Силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун», китоби 2. – Д.: «Бухоро», 2014. – 478 с.

merosi_khattii_boston.rar,
10,78 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирбабаев А. К. Историческое наследие Худжанда. – Д.: Ирфон, 1995. — 160 с.

mirbabaev_nasledie_khujand.djvu,
2,36 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзо Бадеи Девон. Маҷмаъ-ул-арқом. – Д.: 2015.

majma_ul_arqom.pdf,
24,57 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзо Турсунзода ва масоили назарии фарҳанги навини тоҷикон. Мураттибон: Аскаралӣ Раҷабов (муҳ. масъул), Муҳаммадраҳим Каримзода. – Д.: 2011.

tursunzoda_farhang.pdf,
8,83 Mb
Ройгон фаро кашед

Муколамаи давлат ва дин дар Тоҷикистон. Гурӯҳи муаллифон: Ализода Б. П., Абдухолиқов А. М., Искандаров Қ. И., Ниёзов А. С., Нуридинов Ҳ./Муҳаррири масъул проф. Искандаров Қ. Таҳти назари узви вобастаи АИ ҶТ проф. К. Олимов. — Д.: 2010. — 194 с.

mukolamai_davlat_din.pdf,
1,56 Mb
Ройгон фаро кашед

Мунавваров М., Рашидова У. Таърихи кишварҳои Аврупо ва Амрико (1492-1870). — Д.: 2014. — 277 с.

munavvarov_ta-rikhi_avrupo.pdf,
9,71 Mb
Ройгон фаро кашед

Мусский С. Семашко И. 100 инсони бузургтарин. Тарҷумон Қ. Мадалиев. Муҳаррир Т. Нигорӣ / Китоб бо дастгирии молиявии С. Фатоев чоп шуд. – Д., 2010. – 440 c.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

100_inson.pdf,
9.04 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухтаров А. Академик Гафуров Бободжон Гафурович. — Д. 1979. – 35 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

muxtarov_akademik_gafurov.pdf,
2.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухтаров А. Путешествие в Согдиану / А. Мухтаров, Н. Негматов, В. Ранов, Ю. Якубов. – Д.: Ирфон, 1981. – 132 с.

muxtorov_sogdiana.pdf,
7,79 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Авроқи рангини таърих. – Д.: Деваштич, 2007. – 398 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

muxtorov_avroqi_rangin.pdf,
27.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Аз пайи таърихи куҳан. Қайдҳои сафари Афғонистон. – Д., 1975.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

mukhtorov_az_payi_ta-rikh.pdf,
12.3 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Академик Ғафуров Бобоҷон Ғафурович
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

muxtorov_akademik_ghafurov.pdf,
13.9 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Амирон ва вазирони сомонӣ. – Д.: Нашриёти Оли Сомон, 1997. – 77 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

amiron_va_vaziron.pdf,
5.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Асрори номаҳо. — Д.: Афсона, 1998.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

asrori_nomaho.pdf,
12.4 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Санг ҳам диле дорад. – Д.: Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ, 1999. — 209 с.

mukhtorov_sang_ham.rar,
11,92 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Шаҳрҳои Афғонистон. – Д.: Деваштич, 2003.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

mukhtorov_shahrhoi_afghoniston.pdf,
10.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Пантуркизм ва сарнавишти таърихии тоҷикон. Муҳаррири масъул ва муаллифи пешгуфтор Пайванди Гулмурод. — Д.: Адиб, 2010. — 348 с.

shakuri_panturkizm.pdf,
1,49 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Садри Бухоро. — Д.: 2004. — 186 с.

sadr.pdf/rar,
1,16 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Хуросон аст ин ҷо. Муҳаррири масъул ва муаллифи пешгуфтор Лоиқ Шералӣ. — Д.: 2005. — 360 с.

khuroson_ast.pdf,
2,14 Mb
Ройгон фаро кашед

Набиева Р. ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олии ҷумҳурӣ / Набиева Р. А., Зикриёев Ф. Б., Зикриёева М. Ф. — Д.: Собириён, 2010. — 328 с.

nabieva_ta-rikhi_kh_tojik.pdf,
12,37 Mb
Ройгон фаро кашед

Наврӯзнома. Рисолае дар маншаъ ва таърих ва одоби ҷашни Наврӯз. Нигориши Умари Хайём, ҳаким ва риёзидон ва соҳиби рубоиёти машҳур. Мабно бар нусхаи мунҳасири муфради маҳфуз дар китобхонаи умумии Берлин. Бо муқаддима ва ҳавошӣ ва фарҳанг ба саъй ва тасҳеҳи Муҷтабо Минавӣ. — Теҳрон: Китобхонаи Кова, 1312/1933. — 186 с. (форсӣ)

navruznoma.pdf/rar,
4,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Назаров Ҳақназар. Мақоми тоҷикон дар таърихи Афғонистон. – Д.: Дониш, 1998. – 65 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

maqomi_tojikon.pdf,
45.4 Mb
Ройгон фаро кашед

Народы Средней Азии и Казахстана. Этнографические очерки. Т. 1. Под ред. С. П. Толстова, Т. А. Жданко, С. М. Абрамзона, Н. А. Кислякова. — М.: 1962. — 768 с.: ил.
Народы Средней Азии и Казахстана. Этнографические очерки. Т. 2. Под общ. ред. члена-корр. АН СССР С. П. Толстова. — М.: 1963. — 780 с.: ил.

narodi_sr_az.1-2.rar,
78,81 Mb
Ройгон фаро кашед

Негматов Н. Н. Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в IX-X вв.) /Н. Н. Негматов. — Д.: 1977. — 279 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

davlati_somonien.pdf ,
113 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъматов Н. Н. ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Китоби якум. Аз инсони оқил то тоҷики баркамол. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоб ҳодисаву воқеаҳоро аз сапедадами таърих то асри Х фаро гирифтааст / Неъматов Н. Н., Носирова Ф. Ю., Бобомуллоев С., Довутов Д., Исоматов М. – Д.: Сарпараст, 2003. — 368 с.

ne’matov_ta-rikhi_kh_tojik1.rar,
6,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомулмулк. Сиёсатнома (Ба чоп тайёркунанда А. Девонақулов). Муҳаррир А. Султонова. – Д.: Адиб, 1989 — 200 с.

nizomulmulk_siyosatnoma.pdf,
1,02 Mb
Ройгон фаро кашед

Орифҷон Яҳёзоди Хуҷандӣ. Хуҷанднома ё қиссаҳо аз таърихи Хуҷанд ва хуҷандиён. – Хуҷанд: 1994. — 72 c.

khujandnoma.pdf,
3,19 Mb
Ройгон фаро кашед

Пирумшоев Х., Маликов М. Россия-Таджикистан: история взаимоотношений. Отв. редактор: член-корреспондент АН РТ Имомов М. С. — Д.: Российско-Таджикский (Славянский) университет, 2009. — 688 с.

pirumshoev_rossiya_tajikistan.pdf,
16,45 Mb
Ройгон фаро кашед

Пирумшоев Ҳ. Таърихи Дарвоз (аз қадим то замони муосир)/ Муҳаррири масъул: д. и. ф., проф. Худоӣ Шарифов. – Д.: Ирфон, 2008. – 704 с.

h_pirumshoev_tarixi_darvoz.pdf,
9.1 Mb
Ройгон фаро кашед

Пирумшоев Ҳайдаршо. Таърихи халқи тоҷик дар тарозуи таърихнигорӣ. — Хуҷанд-Д.: 2014. – 370 с.

pirumshoev_ta-rikhi_kh_tojik.rar,
10,71 Mb
Ройгон фаро кашед

Пянков И. В. Осиёи Миёна дар номаҳои бостон. – Д.: Ирфон, 1991. – 64 с.

