Китобҳо. Мероси адабӣ

meros

Китобҳо
Осори адибони тоҷики ҳамсоякишварҳо

Таҳрири охирин 01.05.2023


Дар ин ҷо асарҳои гуногун, ҳам бадеӣ, ҳам илмӣ, ҳам таълимиеро овардаем, ки ба қалами муаллифони тоҷики кишварҳои ҳамсоя ба забони тоҷикӣ нашр шудаанд. Аксари ин муаллифон ҷавононанд, ки осорашон дар панҷ соли охир рӯйи чопро дидааст.


 

30 гуфтор аз 30 тор: маҷмуаи наср. Ҳайати таҳрир: Баҳодур Раҳмонов (раис), Адаш Истад, Ӯктам Иброҳим. – Тошканд: 2019. ‒ 256 с.

30_guftor.pdf,
3.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдураҳмонова Орзугул. Одамушшуаро устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Шарҳи мухтасари рӯзгор, мероси адабӣ ва афкори тарбиятиву ахлоқии Рӯдакӣ. Дастури таълимӣ / Муҳаррири масъул: Ҷаъфар Холмуъминов. – Тошканд: Tafakkur, 2021. – 48 с.

abdurahmonova_rudaki.pdf,
2.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Асад Гулзодаи Бухороӣ. Куллиёти осор. Дар 3 ҷилд. Ҷилди 1. Шеърҳо, ғазалҳо, мухаммасҳо, таронаҳо, дубайтиҳо, қитъаҳо, ҳаҷвияҳо, байтҳо. – Тошканд: Yangi nashr, 2017. – 456 с.

a_gulzoda_kulliyot_1.pdf,
2.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Асад Гулзодаи Бухороӣ. Куллиёти осор. Дар 3 ҷилд. Ҷилди 2. Шеърҳо, достонҳо, ривоятҳо ва чистонҳо. Барои кӯдакону наврасон. Таҳия, танзим ва таҳрири Ҷаъфар Муҳаммади Тирмизӣ. – Тошканд: Yangi nashr 2018. – 454 с.

a_gulzoda_kulliyot_2.pdf,
19.83 Mb
Ройгон фаро кашед

Асад Гулзодаи Бухороӣ. Куллиёти осор. Дар 3 ҷилд. Ҷилди 3. Шеърҳо, дубайтиҳо ва чаҳорпораҳо. – Тошканд: Yangi nashr, 2019. – 454 с.

a_gulzoda_kulliyot_3.pdf,
5.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Асад Гулзодаи Бухороӣ. Куллиёти осор. Дар 3 ҷилд. Ҷилди 4. Шеърҳо, ғазалҳо, дубайтиҳо ва чаҳорпораҳо. Бо таҳрир, танзим ва муқаддимаи Ҷаъфар Холмуъминов. – Тошканд: Yosh avlod matbaa, 2022. – 432 с.

a_gulzoda_kulliyot_4.pdf,
17.27 Mb
Ройгон фаро кашед

Искандар Мирзо. Фариштаи сухан. Маҷмуаи шеърҳо ва достонҳо / И. Мирзо; Муҳаррири масъул: Ҷаъфар Муҳаммади Тирмизӣ. – Тошканд: Yangi nashr, 2014. ‒ 68 с.

i_mirzo_farishtai_suxan.pdf,
1.08 Mb
Ройгон фаро кашед

Искандар Мирзо. Ҷони оча. Қиссаҳо ва ҳикояҳо / И. Мирзо; Муҳаррири масъул: Ҷаъфар Муҳаммад. – Тошканд: Yangi nashr, 2015. ‒ 160 с.

i_mirzo_joni_ocha.pdf,
5.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримзода Нормурод. Дурахши маъно: Маҷмуаи шеър / Н. Каримзода; Муҳаррири масъул: Ҷаъфар Муҳаммади Тирмиз. – Тошканд: Yangi nashr, 2015. ‒ 160 с.

karimzoda_durakhshi_m.pdf,
1.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримзода Нормурод. Равзаи роз: Маҷмуаи шеър / Н. Каримзода; Муҳаррири масъул: Ҷаъфар Муҳаммад. – Тошканд: Yangi nashr, 2013. ‒ 160 с.

karimzoda_ravzai_roz.pdf,
2.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Қамарзода Аслиддин. Маънои зиндагӣ. Гузидаи ашъор. Муҳаррири масъул ва муаллифи пешгуфтор: Ҷаъфар Муҳаммад. ‒ Тошканд: Yangi nashr, 2016. ‒ 208 с.

qamarzoda_m_zindagi.pdf,
2.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Қосимзода Истад. Ошиқ будаем рӯзе: Маҷмуаи қиссаю ҳикоя ва ёддоштҳо. Муҳаррир Юсуфҷон Аҳмадзода. ‒ Д.: Адиб, 2008. ‒ 480 с.

qosimzoda_oshiq_budaem.pdf,
2.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҷмуаи мақолоти ҳамоиши байналмилалии илмӣ-амалии «Ҷомӣ ва Навоӣ: Равобити илмӣ-адабии форс-тоҷик ва ӯзбек», Тошканд, 22 ноябри соли 2019. – Тошканд: Tafakkur, 2020. ‒ 236 с.

jomi_va_navoi_2019.pdf,
1.94 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзо Масеҳои Бойсунӣ. Достони «Раъно ва Зебо». Таҳия, муқаддима ва тавзеҳоти Аҳмад Абдуллоев, д. у. ф., проф.; Бо тасҳеҳ ва таҳрири умумии Ҷаъфар Холмуъминов, д. ф. (PhD). ‒ Тошканд: Tafakkur, 2020. ‒ 228 с.

boysuni_ranovu_zebo.pdf,
2.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Модарнома: Шеърҳо дар васфи модар. Барои мактабиён / Ба чоп ҳозиркунандагон: Шуҳрат Бобоҷонов, Манзила Маҳмудова. ‒ Тошканд: Turon-Iqbol, 2017. ‒ 32 с.

modarnoma_2017.pdf,
1.05 Mb
Ройгон фаро кашед

Носирова Тиллоҷон. Адабиёти бачагона. Дастури таълимӣ. Муҳаррири масъул: Ҷаъфар Холмуъминов. – Тошканд: Tafakkur, 2019. ‒ 244 с.

nosirova_ad_bachag.pdf,
1.77 Mb
Ройгон фаро кашед

Носирова Тиллоҷон. Бозиҳои бачагона. Дастури таълимӣ. Муҳаррири масъул: Ҷаъфар Холмуъминов. – Тошканд: Tafakkur, 2019. ‒ 134 с.

nosirova_boziho.pdf,
9.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Озода Мусаллам. Гесӯи орзу: Маҷмуаи шеър; Муҳаррири масъул: Ҷаъфар Муҳаммад. – Тошканд: Yangi nashr, 2018. – 52 с.

o_musallam_gesui_orzu.pdf,
600.47 kb
Ройгон фаро кашед

Рашидов Наҷмиддин. Инсони комил ва ахлоқи ҳамида (Рисола). Муҳаррири масъул: Ҷаъфар Холмуъминов, д. ф. (PhD). – Тошканд: Tafakkur avlodi, 2022. – 60 с.

rashidov_insoni_komil.pdf,
3.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Сангинова Саодат. Дарс ва намудҳои он. Дастури омӯзишӣ барои омӯзгорони мактабҳои таълими ҳамагонӣ. – Тошканд: Yangi nashr, 2020. – 48 с.

sanginova_dars.pdf,
520.18 kb
Ройгон фаро кашед

Се барги сабз. Баргузидаи ҳикояҳо аз осори адибон Юнуси Имомназар, Шариф Халил ва Фаридуни Фарҳодзод. Муҳаррири масъул ва ношир: Асадуллоҳ Исмоилзода; Таҳти назари: Марямбонуи Фарғонӣ. ‒ Тошканд: Noshirlik yog’dusi, 2019. ‒ 228 с.

se_bargi_sabz.pdf,
1.93 Mb
Ройгон фаро кашед

Синавӣ Саида. Шукуфаи эҳсос: Гузидаи ашъор. Таҳиякунанда, муҳаррири масъул ва муаллифи пешгуфтор: Ҷаъфар Муҳаммад. ‒ Тошканд: Yangi nashr, 2016. ‒ 304 с.

s_sinavi_shukufai_ehsos.pdf,
7.05 Mb
Ройгон фаро кашед

Содиқзода Қумринисо. Меҳри содиқ (Маҷмуаи шеър). Таҳрир, танзим ва пешгуфтор аз Ҷаъфар Муҳаммади Тирмизӣ. – Тошканд: Tafakkur avlodi, 2022. – 118 с.

q_sodiqzoda_mehri_sodiq.pdf,
596.57 kb
Ройгон фаро кашед

Умаров Абдуҷаббор. Ҷойгоҳи Ибни Сино дар таърихи тамаддуни ҷаҳон (Рисола). Муҳаррири масъул: Ҷаъфар Холмуъминов, д. ф. (PhD). – Тошканд: Yangi nashr, 2019. – 48 с.

umarov_ibni_sino.pdf,
520.81 kb
Ройгон фаро кашед

Холбой Ҷалил (Нотиқ). Девон. Ғазалҳо, маснавиҳо, мухаммасҳо, дубайтиҳо ва чаҳоргонаҳо. Таҳия, таҳрир ва тадвини Ҷаъфар Муҳаммади Тирмизӣ. – Тошканд: Yangi nashr, 2017. – 288 с.

kh_jalil_devon.pdf,
1.44 Mb
Ройгон фаро кашед

Холмуъминов Ҷаъфар. Ворисони Ороми Понғозӣ (Тазкира). Муҳаррири масъул: Таваккал Чориев. – Тошканд: Yangi nashr, 2017. – 60 с.

xolmuminov_vorison.pdf,
452.69 kb
Ройгон фаро кашед

Холмуъминов Ҷаъфар. Рӯзгор ва осори Ороми Понғозӣ (Рисола). Муҳаррири масъул: Фарҳод Исомиддинов, н. у. ф., дотс. – Тошканд: Yangi nashr, 2015. ‒ 172 с.

xolmuminov_orom.pdf,
9.75 Mb
Ройгон фаро кашед

Хоҷа. Аз ишқи ту то ишқи Ҳақ [Маҷмуаи шеърҳо]. Муаллифи лоиҳа ва муҳаррир: Баҳодур Убайдуллоҳ; Масъули нашр: Дилшоди Фарҳодзод. ‒ Самарқанд: Қалам, 2022. ‒ 200 с. ‒ Аз китобхонаи «Овози Самарқанд»

khoja_az_ishqi_tu.pdf,
2.46 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷаъфар Муҳаммад. Таҷаллӣ: Маҷмуаи шеър. ‒ Тошканд: Интишороти илмии давлатии Доиратулмаорифи миллии Ӯзбекистон, 2008. ‒ 204 с.

j_muhammad_tajalli.pdf,
907.13 kb
Ройгон фаро кашед

Ҷаъфар Муҳаммади Тирмизӣ. Ҳанӯз ишқ…: Маҷмуаи ашъор. ‒ Теҳрон: Суханварон, 1390 (2011). ‒ 274 с. (форсӣ)

j_muhammad_hanuz_ishq.pdf,
1.19 Mb
Ройгон фаро кашед

Юнуси Имомназар. Аз санг сахт, аз гул нозук (Ҳикояҳо ва қиссаҳо; Очеркҳо, мақолаҳои публитсистӣ, таҳлилӣ ва фарҳангӣ). Қисми 1. Муҳаррир: Зебунисои Тоҳириён. – Тошканд: Extremum press, 2010. ‒ 328 с.

az_sang_saxt_1.pdf,
677 kb
Ройгон фаро кашед

Юнуси Имомназар. Аз санг сахт, аз гул нозук (Ҳикояҳо ва қиссаҳо; Очеркҳо, мақолаҳои публитсистӣ, таҳлилӣ ва фарҳангӣ). Қисми 2. Муҳаррир: Зебунисои Тоҳириён. – Тошканд: Extremum press, 2010. ‒ 328 с.

az_sang_saxt_2.pdf,
677 kb
Ройгон фаро кашед

Юнуси Имомназар. Деҳаи зархез: рисолаи пажӯҳишӣ-бадеӣ (дар бораи арзишҳои миллии деҳаи Эҷи ноҳияи Нурато ва намунаҳо аз осори эҷодкорони он) /Ю. Имомназар; Муҳаррири масъул Паймон. – Тошканд: Turon zamin ziyo, 2016. – 224 с.

dehai_zarkhez.pdf,
1.52 Mb
Ройгон фаро кашед

Юнуси Имомназар. Ҷоми саргардон: Қисса ва ҳикояҳо /Ю. Имомназар; Муҳаррир Тоҷибой Икромов. – Тошканд: Tamaddun, 2014. – 280 с.

jomi_sargardon.pdf,
1.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.