Китобхона — ТУГ

ТУГ

Туғрал. Мунтахаботи ашъор

Туғрали Аҳрорӣ. Гиёҳи меҳр

Туғрали Аҳрорӣ. Корвони муҳаббат

Туғрали Аҳрорӣ. Навойи кибриё. Куллиёти ашъор

Туйгунов Н. Англо-таджикский синонимический словарь: методическое пособие для студентов вуз

Туйгунов Н. Сопоставительный анализ лексики, обозначающей части тела в таджикском и английском языках: КД

Туйғунов Н., Сангинов Ф. Грамматикаи забони англисӣ

Туйғунов Н., Сангинов Ф. Мухтасари грамматикаи забони англисӣ

Туйғунов Н. Ҳ. ва диг. Муҳовараи тоҷикӣ-англисӣ-русӣ

Туйғунов Н. Луғати мухтасари синонимҳои англисӣ-тоҷикӣ: дастури таълимӣ барои донишҷӯёни макотиби олӣ

Туйчиева С. История гендера в культуре Памира (конец XIX – начало XXI вв.)

Туманович. Краткая грамматика и словарь шугнанского наречия (1908)

Тургенев И. С. Арафа. Тарҷ.

Тургенев И. С. Рудин. Тарҷ.

Тургенев И. С. Хотираҳои шикорчӣ. Тарҷ.

Тургенев И. С. Қайдҳои сайёд. Муму. Тарҷ.

Турсун А. Эҳёи Аҷам

Турсунзода М. Аз Ганг то Кремл

Турсунзода М. Асарҳои мунтахаб ҷҷ.

Турсунзода М. Асри ман: Достонҳо

Турсунзода М. Ба сӯйи қуллаҳои нав. Мақолаҳои публисистӣ

Турсунзода М. Баро, Ситораи ман (Осори мунтахаб)

Турсунзода М., Болдырев А. Н. Фолклори тоҷик

Турсунзода М. Водии Ҳисор

Турсунзода М. Гул кун ба бахти мо Ватан

Турсунзода М. Гулчини ашъор (2015)

Турсунзода М. Гулчини ашъор (ба хатти форсӣ)

Турсунзода М. Гулчини ашъор (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва форсӣ)

Турсунзода М. Илҳом

Турсунзода М. Куллиёт. Иборат аз чор ҷилд. ҶҶ. 1-4

Турсунзода М. Куллиёт. Иборат аз 6 ҷилд. ҶҶ. 1-6

Турсунзода М. Куллиёт. Иборат аз 6 ҷилд. Ҷ. 1

Турсунзода М. Куллиёт. Иборат аз 6 ҷилд. Ҷ. 3

Турсунзода М. Қиссаи машҳур

Турсунзода М. Қиссаи Ҳиндустон

Турсунзода М. Мавҷи табрикҳо

Турсунзода М. Ман аз Шарқи озод

Турсунзода М. Мунтахаби ашъор

Турсунзода М. Намунаи фольклори тоҷик (1940)

Турсунзода М. Нафаси гарм: Шеърҳо

Турсунзода М. Осори мунтахаб / Иборат аз ду ҷилд ҷҷ. 1-2

Турсунзода М. Ошёни баланд: Шеърҳо

Турсунзода М. Пайғом

Турсунзода М. Писари Ватан: Достон

Турсунзода М. Посбони оташ: Маҷмӯаи шеърҳо

Турсунзода М. Роҳи нури офтоб: Достон

Турсунзода М. Садои Осиё

Турсунзода М. Садои Осиё. — Ҳасани аробакаш. Шеърҳо ва достонҳо

Турсунзода М. Сайёҳи Ҳинд

Турсунзода М. Се нозанини шарқ

Турсунзода М. Тоҳир ва Зуҳро

Турсунзода М. Туҳфаи ҷавонӣ

Турсунзода М. Ҳаёт ва адабиёт. Маърӯза дар анҷумани IV нависандагони Тоҷикистон

Турсунзода М. Ҳамеша бо Ватан

Турсунзода М. Ҳасани аробакаш: Достон

Турсунзода М. Ҷони ширин

Турсунзода М. Шеър ва достонҳо

Турсунзода М. Шеър ва достонҳо (1988)

Турсунзода М. Шеър ва достонҳо (1991)

Турсунзода дар ёдҳо

Турсунзода М. ва дигарон. Адабиёт ва замони ҳозира

Турсунов А. Андешаи рӯзгор

Турсунов А. Банди фалак

Турсунов А. Беседы о Вселенной

Турсунов А. Горизонты космологического знания: история и современность

Турсунов А. Инсон, атом, кайҳон

Турсунов А. Коинот ва ҷараёни дониши инсон

Турсунов А. Марди некфарҷом

Турсунов А. Основание космологии

Турсунов А. От мифа к науке

Турсунов А. Турфа кайҳоне

Турсунов А. Философия и современная космология

Турсунов А. Человек и мироздание: взгляд науки и религии

Турсунов А. Эҳёи Аҷам

Турсунов М. О составных словах в современном таджикском литературном языке

Турсунов Н. Бозиҳои миллии тоҷикӣ

Турсунов Н. Бозиҳои серҳаракати тоҷикӣ

Турсунов Н. Бозиҳои халқии тоҷикӣ барои боғчаи бачагон

Турсунов Н. О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана

Турсунов Н. О. Истаравшан

Турсунов Н. Луғати истилоҳоти русӣ-тоҷикии соҳаи варзиш

Турсунов Н. О. Материалы по истории таджикского народа (методичка)

Турсунов Н. О. Пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана

Турсунов Н. О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVΙΙΙ — начале XX вв.

Турсунов Н. О. Сложение и пути развития городского и сельского населения…

Турсунов Н. О. Таърихи тоҷикон

Турсунов Н. Чавгонбозӣ

Турсунов Н. Шаҳри офтобӣ

Турсунов Т. Х. Таджикско-индийские взаимоотношения

Турсунов Ф. М. Безэквивалентная лексика в переводе (на материале английского и таджикского языков)

Турсунов Ф. М. Лексико-семантический анализ пословиц и поговорок в таджикском и русском языках: АКД

Турсунов Ф. М. Сопоставительное исследование безэквивалентной лексики в лингвокультурном и переводческом аспектах: ДД

Турсунова Г. Н. История возникновения и развития кап. мануфактуры Средней Азии

Туси Мухаммед Насирэддин. Трактат о полном четырехстороннике

Тухтаев Т. Л. Таджикско-индийское взаимодействие

Тухтаметов Т. Г. Аграрные отношения в Центральном и Юго-Восточном Таджикистане в первые годы установления Советской власти (1920-1924 гг.)

Тухтаметов Т. Г. История таджикского народа в первой половине XVIII в

Тухтаметов Т. Г. Россия и Бухарский эмират в начале XX века

Туҳфа

Ҳофизи Ӯбаҳӣ. Туҳфат-ул-аҳбоб ё Фарҳанги Ҳофизи Ӯбаҳӣ

Тӯдаӣ С. А. Ситораи осмони тибби тоҷик: Достон

Тӯйчиев Н. Механикаи назариявӣ

Тӯйчизода Н. Маҷмуаи супоришҳои курсӣ аз механикаи назариявӣ

Тӯрахӯҷа Л. Озарахш

Тӯраҳасанов Қ. Дастури таълимии забони тоҷикӣ барои факултетҳои иқтисодӣ

Тӯтиев М. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон

Тӯтиев М. Географияи иқтисодии нақлиёти Точикистон

Тӯтиев М. Хусусиятҳои хоси ташакулёбии сектори давлатӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон

Тютюнник Г. Климко: Қисса ва ҳикояҳо. Тарҷ.

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Ваш адрес email не будет опубликован. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.