Китобҳо. Истеҳсолот ва иқтисод

meros

Китобҳо
Молия ва андоз. Бонк. Арзбаргҳо

Таҳрири охирин 25.07.2023


Дороӣ, ки мо тоҷикон ба забони араб «молия» ё «молиёт» меномем, аз андоз сарчашма мегирад ва асоси буҷаи давлат аст. Омӯзиши молия ва андоз, бонкдорӣ, пул ва дигар коғазҳои арзишнок (арзбаргҳо), қарз (кредит) як шохаи илми иқтисод мебошад.


 

Абдулқайси Саидҷаббор. Танзими асъор ва назорати асъор. Китоби дарсӣ. – Д.: Нашриёти муосир, 2021. – 224 с.

abdulqays_tanzimi_as-or.pdf, 1.76 Mb

Азимов Холмаҳмад, Раҳмонов Абдуҷалил Мумииович. Робитаҳои асъорию қарзӣ ва молиявии байналмилалӣ (Международные валютно-кредитные и финансовые отношения). ‒ Д.: Ирфон, 2012. ‒ 500 с.

azimov_robitaoi_asoriyu_qarzi.pdf, 28.17 Mb

Азимов Холмахмад. Финансовая и банковская стратегия. Курс лекций для студентов. Редактор Борисова Любовь Ивановна, к. э. н. ‒ Д.: РТСУ, 2007. ‒ 55 с.

azimov_fin_i_bank_strategiya.pdf, 6.16 Mb

Акобиров Ҳасан, Одинаев Дилшод. Молия. Китоби дарсӣ: барои донишҷӯёни макотиби олӣ, унвонҷӯйҳо, аспирантҳо ва мутахассисони соҳаи молия / Ҳ. Н. Акобиров, Д. Н. Одинаев: Муҳаррирони масъул: д. и. и., проф. Раҷабов Р. К., д. и. и., проф. Ҳабибов С. Ҳ. – Д.: Контраст, 2011. ‒ 260 с.

akobirov_moliya.pdf, 12.89 Mb

Алимардонов Ӯроқ. Молия (воситаи таълимӣ). Зери назари Академик Талбак Назаров. – Д., 2014. ‒ 290 с.

alimardonov_moliya.pdf, 10.42 Mb

Ашуров Ғайрат Давлатович, Азизмуродов Шокирҷон Ҳотамович. Баҳисобгирии амалиёт дар бонкҳои тиҷоратӣ. Зери таҳрири умумии д. и. и., проф. Раҷабов Р. К. ‒ Д.: Комбинати полиграфии ш. Душанбе, 2009. ‒ 305 с.

ashurov_BA_bankhoi_tij.pdf, 10.69 Mb

Ашуров Нусрат. Идора кардани хатари бонкӣ. Муҳаррир А. Давронов. ‒ Д.: Матбуот, 2008. ‒ 100 с.

ashurov_xatari_bonki.pdf, 2.25 Mb

Ашуров Нусрат. Пул, қарз, бонк / Ашуров Н., Донахонов И. С., Ашуров М., Маҳмадкаримов Х., Хайров Ш.; Зери назари н. и. и., дотс. Ашуров Н.; Муҳаррирон Абдуғаффор Қурбонов, Мирзомурод Норов. Нашри дуюм. ‒ Д.: Матбуот, 2011. ‒ 245 с.

ashurov_pul_qarz_bonk.pdf, 24.26 Mb

Гулмирзоев Дона. Назарияи андоз ва андозбандӣ. Дастури таълимӣ. Муҳаррири масъул, н. и. и. Ҳ. Қурбонов. ‒ Д.: Сурушан, 2000. ‒ 167 с.

gulmirzoev_naz_andoz.pdf, 15.61 Mb

Каримова М. Т., Вазиров С. З., Махкамов Б. Б., Нарзиев Х. Ш. Практикум бюджетного анализа. ‒ Д.: Ирфон, 2015. ‒ 86 с.

karimova_budjetn_analiz.pdf, 1.95 Mb

КЛ аз фанни «Баҳисобгирии амалиётҳои бонкӣ» барои донишҷӯёни курсҳои чорум. Мураттиб асс. Ашуров Ғайрат Давлатович. ‒ 129 с.

KL_az_BAB.pdf, 1.52 Mb

Оймаҳмадов Г. Н. Молия (воситаи таълимӣ). Зери назари д. и. и., проф. Дона Гулмирзоев, д. и. и., проф. Исломов С.И.; Муҳаррирон: д. и. и., проф. Исоматов Б., н. и. и., дотсент Муҳадбердиев Ҳ. – Д.: Нодир, 2005. ‒ 304 с.

oymahmadov_moliya.pdf, 17.15 Mb

Раҳимзода Шариф. Муомилоти пулӣ ва қарз. Китоби дарсӣ. Нашри дуюм / Шариф Раҳимзода; Муҳаррири масъул акад. Т. Н. Назаров. – Д.: ЭР-граф, 2009. ‒ 450 с.

rahimzoda_pul_va_qarz.pdf, 10.81 Mb

Раҳимов Саидалӣ Холович, Ҳусейнова Дилбар Каримҷоновна. Баҳисобгирии молиявӣ. Дастури таълимӣ / Дар зери таҳрири н. и. и., дотс. Низомов С. Ф. ‒ Д.: ЭР-граф, 2012. ‒ 316 с.

rahimov_BM.pdf, 9.25 Mb

Улуғхоҷаева Хосият Рауфовна, Обидов Ф. С., Рахимов З. А. Молия: китоби дарсӣ. ‒ Д.: ЭР-граф, 2012. ‒ 248 с.

ulughxojaeva_moliya.pdf, 12.90 Mb

Хонҷонов Абдулҳамид. Фаъолияти бонкӣ. КТМ. Зери таҳрири умумии д. и. и., проф. Ҳабибов С. Ҳ. ‒ Д.: 2010. ‒ 392 с.

xonjonov_faol_bonki.pdf, 6.53 Mb

Хонҷонов Абдулҳамид, Шарипов Баҳром Маҳмудович. Асосҳои фаъолияти бонкӣ. Зери таҳрири умумии акад. АИТ, д. и. и., проф. Қаюмов Нуриддин Қаюмович. ‒ Д.: ЭР-граф, 2013. ‒ 224 с.

xonjonov_asos_faol_bonki.pdf, 5.05 Mb

Ҳасанов Абдураҳим Раҳмонович, Миразизов Абдулло Ҳабибович, Содиқов Раҳмон Ҳамроевич. Молия ва қарз. Китоби дарсӣ. ‒ Д.: Ирфон, 2010. ‒ 352 с.

hasanov_moliya_va_qarz.pdf, 9.01 Mb

Ҳотамова Б. Сесад саволу ҷавоб оиди муомилоти пул, қарз ва бонкдорӣ. Муҳаррири илмӣ: н. и. и., дотс. Аминов И. А. Муҳаррири масъул: Бобоҷониён А. А. ‒ Хуҷанд, 2010. ‒ 56 с.

hotamova_300_savolu_javob.pdf, 1.58 Mb

Ҷабборов Абдусаттор, Алибоева Мавҷуда. Асосҳои маблағгузории хурд. Васоити таълимию методӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ, миёнаи махсус ва мутахассисоне, ки бо маблағгузории хурд сарукор доранд. ‒ Д.: ҶДММ «Бахт ЛТД», 2010. ‒ 272 с.

jabborov_mablaghguz_xurd.pdf, 6.96 Mb

Шомуродов Фазлиддин. 600 пурсиш ва посух оид ба андозбандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нашри аввал. ‒ Д., 2013 ‒ 304 с.

shomurodov_600_pursish.pdf, 8.28 Mb

Шомуродов Фазлиддин. Асосҳои системаи миллии андози ҶТ. Китоби дарсӣ. – Д.: Эр-Граф, 2009. ‒ 319 с.

shomurodov_asoshoi_sys_andoz.pdf, 17.39 Mb

Шомуродов Фазлиддин, Одинаев Фурқат. Низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи таълимӣ. Нашри аввал. ‒ Д.: ЭР-граф, 2012. ‒ 158 с.

shomurodov_nizomi_andozi_JT.pdf, 6.61 Mb

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: