Китобҳо. Таъриху мардумшиносӣ

meros

Китобҳо
Таъриху мардумшиносӣ

Таҳрири охирин 16.05.2021


Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи таъриху мардумшиносӣ пешниҳод мешаванд. Онҳо маҳсули қалами муаллифони гуногунзабони ҷаҳон, аз он ҷумла донишмандони форси(тоҷик)забон мебошанд. Дар ин ҷо таваҷҷуҳи бештар ба он нигоштаҳое равона карда шудааст, ки ба таърихи сарзаминҳои ориёинишин ва зиндагонии мардуми ориёӣ, бавижа тоҷикон оиданд.


 

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин аз дуртарин даврон то поёни даврони сосонӣ. Нусхаи панҷум бо бархе афзудаҳо. Хурдодмоҳи соли 1392. Ҷилди аввал, 582 с. (форсӣ)
تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از دورترین دوران تا پایان دوران ساسانی
متنِ کامل کتاب، نسخۀ پنجم با برخی افزوده‌ها، خردادماه ۱۳۹۲
جلد اول، ۵۸۲ صفحه

irantarikh1.pdf,
20,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин аз дуртарин даврон то поёни даврони сосонӣ. Нусхаи панҷум бо бархе афзудаҳо. Хурдодмоҳи соли 1392. Ҷилди дувум, 666 с. (форсӣ)
تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از دورترین دوران تا پایان دوران ساسانی
متنِ کامل کتاب، نسخۀ پنجم با برخی افزوده‌ها، خردادماه ۱۳۹۲
جلد دوم، ۶۶۶ صفحه

irantarikh2.pdf,
23,46 Mb
Ройгон фаро кашед

Бабаханов Мансур. История таджиков мира. Учебник для вузов. Редактор член-корр. АПСН И. Л. Тупайло. – Д.: Деваштич, 2004. — 573 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

babaxanov_istoriya_tadzhikov.pdf,
6.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуллоев С. Таджики в источниках и трудах исследователей. Монография. — Д.: Истеъдод, 2013. — 280 с.

tajiki_v_istochn.pdf,
22,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуллоев С. Таджики в источниках и трудах исследователей (материалы по истории таджиков) /Бобомуллоев С., Убайдуллоев Н. (сост.). ‒ Д.: Дониш, 2018. ‒ 536 с.

tajiki_v_istochn_2.pdf,
6.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобохонов Мансур. Таърихи тоҷикони ҷаҳон. ‒ Д.: Маориф, 1999. ‒ 341 с.

ta-rikhi_tojikoni_jahon_1999.pdf,
25.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобохонов Мансур. Таърихи тоҷикони ҷаҳон. Нашри дуюм. Муҳаррир Абдураҳмон Абдуманнонов. – Ирфон, 2002. ‒ 368 с.

ta-rikhi_tojikoni_jahon_2002.pdf,
16.44 Mb
Ройгон фаро кашед

Гафуров Б. Г. Таджики, древнейшая, древняя и средневековая история. Книга первая. Издание второе. — Д.: Ирфон, 1989. — 381 с.: ил.

tojikon_1rus89.pdf,
6,56 Mb
Ройгон фаро кашед

Гафуров Б. Г. Таджики, древнейшая, древняя и средневековая история. Книга вторая. Издание второе. — Д.: Ирфон, 1989. — 480 с.: ил.

tojikon_2rus89.pdf,
7,5 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. — Д.: Дониш, 2008. — 870 с.

tojikon.docx/zip,
3,16 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. — Д.: Дониш, 2008. — 870 с.

tojikon_2008.pdf,
5.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон: (Иборат аз ду китоб). Китоби 1: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна /Мутарҷимон: А. Маниёзов, Н. Холмуҳаммадов; Муҳар. масъул аъзо-корр. АФ Тоҷикистон А. Мухторов. — Д.: Ирфон, 1983. – 704 с.

tojikon_1tj1983.pdf,
22.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон: (Иборат аз ду китоб). Китоби 2: Охирҳои асри миёна ва давраи нав /Мутарҷимон: А. Маниёзов, Н. Холмуҳаммадов; Муҳар. масъул аъзо-корр. АФ Тоҷикистон А. Мухторов. — Д.: Ирфон, 1985. – 416 с.

tojikon_2tj1983.pdf,
16.64 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатбеков Ниёзбек, Каримов Мӯсо. Таърихи афкори ҷамъиятӣ-сиёсии халқи тоҷик (Маводи таълимӣ). – Д.: КВД «Комбинати полиграфии шаҳри Душанбе», 2017. ‒ 296 с.

ta-rikhi_afkor.pdf,
1.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик. — Д: Маориф ва фарҳанг, 2008. — 273 с.

davlatbekov_ta-rikhi_siyosi.zip,
270,96 kb
Ройгон фаро кашед

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик (Маводи таълимӣ). – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2008, 2011. – 273 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ta-rikhi_siyosi.pdf,
1.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Дандамаев М. А. Иран при первых ахеменидах (VI в. до н.э.). – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1963. – 292 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

dandamaev_iran_1963.pdf,
13.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Дьяконов М. М. Очерк истории древнего Ирана / АН СССР. Институт народов Азии. ‒ М.: ИВЛ, 1961. ‒ 452 с.

dyakonov_och_ist_dr_irana.pdf,
26.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилова Б. И. Таърихи халқи тоҷик. Дастури методӣ барои донишҷӯён. — Хуҷанд: Ношир, 2005. — 114 с.

ismoilova_ta-rikhi_kh_tojik.rar,
1,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Исоматдинов Ҷ. Б., Исоматдинов Ҷ. Ҷ. Таърихи халқи тоҷик дар ҷадвалу нақшаҳо. — Хуҷанд: Ношир, 2014. – 140 с.

isomatdinov_ta-rikhi_kh_tojik.djvu,
24,27 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа. Том III. Период развития феодального общества (XI—XV вв.) /Под общей ред. академика АН РТ Р. М. Масова; Отв. редактор д. и. н., проф. Х. Пирумшоев. — Д.: Дониш, 2013. ‒ 580 с.

itn3.pdf,
10,25 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа. Том V. Новейшая история (1917-1941 гг.). Под ред. академика АН РТ Р. М. Масова. – Д.: 2001. – 786 с.

itn5.doc,
2,68 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа.Том VI. Новейшая история (1941—2010 гг.). Под ред. академика АН РТ Р. М. Масова. — Д.: 2011. — 742 с.

itn6.pdf,
4,87 Mb
Ройгон фаро кашед

Лексияҳо аз фанни таърихи халқи тоҷик. Аз ҷамоаи ибтидоӣ то замони кушониён. ‒ 157 с.

leksiya_az_ta-rikh.zip,
161,96 kb
Ройгон фаро кашед

Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа. – Д.: Дониш, 2000. — 360 с.

mamadazimov_polit_istoriya.pdf,
13,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоҷонов С., Муллоҷонов А. Таърихи халқи тоҷик: Китоби дарсӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик барои донишҷӯёни мактабҳои олии ҶТ. ‒ Д., 2012. ‒ 432 с.

mullojonov_txt.pdf,
14.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов Абдусаттор, Раҳматуллоев Асламшоҳ. Таърихи халқи тоҷик. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. Таърихи қадимтарин, қадима ва асрҳои миёна. Муҳаррир Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. – М.: ООО «Интрансдонаука», 2002. – 384 с. — Китоб таҳти сарпарастии фарзанди фарзонаи миллат, доктори илмҳои техникӣ, профессор, академики Академияи Нақлиёти
Федератсияи Русия ва Академияи Байналхалқии Нақлиёт Бӯрӣ Бачабекович Каримов ба табъ расидааст.

ab_mukhtorov_txt_1.djvu,
14.20 Mb
Ройгон фаро кашед
ab_muxtorov_txt_1.pdf,
11.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Набиева Р. ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олии ҷумҳурӣ /Набиева Р. А., Зикриёев Ф. Б., Зикриёева М. Ф. — Д.: Собириён, 2010. — 328 с.

