Китобҳо. Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ

falsafa

Китобҳо
Таърихи фалсафа

Таҳрири охирин 01.01.2024


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳо оид ба таърихи ҷаҳонбинии иҷтимоӣ-фалсафии мардуми тоҷик аз замонҳои бостон то садаи XX пешниҳод мешаванд.


 

Бекзода Комил. Таърихи равшанфикрӣ аз даврони Ҷамшед то замони Фирдавсӣ: Нақши шуубия дар таърихи худшиносии халқи тоҷик. Зери таҳрири д. и. фс., проф. Муҳаммадқул Ҳазратқулов; АИ ҶТ. Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи акад. А. М. Баҳоуддинов. – Д.: Дониш, 2012. – 432 с.

bekzoda_ravshanfikri.pdf,
1.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Богоутдинов Алаутдин Махмудович. Очерки истории таджикской философии. – Сталинобод: Таджикгосиздат, 1961. ‒ 332 с.

bogoutdinov_ocherki.pdf,
85.84 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том I. Второе издание. Ответственный редактор: К. Олимов. Редактор: В. Д. Привознова. – Д.: Дониш, 2014. – 504 с.

istoriya_taj_filosofii_1.pdf,
12.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Истории таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том II. Под общей редакцией А. А. Шамолова. Ответственные редакторы: А. Мухаммадходжаев, К. Олимов; Научный редактор: Абдугафор Шарипов. Редакторы: В. Д. Привознова, У. Н. Комолов – Д.: Дониш, 2011. – 788 с.

istoriya_taj_filosofii_2.pdf,
8.53 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том III. Под общей редакцией А. А. Шамолова и А. Мухаммадходжаева. Ответственные редакторы: К. Олимов, С. Джонбобоев, А. Шарипов. Редактор: В. Д. Привознова. – Д.: Дониш, 2013. ‒ 968 с.

istoriya_taj_filosofii_3.pdf,
13.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Комилов Р. С., Назаров М. А. Таърих ва фалсафаи илм (барои аспирантхо ва унвонҷӯён). – Д.: Ирфон, 2009. — 542 с.

komilov_falsafai_ilm.zip,
489,03 kb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих. Дар 6 ҷилд. Ҷилдҳои 1-2-3. ‒ Теҳрон: Интишороти китобхонаи Садр, 1365. ‒ 219 с. (ҷ.1), 239 с. (ҷ.2), 239 с. (ҷ.3).

m_rashod_falsafa_1-3.pdf,
10.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих. Дар 6 ҷилд. Ҷилдҳои 3-4. ‒ Теҳрон: Интишороти китобхонаи Садр, 1365. ‒ 239 с. (ҷ.3), 219 с. (ҷ.4).

m_rashod_falsafa_3-4.pdf,
6.42 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих. Дар 6 ҷилд. Ҷилдҳои 5-6. ‒ Теҳрон: Интишороти китобхонаи Садр, 1365. ‒ 220 с. (ҷ.5), 237 с. (ҷ.6).

m_rashod_falsafa_5-6.pdf,
5.93 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Рашод. Фалсафа аз оғози таърих (дар 7 ҷилд). Ҷилдҳои 3 ва 4, китоби дуюм / Таҳияи Саидбеги Маҳмадуллоҳ ва Саидиён Исматуллоҳ; Муҳаррир Алиев Маҳмадназар. ‒ Д.: Ирфон, 2002. ‒ 404 с.

m_rashod_falsafa_t3-4.pdf,
31.02 Mb
Ройгон фаро кашед

Осимӣ Муҳаммад. Пайдоиш ва ташаккули тафаккури фалсафӣ. ‒ Д.: Дониш, 1970. ‒ 138 с.

osimi_p_tafakk_falsafi.pdf,
7.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Самиев А. Х. История и философия науки. – Д.: Дониш, 2014. – 223 с.

samiev_filosofiya_nauki.pdf,
27.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи фалсафа. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни таҳсилоти муассисаҳои олии касбӣ. Ҳайати муаллифон / Н. С. Саидов – д. и. фс., проф. (роҳбари ҳайати муаллифон), Комилов Р. С., Содиқов А. У., Қурбонов А. Ш., Аҳмадов С. А., Муҳаммадалӣ Музаффарӣ, Аминов Ф., Идиев Х. У. ‒ Д.: Собириён, 2011. ‒ 528 с.

saidov_ta-rikhi_falsafa.pdf,
13.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи фалсафаи тоҷик (аз даврони қадим то ибтидои а. XX). Дар панҷ ҷилд. Ҷ. 1. Зери назари Узви вобастаи АИ ҶТ, д. и. фс., проф. Аҳмадҷон Муҳаммадхоҷаев. Муҳаррирони масъул К. Олимов, А. Шамолов. – Д.: Дониш, 2011. – 542 с.

ta-rikhi_falsafa_1.pdf,
2.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: