Китобхона — Ҷ

Ҷ

Ҷабборӣ Марҳабо. Гунанокии вожаҳо дар осори тарҷумавии асри ХХ

Ҷабборов А. Асосҳои маблағгузории хурд

Ҷабборов Р. Ҳуқуқи экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҷабборова Ш. Андешаҳои сиёсии Аҳмади Дониш

Ҷавахишвили М. Арсени марабдагӣ. Тарҷ.

Ҷавон ва гӯсфанд. Аз ҳикоёти «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ

Ҷавҳаризода С. Қисмати Карим

Ҷавҳарӣ Зуфархон. Асарҳои мунтахаб

Ҷавҳарӣ Зуфархон. Девони Ҷавҳарӣ

.

Ҷавҳарӣ Зуфархон. Зафар: Туҳфа ба 25-солагии Октябри Кабир

Ҷавҳарӣ Зуфархон. Мунтахаботи осор

Ҷавҳарӣ Зуфархон. Офтобхон

Ҷайчиева М. Н. Таърихи халқи тоҷик (фишурдаи дарсҳои назариявӣ)

Ҷалилзода И. Одина Ҳошим

Ҷалили Дӯстхоҳ. Авесто. Куҳантарин сурудҳо ва матнҳои эронӣ

Ҷалилов А., Неъматов Н., Кашфиёти Панҷакенти қадим

Ҷалилов А. Таърихи асримиёнагии мамлакатҳои Аврупо. Ҷилди 1

Ҷалилов А. Ҷ., Асоев С. У. Таърихи асримиёнагии мамлакатҳои Аврупо. Ҷилди 2

Ҷалилов Ҳ. Дар бораи воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаи синтаксии онҳо

Ҷалолуддин Балхии Румӣ. Мунтахаби рубоиёт

Ҷалолуддин Муҳаммади Румӣ. Мунтахаби куллиёти Шамси Табрезӣ

Ҷалолуддини Румӣ. Девони кабир. Дар чаҳор ҷилд ҷҷ. 1-4 (2007-2009)

Ҷалоллудини Румӣ. Девони кабир. Ҷ. 1 (1992)

Ҷалоллудини Румӣ. Девони кабир. Ҷ. 2 (1993)

Ҷалолуддини Румӣ. Маснавии маънавӣ

Ҷалолуддини Румӣ. Мунтахаби ғазалиёт

Ҷалолуддини Румӣ. Силсилаи «Сад барги ғазал»

Ҷалолуддини Румӣ. Ҳикояҳои халқии «Маснавӣ»

Ҷалолов О. Ҷ. Гурӯҳи шеваи тоҷикони райони Ёвон

Ҷалолов О. Ҷ. Категорияи ҷамъ ва баъзе масъалаҳои забони ҳозираи тоҷик

Ҷамшедов П. Аз Пешдодиён то Сомониён

Ҷамшедов П. Фарҳанги тоҷикӣ ба англисӣ

Ҷамшедов П., Толиби Розӣ. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ

Ҷангибеков Г., Шабозов М. Назарияи функсияҳои аналитикӣ

«Ҷаҳонбинии оянда» ва бархӯрди андешаҳо

Ҷаҳони Азонзод. Рустаниҳои шифобахш

Ҷаҳони Азонзод. Рустаниҳои шифоӣ ва ғизоӣ (Асосҳои фармако–нутриология)

Ҷаҳони Азонзод. Сад гиёҳи шифобахш

Ҷаҳонов У., Ҷумъаев С. Очерки этнографии тоҷикони Фалғар

Ҷаҳонов У. Зироати тоҷикони водии Сӯх

Ҷаҳонов У. Таърихи Сӯх

Ҷаҳонов У. Этнография

Ҷашни табиат, иди миллат ва рамзи ваҳдат: Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба иди байналмилалии Наврӯзи фархундапай

Ҷашни худу ҷони ҷаҳон

Ҷашнномаи Айнӣ. Ҷузъи II

Ҷашнномаи Айнӣ. Ҷузъи III

Ҷашнномаи Айнӣ, ҷузъи IV

Ҷашнномаи Айнӣ, ҷузъи Х

Ҷашнномаи Мирзо Турсунзода

Ҷашнномаи Ҳофиз

Ҷеймс Ҷойс. Улисс. Тарҷ.

Ҷек Лондон. Дар талоши ҳаёт. Тарҷ.

Ҷек Лондон. Мартин Иден. Тарҷ.

Ҷилваи Наврӯз: Маҷмӯаи шеърҳо

Ҷованоли Р. Спартак. Тарҷ.

Ҷовид Муқим. Гендер ва журналистика

Ҷовид Муқим. Қасос: Қиссаи детективӣ

Ҷовид Муқим. Мақоми жанрҳо дар радиои «Озодӣ»

Ҷовид Муқим. Мусоҳиба ва таҳияи он

Ҷовид Муқим. Радиои Би-Би-Си: дирӯз ва имрӯз

Ҷовид Муқим. Сиёсат ва ҷанги иттилоотӣ

Ҷовид Муқим. Хиёнат: Қиссаи детективӣ

Ҷойҳои муқаддаси Тоҷикистон

Ҷоматов С. Фарҳанги истилоҳоти обёрӣ (инглисӣ ба тоҷикӣ, русӣ, фаронсавӣ ва олмонӣ)

Ҷомеъ-ул-ҳикоёт ҷ. 1

Ҷомеъ-ул-ҳикоёт, ҷ. 2

Ҷомӣ ва робитаҳои адабӣ

Ҷон Рид. 10 рӯзе, ки оламро ба ларза овард. Тарҷ.

Ҷонатан Свифт. Гулливер дар байни лилипутҳо. Тарҷ.

Ҷонатан Свифт. Саёҳати Гулливер. Тарҷ.

Ҷонибек Акобир. Дунё ба умед: Ҳикояҳо

Ҷонибек Акобир. Кӯҳистонӣ: Ҳикоя ва очеркҳо

Ҷонибек Акобир. Оҳанги дареғ: Ҳикоя ва очеркҳо

Ҷонибек Акобир. Пазмонӣ: Қиссаи «Бозии тақдир» ва ҳикояҳо

Ҷонибек Акобир. Хирмани ситора: Ҳикоя ва очеркҳо

Ҷумъа Қувват. Нони гандум: Маҷмӯаи шеърҳо

Ҷумъа Қуддус, Маҳмадраҳими К. Ширин [қисса]

Ҷумъа Қуддус. Асосҳои драматургия ва маҳорати сенариянависӣ

Ҷумъа Қуддус. Асосҳои журналистикаи телевизион

Ҷумъа Қуддус. Драмаҳо. Мушкилоти панҷум

Ҷумъа Қуддус. Жанрҳои журналистикаи телевизион

Ҷумъа Қуддус. Кори нотамом: Маҷмӯаи песаҳо

Ҷумъа Қуддус. Ориёно. Ҳазрати Зардушт: Романи таърихӣ

Ҷумъа Одина. Авроқи рангин: Повестҳо, ҳикояҳо, очерк

Ҷумъа Одина. Гузашти айём: Роман

Ҷумъа Одина. Иншо дар мавзӯи озод

Ҷумъа Одина. Иншо дар мавзӯи озод; Авроқи рангин: Повестҳо

Ҷумъа Одина. Чанбари оташ: Ҳикояҳо

Ҷумъаев М. О. Навъҳои маъмул ва ғайримаъмули феъли солими забони арабӣ

Ҷумъаев Р. Таваллуд ва тарбияи атфол дар байни тоҷикони кӯҳистони Зарафшон

Ҷумъаев Р. Ҷашни арӯсии тоҷикон

Ҷумъаев Р. Ҷашни арӯсии тоҷикони водии Ҳисор

Ҷумъаев Р. Этнопоэтикаи ҷашни арӯсии тоҷикони водии Ҳисор

Ҷумъазода Х. Парчами Тоҷикистон

Ҷустуҷӯҳои эҷодӣ дар адабиёти ҳозираи тоҷик

Ҷӯрабоев А. Марҳилаҳои аввалини азназаргузаронии майит ва ҷойи ҳодиса

Ҷӯрабоев Ҷ. (муҳаррири масъул). Усул ва равишҳои таҳқиқоти илмӣ дар замони муосир

Ҷӯраев А. Телевизион

Ҷӯраев А. Ҷ. ва диг. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакатҳои хориҷӣ. Қисми 2

Ҷӯраев Г., Фатҳуллоев С. Луғати калима ва истилоҳи нав

Ҷӯраев Ғ. Лексикаи лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ (проспект)

Ҷӯраев Ғ. Лаҳҷаҳои арабҳои тоҷикзабон

Ҷӯраев Ғ. Масъалаҳои рушди забон аз нигоҳи Президент

Ҷӯраев Ғ. Системаи лексикаи лаҳҷавии забони тоҷикӣ

Ҷӯраев Ғ. Этимологияи 100 калима

Ҷӯраев Қ. Ш. Аҳамияти иқтисодии обҳои Тоҷикистон

Ҷӯраев Қ. Ш. Баъзе масъалаҳои иқтисодӣ-ҷуғрофии муносибати байниҳамдигарии ҷомеа ва табиат

Ҷӯраев Қ. Ш. Баъзе масъалаҳои ҷойгиркунонӣ ва махсусгардонии хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ

Ҷӯраев Қ. Ш. Дар бораи ба ноҳияҳои табиӣ-иқтисодӣ тақсим кардани сарзамини Тоҷикистон

Ҷӯраев Қ. Ш. Масъалаҳои иқтисодӣ-ҷуғрофии робитаҳои тарафайни ҷамъият ва табиат

Ҷӯраев Қ. Ш. Проблемаҳои иқтисодӣ-ҷуғрофии ҷойгиркунӣ ва инкишофи қувваҳои истеҳсолкунандаи Тоҷикистон

Ҷӯраев Қ. Ш. Роҳҳои асосии тараққиёти иқтисодӣ-ҷуғрофии Қазоқистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна

Ҷӯраев Қ. Ш. Тараққиёт ва чойгиркунии географии саноати ҶШС Тоҷикистон

Ҷӯраев Қ. Ш. Тараққиёти саноат ва масъалаҳои ба ноҳияҳои иқтисодӣ ҷудо намудани ҶШС Тоҷикистон

Ҷӯраев Х. Масъалаҳои назариявии таъминоти бехатарии иқтисодӣ дар марҳилаи гузариш

Ҷӯраев Ҷ., Кӯчаров А., Муллоҷонов С., Сайфуллоев А. Маориф – гарави пешравии ҷомеа

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Ваш адрес email не будет опубликован.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.