Китобхона — О

О

Обидов Д. Қиссаҳои ноб дар ҳар боб: Ривоятҳои халқии тоҷикӣ

Обидов Д. Пирони сухан дар қиссаҳои куҳан

Обидов Д. С. Мактабҳои ҳуқуқи исломӣ ва аҳамияти онҳо

Обидов Д. С. Ханафитская школа права и ее значение в исламском праве суннитского направления (мавераннахрское течение)

Обидов Д. С. Ҳуқуқи мусулмонӣ

Обидов Д. Сурудҳои мавсимии тоҷикони Афғонистон

Обидов Д. Фирдавсӣ ва «Шоҳнома» дар адабиёти шифоҳӣ ва хаттӣ

Обидов Д. Ҳафт пири сухансаро дар нақлу ривоятҳо

Обидов И. История развития народного образования в Таджикской ССР (1917-1967 гг.)

Обидов И. Маорифи халқ дар Тоҷикистони шӯравӣ

Обидов И. О. Очерки мухтасари таърихи маорифи халқ дар Тоҷикистон

Обидов У. Говор таджиков Джебаль-ул-Сироджа (Северный Афганистан): АКД

Обидов У. Сравнительное изучение говоров языка дари Афганистана: АДД

Обидов У. Шеваи Ҷабал-ул-сироҷ

Обидов Ф. С. Место и роль природно-ресурсного потенциала в расширении мирохозяйственных связей: теория и практика

Обидов Ф. С. Ресурсный потенциал Республики Таджикистан

Обидова М. Д. Лимбические и нейропептидные механизмы поведения

Образ ва маҳорати бадеӣ

Овчинников П. Н. Основные направления видообразования в связи с происхождением типов растительности Средней Азии

Овчинников С. К., Тарасенко А. Т. Геологическое строение южной половины трапеции J-42-43, южная часть Западного Каратегина (Таджикистан)

Оғобоев А. Акси садо. Тарҷ.

Одами тилоӣ: Китоби хотира бахшида ба 70-солагии шоири халқии Тоҷикистон Ширин Бунёд

Одилов Н. Идейное пространство Гюлена

Одилов Н. Ислом дар оинаи ақл

Одилов Н. Ихтилофи ақоид ва низои мазҳабӣ дар ислом

Одилов Н. Коммунизм ва исломи муосир

Одилов Н. Мировоззрения Джалолудина Руми

Одилов Н. Ҷаҳонбинии Ҷалолиддини Румӣ

Один год президента Рахмонова. (Президентский вестник)

Одина Мирак. Боздид

Одина Мирак. Гули нав

Одина Мирак. Гули орзу: Маҷмӯаи шеърҳо

Одина Мирак. Забони дил: Шеърҳо

Одина Мирак. Муъминободнома

Одина Мирак. Чашмаи офтоб

Одина Мирак. Шукуфаи ҳавас

Одина С. Меҳргон. Таърих ва анъанаҳои иди Меҳргон

Одина фалак мезад: Ёддоштҳо

Одина Ҳошим

Одинаев А. И. Топонимия и микротопонимия центральной сады Горной Масчи: КД

Одинаев Ё. Қ. Одоби муоширати муосир

Одинаев Н. Ашъори илмии Хоҷаи Тӯсӣ (Мунтахаботи Хоҷа Насируддини Тӯсӣ)

Одинаев Н. ва диг. Ҳуҷҷатнигорӣ

Одинаев Н. С. ва диг. Деловая переписка (дастури ҳуҷҷатнигорӣ)

Одинаев Н. С. Робитаи адабӣ: таҷрибаи амалии эҷодӣ ва пажӯҳиши илмӣ

Одинаев Р. Н. Исследование математической модели задачи защиты растений (математическое моделирование, численные методы и комплексы программ): АКД

Одинаев С. Молекулярная теория структурной релаксации и явлений переноса в жидкостях

Одинаев Я. К. Влюбленный шейх

Одинаев Я. К. Коран: философско-этическое учения

Одинаев Я. К. Философия озарения

Одинаев Я. К. Философия Шахобиддина Яхья Сухраварди: АКД

Озар Салим. Гуфтугӯйи нахлу моҳ

Озар Салим. Ирфони ҳино

Озарахш Толиб Каримӣ. Аз чашмасор омадам

Озарахш. Девони ишқ

Озарахш. Дуруди ишқ ба номат

Озарахш. Намози мусофир

Озарахш. Чархболи Офтоб

Озарахш. Ҷӯйбори сари хирман

Озод Аминзода. Бо ёди ту

Озод Аминзода. Васфи модар

Озод Аминзода. Дилбари саҳро

Озод Аминзода. Дунёи дил

Озод Аминзода. Ёди ширин

Озод Аминзода. Пайроҳаи сабз

Озод Аминзода. Сатрҳои нахустин

Озод Аминзода. Сипос

Озод Аминзода. Чашми бедор

Оилаи бузурги халқҳои советӣ

Оинаи ҷаҳоннамо (Афсонаи халқи тоҷик)

Ойев Х. Административно-процессуальное право Республики Таджикистан. Учебник

Ойев Х., Сафаров Б. А. Механизмҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ойев Х. О. Хидмати давлатӣ: Воситаи таълимӣ ва санадҳои қонунгузорӣ

Ойев Х. Хидмати давлатӣ. Китоби дарсӣ

Ойев Х. Ҳуқуқи маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Оймахмадов М. Содружество Независимых Государств

Оймахмадов М. Шанхайская организация сотрудничества

Оймахмадов М., Махшулов М. Основы внешнеэкономической деятельности

Оймаҳмадов М. Асосҳои фаъолияти гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Оқилов М. «Атвоқу-з-заҳаб»-и Замахшарӣ (таҳқиқи адабӣ, тарҷума ва шарҳи он)

Оқилов М. Омӯхтани санъати бадеӣ (дастури методӣ)

Олами ҳунар: Вижаномаи наврӯзӣ

Олим — селексионер

Олимзода Кароматулло. Паёми садоқат

Олимов А. Ҷашни тиллоӣ

Олимов Б. Табиат ва тарбияи эстетикии хонандагон

Олимов К. Баррасиҳо дар тасаввуф

Олимов К. Мировоззрение Санои

Олимов К. Хорасанский суфизм

Олимов К. Хорасанский суфизм (опыт историко–философского анализа): АДД

Олимов К. Ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Ансорӣ

Олимов М. И. Ҳалли мисолу машқҳо бо ёрии ҳисобкуниҳои матрисавӣ. Қ. 2

Олимов М. И., Алиқулов Р. К. Ҳалли мисолу машқҳо бо ёрии ҳисобкуниҳои матрисавӣ 1

Олимов М. И., Алиқулов Р. К., Хайруллоев Ш. А. Маҷмӯаи масъалаҳо аз алгебраи олӣ.

Олимов Р., Саидов М. Национальный вопрос: расчёты и просчёты

Олимони ҷавон ва илми муосир. Барориши 1-3

Олимпур М. Раҳнамойи суратгир /Хочу быть фотографом

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: