Китобҳо. Истеҳсолот ва иқтисод

iqtisod

Китобҳо
Бозаргонӣ. Соҳибкорӣ. Реклама

Таҳрири охирин 25.07.2023


Бароятон асарҳои илмии донишмандони кишвар ва тарҷумаи тоҷикии осори иқтисоддонҳои кишварҳои дигарро пешниҳод мекунем. Ин китобҳо ба соҳаҳои муҳими назарияи иқтисод – бозор, бозаргонӣ (маркетинг, бизнес, тиҷорат), иқтисоди бозаргонӣ, логистика, соҳибкорӣ, реклама бахшида шудаанд.


 

Бобоев Олимҷон Б. Маркетологистика (Логистикаи бозор). Воситаи таълим / О. Б. Бобоев. – Д.: Нодир, 2012. – 252 с. ‒ Ин китоб нашри наву такмилёфтаи «Логистикаи бозор» (1998) аст.

marketologistika.pdf, 6.46 Mb

Бойматов А., Қодиров А. Асосҳои соҳибкорӣ ва маркетинг. Муҳаррир А. Юсуфӣ. ‒ Хуҷанд: ҶММ «Хуросон», 2002. ‒ 204 с.

boymatov_as_cohibkori_va_m.pdf, 56.61 Mb

Давлатов Исмоил, Исоматов Бобокалон, Ҳабибов Сайфулло. Иқтисоди бозаргонӣ. Китоби таълимӣ. Муҳаррир Д. Ҷалолов. ‒ Д.: Маориф, 1994. ‒ 159 с.

davlatov_iqt_bozargoni.pdf, 8.86 Mb

Ёров М. Р., Каримов М. И. Асосҳои реклама. Васоити таълимӣ. Муҳаррир н. и. ф., дотс. Қурбонов С. Ҳ. ‒ Д.: Ирфон, 2012. ‒ 142 с.

yorov_asoshoi_reklama.pdf, 29.18 Mb

Комилов С. Ҷ., Алиева Г. Ш. Соҳибкорӣ ва менеҷменти рушди фаъолияти навҷорисозӣ (инноватсионӣ): Рисолаи илмӣ. ‒ Д.: Ирфон, 2008. ‒ 220 с.

komilov_sohibkori_va_menej.pdf, 6.83 Mb

Қурбонов Бегмурод Турсунмуродович. Маданияти бизнес. Муҳаррири масъул: дотс. Хуморов Д. ‒ Д.: Озар, 2012. ‒ 164 с.

qurbonov_madaniyati_biznes.pdf, 4.83 Mb

Мадаминов А. А. Асосҳои маркетинг (Курси мухтасари лексия). Муҳаррир Дӯстов К., н. и. ф., дотс. ‒ Д.: ДАТ, 2007. ‒ 98 с.

madaminov_as_marketing.pdf, 558.65 kb

Маҷмуи лексияҳо аз фанни Иқтисодиёти корхона ва фаъолияти соҳибкорӣ / ФХДДТ; Раъно Мақсудовна Султонова, Манзура Музаффаровна Султонова: Тарҷума аз русӣ. ‒ Хуҷанд: ҶММ «Маркази ноширии Солитон», 2002. ‒ 192 с.: расм.

ML_az_iqt_korx_va_sohibk.pdf, 6.94 Mb

Саидмуродов Л. Ҳ., Мирбобоев Р. М., Солиев А. А. Бизнеси байналхалқӣ: назария, амалия ва одоб. Китоби дарсӣ. ‒ Д.: Ирфон, 2002. ‒ 344 с.

saidmurodov_bizn_baynalx.pdf, 10.32 Mb

Садриддинов Н. Т., Муллоев Х. А. 840 суолу ҷавоби таснифоти қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иқтисоди бозаргонӣ. Муҳаррири масъул проф. Икромов И. ‒ Д.: Истеъдод, 2010. ‒ 304 с.

sadriddinov_840_suol.pdf, 31.10 kb

Усманова Т. Д. Формирование и развитие рынка труда в переходной экономике Таджикистана. ‒ Д.: Ирфон, 2005. ‒ 120 с.

usmanova_rynok_truda.pdf, 6.43 Mb

Ҳабибов Сафиувло, Ҷамшедов Маҳмадназар. Тиҷорати байналмилалӣ: Китоби дарсӣ барон ихтисосҳои иқтисодии мактабҳои олӣ / Зери таҳрири д. и. и., проф. Ҳабибов С. Ҳ. ва Фақеров Ҳ. Н. – Д.: Ирфон, 2007. ‒ 447 с. ‒ Ба ифтихори 20 — солагии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон.

habibov_tijorati_baynalmil.pdf, 11.35 Mb

Шарипов А. Ф., Раҳимов Ш. Т., Партоев Қ., Ҷалилов Х. М. Роҳнамои фермер. ‒ Д.: Матбааи Иттифоқи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва соҳибкорони ҶТ, 2004. ‒ 174 с.

rohnamoi_fermer.pdf, 1.14 Mb

Шомуродов Фазлиддин. Соҳибкор чиро бояд донад? Нашри дуюм. ‒ Душанбе: Ганҷ нашриёт, 2015. ‒ 128 с.

shomurodov_sohibkor.pdf, 4.07 Mb

Шомуродов Фазлиддин. Что должен знать предприниматель? Издание второе, переработанное и дополненное. ‒ Д.: Андалеб-Р, 2015. ‒ 120 с.

shomurodov_predprinimatel.pdf, 7.23 Mb

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: