Китобҳо. Таъриху мардумшиносӣ

meros

Китобҳо
Таъриху мардумшиносӣ

Таҳрири охирин 16.05.2021


Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи таъриху мардумшиносӣ пешниҳод мешаванд. Онҳо маҳсули қалами муаллифони гуногунзабони ҷаҳон, аз он ҷумла донишмандони форси(тоҷик)забон мебошанд. Дар ин ҷо таваҷҷуҳи бештар ба он нигоштаҳое равона карда шудааст, ки ба таърихи сарзаминҳои ориёинишин ва зиндагонии мардуми ориёӣ, бавижа тоҷикон оиданд.


 

Аюбов А. Р. Таърихи дунёи қадим. Дастури таълимӣ-методӣ барои донишҷӯёни курси I. — Хуҷанд: Нури маърифат, 2015. — 136 с.

ayubov_ta-rikhi_qadim.pdf,
860,94 kb
Ройгон фаро кашед

Гумилев Лев Николаевич. Древние тюрки /Л. Н. Гумилёв; АН СССР. Институт народов Азии. ‒ М.: «Наука»: Главная редакция восточной литературы, 1967. ‒ 505 с.

gumilev_drevnie_tyurki.zip,
9,98 Mb
Ройгон фаро кашед

Иран и Афганистан: Сборник /Ответственный редактор Асадуллаев К. ‒ Д., 1981. ‒ 70 с.

iran_i_afganistan.pdf,
28.83 Mb
Ройгон фаро кашед

История народов Узбекистана. Том 1. С древнейших времён до начала XVI века. Авторы: проф. К. В. Тревер, проф. А. Ю. Якубовский и канд. наук М. Э. Воронец. Под ред.: проф. С. П. Толстова, проф. В. Ю. Захидова и кандидатов исторических наук Я. Г. Гулямова и Р. Н. Набиева. – Ташкент: Издательство АН УзССР, 1950. – 474 с.

istoriya_narodov_uz_1.rar,
14.51 Mb
Ройгон фаро кашед

История народов Узбекистана. Том 2. От образования государства шейбанидов до Великой октябрьской социалистической революции. Авторы: член-корр. АН СССР С. В. Бахрушин, акад. Ю. В. Готье, И. К. Додонов и В. И. Пичета, член-корр. АН УзССР А. А. Семенов и А. К. Боровков, проф. Е. В. Бунаков, проф. Т. И. Райнов, канд. наук В. А. Шишкин, с.н.с. З. Ш. Раджабов и др. Под ред.: чл.-корр. АН СССР, заслуж. деятеля науки УзССР С. В. Бахрушина и кандидатов исторических наук В. Я. Непомнина и В. А. Шишкина. Рецензенты: проф. С. П. Толстов и член-корр. АН СССР Н. М. Дружинин. – Ташкент: Издательство АН УзССР, 1947. – 474 с.

istoriya_narodov_uz_2.rar,
14.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Мунавваров М., Рашидова У. Таърихи кишварҳои Аврупо ва Амрико (1492-1870). — Д.: 2014. — 277 с.

munavvarov_ta-rikhi_avrupo.pdf,
9,71 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Шаҳрҳои Афғонистон. – Д.: Деваштич, 2003. — 96 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

mukhtorov_shahrhoi_afghoniston.pdf,
10.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Расулиён Қаҳҳор. Таърихи муосири кишварҳои Осиё ва Африқо (1918-1945). Маводи омӯзишӣ. – Д.: 2009.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ta-rikhi_muosir.doc,
618 kb
Ройгон фаро кашед

Саидов З. Ш. (Сайидзода З. Ш.). История России: Учебное пособие для таджикских трудовых мигрантов /Автор-составитель: З. Саидов. – Третье, дополненное и исправленное, издание. – Д.: ООО «Контраст», 2016. – 216 с.

istoriya_rossii.pdf,
1.53 Mb
Ройгон фаро кашед

Саидов З. Ш. (Сайидзода З. Ш.) История России: Учебное пособие для таджикских трудовых мигрантов /Автор-составитель: З. Саидов. – Пятое издание. – Д.: ООО «Контраст», 2017. – 220 с.

istoriya_rossii5.pdf,
2.27 Mb
Ройгон фаро кашед

Саидов З. Ш. (Сайидзода З. Ш.). История России: Учебное пособие /Автор-составитель: З. Ш. Саидов. – Д.: ООО «Контраст», 2018. – 220 с.

istoriya_rossii_2018.pdf,
1,57 Mb
Ройгон фаро кашед

Сайнаков С. П. ва диг. Таърихи муносибатҳои байналхалқӣ. Қисми I. Аз давраи қадим то ташаккулёбии системаи Версал-Вашингтон. Китоби дарсӣ /С. П. Сайнаков, А. Ё. Комилбеков, Н. Ҳ. Воҳидов; Зери назари Ректори АИД назди Президенти ҶТ, д. и. ҳ., проф. Ғафурзода А. Д.; Муҳаррири масъул д. и. ф. З. Мухторов. – Д.: ҶДММ «Хирадмандон», 2020. – 650 с.
Ин файл аз устодон Сайнаков С. П. ва Назарамонов Ш. ба мо расид ва мо онро ба талаботи Торкада мувофиқ кардем.

saynakov_tmb.pdf,
7.04 Mb
Ройгон фаро кашед

Сайнаков С. П. ва диг. Таърихи Россия (охири асри XVII — ибтидои асри XX). Курси лексия (нашри дуюм бо таҳриру иловаҳо) /Сайнаков С. П., Мирзоев Ф. А., Наҷмуддинов Т. А., Гадоев Ғ., Исматов Ф. Н. ‒ Д.: ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, 2014. ‒ 259 с.

saynakov_ta’rixi_rossiya.zip,
394,54 kb
Ройгон фаро кашед

Сайнаков С. П. ва диг. Таърихнигории давраи нави мамлакатҳои Европа ва Америка. Курси лексияҳо барои факултетҳои таърихи мактабҳои олӣ /Сайнаков С. П., Садиров Ш. А., Азизов С. А. – Д.: ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, 2018. – 180 с.
Ин файл аз муаллиф — устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

saynakov_ta-rikhnigori.pdf,
1,56 Mb
Ройгон фаро кашед

Сайнаков С. П., Ҳусайнов А. Қ., Мирзоев Ф. А., Наҷмуддинов Т. А. Барномаи таълимӣ аз фанни таърихнигории таърихи наву навтарини мамлакатҳои хориҷӣ (Аврупо ва Амрико). — Д., 2017.
Ин файл аз муаллиф — устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

saynakov_barnoma.pdf,
645 kb
Ройгон фаро кашед

Сайнаков С. П. Саволномаи тестӣ. Аз фанни таърихнигории таърихи наву навтарини мамлакатҳои Аврупо ва Амрико(барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи мактабҳои олӣ). – Д., 2017. — 97 с.
Ин файл аз муаллиф — устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

saynakov_dasturi_tu.pdf,
592 kb
Ройгон фаро кашед

Ҷалилов А. Таърихи асримиёнагии мамлакатҳои Аврупо. Ҷилди аввал. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи мактабҳои олӣ. – Д.: Ирфон, 2012. – 256 с.

jalilov_ta-rikhi_avrupo.zip,
4,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷалилов А. Асоев С. У. Таърихи асримиёнагии мамлакатҳои Аврупо. Ҷ. 2. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи мактабҳои олӣ. – Д.: Ирфон, 2015. — 165 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

jalilov_ta-rikhi_avrupo_2.docx,
17.4 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Р. Я., Асоев С. У. Таърихи ҷамъияти ибтидоӣ: Воситаи таълимӣ барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи ҷумҳурӣ. – Д.: Ирфон, 2011. – 180 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ta-rikhi_jam_ibt.pdf,
6.74 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Ваш адрес email не будет опубликован.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.