Китобҳо. Математика

matem

Китобҳо
Математика

Таҳрири охирин 25.05.2021


Илми риёзиёт (математика) аз бахшҳои гуногуни назарӣ ва амалӣ иборат аст. Бахшҳои назарии он илми шумор ё ҳисоб (арифметика), алҷабр (алгебра), ҳандаса (геометрия) мебошанд, ки ҳар кадом боз ба намудҳои дигар (содда, олӣ, хаттӣ, таҳлилӣ, тасвирӣ ва ғ.) ҷудо мешаванд. Файлҳое, ки дар зер ба шумо барои фарокашии ройгон пешниҳод шудаанд, рисола, дарснома, лексияҳо ва дастурҳои донишмандони тоҷик ё худ тарҷумаи осори донишмандони берунаанд, ки аз риштаҳои гуногуни илми математика баҳс мекунанд.


 

Абдуллоев Ғ., Муъминов М. Математика (КТМ). ‒ Хуҷанд, 2012. ‒ 272 с.

ktm_matematika.pdf,
6.77 Mb
Ройгон фаро кашед

Акбаров Раҳмат. Математикаи олӣ (таҳлили математикӣ). Ҷилди 1. Васоити таълим барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Муҳаррирон: д. и. м., проф. Нусрат Раҷабов, н. и. ф.-м., проф. Саид Азизов. ‒ Д., 1999. ‒ 414 с.

akbarov_matemat_oli_1.pdf,
40.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадалова М. А., Қаҳҳоров М. Ҳ. Асосҳои назарияи математикаи синфҳои ибтидоӣ (барои таҳсилоти низоми кредитӣ). ‒ Д.: Ирфон, 2015. ‒ 315 с.

naz_matem_s_ibtidoi.pdf,
5.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев М. С. Асосҳои нақшакашӣ ва геометрияи тасвирӣ. ‒ Д., 2013. ‒ 126 с.

boboev_asoshoi_naqsha.pdf,
4.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатов Р. Д., Чориев У. Алгебра ва назарияи ададҳо. Қисми 1. Муҳаррири масъул н. и. ф.-м., дотс. Усмонов Н. У. ‒ Д., ИДП ба номи Т. Г. Шевченко, 1976. ‒ 76 с.

davlatov_algebra_naz_adadho.pdf,
5.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Изатуллоев Куган, Ибодов Назрулло, Ҳалимов Ғоиб, Пирназаров Алиназар. Математика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултетҳои омӯзгории мактабҳои олӣ. Дар зери таҳрири проф. С. А. Азизов. ‒ Д.: ЭР-граф, 2006. ‒ 360 с.

izatulloev_matem.pdf,
13.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Ильин В. А., Позняк Э. Г. Асосҳои анализи математикӣ. Қисми 1. Тарҷума аз русӣ. ‒ Д.: Маориф, 1987. ‒ 706 с.

il-in_analiz_1.pdf,
34.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Карим-Заде Ҳалима, Эргашева Мавлудахон. Курси мухтасари математика. – Д.: ҶДММ «Суфра», 2011. ‒ 308 с.

karim-zade_kursi_muxt.pdf,
9.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Карим-Заде Ҳалима, Эргашева Мавлудахон. Методҳои моделсозии математикӣ. ‒ Д., 2011. – 373 с.

karim-zade_modelsozi.pdf,
10.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Курбанов И. К., Нурублоев М. Н. Решение экономических задач математическими методами: Учебное пособие для студентов экономических специальностей. – Изд. 2-е. перераб, и доп. – Д.: РТСУ, 2009. – 204 с.

reshenie_ekon_zadach.pdf,
5.13 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳкамов Мамадҷон, Камолиддинов Ҷамолиддин, Бойматов Комилҷон, Раззоқов Абдураззоқ Ашӯрович, Каримов Тоир Худойназарович. Математика: Дастури таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ. Муҳаррирон: Норов Қ., Нурматов М. – Д.: Маориф, 2016. – 332 с.

mahkamov_matematika.pdf,
96.87 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳкамов Мамадҷон, Қодиров Нодирҷон Нарзуллоевич, Раҳматов Хусрав Исматуллоевич, Норов Қурбонбой, Мадғозиев Лутфиддин Баҳриддинович. Математика: Ҳалли масъалаҳои синфи 6. Ёрӣ ба омӯзгор. Нашри сеюм бо тағйирот. – Д.: Сабрина-К, 2014. – 140 с.

halli_mas-alahoi_s_6.pdf,
32.27 Mb
Ройгон фаро кашед

Муродов К., Рӯзметов Э., Назаров Ф. Назарияи функсияҳои тағйирёбандаи ҳақиқӣ. Васоити таълим барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. ‒ Д.: ИДП ба номи Т. Г. Шевченко, 1990. ‒ 134 с.

naz_funksiyahoi_taghiryob.pdf,
5.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъматова Г. Д., Шабозов О. Ш., Юсупов М. Ч. Дастури таълимӣ аз математика барои дохилшавандагон. ‒ Д.: Амри илм, 2001. ‒ 84 с.

matem_doxilsh.pdf,
23.76 Mb
Ройгон фаро кашед

Пиров Р., Раҳимзода Ф. Ш. Муодилаҳои дифференсиалӣ (КТМ). ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 120 с.

ktm_muod_differen.pdf,
1.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмонов Х. Б. Математикаи олӣ. ‒ Д., 2014. ‒ 114 с.

rahmonov_mat_oli.pdf,
2.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Ризоев А. Б., Аҳмадов Б. Р., Муҳибуллоев Б. Х. Геометрияи тасвирӣ. Қисми якум. ‒ Д., 2013. – 175 с.

rizoev_geom_tasviri_1.pdf,
110.16 Mb
Ройгон фаро кашед

Рӯзметов Э., Хаимов Н. В. Курси мухтасари анализи математикӣ. Қисми 1. ‒ Д.: Маориф, 1977. – 424 с.

ruzmetov_analiz_1.pdf,
24.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Рӯзметов Э., Хаимов Н. В. Курси мухтасари анализи математикӣ. Қисми 2. ‒ Д.: Маориф, 1980. – 386 с.

ruzmetov_analiz_2.pdf,
9.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Сатторов А. С. Асосҳои математикаи олӣ барои ихтисосҳои иқтисодӣ: дар мисол ва масъалаҳо. Муҳаррир: д.и.ф.-м., проф. Қурбонов И. Қ. – Д.: ЭР-граф, 2011. — 464 с.

sattorov_matem_oli_iqt.pdf,
7.49 Mb
Ройгон фаро кашед

Сафаров Ҷ. Ҳ. Асосҳои математикаи олӣ. Китоби дарсӣ. Қисми 1. ‒ Д.: Олами китоб, 2010. ‒ 694 с.

asos_matemat_oli_1.pdf,
22.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Собиров Г. Инкишофи математика дар Осиёи Миёна. Асрҳои 15-17. ‒ Д.: Ирфон, 1956. ‒ 132 с.

sobirov_inkishofi_matematika.pdf,
185.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Табаров А. Ҳ., Шукуров Ҳ. Р. Асосҳои математикаи олӣ. Китоби дарсӣ. Қисми 2. ‒ Д.: Олами китоб, 2010. ‒ 489 с.

asos_matemat_oli_2.pdf,
10.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Фихтенгольц Г. М. Асосҳои анализи математикӣ. Ҷилди 1. Тарҷума аз русӣ. ‒ Д.: Маориф, 1983. ‒ 433 с.

fixtengolts_analiz_1.pdf,
20.48 Mb
Ройгон фаро кашед

Хаимов Н. Б. Анализи математикӣ, қисми 3. ‒ Д.: Ирфон, 1966. ‒ 301 с.

xaimov_analiz_3.pdf,
11.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Хаимов Н. Б. Анализи математикӣ, қисми 4. ‒ Д., 1978. ‒ 396 с.

xaimov_analiz_4.pdf,
17.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Чориев У., Олимов М. И. КТМ аз фанни «Алгебра ва назарияи ададҳо». ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 165 с.

ktm_alg_naz_adadho.pdf,
1.41 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷӯраев Т. Қ. Геометрияи тасвирӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Нашри 2. ‒ Д.: Маориф ва фарҳанг, 2006. ‒ 259 с.

juraev_geom_tasviri.pdf,
5.41 Mb
Ройгон фаро кашед

Шерматов М. Асосҳои назарияи махсуси нисбият. ‒ Д., 2014. ‒ 124 с.

shermatov_asos_naz_nisbiyat.pdf,
4.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукурзод Тағойбобои Абдуалим, Кабиров Абӯбакр Тиллоевич, Шодиев Мухаммад Султонович. Математикаи олӣ (намунаи супоришҳои тестӣ ва маҷмӯаи мисолу масъалаҳо). Зери таҳрири д. и. ф.-м., проф. Нурулло Усмонов. ‒ Д.: Шарқи озод, 2013. ‒ 426 с.

shukurzod_mat_oli.pdf,
78.41 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.