Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Забоншиносӣ

Таҳрири охирин 08.06.2021


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи забоншиносӣ (вожашиносӣ, овошиносӣ, сарфу наҳв, номшиносӣ, ҷойномшиносӣ, шевашиносӣ, фарҳангнигорӣ, дурустнависӣ (имло), фарҳанги сухан ва услубшиносӣ, таърихи забон ва решашиносӣ, забоншиносии ориёӣ ва ҳиндуурупоӣ, забонҳои шарқии эронӣ, забонҳои ғарбии эронӣ, забонҳои арабӣ, ӯзбекӣ (туркӣ), русӣ, англисӣ) пешниҳод мешаванд. Забони тоҷикӣ, ё форсии Мовароуннаҳр, ки ба ғайр аз форсии нав, аз сарчашмаи забонҳои матруки суғдӣ, бохтарӣ, сакоӣ, портӣ, форсии миёна ва хоразмӣ об мехӯрад, ба гурӯҳи ҳиндуэронии (ориёии) хонаводаи забонҳои ҳиндуурупоӣ дохил мешавад. Мабно бар ин забоншиносии тоҷик, дар баробари омӯзиши забони тоҷикӣ, тадқиқи забонҳои матруки номбаршуда, инчунин давомдиҳандагони онон – забонҳои гурӯҳи шуғнонию рӯшонӣ, ишкошимию вахонӣ, язгуломию яғнобӣ ва дигар забонҳои хешро анҷом медиҳад.


 

Болотов В. Н. Арабский язык. Самоучитель. — М.: Живой язык, 2011. — 224 с.

arab_yaz_samouch.pdf,
56.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Болотов В. Н. Арабский язык. Справочник по грамматике. — М.: Живой язык, 2009. — 224 с.

arab_yaz_sprav.pdf,
46.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Маликов Н. Х. Худомӯзи забони англисӣ (Англисӣ бидуни муаллим). – Д.: 2016. — 192 с.

malikov_khudomuzi_anglisi.pdf,
4,97 Mb
Ройгон фаро кашед

Мусофиров К., Эмомов А. Таълими забони арабӣ бе муаллим. – Д.: 2009. — 169 с.

musofirov_zaboni_arabi_bm.pdf,
5,95 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов Василий Васильевич. Опыт словаря тюркских наречий. В 4-х томах (восьми книгах). Том первый. Гласные. Часть 1. ‒ СПб.: 1898. ‒ 968 с.

radlov_1_1.pdf,
26,09 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов Василий Васильевич. Опыт словаря тюркских наречий. В 4-х томах (восьми книгах). Том первый Гласные. Часть 2. ‒ СПб.: 1898. – С. 969 -1914 + 67 с. (арабский ключ)

radlov_1_2.pdf,
26,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов Василий Васильевич. Опыт словаря тюркских наречий. В 4-х томах (восьми книгах). Том второй. Согласные. Часть 1. ‒ СПб.: 1899. ‒ 1052 с.

radlov_2_1.pdf,
24,93 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов Василий Васильевич. Опыт словаря тюркских наречий. В 4-х томах (восьми книгах). Том второй. Согласные. Часть 2. ‒ СПб.: 1899. ‒ С. 1053-1814 + 64 с. (арабский ключ)

radlov_2_2.pdf,
19,44 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов Василий Васильевич. Опыт словаря тюркских наречий. В 4-х томах (восьми книгах). Том третий. Часть 1 (J, H, P, L, Т). ‒ СПб.: 1905. ‒ 1260 с.

radlov_3_1.pdf,
35.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов Василий Васильевич. Опыт словаря тюркских наречий. В 4-х томах (восьми книгах). Том третий. Часть 2 (Т, Д, Ч). ‒ СПб.: 1905. ‒ С. 1261-2204+98 с. (арабский ключ)

radlov_3_2.pdf,
31.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов Василий Васильевич. Опыт словаря тюркских наречий. В 4-х томах (восьми книгах). Том четвертый. Часть 1 (Ҷ, Ц, С, З, Ш, Ж). ‒ СПб.: 1911. ‒ 1116 с.

radlov_4_1.pdf,
30.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов Василий Васильевич. Опыт словаря тюркских наречий. В 4-х томах (восьми книгах). Том четвертый. Часть 2 (Ж, П, В, Ф, В, М). ‒ СПб.: 1911. ‒ С. 1117-2230+107 с. (арабский ключ)

radlov_4_2.pdf,
36.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Туйғунов Н., Сангинов Ф. Грамматикаи забони англисӣ. – Д.: 2013. — 184 с.

tuyghunov_grammatikai_zab_ang.pdf,
4,43 Mb
Ройгон фаро кашед

Туйғунов Н., Сангинов Ф. Мухтасари грамматикаи забони англисӣ. – Д.: 2005. — 159 с.

tuyghunov_mgrammatikai_zab_ang.pdf,
4,61 Mb
Ройгон фаро кашед

Туйғунов Н. Ҳ. ва диг. Муҳовараи тоҷикӣ-англисӣ-русӣ. Tajik-English-Russian phrasebook. Таджикско-англо-русский разговорник. — Д.: 2013. — 140 с.

tuyghunov_muhovarai_tjenru.pdf,
4,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Под ред. и с предисловием проф. Б. А. Ларина. Изд. второе, стереотип. В четырех томах. Том 1 (А-Д). – М.: Прогресс, 1986. – 576 с.

fasmer_1.pdf,
8,58 Mb
Ройгон фаро кашед

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Под ред. и с предисловием проф. Б. А. Ларина. Изд. второе, стереотип. В четырех томах. Том 2. – М.: Прогресс, 1986. – 672 с.

fasmer_2.pdf,
12,33 Mb
Ройгон фаро кашед

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Под ред. и с предисловием проф. Б. А. Ларина. Изд. второе, стереотип. В четырех томах. Том 3. – М.: Прогресс, 1986. – 832 с.

fasmer_3.pdf,
13,74 Mb
Ройгон фаро кашед

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Под ред. и с предисловием проф. Б. А. Ларина. Изд. второе, стереотип. В четырех томах. Том 4. – М.: Прогресс, 1986. – 864 с.

fasmer_4.pdf,
11,19 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: