Китобхона — Ғ

Ғ

Ғазалҳо

Ғаззолӣ Абуҳомид Муҳаммад. Айюҳа-л-валад

Ғаззолӣ Абуҳомид Муҳаммад. Кимиёи саодат. Ҷ. 1-2

Ғаззолӣ Абуҳомид Муҳаммад. Кимиёи саодат. Ҷ. 1

Ғаззолӣ Абуҳомид Муҳаммад. Кимиёи саодат. Ҷ. 2

Ғаззолӣ Абуҳомид Муҳаммад. Насиҳат-ул-мулук

Ғамзатов Р. Доғистони ман 1-2. Тарҷ.

Ғамзатов Р. Модаронро пос доред. Тарҷ.

Ғамзатов Р. Суруди авул. Тарҷ.

Ғаниев Т. Б. Менеҷмент, ҷҷ. 1-5

Ғании Кашмирӣ. Мунтахабот

Ғафоров Ш. Қасидасаройи навовар — Азрақии Ҳиравӣ

Ғафур Мулло. Булбул, бисаро! (Ашъори ҳаҷвӣ ва бачагона)

Ғафур Мулло. Соҳили дарёи дил (Ашъори мунтахаб)

Ғафур Мулло. Шадда: Шеърҳо

Ғафуров Б. Таърихи мухтасари халқи тоҷик. I

Ғафуров Б. Тоҷикон (Кобул)

Ғафуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадим, қуруни вусто ва давраи навин ҷҷ.1-2 (1990)

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав (2008, DOCX)

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав (2008, PDF)

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Китоби якум (1983)

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон: Охирҳои асри миёна ва давраи нав. Китоби дуюм (1985)

Ғафуров Б. Тоҷикон ва талошҳои таърихии онҳо барои озодии Ватан (Очеркҳо аз таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон)

Ғафуров О. Маънои ҳазору як ном

Ғафуров О. Тафсири мухтасари номҳои ҷуғрофӣ

Ғафуров О. Шарҳи исму лақабҳо

Ғафуров Ф. Ғ., Алидодов Б. А. Геологияи конҳои канданиҳои фоиданок

Ғафуров Ф.Ғ. ва диг. Луғати тафсирии русӣ ба тоҷикии истилоҳоти геологӣ

Ғаффор Б. Н. Кеши зардуштӣ

Ғаффор Мирзо. 366 паҳлу: Достон. ҚҚ. 1-4

Ғаффор Мирзо. Аз гаҳвора то майдон

Ғаффор Мирзо. Аз самими дил

Ғаффор Мирзо. Асрор: Достон

Ғаффор Мирзо. Афсонаи сесона, се мурғи дари хона

Ғаффор Мирзо. Ашъори мунтахаб. К. 1

Ғаффор Мирзо. Баррача рӯяд аз замин

Ғаффор Мирзо. Гулҳои дастабаста

Ғаффор Мирзо. Гунҷишкак

Ғаффор Мирзо. Дил дар кафи даст

Ғаффор Мирзо. Достак

Ғаффор Мирзо. Кадом ҳунар беҳтар аст?

Ғаффор Мирзо. Нору нур: Достон

Ғаффор Мирзо. Осор: Иборат аз ду ҷилд. ҶҶ. 1-2

Ғаффор Мирзо. Санговдавак

Ғаффор Мирзо. Сафари диёри дӯстон

Ғаффор Мирзо. Тоҷи давлат: Достон

Ғаффор Мирзо. Фарзанди ҳукумат: Романи манзум

Ғаффор Мирзо. Ҳазор раҳмат

Ғаффор Мирзо. Чилдухтарон

Ғаффор Мирзо. Шайтони бекафшу маҳсӣ

Ғаффор Мирзо. Як қатра Офтоб

Ғаффоралӣ Сафар. Панҷаи овоз

Ғаффорӣ В., Сайидзода З. Эмомалӣ Раҳмон дар оинаи замон

Ғаффорӣ В. Дастури алифбои форсӣ (худомӯз)

Ғаффоров А. Ибораҳои феълӣ бо пешояндхои аслӣ (дар асоси маводи «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ)

Ғаффоров А. Мирзо Асадулло Ғолиб

Ғаффоров А. Муҳаммад Иқбол

Ғаффоров А. Назарияи механизму мошинҳо

Ғаффоров А. Назми форсизабони Ҳинду Покистон дар нимаи дуюми асри XIX ва асри XX

Ғаффоров А., Иброҳимов И. И. Консепсияҳои табиатшиносии муосир

Ғаффоров Н. Ҷадидия ва шинохти он. (Маҷмуаи мақолаҳо ва гузоришоти илмӣ)

Ғаффоров Р. Забон ва услуби Раҳим Ҷалил

Ғаффоров Р. Ленин дар бораи забон

Ғаффоров Р. Нависанда ва забон

Ғаффоров Р. Услубшиносӣ

Ғаффоров У. Алломаи замон (Аз рӯзгор ва корномаи илмии академик Бобоҷон Ғафуров)

Ғаффоров У. Бобоҷон Ғафуров фарзанди фарзонаи миллат

Ғаффоров У. Лоиқ Шералӣ

Ғаффоров У. Миллат аз афрод меёбад мақом

Ғаффоров У. Муқаддасоти Тоҷикистон

Ғаффоров У. Нобиға (Дар бораи ҳаёт ва фаъолияти академик Бобоҷон Ғафуров)

Ғаффоров У. Равшангари таърих

Ғаффоров У. Роҳи каҳкашони умр

Ғаффоров У. Султони диёри сухан

Ғаффоров У. Турсунбой Ӯлҷабоев

Ғаффоров У. Фурӯғи ҳиндшиносии тоҷик: Бахшида ба истиқболи 75-солагии зодрӯзи Абдуллоҷон Ғаффоров

Ғаффоров У. Шаҳбози осмони сухан

Ғаффорова З. Тазкираҳои Сархуш ва Хушгӯ ҳамчун сарчашмаи нақду сухансанҷӣ

Ғаффорова М. Қ. Асосҳои фалсафа

Ғаффорова У. Қиссаҳои қуръонӣ дар «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ»

Ғаффорова У. А. Робитаҳои адабии арабу аҷам

Ғаюров Ш. К. ва диг. Ҳуқуқи моликияти зеҳнии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ғаюров Ш. К. Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ғиёс-ул-луғот. Ҷилди нахуст (Теҳрон)

Ғиёс-ул-луғот. Ҷилди дуввум (Теҳрон)

Ғиёсиддин Муҳаммади Ромпурӣ. Ғиёс-ул-луғот. Ҷ. I

Ғиёсиддин Муҳаммади Ромпурӣ. Ғиёс-ул-луғот. Ҷ. II

[Ғиёсиддин Муҳаммади Ромпурӣ. Ғиёс-ул-луғот. Ҷ. III.] Нуров А. Мулҳақот бар «Ғиёс-ул-луғот»

Ғиёсов Б. М. Ташкил ва тактикаи хадамоти тиббӣ

Ғиёсов Н. И. Номаи ховаршиносон. ҷҷ. 1-2

Ғиёсова Ф. Н. Усули ташреҳи шакли воҳидҳои лексикӣ дар фарҳангҳои қарни XVII

Ғозиев М. Корбасти вожаҳои иқтибосии арабӣ дар матбуоти тоҷикӣ

Ғозиев X., Раҳимов С. Тавсияи методӣ оид ба ташкили кабинети интихоби касб

Ғоибов Ғ. Мазори мансуб ба имом Ҳасани Аскарӣ

Ғоибов Ғ. Таърихи динҳо

Ғоибов Ғ. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз

Ғоибов Ғ. Таърихи Ҳисори шодмон, Чағониён ва Душанбе

Ғоибов Ғ. Шаҳри Кӯлоб дар асри XVI

Ғоибов Р. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ

Ғорифӣ Қ. О. Аморати Бухоро: Тахти вожгун ё истилои булшевикӣ

Ғуломов С. Ташаккул ва инкишофи интеллигенсияи совети тоҷик

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.