Китобҳо‒абзоракҳои мобилии Андроид

Таҳрири охирин 26.01.2024


Бароятон китобҳои мобилии низоми Андроидро пешниҳод мекунем. Ин apk-китобҳо дар коргоҳи сомонаи zarowadk.ru сохта шудаанд. Азбаски барнома бо версияи куҳнаи Андроид (ибтидои садаи бисту як) буд, афзоракҳо (замимаҳо)-и он қадар хуб ба даст наомаданд. Аз ин рӯ хостем, ки бо версияҳои охирин онҳоро бозсозӣ кунем. Имрӯз бархе аз онҳоро сохтем ва ба доварии шумо месупорем.

Эзоҳ: Смартфонҳо фарокашии файли APK-ро шояд маҳдуд кунанд. Беҳтараш аз компютер истифода кунед.


«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ.
Матни пурра.apk

apk

Version: 1.0.0
OS: Андроид,
minSdkVersion: ’23’
targetSdkVersion: ’33’
Саҳифаҳо: амудӣ
Сол: 2024
Муаллиф: zarowadk.ru

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Нашри интиқодӣ / Ба чоп тайёркунандагон: Камол Айнӣ, Зоҳир Аҳрорӣ ва Баҳром Сирус. – Д.: Ирфон, 1964-1966; Д.: Адиб, 1987-1991; Д.: Адиб, 2007-2010. Китоб азбаски танҳо барои хондану шиносоӣ аст, дар он пешгуфтору мундариҷа, зернавису тавзеҳоти асар оварда нашуданд.

Фаро кашидан

«Тоҷикон»-и Аллома Бобоҷон Ғафуров.apk

apk

Version: 1.0.0
OS: Андроид,
minSdkVersion: ‘4’
Саҳифаҳо: амудӣ
Сол: 2020
Муаллиф: zarowadk.ru

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав / Мутарҷимон: А. Маниёзов, Н. Холмуҳаммадов; Муҳар. масъул аъзо-корр. АФ Тоҷикистон А. Мухторов. – Д.: Дониш, 2008. — 870 с. Асари мазкурро барои Торкада соли 2011 ба html гардонида будам ва варианти сомонавиаш соли 2012 интишор гардид ва то ҳол дар сомонаи zarowadk.ru ҷойгир аст. Китоб азбаски танҳо барои хондану шиносоӣ аст, дар он мундариҷа, зернавису тавзеҳот, рӯйхати адабиёту феҳристҳои асар оварда нашуданд.

Фаро кашидан

«Тоҷикон»-и Аллома Бобоҷон Ғафуров.apk

apk

Version: 2.0.0
OS: Андроид,
minSdkVersion: ’23’
targetSdkVersion: ’33’
Саҳифаҳо: амудӣ
Сол: 2024
Муаллиф: zarowadk.ru

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав / Мутарҷимон: А. Маниёзов, Н. Холмуҳаммадов; Муҳар. масъул аъзо-корр. АФ Тоҷикистон А. Мухторов. – Д.: Дониш, 2008. — 870 с. Асари мазкурро барои Торкада соли 2011 ба html гардонида будам ва варианти сомонавиаш соли 2012 интишор гардид ва то ҳол дар сомонаи zarowadk.ru ҷойгир аст. Китоб азбаски танҳо барои хондану шиносоӣ аст, дар он мундариҷа, зернавису тавзеҳот, рӯйхати адабиёту феҳристҳои асар оварда нашуданд.

Фаро кашидан

«Тоҷикон»-и Аллома Бобоҷон Ғафуров.apk

apk

Version: 3.0.0
OS: Андроид,
minSdkVersion: ’21’
targetSdkVersion: ’33’
Саҳифаҳо: уфуқӣ ва амудӣ
Сол: 2024
Муаллиф: zarowadk.ru

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав / Мутарҷимон: А. Маниёзов, Н. Холмуҳаммадов; Муҳар. масъул аъзо-корр. АФ Тоҷикистон А. Мухторов. – Д.: Дониш, 2008. — 870 с. Асари мазкурро барои Торкада соли 2011 ба html гардонида будам ва варианти сомонавиаш соли 2012 интишор гардид ва то ҳол дар сомонаи zarowadk.ru ҷойгир аст. Китоб азбаски танҳо барои хондану шиносоӣ аст, дар он мундариҷа, зернавису тавзеҳот, рӯйхати адабиёту феҳристҳои асар оварда нашуданд.