pyankov_osiyoi_miyona.pdf,
5,12 Mb
Ройгон фаро кашед

Расулиён Қ. Таърихи муосири кишварҳои Осиё ва Африқо (1918-1945). Маводи омӯзишӣ. – Д.: 2009.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ta-rikhi_muosir.doc,
618 kb
Ройгон фаро кашед

Раҳмонов Эмомалӣ. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ. — Д.: Ирфон, 2006. ‒ 372 с.

rahmonov_e_nigohe.pdf,
2,53 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Иборат аз чаҳор китоб [Китобҳои 1, 2, 3, 4] / Муҳаррирон Фаттоев С. Абдураҳмонов Б. – Д.: «Ирфон», 2009. ‒ 704 с.
Ин файлро аз Торкада дарёфт кардам, ки ба формати docx тариқи мошинӣ баргардон шудаасту пур аз иштибоҳоти техникӣ ва хатоҳои имлоист. Ҳарчанд хондану фаҳмидани он барои хонандаи забондон душворие надошта бошад ҳам, агар имкон даст диҳад, дар 1-2 моҳ, пас аз виросторӣ, файли дурустро ин ҷо хоҳам гузошт.

rahmon_oinai_ta-rikh_1.zip,
1,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмонов Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Китоби сеюм / Муҳаррир Фаттоев С. ‒ Д.: Ирфон, 2006. ‒ 228 с.

rahmonov_oinai_ta-rikh_3.zip,
2,8 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҷабов З. Ш. Маорифпарвар Аҳмади Дониш. – Д.: Ирфон, 1964.

rajabov_ahmadi_donish.rar,
19,93 Mb
Ройгон фаро кашед

Ртвеладзе Э. В. Древние монеты Средней Азии. – Ташкент: Гафур Гулям, 1987.

monety_CA.pdf,
13,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Сайнаков С. П. ва диг. Таърихи Россия (охири асри XVII — ибтидои асри XX). Курси лексия (нашри дуюм бо таҳриру иловаҳо)/ Сайнаков С. П., Мирзоев Ф. А., Наджмуддинов Т. А., Гадоев Г., Исматов Ф. Н. — Д.: ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, 2014. — 259 с.

saynakov_ta’rixi_rossiya.zip,
394,54 kb
Ройгон фаро кашед

Сайнаков С. П. ва диг. Таърихнигории давраи нави мамлакатҳои Европа ва Америка. Курси лексияҳо барои факултетҳои таърихи мактабҳои олӣ/Сайнаков С. П., Садиров Ш. А., Азизов С. А. – Д.: ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, 2018. – 180 с.
Ин файл аз муаллиф — устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

saynakov_ta-rikhnigori.pdf,
1,56 Mb
Ройгон фаро кашед

Сайнаков С. П., Ҳусайнов А. Қ., Мирзоев Ф. А., Наҷмуддинов Т. А. Барномаи таълимӣ аз фанни таърихнигории таърихи наву навтарини мамлакатҳои хориҷӣ (Аврупо ва Амрико). — Д., 2017.
Ин файл аз муаллиф — устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

saynakov_barnoma.pdf,
645 kb
Ройгон фаро кашед

Сайнаков С. П. Саволномаи тестӣ. Аз фанни таърихнигории таърихи наву навтарини мамлакатҳои Аврупо ва Амрико(барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи мактабҳои олӣ). – Д., 2017. — 97 с.
Ин файл аз муаллиф — устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

saynakov_dasturi_tu.pdf,
592 kb
Ройгон фаро кашед

Сайф ад-Дин Ахсикенди. Собрание историй. Маджму ат-таварих. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1960. — 205 с.

majmu_at_tavarikh.djvu,
3,53 Mb
Ройгон фаро кашед

Салими Айюбзод. Сад ранги сад сол: Тоҷикон дар қарни бистум. – 1999. — 279 с.: ил.

sad_rangi_sad_sol.pdf/rar,
2,32 Mb
Ройгон фаро кашед

Салими Айюбзод. Тоҷикон дар қарни бистум. — Нимо (Олмон): 2006/1385. (фoрсӣ) — 181 с.

قرن بيستم.pdf/rar,
1,43 Mb
Ройгон фаро кашед

Тағоев Ҷамолиддин. Давлати тоҷикон. – Д.: Ирфон, 2000. – 376 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

davlati_tojikon.pdf,
24,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ аз Ҷурфодиқонӣ Абушшараф. — Хуҷанд: Ношир, 2013. — 420 c.

t_ta-rikhi_yamini.pdf,
6,38 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Бухоро. Таълифи Абӯбакри Наршахӣ, аз www.irantarikh.com. – 116 с. (фoрсӣ)

ta-rikhi_bukhoro.pdf,
728,42 kb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Бухоро, Хӯқанд ва Кошғар (Дар шарҳи ҳукмронии амир Мир Ҳайдар дар Бухоро, Муҳаммадалихон дар Хӯқанд ва Ҷаҳонгирхоҷа дар Кошғар). Таълифи Мирзо Шамси Бухороӣ. Муқаддима, тасҳеҳ ва тадқиқи Муҳаммад Акбари Ашиқ. – Теҳрон: Оинаи Мерос, 1377/1998. – 348 с. (форсӣ)

bukhoro_khuqand_koshghar.pdf,
7,87 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи муносиботи байналхалқӣ ва сиёсати хориҷии Тоҷикистон (с. 1917-2008) / Таҳиякунанда М. Гулҷонов. – Д.: 2009.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ta-rikhi_munosibot.doc,
1.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихнигор: Маҷмӯа бахшида ба 60-солагии д. и. т., проф. Ҳ. Пирумшоев / Мураттиб ва муҳаррири масъул, д. и. т. Саидалӣ Муҳиддинов. – Д.: Шарқи озод, 2004. – 155 с.

tarixnigor_pirumshoev.pdf,
966,74 kb
Ройгон фаро кашед

Турсунов Н. Шаҳри офтобӣ. – Д.: Ирфон, 1989. — 160 с.

tursunov_shahri_oftobi.djvu,
23,76 Mb
Ройгон фаро кашед

Турсунов Н. О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана (Ткацкие промыслы Ходжента и его пригородов в конце XIX — начале XX вв.). – Д.: Дониш, 1974.

tursunov_istor_remesla.djvu,
25,02 Mb
Ройгон фаро кашед

Турсунов Н. О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX — начало XX вв. – Д.: Ирфон, 1976. — 304 с. + 4 карты. — Историко-этнографические очерки.

tursunov_naselenie_sev_tj.djvu,
38,12 Mb
Ройгон фаро кашед

Тухтаметов Т. Г. Россия и Бухарский эмират в начале XX века. Монография. – Д.: Ирфон, 1977. — 207 с.

tukhtametov_rossiya_i_emirat.pdf,
62,6 Mb
Ройгон фаро кашед

Убайдуллоев Н. К., Сайнаков С. П. Муборизаи халқи тоҷик ба муқобили истилогарони муғул (Маводи таълимӣ). – Д.: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2011. — 72 с.

ubaydulloev_muborizai_kh_tojik.zip,
127,02 kb
Ройгон фаро кашед

Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. — Хуҷанд: Нури маърифат, 2003. – 178 с.

usmonov_ta-rikhi_siyosii_tj.rar
4,05 Mb
Ройгон фаро кашед

Филимонова Т. Г., Абдуллаев А. Л., Самойлик П. Т. Гиссарский историко-культурный заповедник. Якубов Ю. Мамнуъгоҳи таърихию фарҳангии водии Ҳисор. – Д.: 2015. – 80 с.

gissar_zapovednik.pdf,
8,0 Mb
Ройгон фаро кашед

Фрай Ричард. Наследие Ирана. — М.: Вост. литература, 2002. — 463 с.: ил.

nasledie_irana.djvu/rar,
21,33 Mb
Ройгон фаро кашед

Фузайлов А., Исомаддинов Ҷ. Таърихи навини Тоҷикистон. Зери таҳрири д.и.т. Ш. Султонов. – Хуҷанд: 2005. — 150 с.

fuzaylov_ta-rikhi_navin.rar,
2,95 Mb
Ройгон фаро кашед

Хайдаров Г. Х. История таджикского народа: XX век. — Худжанд: Ношир, 2001. — 508 с.

khaydarov_istoriya_taj_naroda.zip,
589,18 kb
Ройгон фаро кашед

Ҳабибов А., Раҷабӣ М. Аскарони Ғалаба. Солдаты Победы. – Д.: 2016.

askaron.pdf,
15,23 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳакимов Н. Ҳ. Таърихи халқи тоҷик. – Д.: «Ирфон», 2008. – 492 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

hakimov_txt.doc,
2.16 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳотамов Н. Таърихи халқи тоҷик (аз солҳои 60-уми асри XIX то соли 1924). — Д: 2007. — 395 с.

hotamov_n_ta-rikhi_kh_tojik.pdf,
2,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳотамов Н. ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Қ. 1-2/ Ҳотамов Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. – Д.: «ЭР-граф», 2011. – 644 с.

hotamov_va_ta-rikh_1-2.zip
810,05 kb
Ройгон фаро кашед
txt_1-2_dmt.pdf
4.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷалилов А. Таърихи асримиёнагии мамлакатҳои Аврупо. Ҷилди аввал. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи мактабҳои олӣ. – Д.: Ирфон, 2012. – 256 с.

jalilov_ta-rikhi_avrupo.zip,
4,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷалилов А. Асоев С. У. Таърихи асримиёнагии мамлакатҳои Аврупо. Ҷ. 2. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи мактабҳои олӣ. – Д.: Ирфон, 2015. — 165 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

jalilov_ta-rikhi_avrupo_2.docx,
17.4 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Р. Я., Асоев С. У. Таърихи ҷамъияти ибтидоӣ: Воситаи таълимӣ барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи ҷумҳурӣ. – Д.: Ирфон, 2011. – 180 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ta-rikhi_jam_ibt.pdf,
6.74 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Ҳ. Манзили аҷдоди мо: Хуҷанд тайи сесад сол. – Хуҷанд: 2007. — 754 с.

sharifov_manzili_ajdod.rar,
13,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Ҳ. Тоҷикони бурунмарзӣ. Таърихи пошхӯрӣ ва аҳволи ҳозира. / Нашри дуюм бо иловаю ислоҳҳо. Муҳ. масъул Д. Эгамзод. – Хуҷанд: 1999. – 514 с.

sharifov_tojikoni_burunmarzi.rar,
12,23 Mb
Ройгон фаро кашед

Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование (Ташкент, 1910). Подгот. текста и комментарий Кадира Рустама. Ред. Саломуддин Мирзорахматов/ Книга издана по содействию алматинского кружка по изучению таджикской культуры. — Алматы: 2006. — 392 с.

shishov_tajiki.pdf/rar,
13,5 Mb
Ройгон фаро кашед

Шишов А. П. Таджики. Этнографическое и антропологическое исследование. Часть1: Этнография. – Ташкент: 1910.

shishov_tadjiki1.pdf,
3,15 Mb
Ройгон фаро кашед

Шохуморов А. Разделение Бадахшана и судьбы исмаилизма. Отв. ред. Н. М. Емельянова. — М.: ИВ РАН; Душанбе: ИВ АНТ, 2008. — 128 с.

shokhumorov_sudba_ismailizma.pdf,
280,71 kb
Ройгон фаро кашед

Юсуфбекова З. Семья и семейный быт шугнанцев конец XIX — начало XX века. – Д.: Шарқи озод, 2001. – 184 с.

semya_shughnantsa.pdf,
132,46 kb
Ройгон фаро кашед

Якубов Ю. Паргар в VII-VIII веках нашей эры. Верхний Зеравшан в эпоху раннего средневековья. Ответ. ред. Б. Я. Ставиский. — Д.: Дониш, 1979. — 219 с. ил.

yakubov_pargar.pdf,
32,04 Mb
Ройгон фаро кашед

Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда. Ответ. ред. Б. Я. Ставиский. — Д.: Дониш, 1988. — 290 с. ил.

yakubov_rannesrednevekov.pdf,
57,21 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

комментариев 6

 1. Аватар

  Салом. Мехоҳам китоби «Таърихи Бухоро, Хӯқанд ва Кошғар»-ро пайдо кунам. Хохиш мекунам, ба ман ба шакли
  https://zarowadk.ru/dnld/history/bukhoro_khuqand_koshghar.php мефиристонидед

 2. Аватар

  Ассалому Алайкум Zarowadk.ru бисёр шод шудам аз ёфтани якчанд китобхои таърихи, адаби, бадеи. Ба шумоён як чахон ташаккур. Мо дар мухочират хастем, ду сол боз аз ватан дурем вале мудом ташнаи китобхои точики мондем. Китобхои таърихи дар бораи Хучанд дида шод шудам аз кабили ШАРИФОВ — МАНЗИЛИ АЧДОД. Аз шумо этиромона хохиш мекунам, ки агар илочаш бошад, китоби Хистеварзи Усмончон Гаффоров (Хистеварз: Замон ва одамон. — Хуҷанд: Ношир, 2009. — 704 с.)-ро дар намуди pdf ба сомона мегузоштед. Аз Ватан дур хастем. Бисёр ин китобро кофтам дар интернет нест, бисёр ба ман лозим аст. Ташаккур!

 3. Аватар

  Зимнан…
  Харитаи Ватанро низ метавонам пешкаш кунам. Зеро харитаи боло ин намедонам куҷост, аммо вай аниқ Тоҷикистон нест.

 4. Аватар

  Устод!
  Метавонам чанд асаре ба Шумо ирсол кунам:
  1. Бартольд В.В. СС. Т.1. Туркестан в эпоху … PDF. сред.кач.
  2. Бартольд В.В. СС. Т.6. Работы по истории ислама и … PDF. сред.кач.
  3. Омар Хайям. Рубаи. Полное собрание. М., 2008. DOC, PDF. выс.кач.
  4. Саъдй. Гулистон. DOC, PDF. выс.кач.
  5. Аълохон Афсаҳзод. Одамушшъуаро Рудакӣ. DOC, PDF. выс.кач.
  6. Похлёбкин В.В. Великий псевдоним. (О Сталине). DOC, PDF. выс.кач.

  Китобҳои дигар низ ҳастанд. Аммо аз мавзӯйи феҳристи Шумо берун.

  • zarowadk

   Ташаккур, Ансор. Дар ман ҳоло бисёрҷилдаҳои Ҳеродот, Бартольд, нашри шӯравии Гулистон омодаи чопанд. Агар имкон бошад, Афсаҳзод айни муддао мебуд. Ғайр аз ин ман ҳоло Рӯзномаи Искандаркӯли Абдураҳмони Мустаҷир, Субҳи ҷавонии мо ва Достонҳои Шоҳномаи устод Улуғзода, ниҳоят Фарҳанги нави имлоро ҷустуҷӯ дорам. Аз Шумо ва тамоми хонандагон хоҳиш дорам, ки касе ёфта тавонад, ба одраси сомона zarowadk@gmail.com бифиристад.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.