Китобхона — Ғ

Ғ

Ғазалҳо

Ғаззолӣ Абуҳомид Муҳаммад. Айюҳа-л-валад

Ғаззолӣ Абуҳомид Муҳаммад. Кимиёи саодат. Ҷ. 1-2

Ғаззолӣ Абуҳомид Муҳаммад. Кимиёи саодат. Ҷ. 1

Ғаззолӣ Абуҳомид Муҳаммад. Кимиёи саодат. Ҷ. 2

Ғаззолӣ Абуҳомид Муҳаммад. Насиҳат-ул-мулук

Ғамзатов Р. Доғистони ман 1-2. Тарҷ.

Ғамзатов Р. Модаронро пос доред. Тарҷ.

Ғамзатов Р. Суруди авул. Тарҷ.

Ғаниев Н. Р. Қодиров Ф. Д. 150 саволу ҷавоб аз асосҳои давлат ва ҳуқуқ

Ғаниев Т. Б. Менеҷмент, ҷҷ. 1-5

Ғаниев Т. Б. Менеҷмент: 555 ахтари дурахшони роҳбарӣ

Ғаниев Т. Б. Менеҷмент: 1555 саволу ҷавоби роҳбарӣ

Ғаниев Т. Б. Ташкили менеҷменти захираҳои башарӣ

Ғании Кашмирӣ. Мунтахабот

Ғанӣ Абдулло. Вахш:Драма

Ғанӣ Абдулло. Водии бахт: Драма

Ғанӣ Абдулло. Ду соҳил: Достон

Ғанӣ Абдулло. Мурғи саҳар: Драма

Ғанӣ Абдулло. Пеш аз субҳ: Драма

Ғанӣ Абдулло. Рустам ва Суҳроб: Драма

Ғанӣ Абдулло. Рухшона: Драма

Ғанӣ Абдулло. Садо: Шеърҳо

Ғанӣ Абдулло. Сарбозони инқилоб: Драма

Ғанӣ Абдулло. Ситораҳои умед: Драма

Ғанӣ Абдулло. Суруди кӯҳсор: Драма

Ғанӣ Абдулло. Таркиши ҳадафгир: Драма

Ғанӣ Абдулло. Туфон: Драма

Ғанӣ Абдулло. Фарёди ишқ: Драма

Ғанӣ Абдулло. Ҳуррият: Драма

Ғанӣ Абдулло. Ҷомӣ ва Навоӣ: Драма

Ғанӣ Абдулло. Шамъи маърифат: Драма

Ғанӣ Абдулло. Шарафи инсон: Драма

Ғанӣ Абдулло. Шӯриши Восеъ: Драма

Ғафоров Ш. Қасидасарои навовар — Азрақии Ҳиравӣ

Ғафур Мулло. Булбул, бисаро! (Ашъори ҳаҷвӣ ва бачагона)

Ғафур Мулло. Соҳили дарёи дил (Ашъори мунтахаб)

Ғафур Мулло. Шадда: Шеърҳо

Ғафури Муъминзод. Шукрона (шеърҳо)

Ғафуров Б. Таърихи мухтасари халқи тоҷик. I

Ғафуров Б. Тоҷикон (Кобул)

Ғафуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадим, қуруни вусто ва давраи навин ҷҷ.1-2 (1990)

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав (2008, DOCX)

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав (2008, PDF)

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Китоби якум (1983)

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон: Охирҳои асри миёна ва давраи нав. Китоби дуюм (1985)

Ғафуров Б. Тоҷикон ва талошҳои таърихии онҳо барои озодии Ватан (Очеркҳо аз таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон)

Ғафуров О. Маънои ҳазору як ном

Ғафуров О. Тафсири мухтасари номҳои ҷуғрофӣ

Ғафуров О. Шарҳи исму лақабҳо

Ғафуров Ф. Ғ., Алидодов Б. А. Геологияи конҳои канданиҳои фоиданок

Ғафуров Ф. Ғ. ва диг. Луғати тафсирии русӣ ба тоҷикии истилоҳоти геологӣ

Ғаффор Б. Н. Кеши зардуштӣ

Ғаффор Мирзо. 366 паҳлу: Достон. ҚҚ. 1-4

Ғаффор Мирзо. Аз гаҳвора то майдон

Ғаффор Мирзо. Аз самими дил

Ғаффор Мирзо. Асрор: Достон

Ғаффор Мирзо. Афсонаи сесона, се мурғи дари хона

Ғаффор Мирзо. Ашъори мунтахаб. К. 1

Ғаффор Мирзо. Баррача рӯяд аз замин

Ғаффор Мирзо. Бо изтироби фарзандӣ

Ғаффор Мирзо. Гулҳои дастабаста

Ғаффор Мирзо. Гунҷишкак

Ғаффор Мирзо. Дил дар кафи даст

Ғаффор Мирзо. Достак

Ғаффор Мирзо. Кадом ҳунар беҳтар аст?

Ғаффор Мирзо. Нору нур: Достон

Ғаффор Мирзо. Осор: Иборат аз ду ҷилд. ҶҶ. 1-2

Ғаффор Мирзо. Санговдавак

Ғаффор Мирзо. Сафари диёри дӯстон

Ғаффор Мирзо. Тоҷи давлат: Достон

Ғаффор Мирзо. Фарзанди ҳукумат: Романи манзум

Ғаффор Мирзо. Ҳазор раҳмат

Ғаффор Мирзо. Чилдухтарон

Ғаффор Мирзо. Шайтони бекафшу маҳсӣ

Ғаффор Мирзо. Як қатра Офтоб

Ғаффоралӣ Сафар. Панҷаи овоз

Ғаффорӣ В. Дастури алифбои форсӣ (худомӯз)

Ғаффорӣ В. Оила такягоҳи давлат аст

Ғаффорӣ В., Сайидзода З. Эмомалӣ Раҳмон дар оинаи замон

Ғаффоров А. Ибораҳои феълӣ бо пешояндҳои аслӣ (дар асоси маводи «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ)

Ғаффоров А. Мирзо Асадулло Ғолиб

Ғаффоров А. Муҳаммад Иқбол

Ғаффоров А. Назарияи механизму мошинҳо

Ғаффоров А. Назми форсизабони Ҳинду Покистон дар нимаи дуюми асри XIX ва асри XX

Ғаффоров А., Иброҳимов И. И. Консепсияҳои табиатшиносии муосир

Ғаффоров А. К., Раҷабов Ф. М. Хӯрондани чорвои хоҷагии қишлоқ

Ғаффоров Н. Ҷадидия ва шинохти он (Маҷмуаи мақолаҳо ва гузоришоти илмӣ)

Ғаффоров Р. Забон ва услуби Раҳим Ҷалил

Ғаффоров Р. Ленин дар бораи забон

Ғаффоров Р. Нависанда ва забон

Ғаффоров Р. Услубшиносӣ

Ғаффоров У. Абдулаҳад Қаҳҳоров

Ғаффоров У. Академик Қорӣ Ниёзии Хуҷандӣ

Ғаффоров У. Алломаи замон (Аз рӯзгор ва корномаи илмии академик Бобоҷон Ғафуров)

Ғаффоров У. Анҷумани саодати миллат

Ғаффоров У. Асосгузори саратоншиносии тоҷик

Ғаффоров У. Ахтарони беғуруб

Ғаффоров У. Бобоҷон Ғафуров фарзанди фарзонаи миллат

Ғаффоров У. Дар роҳи ҳаҷ

Ғаффоров У. Ду шохаи пурбор

Ғаффоров У. Заводи консерви Қистакӯз ‒ ифтихори деҳа

Ғаффоров У., Каримов Ф. Иҷлосияи тақдирсози миллат

Ғаффоров У. Қадри нон

Ғаффоров У. Лоиқ Шералӣ

Ғаффоров У. Марди зарифу шариф

Ғаффоров У. Матбуот ва мухбирони коргару деҳқон

Ғаффоров У. Миллат аз афрод меёбад мақом

Ғаффоров У. Муқаддасоти Тоҷикистон

Ғаффоров У. Назаршо Додхудоев

Ғаффоров У. Нахуствазирзани тоҷик

Ғаффоров У. Нобиға (Дар бораи ҳаёт ва фаъолияти академик Бобоҷон Ғафуров)

Ғаффоров У. Нобиғаи айём. ‒ Хуҷанд

Ғаффоров У. Падарам ‒ тоҷи сарам

Ғаффоров У. Равшангари таърих

Ғаффоров У. Роҳи каҳкашони умр

Ғаффоров У. Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев

Ғаффоров У. Султони диёри сухан

Ғаффоров У. Турсун Ӯлҷабоев

Ғаффоров У. Фарзанди замон

Ғаффоров У. Фидоии илму маърифат

Ғаффоров У. Фурӯғи ҳиндшиносии тоҷик: Бахшида ба истиқболи 75-солагии зодрӯзи Абдуллоҷон Ғаффоров

Ғаффоров У. Хистеварз дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945)

Ғаффоров У. Ҳамдами халқ

Ғаффоров У. Ҳодӣ Кенҷаев

Ғаффоров У. Чароғи ирфон

Ғаффоров У. Ҷони одам

Ғаффоров У. Шарбати Қистакӯз

Ғаффоров У. Шаҳбози осмони сухан

Ғаффорова З. Тазкираҳои Сархуш ва Хушгӯ ҳамчун сарчашмаи нақду сухансанҷӣ

Ғаффорова М. Қ. Асосҳои фалсафа

Ғаффорова У. Қиссаҳои қуръонӣ дар «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ»

Ғаффорова У. А. Робитаҳои адабии арабу аҷам

Ғаффорова У. А., Файзуллоева М. Ш. Этика илм дар бораи ахлоқ

Ғаюр Ашури Растагор. Масири кӯчаи хотир

Ғаюров Ш. К. ва диг. Ҳуқуқи моликияти зеҳнии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ғаюров Ш. К. Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ғиёс-ул-луғот. Ҷилди нахуст (Теҳрон)

Ғиёс-ул-луғот. Ҷилди дуввум (Теҳрон)

Ғиёсиддин Муҳаммади Ромпурӣ. Ғиёс-ул-луғот. Ҷ. I

Ғиёсиддин Муҳаммади Ромпурӣ. Ғиёс-ул-луғот. Ҷ. II

[Ғиёсиддин Муҳаммади Ромпурӣ. Ғиёс-ул-луғот. Ҷ. III.] Нуров А. Мулҳақот бар «Ғиёс-ул-луғот»

Ғиёсов Б. М. Ташкил ва тактикаи хадамоти тиббӣ

Ғиёсов Н. И. Номаи ховаршиносон. ҷҷ. 1-2

Ғиёсова Ф. Н. Усули ташреҳи шакли воҳидҳои лексикӣ дар фарҳангҳои қарни XVII

Ғозиев М. Корбасти вожаҳои иқтибосии арабӣ дар матбуоти тоҷикӣ

Ғозиев X., Раҳимов С. Тавсияи методӣ оид ба ташкили кабинети интихоби касб

Ғоибов Ғ. Мазори мансуб ба имом Ҳасани Аскарӣ

Ғоибов Ғ. Таърихи динҳо

Ғоибов Ғ. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз

Ғоибов Ғ. Таърихи Ҳисори шодмон, Чағониён ва Душанбе

Ғоибов Ғ. Шаҳри Кӯлоб дар асри XVI

Ғоибов Р. Д. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ

Ғоибов Р. Д. Ҳуқуқи ҷиноятӣ (Қисми махсус)

Ғорифӣ Қ. О. Аморати Бухоро: Тахти вожгун ё истилои булшевикӣ

Ғуломов З. С. Бемориҳои гӯш

Ғуломов О. Сотсиология

Ғуломов С. Ташаккул ва инкишофи интеллигенсияи совети тоҷик

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.