Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Фарҳангнигорӣ (лексикография)

Таҳрири охирин 08.06.2021


Китобҳои пешниҳодшаванда дар бораи фарҳангҳои тафсирии форсӣ-тоҷикии садаҳои X-XIX, ки хеле сершуморанд, баҳс мекунанд. Бавижа, дар ин росто тадқиқоти В. А. Капранов, Ҳ. Рауфов, А. Нуров, А. Воҳидов, А. Аҳадов, А. Насриддинов, А. Сангинов, А. Отахонова, Дарвеш Баҳриддин, С. Ҳошимов, Қ. Муҳиддинов ва диг. назаррас буда, бархе аз онҳоро мувофиқи имкон дар сомона ҷой додаем.


 

Аҳадов Ҳомид. «Фарҳанги Рашидӣ» ҳамчун асари лексикографӣ. Муҳаррир Ҳафиз Рауфов. ‒ Д.: Дониш, 1981. ‒ 122 с.

ahadov_farhangi_rashidi.pdf,
6.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Воҳидов Амон. Фарҳангнигории форсӣ-тоҷикӣ дар асрҳои Х-ХIХ. ‒ Монография. ‒ Самарқанд: СамДУ, 2018. ‒ 144 с.

vohidov_farhangnigori.pdf,
1.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғиёсова Фирӯза Нуруллоевна. Усули ташреҳи шакли воҳидҳои лексикӣ дар фарҳангҳои қарни XVII. Муҳаррири масъул: Насриддинов А., д. и. ф., проф. ‒ Хуҷанд: ДДХ, 2005. ‒ 71 с.

ghiyosova_tashreh.pdf,
1.88 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатзода Рухсора. Усулҳои тафсири тахфифи вожаҳо дар «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. – 168 с.

diss_davlatzoda.pdf,
1.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Капранов В. А. «Луғати фурс» Асади Туси и его место в истории таджикской (фарси) лексикографии /В. А. Капранов; Редактор проф. А. Н. Болдырев; АН ТаджССР. Институт языка и литературы им. Рудаки. – Д.: Изд. АН Тадж. ССР, 1964. – 214 c.

kapranov_lugh_furs.djvu,
34.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Насриддинов Абдуманнон. «Шамс-ул-луғот» ва аҳамияти он барои луғатшиносии тоҷик. Дар зери таҳрири д. и. ф. В. А. Капранов. – Д.: Ирфон, 1982. ‒ 48 с.

nasriddinov_shams-ul.djvu,
7.06 Mb
Ройгон фаро кашед

Отахонова А. «Фарҳангнома»-и Ҳусайни Вафоӣ /Муҳаррир Ҳафиз Рауфов. – Д.: Дониш, 1986. – 124 с.

a_otaxonova_farhangnomai_hus.zip,
20.42 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: