Китобҳо. Мероси адабӣ

meros

Китобҳо
Мероси адабии Камоли Хуҷандӣ

Таҳрири охирин 10.05.2023


Камол дар ғазалиёт дар он шароити ногувори асри XIV баъзе усулҳои бағоят муҳиммеро, ки барои зиндагии ақиқии инсон лозим аст, тараннум кардааст.

Яке — зебоиҳои дар табиат ва ҷамъият бударо, ки мояи хушбахтии инсонҳо мебошанд, дӯст доштан ва қадру қимати онҳоро шинохта тавонистан.

Дигар — ин ки дар кӯшиши роҳи бахту саодат «махсусан дар муҳаббат» аз ғафлат ва такаббур даст кашидан, ҳамеша пойдор ва суботкор буда, нисбат ба дӯстон бовафо ва садоқатманд будан.

(Аз навиштаҳои устоди зиндаёдам Ш. Ҳусейнзода).


 

Девони Камоли Хуҷандӣ. Тасҳеҳ ва муқобалаи Аҳмади Карамӣ. Чопи аввал. ‒ Теҳрон: Мо, 1372. ‒ 528 с.

devoni_kamol_1372.pdf,
10.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Девони Камолиддин Масъуди Хуҷандӣ. [Дар ду китоб]. 1-2. Матни интиқодӣ ба эҳтимоми К. А. Шидфар. Таҳти назари И. С. Брагинский. ‒ М.: Наука, ГРВЛ, 1976. ‒ С. 245-516.

devoni_kamol_m1976-1-2.pdf,
3.74 Mb
Ройгон фаро кашед

Девони Камолиддин Масъуди Хуҷандӣ. [Дар ду китоб]. 2-1. Матни интиқодӣ ба эҳтимоми К. А. Шидфар. Таҳти назари И. С. Брагинский. ‒ М.: Наука, ГРВЛ, 1976. ‒ С. 519-794.

devoni_kamol_m1976-2-1.pdf,
4.53 Mb
Ройгон фаро кашед

Девони Камолиддин Масъуди Хуҷандӣ. [Дар ду китоб]. 2-2. Матни интиқодӣ ба эҳтимоми К. А. Шидфар. Таҳти назари И. С. Брагинский. ‒ М.: Наука, ГРВЛ, 1976. ‒ С. 795-1060.

devoni_kamol_m1976-2-2.pdf,
2.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Иксири саодат (Гузидаи абёт, мисраъ ва гуфторҳои ҳакимонаи Камоли Хуҷандӣ). Ба кӯшиши Фахриддин Насриддинов. – Хуҷанд: Ношир, 2016. – 224 с.

iksiri_saodat.pdf,
16.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Камоли Хуҷандӣ. Армуғони аҳли дил (Гузида ва тарҷумаи ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ). Ба кӯшиши Фахриддин Насриддинов. – Хуҷанд: Ношир, 2016. – 236 с.

kamol_armughon.pdf,
12.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Камоли Хуҷандӣ. Ғазалҳои мунтахаб. Мураттиб, муҳаррир ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ Ш. Ҳусейнзода. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1955. ‒ 136 с. ‒ Силсилаи «Классикони адабиёти тоҷик».
Ин файл аз ҳисоби 2 нусхаи ноқис, ки дар онҳо саҳ. 71-74, 97-98, 119-120, 129-130 мавҷуд набуданд, дар коргоҳи сомона мукаммал гардид.

kamol_ghazalhoi_muntaxab.pdf,
5.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Камоли Хуҷандӣ. Девон / Камоли Хуҷандӣ. Бо муқаддима, таҳия ва тасҳеҳи Бадриддин Мақсудов; Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2015. – Силсилаи «Ахтарони адаб», ҷ. 30. – 480 с.

axt_adab30.pdf,
7.63 Mb
Ройгон фаро кашед

Камоли Хуҷандӣ. Девон / Камоли Хуҷандӣ. Дар зери назари Абдуманнон Насриддинов. Таҳия ва тасҳеҳи матн аз Абдуҷаббор Шоаҳмадов ва Саидумрон Саидов. Муҳаррирони масъул Аҳмадҷони Раҳматзод, Умеда Ғаффорова. – Хуҷанд: Андеша, 2011. ‒ 406 с.

devoni_kamol_x2011.pdf,
2.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Камоли Хуҷандӣ. Девон / Камоли Хуҷандӣ. Иборат аз ду ҷилд. (Ба чоп тайёркунандагон Шарифҷон Ҳусейнзода, Назира Қаҳҳорова, Сайдулло Асадуллоев). Ҷилди II. Муҳаррир Қутбӣ Киром. ‒ Д.: Ирфон, 1984. ‒ 464 с.

kamol_devon_d1984_2.pdf,
10.97 Mb
Ройгон фаро кашед

Камоли Хуҷандӣ. Девон / Камоли Хуҷандӣ. Муаллифи пешгуфтор ва таҳиягари матни девон бо ҳуруфи тоҷикӣ ва форсӣ Абдуҷаббори Сурӯш; Зери назари Шоири Халқии Тоҷикистон Аҳмадҷони Раҳматзод; Муҳаррирони матнҳои кириллӣ, форсӣ ва арабӣ Нуралӣ Нурзод, Баҳроми Раҳматзод. – Хуҷанд: Хуросон, 2015. ‒ 1292 с.

devoni_kamol_x2015.pdf,
6.68 Mb
Ройгон фаро кашед

Камоли Хуҷандӣ. Мунтахабот / [Таҳияи интиқодӣ ва муаллифи сарсухан Ш. Ҳусейнзода]; Муҳаррир Ҷ. Суҳайлӣ. ‒ Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1960. ‒ 324 с.

kamol_muntakhabot_1960.pdf,
7.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Камоли Хуҷандӣ. ‒ Силсилаи «Сад барги ғазал». ‒ Интихоб ва пешгуфтори Матлубаи Мирзоюнус. ‒ Хуҷанд: Нури маърифат, 2008. ‒ 132 с.

kamol_100_bargi_ghazal.pdf,
8.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Туҳфаи ҷон (Шарҳи 40 ғазали Камоли Хуҷандӣ). Зери назари Шоири халқии Тоҷикистон Фарзона; Мураттиб ва веростори китоб Саидумрон Саидов; Муҳаррири масъул Сорбон Азизов. – Хуҷанд: Ношир, 2020. – 288 с.

tuhfai_jon.pdf,
1.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.