Фаро кашидан

Ашъори Абуалӣ ибни Сино.apk

apk

Version: 1.0.0
OS: Андроид,
minSdkVersion: ‘4’
Саҳифаҳо: амудӣ
Сол: 2020
Муаллиф: zarowadk.ru

Ашъори Абуалӣ ибни Сино. Сарчашмаҳо:
1. Абуалӣ ибни Сино. Маҷмуаи шеърҳо. Тартибдиҳанда ва муаллифи муқаддима М. Занд. ‒ Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1953. – 94 с.
2. Ибн Сина. Избранное. Пер. с арабского и таджикско-персидского (Редкол.: Джаббаров Д. Д. и [др.]); Сост.: А. Ирисов. – Ташкент: Изд. ЦК КП Узбекистана, 1981. – 112 с.: ил.: 7 вкл. л. – (Избранная лирика Востока).
3. Ашъори ҳакимон ва орифон / Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Худоӣ Шарифов ва
Абдушукур Абдусатторов; Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2010. – Силсилаи «Ахтарони адаб», ҷ. 13. – 480 с.

Фаро кашидан

Ашъори Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ.apk

apk

Version: 1.0.0
OS: Андроид,
minSdkVersion: ‘4’
Саҳифаҳо: амудӣ
Сол: 2020
Муаллиф: zarowadk.ru

Ашъори Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ. Ин китоб фарогири 569 ғазал, 6 қасида, 2 маснавӣ, 32 қитъа, 42 рубоии Хоҷаи Шероз аст. Сарчашма: Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт / Мураттиби китоб ва муаллифи сарсухан Ҷамшед Шанбезода. Муҳаррир Мастон Шералӣ. – Д.: Ирфон, 1983. – 672 с.: ил.

Фаро кашидан

Шайх Камоли Хуҷандӣ. Девони комил.apk

apk

Version: 1.0.0
OS: Андроид,
minSdkVersion: ‘4’
Саҳифаҳо: амудӣ
Сол: 2020
Муаллиф: zarowadk.ru

Ашъори Шайх Камоли Хуҷандӣ. Ин китоб фарогири 1059 ғазал, 4 қасида, 1 маснавӣ, 100 қитъа, 40 рубоӣ, 14 муаммо, 12 муфрадоти Шайх Камол аст. Сарчашма: Камоли Хуҷандӣ. Девон / Камоли Хуҷандӣ. Дар зери назари Абдуманнон Насриддинов. Таҳия ва тасҳеҳи матн аз Абдуҷаббор Шоаҳмадов ва Саидумрон Саидов. Муҳаррирони масъул Аҳмадҷони Раҳматзод, Умеда Ғаффорова. – Хуҷанд: Андеша, 2011. — 406 с.

Фаро кашидан

Афсонаҳои халқи тоҷик.apk

apk

Version: 1.0.0
OS: Андроид,
minSdkVersion: ‘4’
Саҳифаҳо: амудӣ
Сол: 2020
Муаллиф: zarowadk.ru

Афсонаҳои халқи тоҷик. – Хуҷанд: Ношир, 2013. ‒ 276 с.
Бознашр аз рӯйи китоби «Афсонаҳои халқии тоҷикӣ. Тартибдиҳандагон Р. Амонов ва К. Улуғзода. — Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1957.» бо таҳриру тағйири матн, иловаву ихтисорҳо.
Намунаҳои барҷастаи афсонаҳои тоҷикӣ ҳамчун осори пандомӯз аз даҳон ба даҳон гузашта, ҳамчун ганҷинаи бебаҳо то ба имрӯз расидаанд. Дар ин китоб аз ин гуна намунаҳо 63 афсона гирд оварда шудааст.

Фаро кашидан

Афсонаҳои халқи тоҷик.apk

apk

Version: 2.0.0
OS: Андроид,
minSdkVersion: ’23’
targetSdkVersion: ’33’
Саҳифаҳо: амудӣ
Сол: 2024
Муаллиф: zarowadk.ru

Афсонаҳои халқи тоҷик. – Хуҷанд: Ношир, 2013. ‒ 276 с.
Бознашр аз рӯйи китоби «Афсонаҳои халқии тоҷикӣ. Тартибдиҳандагон Р. Амонов ва К. Улуғзода. — Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1957.» бо таҳриру тағйири матн, иловаву ихтисорҳо.
Намунаҳои барҷастаи афсонаҳои тоҷикӣ ҳамчун осори пандомӯз аз даҳон ба даҳон гузашта, ҳамчун ганҷинаи бебаҳо то ба имрӯз расидаанд. Дар ин китоб аз ин гуна намунаҳо 63 афсона гирд оварда шудааст.

Фаро кашидан

Чаҳор китоб.apk

apk

Version: 1.0.0
OS: Андроид,
minSdkVersion: ‘4’
Саҳифаҳо: амудӣ
Сол: 2020
Муаллиф: zarowadk.ru

Чаҳор китоб. Бо эҳтимом, охирсухан, тавзеҳ ва шарҳи луғоти Абдунабӣ Сатторзода. Тасҳеҳу такмили матн аз Ҳадятуллои Файзулло ва Саидалӣ Маъмур. Муҳаррир Кӯҳзод. Мусаввир Усмон Ашур. Муҳаррири масъул Саъдиддини Рустам – мударриси Донишкадаи исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Д.: Адиб, 1990. – 95 с.

Фаро кашидан

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.