Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Решашиносӣ (этимология) ва таърихи забон

Таҳрири охирин 20.01.2022


Забони тоҷикӣ монанди забони форсии Эрон ва дарии Афғонистон яке аз намудҳои форсии нав аст, ки дунболаи пешгузаштагони худ ‒ форсии бостон (забони Ҳахоманишиён), форсии миёна (забони Сосониён) ва форсии классикӣ (забони адабиёти классикии форсу тоҷик) ба шумор меравад. Ин забони эронии ғарбии ҷанубӣ ҳамзамон бисёр унсурҳои луғавӣ ва сарфу наҳвии забонҳои эронии ғарбии шимолӣ (забонҳои модӣ, портӣ), забонҳои эронии шарқӣ (забонҳои авастоӣ, скифӣ, суғдӣ, хоразмӣ, сакоӣ, бохтарӣ), забонҳои ҳиндии ориёӣ, забони ҳиндуурупоии тахорӣ ё тохариро аз худ карда то имрӯз нигоҳ доштааст.


 

Додихудоев Раҳим Халилович, Герценберг Леонард Георгиевич. Таърихи забони тоҷикӣ: Китоби дарсӣ барои факултетҳои филологияи тоҷик. Муҳаррир А. Шомирзоев. – Д.: Маориф, 1988. – 216 с.
Хонандаи арҷманд! Дар ин нусхаи рақамии китоби пурарзишу ноёби Устодон саҳифаҳои 56-57, 65-68, 83-84 афтодаанд. Сохтори бунёдии файл низ ноқис аст. Хуб мешуд, агар касе аз шумо акси саҳифаҳои афтодаро ба сомона мефиристод, то pdf-и дурусте созем. Агар акси комили китобро мефиристодед, боз беҳтар мебуд.
23.12.2021. Ниҳоят бо ёрии дӯстон саҳифаҳои афтода дарёфт гардиданд.

dodixudoev_ta-rixi_zab.pdf,
7.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Додихудоев Раҳим Халилович. Дастури мухтасари таърихи забони тоҷикӣ: Дастури таълимӣ. Муҳаррир Қосимова М. Н. ‒ Д.: УДТ ба номи В. И. Ленин, 1978. ‒ 71 с.
Саҳифаҳои 8, 9, 16, 17, 20, 21, 24, 25 мавҷуд нестанд.

dodixudoev_dastur.pdf,
1.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримов Ардашер. Таҳлили лексикӣ-грамматикии матнҳои тоҷикии қадим: Васоити таълимӣ. Муҳаррир проф. Д. Тоҷиев. ‒ Д.: УДТ ба номи В. И. Ленин, 1986. ‒ 101 с.

karimov_tlg_toj_qadim.pdf,
17.4 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримов Ардашер. Хрестоматияи забони паҳлавӣ: Дастури таълимӣ. Муҳаррир д. и. ф. В. А. Лившитс. ‒ Д.: УДТ, 1978. ‒ 147 с.

karimov_khrestomatiya.djvu,
4.44 Mb
Ройгон фаро кашед

Қосимова Мукаррама Набиевна. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX-X). Китоби дарсӣ бари донишҷӯёни мактабҳои олӣ, қисми 1. Муҳаррирон: М. Саломов, 3. Мухторов. ‒ Д.: ДДМТ, 2003. ‒ 490 с.

qosimova_tz1_2003.pdf,
14.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Қосимова Мукаррама Набиевна. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX-X). Китоби дарсӣ бари донишҷӯёни мактабҳои олӣ, қисми 1. Нашри дуюм, бо илова ва таҷдиди назар. Муҳаррири масъул: д. и. ф., проф. Абдуҷамол Ҳасанов. ‒ Д.: ДМТ, 2012. ‒ 568 с. ‒ Эҳдо ба 15-солагии Ваҳдати миллӣ

qosimova_tz1_2012.pdf,
15.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Расторгуева Вера Сергеевна, Эдельман Джой Иосифовна. Этимологический словарь иранских языков. Том 1. a – ā. – М.: Вост. литература, 2000. — 327 с.

etym_sl_1.pdf,
5.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Расторгуева Вера Сергеевна, Эдельман Джой Иосифовна. Этимологический словарь иранских языков. Том 2. b – d. – М.: Вост. литература, 2003. — 502 с.

etym_sl_2.pdf,
8.17 Mb
Ройгон фаро кашед

Расторгуева Вера Сергеевна, Эдельман Джой Иосифовна. Этимологический словарь иранских языков. Том 3, f – h. – М.: Вост. литература, 2007. – 493 с.

etym_sl_3.pdf,
14.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмон Эмомалӣ. Забони миллат — ҳастии миллат. Китоби 1. Ба сӯйи пояндагӣ. ‒ Д.: Эр-граф, 2016. — 516 с. ‒ Ба истиқболи 25-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон.

e_r_zaboni_millat_1.pdf,
8.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Сиёев Бегмурод. Очерк доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик /Муҳаррири масъул М. Ф. Фозилов; АФ РСС Тоҷикистон; Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. – Д.: Дониш, 1968. – 173 с.

siyoev_fe-l.pdf,
138.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Султон Мирзо Хасан. (Султонов Мирзохасан Баротович). Становление и развитие персидско-таджикской научной терминологии: на материале научного наследия IX-XI вв. /М. Б. Султонов; Отв. редактор чл.-корр. АН РТ Додихудо Саймиддинов. – Д.: Дониш, 2008. – 392 с.

sulton_nauch_term.pdf,
1.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Султон Мирзо Ҳасан. (Султонов Мирзоҳасан Баротович). Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ: дар заминаи осори илмии асрҳои IX-XI /М. Б. Султонов; Зери назари узви вобастаи АИ ҶТ Додихудо Саймиддинов. – Д.: Дониш, 2008. – 334 с.

sulton_tashakkuli_istilohot.pdf,
20.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳалимов Саид. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои XI-XII): Дастури таълимӣ. ‒ Д., 2002. ‒ 96 с.

halimov_tzat.pdf,
2.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Эдельман Джой Иосифовна. Этимологический словарь иранских языков. Том 4, i – k. Ин-т языкознания РАН. – М.: Вост. лит. РАН, 2011. — 415 с.

etym_sl_4.djvu,
2,96 Mb
Ройгон фаро кашед

Эдельман Джой Иосифовна. Этимологический словарь иранских языков. Том 5, l – n. Ин-т языкознания РАН. – М.: Наука — Вост. лит., 2015. — 566 с.

etym_sl_5.djvu,
4.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Эдельман Джой Иосифовна. Этимологический словарь иранских языков. Том 6, p – r. Ин-т языкознания РАН. ‒ М.: Наука — Вост. лит., 2020. — 463 с.

etym_sl_6.djvu,
20.47 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: