Китобҳо. Мероси адабӣ

meros

Китобҳо
Насри омиёнаи бостонӣ

Таҳрири охирин 24.05.2023


Насри омиёнаи форсу тоҷик аз жарфои садаҳои миёна бо номҳои достонҳои мардумии «Абумуслимнома», «Тобутнома», «Замчинома», «Доробнома», «Марзбоннома», «Самаки Айёр», «Искандарнома», «Қиссаи Амир Ҳамза», «Қиссаи Амир Арслони Румӣ», «Чор дарвеш», «Мухторнома», «Ҳотамнома», «Бахтиёрнома» ва даҳҳои дигар машҳур аст.

Имрӯз чанде аз он достонҳоро бароятон пешкаш мекунем.


 

Қиссаи Амир Ҳамза разияллоҳу анҳу (Ҳамзанома). Иборат аз ду ҷилд. Ҷилдҳои 1-2. Таҳияи Темур Шукурзода ва Тиллои Соҳибназар. Муҳаррир Саидиён Исматуллоҳ. Сармуҳаррир Амриддини Ҷалол. – Д.: Ориёно, 1992. ‒ 368 с. (Саҳифаи охир афтодааст).

amir_hamza_1-2.pdf,
21.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Марзбоннома. Таҳрири Саъдиддин Варовинӣ. Бо муқобала ва тасҳеҳ ва таҳшияи Муҳаммад Равшан. Чопи севвум бо ислоҳот ва изофот ҳамроҳ бо маонии оёт ва абёт ва вожаҳо. ‒ Теҳрон: Интишороти «Асотир», 1376. ‒ 1145 с. (форсӣ)

marzbonnoma_f.pdf,
18.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Марзбоннома. Бо маънии вожаҳо ва шарҳи байтҳо ва ҷумлаҳои душвор ва таъини буҳури ашъори тозӣ ва порсӣ ва бархе нуктаҳои дастурӣ ва адабӣ ва амсолу ҳикам. Ба кӯшиши доктор Халил Хатиб Раҳбар устоди Донишгоҳи Теҳрон. Чопи понздаҳум. ‒ Теҳрон, 1389. ‒ 796 с. + 16 с. (форсӣ)

marzbonnoma_f1.pdf,
14.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Самаки айёр. Ҷилди якум. Тайёркунандагони матн: Ю. Салимов, Ҳ. Ҳакимова. Ҳайати таҳририя: И. Брагинский, Ҷ. Икромӣ, Н. Маъсумӣ ва дигарон. Муҳаррир Ҷ. Азизқулов. ‒ Д.: Ирфон, 1967. ‒ 296 с. ‒ (Намунаҳои насри бадеии форсу тоҷик). ‒ Дар файл саҳифаҳои 3-16, 205, 234-235 мавҷуд нестанд.

samaki_ayyor-1.pdf,
16.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Самаки айёр. Ҷилди дуввум. Тайёркунандаи матн Ҷ. Азизқулов. Ҳайати таҳририя: И. Брагинский, Ҷ. Икромӣ, Н. Маъсумӣ ва дигарон. Муҳаррир Ю. Салимов. ‒ Д.: Ирфон, 1970. ‒ 300 с. ‒ (Намунаҳои насри бадеии форсу тоҷик).

samaki_ayyor-2.pdf,
15.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Самаки айёр. Ҷилди сеюм. Тайёркунандаи матн, муаллифи тавзеҳ ва шарҳи луғат Ю. Салимов. Ҳайати таҳририя: И. Брагинский, Ҷ. Икромӣ, Н. Маъсумӣ ва дигарон. ‒ Д.: Ирфон, 1975. ‒ 299 с. ‒ (Намунаҳои насри бадеии форсу тоҷик).

samaki_ayyor-3.pdf,
12.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Самаки айёр. Ҷилди панҷум. Таҳияву таҳрири матн, шарҳи луғатҳо ва иловаҳо аз К. Чиллаев. Ҳайати таҳририя: И. Брагинский, Ҷ. Икромӣ, Н. Маъсумӣ ва дигарон. Муҳаррир М. Сироҷева. ‒ Д.: Ирфон, 1982. ‒ 240 с. (Намунаҳои насри бадеии форсу тоҷик).

samaki_ayyor-5.pdf,
17.37 Mb
Ройгон фаро кашед

Самаки айёр. Ҷилди ҳафтум. Мураттиби матн К. Чиллаев. Ҳайати таҳририя: И. Брагинский, Ҷ. Икромӣ, Н. Маъсумӣ ва дигарон. Муҳаррири масъул М. Диловаров. ‒ Д.: Ирфон, 1985. ‒ 576 с. (Намунаҳои насри бадеии форсу тоҷик). ‒ Саҳифаҳои 40-41, 74-75, 322-323 мавҷуд нестанд.

samaki_ayyor-7.pdf,
24.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Саргузашти Ҳотами Тай. ‒ Д.: Муассисаи хурди давлатии «Тоҷқалам», 1992. ‒ 272 с.

sarguzashti_hotam.pdf,
11.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Чор дарвеш. Бо сарсухани С. Айнӣ ва охирсухани И. Брагинский. Муҳаррир Ю. Аҳмадзода. [Нашри сеюм]. – Д.: Адиб, 2009. – 208 с.

chor_darvesh.pdf,
7.42 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷомеъ-ул-ҳикоёт. Ҷилди 1. Дар зери назари Қ. Чиллаев. Матнро омода кардаанд: А. Акрамов, М. Ҷалилова, Х. Валихӯҷаева, Қ. Чиллаев, А. Абдуллоев, А. Мирсафоев; [Бо пешгуфтори Қ. Чиллаев]; Муҳаррир М. Сироҷева. – Д.: Ирфон,1981. ‒ 464 с.

jome_ul_hikoyot_1.pdf,
41.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷомеъ-ул-ҳикоёт. Ҷилди 2. Дар зери назари Қ. Чиллаев; Матнро омода кардаанд: А. Акрамов, М. Ҷалилова, Х. Валихоҷаева, Қ. Чиллаев, А. Абдуллоев, А. Мирсафоев. – Д.: Ирфон, 1981. ‒ 448 с.

jome_ul_hikoyot_2.pdf,
28.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷомеъ-ул-ҳикоёт. Ҷилди 3. Фароҳамоварандаи матн Қ. Чиллаев; Муҳаррир М. Сироҷева. – Д.: Ирфон,1981. ‒ 416 с. Саҳ. 28-380 нест.

jome_ul_hikoyot_3.pdf,
11.47 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 4

  1. Салом шаб ба хайр сахифахои набудаи чилди сеюми чомеъ ул хекоятро наши кунед

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.