Китобҳо. Мероси адабӣ

meros

Китобҳо
Мероси адабии Ҷалолуддини Балхӣ

Таҳрири охирин 10.01.2021


Шаш дафтари «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ва якчанд мунтахаботе гуногун аз он бо кириллик тақдиматон мегардад.

Ғазалиёт ва рубоиёти мунтахаб низ дар чанд китоб ин ҷо мунташир сохтем. Аммо ба кириллик ҳамаи муҷалладҳои Девони Кабири рақамӣ алҳол дастрас нест.


 

Андарзномаи Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ. Мураттиб ва муаллифи пешгуфтору тавзеҳот: Мирзо Муллоаҳмад. Муҳаррири масъул Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2007. – 168 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

andarznomai_mavlono.pdf,
3.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. 800 ғазали дилошӯб /Таҳия ва танзими Асрори Раҳмонфар ва Ато Мирхоҷа. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2007. – 856 с.

800_ghazal.pdf/rar,
1,14 Mb
Ройгон фаро кашед

Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Маснавии маънавӣ: Дафтари аввал ва дувум /Бар асоси матни Р. Николсон ва муқобила бо нусхаҳои дигар; Таҳия, танзим ва баргардони матн: Алии Муҳаммадии Хуросонӣ, Баҳриддин Ализода ва Мубашшир Акбарзод. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2013. – Силсилаи «Ахтарони адаб», ҷ. 23. – 480 с.

axt_adab23.pdf,
1.53 Mb
Ройгон фаро кашед

Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Маснавии маънавӣ: Дафтари севум ва чорум /Бар асоси матни Р. Николсон ва муқобила бо нусхаҳои дигар; Таҳия, танзим ва баргардони матн: Алии Муҳаммадии Хуросонӣ, Баҳриддин Ализода ва Мубашшир Акбарзод. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2013. – Силсилаи «Ахтарони адаб», ҷ. 24. – 480 с.

axt_adab24.pdf,
16.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Маснавии маънавӣ: Дафтари панҷум ва шашум /Бар асоси матни Р. Николсон ва муқобила бо нусхаҳои дигар; Таҳия, танзим ва баргардони матн: Алии Муҳаммадии Хуросонӣ, Баҳриддин Ализода ва Мубашшир Акбарзод; Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2013. – Силсилаи «Ахтарони адаб», ҷ. 25. – 480 с.
Ин файл аз дӯсти сомона Мирзоалӣ Азимов ба мо расид.

axt_adab25.pdf,
1.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ. Мунтахаби достонҳои «Маснавии маънавӣ». Бозгӯйи Аҳмад Нафисӣ /Интихоб, тадвин, тавзеҳ ва пешгуфтори Қиёмиддин Сатторӣ; Муҳаррир Шералӣ Умарзода. ‒ Д.: Маориф, 2015. ‒ 320 с.

dostonhoi_masnavi.pdf,
1.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Маснавии маънавӣ. Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Бар асоси матни Р. Николсон ва муқобила бо нусхаҳои дигар. Таҳти назари Муҳаммад Борӣ; Таҳия, танзим ва баргардони матн: Б. Ализода (Алавӣ), А. М. Хуросонӣ; Виростор: М. Акбарзод. – Теҳрон: Нашри замон, 1370 ҳ. = 2001 (Мутаассифона, pdf-файл ноқис аст: охири дафтари панҷум ва дафтари шашум афтодаанд).
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

masnavii_ma-navi.pdf,
61.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Аҳмади Нафисӣ. Ҳикоёти «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолиддин Балхии Румӣ. Нашри дувуми таҳрир ва такмилшуда /Аҳмади Нафисӣ; Таҳияи Неъматулло Суҳбатов. Муҳаррири масъул ва муаллифи пешгуфтор Саидаҳмад Қаландар. Донишгоҳи Исломии Тоҷикистон ба номи Имом Тирмизӣ. – Д.: Паёми ошно, 2007. – 415 с.

hikoyoti_masnavi.pdf,
12.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳикоётҳо ва ҳидоятҳо аз «Маснавии Маънавӣ». Таълифи Алии Шарвонӣ. Таҳия, танзим, шарҳи вожаҳои душворфаҳм ва муаллифони пешгуфтор Шодӣ Шокирзода, Муҳаммадҷони Нуъмониён. Муҳаррир Аҳмад Ҳоҷиев. – Д.: Ирфон, 2011. — 440 с.

hikoyatho_va_hidoyatho.pdf,
10.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷалолуддини Румӣ. Мунтахаби ғазалиёт /Ҷалолуддини Румӣ; Таҳияи Асрори Раҳмонфар ва Мубашшир Акбарзод. Муҳаррир Асрор Раҳмонфар. – Д.: Адиб, 2013. ‒ 640 с.

mavlono_munt_ghazal.pdf,
33.94 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷалолуддин Балхии Румӣ. Мунтахаби рубоиёт /Ҷалолуддини Балхии Румӣ; Таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва луғоту тавзеҳоти Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. – Д.: Адабиёти бачагона, 2014. ‒ 400 с.

mavlono_munt_ruboi.pdf,
12.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷалолуддини Румӣ. Интихоб ва пешгуфтори Абдулманнон Насриддинов. — Хуҷанд: Нури маърифат, 2007. ‒ 142 с. ‒ Силсилаи «Сад барги ғазал».

100_bargi_ghazal.pdf,
389 kb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.