nabieva_ta-rikhi_kh_tojik.pdf,
12,37 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъматов Н. Н. ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Китоби якум. Аз инсони оқил то тоҷики баркамол. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоб ҳодисаву воқеаҳоро аз сапедадами таърих то асри Х фаро гирифтааст /Неъматов Н. Н., Носирова Ф. Ю., Бобомуллоев С., Довутов Д., Исоматов М. – Д.: Сарпараст, 2003. — 368 с.

ne-matov_ta-rikhi_kh_tojik1.rar,
6,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъматов Н., Амиршоҳӣ Н., Мирбобоев А., Пирумшоев Ҳ. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик барои донишҷӯёни мактабҳои олии ҶТ. ‒ Хуҷанд, 2008. ‒ 818 с.

ne-matov_txt.pdf,
36.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Пирумшоев Ҳайдаршо. Таърихи халқи тоҷик дар тарозуи таърихнигорӣ. — Хуҷанд-Д.: 2014. – 370 с.

pirumshoev_ta-rikhi_kh_tojik.rar,
10,71 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳматуллоев А., Мухторов А. Очеркҳои таърихи Тоҷикистони Советӣ: Китоби дарсӣ. ‒ Д.: Маориф, 1989. ‒ 320 с.

rahmatulloev_ocherkho.pdf,
12.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳматуллоев А., Сатторов Х., Тоҷов Н. Таърихи халқи тоҷик (иборат аз ду ҷилд). Ҷилди 1. ‒ Д.: Деваштич, 2009. ‒ 271 с.

rahmatulloev_txt_1.pdf,
22.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Иборат аз чаҳор китоб [Китобҳои 1, 2, 3, 4] /Муҳаррирон Фаттоев С. Абдураҳмонов Б. – Д.: «Ирфон», 2009. ‒ 704 с.
Ин файлро аз Торкада дарёфт кардам, ки ба формати docx тариқи мошинӣ баргардон шудаасту пур аз иштибоҳоти техникӣ ва хатоҳои имлоист. Ҳарчанд хондану фаҳмидани он барои хонандаи забондон душворие надошта бошад ҳам, агар имкон даст диҳад, дар 1-2 моҳ, пас аз виросторӣ, файли дурустро ин ҷо хоҳам гузошт.

rahmon_oinai_ta-rikh_1.zip,
1,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмонов Эмомалӣ. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ. — Д.: Ирфон, 2006. ‒ 372 с.

rahmonov_e_nigohe.pdf,
2,53 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмонов Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Китоби сеюм /Муҳаррир Фаттоев С. ‒ Д.: Ирфон, 2006. ‒ 228 с.

rahmonov_oinai_ta-rikh_3.zip,
2,8 Mb
Ройгон фаро кашед

Салими Айюбзод. Сад ранги сад сол: Тоҷикон дар қарни бистум. – 1999. — 279 с.: ил.

sad_rangi_sad_sol.pdf/rar,
2,32 Mb
Ройгон фаро кашед

Салими Айюбзод. Тоҷикон дар қарни бистум. — Нимо (Олмон): 2006/1385. (фoрсӣ) — 181 с.

قرن بيستم.pdf/rar,
1,43 Mb
Ройгон фаро кашед

Семёнов А. А., Давидович Е. А. Материалы по истории узбеков и таджиков Средней Азии. ‒ Сталинабад: Издательство Академии наук Таджикской ССР, 1954. ‒ 151 с.

semenov_materialy.pdf,
10.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Тағоев Ҷамолиддин. Давлати тоҷикон (давраи Сомониён, Шӯравӣ, ҳозира ва оянда). Масъули чоп н.и.ф. А. Абдуманнонов. Муҳаррири нашриёт А. Олимов. – Д.: Ирфон, 2000. – 376 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

davlati_tojikon.pdf,
24.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Таджики: история, культура, общество: Сборник /Составитель д. и. н. Р. Р. Рахимов; Отв. ред. к. и. н. М. Е. Резван; Авторы: Акбар Турсон, С. В. Дмитриев, В. Г. Соболев, С. В. Дмитриев, Д. Н. Худоназаров, А. К. Алексеев, П. В. Башарин, Ю. А. Аверьянов, К. С. Васильцов, Н. С. Терлецкий, Р. Р. Рахимов, В. А. Прищепова, Т. Г. Емельяненко, О. В. Старостина, Е. Л. Кубель, В. М. Федоров, А. А. Андреев, В. А. Шорохов. ‒ СПб.: МАЭ РАН, 2014. — 542 с.: ил.

tajiki_istoriya.pdf,
5.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи муносиботи байналхалқӣ ва сиёсати хориҷии Тоҷикистон (с. 1917-2008) /Таҳиякунанда М. Гулҷонов. – Д.: 2009.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ta-rikhi_munosibot.doc,
1.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Турсунов Н. О. Таърихи тоҷикон. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. ‒ Хуҷанд, 2001. ‒ 787 с.

tursunov_tojikon.pdf,
35.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. — Хуҷанд: Нури маърифат, 2003. – 178 с.

usmonov_ta-rikhi_siyosii_tj.rar
4,05 Mb
Ройгон фаро кашед

Фрай Ричард. Наследие Ирана. — М.: Вост. литература, 2002. — 463 с.: ил.

nasledie_irana.djvu/rar,
21,33 Mb
Ройгон фаро кашед

Фузайлов А., Исомаддинов Ҷ. Таърихи навини Тоҷикистон. Зери таҳрири д.и.т. Ш. Султонов. – Хуҷанд: 2005. — 150 с.

fuzaylov_ta-rikhi_navin.rar,
2,95 Mb
Ройгон фаро кашед

Хайдаров Г. Х. История таджикского народа: XX век. — Худжанд: Ношир, 2001. — 508 с.

khaydarov_istoriya_taj_naroda.zip,
589,18 kb
Ройгон фаро кашед

Холиқзода Абдуқодир. Тоҷикони Мовароуннаҳр: Аз истилои Русия то истиқлол. Нашри дувуми пуррашуда /Абдуқодир Холиқзода; Донишгоҳи Озоди Исмоили Сомонӣ; Муҳаррири нашри аввал Саид Саъдӣ; Муҳаррири нашри дуюм Ноёбшои Зӯробек. ‒ Д.: Интишороти Оли Сомон, 1997. ‒ 181 с.
Ин асари гаронбаҳо ду муҳаррирро дида бошад ҳам, пур аз хатоҳои техникӣ, вожаву ҷумлаҳои берабт аст. Умедворем, устод Холиқзода дар нашри сеюм инро ба инобат мегиранд.

tojikoni_movarounnahr.pdf,
21.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Холиқзода Абдухалил. Моҷарои рафта. Қисми 1 /Абдухалил Холиқзода; Муҳаррир Лола Ҳоҷибоева. – Д.: «Мастер-принт», 2018. – 260 с.

mojaroi_rafta.pdf,
1.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Хрестоматия по истории Таджикской ССР /Составитель А. Мухтаров. ‒ Д.: Маориф, 1987.

mukhtorov_xrestomat.zip,
1.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳакимов Н. Ҳ. Таърихи халқи тоҷик. – Д.: «Ирфон», 2008. – 492 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

hakimov_txt.doc,
2.16 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳотамов Н. Таърихи халқи тоҷик (аз солҳои 60-уми асри XIX то соли 1924). — Д.: 2007. — 395 с.

hotamov_n_ta-rikhi_kh_tojik.pdf,
2,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳотамов Намоз ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Иборат аз ду қисм. Қ. 1-2 /Ҳотамов Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Китоби дарсӣ барои ихтисосҳои ғайритаърихи мактабҳои олии ҶТ. – Д.: «ЭР-граф», 2011. – 568 с.

hotamov_va_ta-rikh_1-2.zip
810,05 kb
Ройгон фаро кашед
txt_1-2_dmt.pdf
4.69 Mb
Ройгон фаро кашед
hot_txt_1-2.pdf
32.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Ҳасанбой. Тоҷикони бурунмарзӣ. Таърихи пошхӯрӣ ва аҳволи ҳозира /Нашри дуюм бо иловаю ислоҳҳо. Муҳ. масъул Д. Эгамзод. – Хуҷанд: 1999. – 514 с.

sharifov_tojikoni_burunmarzi.rar,
12,23 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.