Китобхона — РУБ

РУБ

Рубинчик Ю. А., Муравьёва Л. Н. Артикль –е в современных таджикском и персидском языках

Рубинчик Ю. А. Современный персидский язык

Рубоиёт / Гулназар ва дигарон

Рубоиёт ва сурудҳои халқии Бадахшон

Рубоиёти Хайём. Матни дуруст ва комил

Рубцов И. А. Яйцееды вредной черепашки в Таджикистане

Рудаки и 1000 лет персидской поэзии

Рудаки и поэты его времени

Руденко С. И. Культура населения горного Алтая в скифское время

Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время

Руденко С. И. Культура хуннов и ноптулинские курганы

Рудобаи Мукаррам. Навои рӯди кӯҳистон

Рузиев М. А. Искусство таджикской резьбы по дереву конец Х1Х-ХХ вв.

Рузиев М. А. Резное дерево Чорку

Рузиев М. Декоративно-прикладное искусство таджиков

Рузиев М. Народные умельцы

Рузиев У. Р., Асимова М. А. Толковый словарь терминов строительства и архитектуры

Рузиева Л. Т. Практикум по переводу

Рузиева Л. Т. Упражнения по усвоению русских прецедентных феноменов

Румӣ – Гӯте: Муколамаи фарҳангҳо

Рунг Э. В., Габелко О. Л. Скифский поход Дария I и древнеперсидская надпись из Фанагории

Русский язык в Таджикистане

Русско-таджикский военный словарь / под ред. Е. Н. Павловского

Русско-таджикский разговорник. Сост. Салихов С.

Русско-таджикский словарь. Дехоти А. П., Ершова Н. Н.

Русско-таджикский словарь. Под ред. члена-кор. АН СССР М. С. Осими (1985)

Русско-таджикский словарь. Под ред. М. Ф. Фазылова (1957)

Русско-таджикский словарь военно-технических терминов

Русско-таджикский словарь частоупотребляемых слов

Русско-таджикский тематический словарь. 9000 слов

Русско-таджикский терминологический словарь по математике

Русско-узбекский словарь. Том 1. А-К

Русско-узбекский словарь. Том 1. К-О

Русско-узбекский словарь. Том 2. П-Сц

Русско-узбекский словарь. Том 2. Сц-Я

Руставели Шота. Палангинапӯш. Тарҷ.

Руставели Шота. Паҳлавони пӯсти палангпӯш. Тарҷ.

Рустам, Ш. Каломи Лоиқ

Рустам ва Исфандиёр: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома» / Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Рустамзода М. Нахустматбуоти соҳаи маориф

Рустами Ваҳҳоб. Адабиёт ва фарҳанги миллӣ

Рустами Ваҳҳоб. Мирзо Турсунзода

Рустами Ваҳҳоб. Поэтикаи вазн ва хусусиятҳои ритмии назми муосири тоҷик

Рустами Ваҳҳоб. Салом: Маҷмуаи ашъор

Рустами Ваҳҳоб. Шаҳри хуршед

Рустамов А. Забони русӣ — забони муоширати байналмилалӣ

Рустамов М. Таджикская грамматическая терминология

Рустамов Ш. Забон ва замон

Рустамов Ш. Исм: Категорияҳои грамматикӣ, калимасозӣ ва мавқеи исм дар системаи ҳиссаи нутқ

Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Рустамов Ш. Каломи Лоиқ

Рустамов Ш. Мақоми забон

Рустамов Ш. Мушкилоти синтаксис

Рустамов Ш. Олим ва педагог Ниёзмуҳаммадов Бобоҷон

Рустамов Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм

Рустамов Ш. Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави мақсад дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Рустамов Ш. Ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави сабаб дар забони адабии тоҷик

Рустамов Ш. Р. «Шарафномаи Манярӣ» – фарҳанги тафсирии садаи XV: РН

Рустамова А. Таджикская грамматическая терминология

Рустамшо Ш. Мавзеъномаи «Таърихи Систон»

Рустамшо Ш. Номшиносӣ ва баъзе ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии он

Рустамшо Ш. Ономастикаи «Таърихи Сиистон»

Рӯбоҳи пир ва нома. Аз ҳикоёти «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ

Рӯбоҳи ҳилагар: Афсонаҳои халқии тоҷик

Рӯдакии Самарқандӣ, Абуабдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммад ибни Ҳаким ибни Абдурраҳмон ибни Одам. Девон

Рӯдакӣ. Ашъор

Рӯдакӣ. Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён (Аз силсилаи «Дурдона» барои хурдтаракон)

Рӯдакӣ. Девон

Рӯдакӣ. Девони Одамушшуаро Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ

Рӯдакӣ. Осори манзум, бо тарҷумаи русӣ

Рӯдакӣ. Феҳристи адабиёт

Рӯдакӣ. Шеърҳо. Бо муқаддима, тартиб ва тавзеҳи У. Каримов, С. Саъдиев

Рӯдакӣ. Шеърҳо. Бо тарҷумаҳо ба забонҳои русӣ ва олмонӣ

Рӯдакӣ Абуабдуллоҳ. Пандҳо

Рӯдакӣ Абуабдуллоҳ Ҷаъфар бинни Муҳаммад. Девони ашъор (форсӣ)

Рӯдакӣ ва замони ӯ

Рӯзи Одина

Рӯзиев Ё. Хотираҳои муфаттиш (қиссаҳо)

Рӯзиев М. Ёдгории кандакории Чоркӯҳ

Рӯзметов Э. ва диг. Дастури методӣ доир ба муодилаҳои дифференсиалии муқаррарӣ. ққ. 1-2

Рӯзметов Э. ва диг. Назарияи функсияҳои тағйирёбандаи ҳақиқӣ

Рӯзметов Э. Курси мухтасари анализи математикӣ. Қ. 1

Рӯзметов Э. Курси мухтасари анализи математикӣ. Қ. 2

Рыжов К. Все монархи России. [Т. 1.]

Рыжов К. Все монархи мира. Т. 2. Греция. Рим. Византия

Рыжов К. Все монархи мира. Т. 3. Западная Европа

Рыжов К. Все монархи мира. Т. 4. Древний Восток

Рыжов К. Все монархи мира. Т. 5. Мусульманский Восток. VII-XV вв.

Рыжов К. Все монархи мира. Т. 6. Мусульманский Восток. XV-XX вв.

Рыскулов Т. Восстание туземцев в Средней Азии в 1916 году

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.