Китобҳо. Ҷуғрофиё ва заминшиносӣ

ekologiya

Китобҳо
Муҳити зист (экология) ва табиатшиносӣ

Таҳрири охирин 15.10.2022


Дар ин саҳифа асарҳои илмӣ ва дарсномаҳои донишмандон доир ба муҳити зист (экология) ва табиатшиносӣ бароятон пешниҳод мегардад.


 

Акрамов С. Асосҳои муҳофизати табиат. Дастури таълим барои донишҷӯёни донишкадаҳои омӯзгорӣ ва ба ёрии муаллимони мактабҳои миёнаи ҶТ. ‒ Д.: Маориф, 1991. ‒ 232 с.

akramov_asosh_muh_tab.pdf,
6.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Х. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. ‒ Д., 2014.

boboev_konsepsiyaho.rar,
10.5 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаффоров А. Иброҳимов И. И. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. ‒ Хуҷанд, 2013. ‒ 92 с.

ghafforov_konsepsiyaho.pdf,
3.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатов А. Асосҳои экология / Муҳаррири масъул д. и. б., проф. Ғиёсов Т. Ҷ; Вазорати маорифи ҶТ; ДДМТ. ‒ Д.: Матбуот, 2005. ‒ 420 с.

davlatov_ekologiya.pdf,
24.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Забиров Розиқбек. Биосфера: Дастури таълимӣ. ‒ Д., 2010. ‒ 186 c.

zabirov_biosfera.pdf,
1.76 Mb
Ройгон фаро кашед

Забиров Р. Ғ. Экология. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. ‒ Д.: Эр-граф, 2013. ‒ 480 с.

zabirov_ekologiya.zip,
3.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҷидов Ҳамид, Ҳакимов Фотеҳ. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. Китоби дарсӣ дар асоси барномаи таълимии намунавӣ «Консепсияҳои табиатшиносии муосир» барои ихтисосҳои иқтисодӣ, гуманитарӣ ва ҳуқуқшиносии мактабҳои олӣ. – Д., 2007. ‒ 96 с.

majidov_konsepsiyaho.pdf,
6.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимов Б., Раҷабов П. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодию гуманитарии мактабҳои олӣ. Дар зери таҳрири д. и. ф. ва м., проф. Рахимов Ф. Қ. ‒ Д., 2011. ‒ 224 с.

rahimov_konsepsiyaho.pdf,
4.22 Mb
Ройгон фаро кашед

Холбегов М. Ё., Ҳурматов Ҳ. Ҳ., Баҳромов А. М. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. Дастури таълимӣ. ‒ Д., 2010.

xolbegov_konsepsiyaho.pdf,
5.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Цаценкин И. А. Экологические шкалы для растений пастбищ и сенокосов горных и равнинных районов Средней Азии, Алтая и Урала. Под редакцией Г. Т. Сидоренко. ПБС Памирской базы АН Таджикской ССР. ‒ Д.: Дониш, 1967. ‒ 227 с.

cacenkin_ekolog_shkaly.djvu,
2.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: