Китобҳо. Фолклор ва адабиёти бачагон

folklor

Китобҳо
Намунаҳои фолклори тоҷик

Таҳрири охирин 01.10.2022


Ба диққати Шумо намунаҳои фолклор (эҷодиёти даҳанакӣ)-и мардуми тоҷик пешниҳод мешавад. Зеро борҳо такрор кардаанд, ки фолклори тоҷик яке аз пурсарваттарин ганҷинаи эҷодиёти мардумӣ ва бахши муҳими ҳофизаи таърихии миллат мебошад ва барои имрӯзиёну ояндагон арзиши маънавӣ ва тарбиявии беандоза дорад.


 

Алла, ҷонам, аллаё. Таҳрир ва такмили Баҳроми Шермуҳаммадиён ва Додоҷони Обидзода. ‒ Д., 1993. ‒ 53 с.

alla_jonam_allayo.pdf,
2.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсона, суруду тарона, тезгӯяк ва чистонҳо аз эҷодиёти даҳанакии халқи тоҷик (Роҳнамо барои волидайн, мураббиёни кӯдакони синни хурди томактабӣ ва омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ) / Мураттиб ва таҳиягар: Бозор Борон. ‒ Д.: Сифат, 2016. ‒ 104 с.

folklor_baroi_kudakon.pdf,
595.57 kb
Ройгон фаро кашед

Баёзи фолклори тоҷик. Иборат аз шаш ҷилд. Ҷилди 1. [Рубоию байтҳои халқӣ] / Тарт. Р. Амонов, Ш. Умарова, Н. Азимов, Т. Исроилова; АФ РСС Тоҷикистон. Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1985. ‒ 288 с.

bayozi_ft_1.pdf,
2.17 Mb
Ройгон фаро кашед

Баёзи фолклори тоҷик. Иборат аз шаш ҷилд. Ҷилди 2. Зарбулмасал, мақол, чистонҳо / Мураттибон Б. Тилавов, Қ. Ҳисомов, Ф. Муродов, Ф. Зеҳниева; Муҳаррирони масъул Р. Амонов, С. Фатҳуллоев; Муҳаррири нашриёт Б. Мавлонова; АИ РСС Тоҷикистон. Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. ‒ Д.: Адиб, 1990. ‒ 256 с.

bayozi_ft_2.pdf,
1,99 Mb
Ройгон фаро кашед

Гӯрӯғлӣ. Достони баҳодурони Чамбули мастон. Ҷ. 3. (Гӯянда Ҳақназари Кабуд. Тартибдиҳанда С. Фатҳуллоев). – Д.: Ирфон, 1976. – 247 с.

gurughli_3.pdf,
9.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Ёрзода Тағоймурод. Фолклори Яғноб (Маҷмӯаи илмӣ-оммавӣ) / Т. Ёрзода. – Д.: Империал-Групп, 2007. – 330 с.: рд.

folklori_yaghnob.pdf,
15.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Куллиёти фолклори тоҷик. Ҷ. 1. Масалҳо ва афсонаҳо дар бораи ҳайвонот. Ҳайати таҳририяи ҷилд: Раҷаб Амонов, Иосиф Брагинский, Исидор Левин, Абдулқодир Маниёзов, Носирҷон Маъсумӣ, Бозор Тилавов. Тартибдиҳандагон Исидор Левин, Ҷалил Рабиев, Мирра Явич. Свод таджикского фольклора. T. 1. Басни и сказки о животных. Редакционная коллегия тома Раджаб Амонов, Иосиф Брагинский, Исидор Левин, Абдулкадир Маниязов, Носирджон Масуми , Бозор Тилавов. Подготовили И. Левин, Дж. Рабиев, М. Явич. ‒ М., Наука, ГРВЛ, 1981. ‒ 389 с.

kulliyoti_folklor_1.djvu,
8.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Лелак-лелаки боқӣ. Бозиҳои бачагони тоҷик. Такмил ва таҳрири Баҳром Шермуҳаммадов. Муҳаррир Ш. Мастон. ‒ Д.: Ирфон, 1972. ‒ 44 с.

lelak_lelak.pdf,
23.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Намунаи фолклори диёри Рӯдакӣ. Тартибдиҳандагон Раҷаб Амонов ва Муҳаммад Шукуров. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. — 227 с.

folklori_diyori_rudaki.pdf,
9.05 Mb
Ройгон фаро кашед

Намунаҳои фолклори Дарвоз. Ҷамъкунанда ва тартибдиҳанда А. 3. Розенфельд. Муҳаррирон Р. Амонов ва З. Воҳидов. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1955. ‒ 168 с.

folklori_darvoz.pdf,
6.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Обидов Додоҷон. Қиссаҳои ноб дар ҳар боб: Ривоятҳои халқии тоҷикӣ. – Д.: СИЭМТ, 2007. – 150 с.

qissahoi_nob.pdf,
37,03 Mb
Ройгон фаро кашед

Рубоиёт ва сурудҳои халқии Бадахшон. Ҷамъкунанда ва тартибдиҳанда Нисор Шакармуҳаммадов. Муҳаррири масъул Раҷаб Амонов. ‒ Д.: Ирфон, 1965. ‒ 120 с.

rub_badaxshon.pdf,
24.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Сандуқчаи зулбиё. Ба чоп тайёркунанда Б. Шермуҳаммадов. – Д.: Маориф, 1978. – 24 с.

sanduqchai_zulbiyo.pdf,
14,22 Mb
Ройгон фаро кашед

Таронаҳои наврӯзӣ: Мақолаҳо ва гулчини наврӯзии халқӣ /Гирдоварӣ, тадвин ва таҳқиқи Рӯзии Аҳмад ва Салоҳиддини Фатҳуллоҳ; Муҳаррир Истад Қосимзода. ‒ Д.: Адиб, 2011. ‒ 64 с.

taronahoi_navruzi.pdf,
2.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Уштурбача монд дар баландие… (Барои кӯдакони хурдсол). ‒ Д.: Адиб, 2009. ‒ 16 с.; рд.

ushturbacha.pdf,
5.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Иборат аз се ҷилд. Ҷилди I /Муллоҷон Фозилов; Муҳаррир Аълохон Афсаҳзод. – Д.: Ирфон, 1975. – 368 с.

fozilov_farh_zarbulmasal_1.pdf,
17.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Фозилов Муллоҷон. Зарбулмасалу мақолҳо дар тамсилу ҳикояҳо. АФ РСС Тоҷикистон. Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакӣ. ‒ Д.: Дониш, 1973. ‒ 160 с.

zarbulmasalu_maqolho.pdf,
8.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Фолклори водии Қаротегин: Барои бачаҳои синни калони мактабӣ / Гирдоваранда ва муаллифи сарсухан Гулрухсор Сафиева. — Д.: Маориф, 1986. – 192 с.

folk_qarotegin.pdf,
6.19 Mb
Ройгон фаро кашед

Фолклори тоҷик. Тартибдиҳандагон М. Турсунзода ва А. Н. Болдырев. — Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1954. – 520 с.

folklori_tojik.pdf,
18.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Халқ месарояд. Тартибдиҳанда Л. Бузургзода. ‒ Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1942. ‒ 18 с.

xalq_mesaroyad.pdf,
1.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳазору як чистон: Тартибдиҳанда ва муаллифи сарсухан Асадулло Сӯфиев. – Д.: Маориф, 1994. – 136 с.

hazoru_yak_chiston.pdf,
3,89 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.