Китобҳо. Ҳуқуқшиносӣ

huquq

Китобҳо
Низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Таҳрири охирин 05.01.2024


Низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соҳаҳои асосии ҳуқуқ ташкил ёфтааст. Соҳаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз инҳо иборат мебошанд: ҳуқуқи конститутсионӣ (давлатӣ), ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи меҳнат, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оила, ҳуқуқи молиявӣ, ҳуқуқи кишоварзӣ, ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ ва ғ.


 

Ғаюров Ш. К. Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ / Зери таҳрири умумии н. и. ҳ., дотс. Шонасридинов Н. Ш. ‒ Д.: Сино, 2005. ‒ 216 с.

ghayurov_huq_mol.pdf,
15.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаюров Ш. К., Расулов Б. Р., Каримзода Ш. К., Ғаффорзода И. Ғ., Қосимов Ф. А. Ҳуқуқи моликияти зеҳнии Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситаи таълимӣ / Зери таҳрири проф. Ш. К. Ғaюpoв. – Д., 2018. – 324 с.

ghayurov_huq_mz.pdf,
1.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғоибов Рӯзимат Додоматович. Ҳуқуқи ҷиноятӣ (Қисми махсус). Дастури таълимӣ. ‒ Хуҷанд: Ношир, 2009. ‒ 336 с.

ghoibov_huq_jinoyati.pdf,
24.66 Mb
Ройгон фаро кашед

Зойиров Р. Х., Холхӯҷаев З. И. Ҳуқуқи бонкӣ. Дастури таълимӣ. – Д.: Шуҷоиён, 2010. — 214 с.

zoyirov_huquqi_bonki.pdf,
7.19 Mb
Ройгон фаро кашед

Имомов Ашурбой. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. – Д.: Интишороти Оли Сомон,1997. ‒ 390 с. Сифати OCR-и файл ниҳоят паст аст.

imomov_1997.pdf,
2.17 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М. Ҳуқуқи иқтисодӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултаҳои иқтисодии мактабҳои олӣ. Муҳаррири масъул д. и. ҳ., проф. Ш. М. Исмоилов. – Д.: Шуҷоиён, 2010. – 466 с.

huquqi_iqtisodi_1.pdf,
74.11 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М. ва диг. Ҳуқуқи иқтисодӣ. Қисми 1. Маҷмуаи (комплекси) таълимӣ-методӣ барои гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ ва амалӣ тибқи низоми кредитии таҳсилот. Зери таҳрири умумии д. и. ҳ., проф. Исмоилов Ш. М. ‒ Д., 2013. ‒ 392 с.

huquqi_iqtisodi_2.pdf,
9.11 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримов А. Қ., Табаров Н. А. Асосҳои ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ. Маҷмуи мавзуъҳо (Воситаи таълимӣ). Муҳаррир Ҳаитов С. П., н. и. ҳ. ‒ Д.: Ирфон, 2015. ‒ 136 с.

karimov_as_huq_mg.pdf,
5.83 Mb
Ройгон фаро кашед

Қозиҷонова Н. М. Муқаддимаи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ. ‒ Д.: Кайҳон, 2007. ‒ 138 с.

molikiyati_zehni.pdf,
34.94 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳмудзода Маҳкам, Худоёрзода Бахтиёр. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Муҳаррир Анвар Асадзода. – Д.: ЭР-граф, 2015. ‒ 496 с.

mahmudzoda_huquqi_oilavi.pdf,
12.17 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳмудов Маҳкам, Худоёров Бахтиёр. Тафсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. ‒ Д.: Сурушан, 2002. ‒ 456 с.

mahmudov_kod_oila.pdf,
25.48 Mb
Ройгон фаро кашед

Муртазоқулов Ҷ. С., Мирзоев И. Ш. Ҳуқуқи гражданӣ (қисми умумӣ): Дастури таълимӣ дар нақшаҳо. – Д.: ДМТ, факултети ҳуқуқшиносӣ, 2009. – 90 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

murtazoqulov_doc,
1.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Раззоқов Б. Д. Ҳуқуқи маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Маҷмааи таълимӣ-методӣ. ‒ Д.: Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 2008. ‒ 160 с.

huquqi_mamuri_MTM.pdf,
3.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Самадов Б. О. Ҳуқуқи тиҷоратӣ. Маҷмааи дастурии таълимӣ. Муҳаррир А. А. Бобоҷониён. ‒ Хуҷанд, 2012. ‒ 537 с.

samadov_huq_tijor.pdf,
19.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нашри илмӣ-амалӣ / Роҳбари коллективи муаллифон ‒ ҷонишини сардори Академияи ВКД-и ҶТ, н. и. ҳ. К. Х. Солиев; Муҳаррири масъул Ҳ. Ҳ. Шарипов. ‒ Д., 2005. ‒ 1204 с.

tafsiri_kod_jinoyati.pdf,
4.34 Mb
Ройгон фаро кашед

Холиқов Абдураҳим. Ҳуқуқи исломӣ. – Д.: ЭР-граф, 2010. ‒ 477 с.

kholiqov_huquqi_islomi.djvu,
6,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Холхӯҷаев Зуҳалиддин, Абдуллоев Фирӯз. Ҳуқуқи бонкӣ. Маҷмуаи таълимӣ-методӣ / Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. ‒ Д.: Шуҷоиён, 2011. ‒ 300 с.

huquqi_bonki.pdf,
55.76 Mb
Ройгон фаро кашед

Худоёров Б. Т., Шонасридинов Н., Муқумова С. А. Тафсири Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муҳаррири масъул н. и. ҳ., дотс. Шонасридинов Н. ‒ Д.: ЭР-граф, 2004. ‒ 480 с.

tafsiri_kodeksi_mehnat.pdf,
2.48 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳакимов Шокир Қосимҷонович, Усмонов Фирдавс Нуруллоевич. Ҳуқуқи байналмилалӣ: Дастури таълимӣ. Муҳаррир Бойматов Л. Д. – Д.: Ирфон, 2009. – 303 с.

huquqi_baynalmilali.pdf,
9.0 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳамидов Халифабобо Ҳамидович, Ҳакимов Шокир Қосимҷонович. Ҳуқуқи оила ва вазъи ҳуқуқии зан дар қонунгузории Тоҷикистон (Саволҳо ва ҷавобҳо). ‒ Д., 2001. ‒ 111 с.

hamidov_huq_oila.pdf,
2.97 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳафиззода Шодӣ Хуршед, Юсуфзода Акмал Ҳотам, Ҳусейнзода Файзалӣ Сафар. Асосҳои ҳуқуқӣ-ташкилии таъмини ҳифзи моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. ‒ Д.: ЭР-граф, 2018. ‒ 80 с.

asoshoi_hm_zehni.pdf,
2.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳуқуқи байналхалқӣ. Китоби дарсӣ / Бобоев У. Х., Раҷабов М. Н., Салибаева Н. А., Сулаймонов Ф. С., Тоҳиров Н. Ф., Қодирқулов Х. Р., Салихов З. И.; Муҳаррири масъул д. и. ҳ., проф. Менглиев Ш. М. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. ‒ Д.: ЭР-граф, 2010. ‒ 512 с.

huquqi_baynalxalqi.pdf,
4.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1. Китоби дарсӣ / О. У. Усмонов, М. А. Маҳмудов, М. З. Раҳимов, Т. Ш. Тағойназаров ва диг.; Дар зери таҳрири узви вобастаи АУ Ҷумҳурии Тоҷикистон, д. и. ҳ., проф. О. У. Усмонов. ‒ Д.: Матбуот, 2001. ‒ 400 с.

huquqi_grazhdani_1.pdf,
65.94 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳуқуқи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ / Исмоилов Ш. М., Шонасридинов Н. Ш., Нодиров Ф. М., Ғафуров А. Д.; Муҳаррири масъул н. и. ҳ. Шонасридинов Н. Ш. ‒ Д.: Бухоро, 2013. ‒ 416 с.

huquqi_kishovarzi.pdf,
34.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ). Китоби дарсӣ. Зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент Н. А. Ғаффорова, н.и.ҳ., дотсент Ҳ. С. Салимов. – Д., 2011. – 427 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

huquq_doc,
2.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷабборов Раҳмоналӣ Ҷабборович. Ҳуқуқи экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ‒ Д., 2004. ‒ 200 с.

jabborov_huq_ekologi.pdf,
6.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: