Китобхона — ШАР


ШАР

Шарифӣ А. Тоҷикистони азизам: Маҷмӯаи шеърҳо

Шарифӣ А. Тӯбча, суруд, алифбо: Шеърҳо

Шарифӣ А. Хари лофзан

Шарифӣ А. Ҳадя: Маҷмӯаи шеъру ҳикояю достонҳо барои синни хурди мактабӣ

Шарифов Б. Хусусиятҳои морфологии «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Восифӣ

Шарифов Дж. Дидактические основы формирования навыков самостоятельной работы студентов в процессе обучения

Шарифов З. Р. Дастур оиди бурдани ҳисобдории бухгалтерӣ дар мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Шарифов З. Р. Иқтисодиёти маориф

Шарифов З. Р. Ислоҳоти маориф: Пешравӣ, мушкилот ва пешниҳодот

Шарифов К. О. Дастури занбӯриасалпарвар

Шарифов М., Додхудоева Л. Восточная каллиграфия в собрании АН РТ

Шарифов М. Ш. Маҷмӯи машқҳо аз забони тоҷикӣ

Шарифов М. Шамс-и Кайс-и Рази и его литературно-критические взгляды

Шарифов Р. Образи Ленин дар адабиёти бадеӣ

Шарифов Р. Я., Асоев С. У. Таърихи ҷамъияти ибтидоӣ: Воситаи таълимӣ барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи ҷумҳурӣ

Шарифов Ф. Н. Луғати мухтасари истилоҳоти бонкдорӣ

Шарифов Холмурод. Алтернатуф

Шарифов Холмурод. Ахтарони фарҳанг

Шарифов Холмурод. Бунёди маънавии одами нав

Шарифов Холмурод. Гард дар мижгон

Шарифов Холмурод. Зов памяти

Шарифов Холмурод. Меҳнати ҷамъиятӣ ва инкишофи шахсият

Шарифов Холмурод. Меҳрнома

Шарифов Холмурод. На звездном празднике столетья

Шарифов Холмурод. Нақши хотир

Шарифов Холмурод. Оламафрӯзон

Шарифов Холмурод. Омилҳои педагогӣ ва психологии кори ҳизбӣ-сиёсӣ

Шарифов Холмурод. Рози дил

Шарифов Холмурод. Сарнавишт

Шарифов Холмурод. Социалистическая культура таджикского народа

Шарифов Холмурод. Ташаккули одами нав

Шарифов Холмурод. Ҷаҳони Марям Исоева

Шарифов Х. Балоғат ва суханварӣ

Шарифов Х. Бунёди маънавии одамони нав

Шарифов Х. Заргари маънӣ: Ба муносибати 70-солагии Т. Неъматзода

Шарифов Х. Каломи бадеъ

Шарифов Х. Маънавият ва ҷаҳони зоҳирӣ

Шарифов Х. Назарияи наср дар адаби форсии асрҳои 4-9 ҳиҷрӣ

Шарифов Х. Назмшиносӣ

Шарифов Х. Озурдагон ва умедворон

Шарифов Х. Рози ҷаҳон

Шарифов Х. Савти Аҷам: Назаре ба аҳвол ва ашъори Муъмин Қаноат

Шарифов Х. Суннатҳои адабӣ (маҷмӯаи мақолаҳо)

Шарифов Х. Сухан аз адабиёти миллӣ: маҷмӯи мақолаҳо

Шарифов Х. Ташаккули афкори адабии тоҷик дар асрҳои X-XII

Шарифов Х. Теоретические вопросы прозы в персидско-таджикских памятниках классического периода: ДД

Шарифов Х. Услуб ва камолоти сухан. Маҷмӯаи мақолот

Шарифов Х. Ҷилои ситораҳо

Шарифов Х. Шоир ва шеър. Маҷмӯаи мақолаҳо

Шарифов Х., Маниёзов А. Ҳакими суханвар

Шарифов Х., Тоиров У. Назмшиносӣ

Шарифов Ҳ. Манзили аҷдоди мо: Хуҷанд тайи сесад сол

Шарифов Ҳ. Тоҷикони бурунмарзӣ (Таърихи пошхӯрӣ ва аҳволи ҳозира)

Шарифов Ҳ. Тоҷикони бурунмарзӣ

Шарифов Ҳ. Яъқуббеки Бадавлат

Шарифова М. Маросимҳои тӯйи арӯсии мардуми ноҳияи Мастчоҳ

Шарқӣ М. Меҳри модар

Шарқшиносии тоҷик (1958-2008)

Шарл Де Костер. Тил Уленшпигел. Тарҷ.

Шаропов М. Таджикская советская комедия

Шаропов Н. Пути развития лексики современного таджикского литературного языка

Шаропов Н. Роль обязательного страхования в капитализации средств страховых компаний

Шаропов Н. и др. Русско-таджикский терминологический словарь по строительству

Шаропов Я. К. К истории развития Бухарской Народной Советской Республики

Шарофиддини Имом. Таърихи бедории миллӣ ва истиқлоли Тоҷикистон

Шарофов М. Санъати театр

Шарофов Н. Инкишофи лексикаи забони адабии тоҷик бо терминҳои ҳарбӣ

Шарофов Н., Ҷӯраев А. Лексикаи касбу ҳунар – сарчашмаи терминологияи тоҷикӣ

Шасти инқилоб

Шафиев Ф. Ашӯр Сафар ва муҳити адабии Кӯлоб (нимаи дуюми асри ХХ)

«Шахнаме» Фирдоуси величайшее художественное творение в истории мировой цивилизации

Шахобова М. Б. Опыт сопоставительного исследования таджикского и английского языков

Шаҳбози Кабир. Калиди дари ганҷ

Шаҳоби мусиқӣ

Шаҳобиддин Есавӣ. Ҳақоиқи талхи Туркистон

Шаҳобов Ф. Баёзи Шашмақом

Шаҳобова М. Б. Луғати хурди англисӣ-тоҷикӣ

Шаҳобова М. Б. Луғати мухтасари англисӣ-тоҷикӣ-форсӣ

Шаҳрияи Адҳамзод. Ашки шақоиқ

Шаҳрияи Адҳамзод. Бӯсаҳои маҳтобӣ

Шаҳрияи Адҳамзод. Ватан, Истиқлол, Ваҳдат

Шаҳрияи Адҳамзод. Дар канори шеър

Шаҳрияи Адҳамзод. Зан дар асорати танҳоӣ

Шаҳрияи Адҳамзод. Меҳри шеър

Шаҳрияи Адҳамзод. Ниёиши Истиқлол

Шаҳрияи Адҳамзод. Таманно

Шаҳрияи Адҳамзод. Таронаи сабз

Шаҳрияи Адҳамзод. Шамимаи нур

Шашмақом. Ҷилди 1 – Рост

Шашмақом. Ҷилди 1

Шашмақом. Ҷилди 2

Шашмақом. Ҷилди 3

Шашмақом. Ҷилди 4

Шашмақом. Ҷилди 5

Шевченко З. М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане

Шекспир У. Ҳамлет. Тарҷ.

Шекспир У. Якпула савдо — садпула ғавғо. Тарҷ.

Шендаков Г. Н. Этногенез и пути миграций индоевропейцев

Шералӣ Мӯсо. Чеҳраи модар

Шербоев С. Методикаи таълими забони тоҷикӣ

Шерматзода П. Дили ман ишқ мехоҳад: Гулдастаи назм ва наср

Шерматов М. Асосҳои назарияи махсуси нисбият

Шермуҳаммадов Б. Афсонаҳои Самарқанд

Шермуҳаммадов Б. Назми халқии бачагонаи тоҷик

Шесть музыкальных поэм (макомов). Запись В. А. Успенским…

Шеърдӯст А. Таърихи адабиёти навини Тоҷикистон

Шеърдӯст А. Чашмандози шеъри имрӯзаи тоҷик

Шиблии Нуъмонӣ. Туҳфат-ул-Амон фи сират-ин-Нуъмон

Шиблии Нуъмонӣ. Симои Имоми Аъзам Абӯҳанифа (р): Сират-ун-Нуъмон

Шиблии Нуъмонӣ. Шеър-ул-аҷам ё Таърихи шуаро ва адабиёти Эрон. ҶҶ. 1-2

Шидфар Б. Я. Ибн Сина

Шинохти рубоиёти Умари Хайём

Шипахина Л. Ёдгори шаб. Тарҷ.

Ширин Бунёд. Бомдод

Ширин Бунёд. Гули андеша

Ширин Бунёд. Зартеғ

Ширин Бунёд. Нома дар барги ҳавас

Ширин Бунёд. Об, Замин ва одамон

Ширин Бунёд. Поси хотир

Ба пас, ба Китобхона

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.