Китобхона — ҲОТ

ҲОТ

Ҳотами Той ва аспи ӯ. Аз ҳикоёти «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ

Ҳотамӣ М. Ҳ. Тибби исломӣ ва улуми ғариба

Ҳотамов А., Насимов Ғ., Ҳотамов И. Ҳалли масъалаҳо аз химия

Ҳотамов А. Ҷанги Бузурги Ватанӣ

Ҳотамов А., Насимов Ғ., Ҳотамов И. Ҳалли масъалаҳо аз химия

Ҳотамов Н. Б. Из истории первых промышленных предприятий в Средней Азии

Ҳотамов Н. Б. Бухарские джадиды и основные этапы их деятельности

Ҳотамов Н. Б. Из истории банков и предпринимательства в Центральной Азии

Ҳотамов Н. Б. Инъикоси Револютсияи Халқии Советии Бухоро дар асарҳои Садриддин Айнӣ

Ҳотамов Н. Б. Роль банковского капитала в соц.-эк. развитии Средней Азии

Ҳотамов Н. Б. Свержение эмирского режима в Бухаре

Ҳотамов Н. Б. Таърихи халқи тоҷик

Ҳотамов Н. ва диг. Таърихи халқи тоҷик ққ. 1-2

Ҳотамова Б. Сесад саволу ҷавоб оиди муомилоти пул, қарз ва бонкдорӣ

Ҳотифӣ Абдулло. Лайлӣ ва Маҷнун

Ҳофиз ва мусиқӣ

Ҳофизи Ӯбаҳӣ. Туҳфат-ул-аҳбоб ё Фарҳанги Ҳофизи Ӯбаҳӣ

Ҳофизи Шерозӣ. Ашъори гузида

Ҳофизи Шерозӣ. Девон

Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт (таҳрир)

Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт

Ҳофизи Шерозӣ. Мунтахаби ғазалиёт

Ҳофизи Шерозӣ. Мунтахабот

Ҳофизи Шерозӣ. Саду як ғазал

Ҳоҷатпур Ҳамид, доктор. Забони толишӣ (Гӯйиши толишӣ)

Ҳоҷиев К., Алиев Н. Дастури методӣ оид ба адабиёти Ватан

Ҳоҷиев М. А. Бемориҳои дарунӣ

Ҳоҷиев С. Забони адабии тоҷик дар ибтидои асри XX

Ҳоҷиев С. Масъалаҳои муҳимми таълими забони модарӣ дар с. 4-8

Ҳоҷиев С. Методикаи таълими забони тоҷикӣ (барои донишҷӯён ва муалл. мактаб) ҷҷ. 1-2

Ҳоҷӣ Аломуддин. Тафсири осонбаён

Ҳоҷӣ Содиқ. Аз Масчоҳ то Масчоҳ

Ҳоҷӣ Содиқ. Боварӣ: Очерк

Ҳоҷӣ Содиқ. Бонги изтироб: Ҳикояҳо

Ҳоҷӣ Содиқ. Гардиш: Роман

Ҳоҷӣ Содиқ. Додамро ба кӣ гӯям: Маҷмуаи ҳикояҳои ҳаҷвӣ

Ҳоҷӣ Содиқ. Кӯзачаи сеҳрнок: Песа иборат аз чор намойиш

Ҳоҷӣ Содиқ. Қадри ҷавҳар, ҷавҳарӣ донад: Роман

Ҳоҷӣ Содиқ. Қаҳрамони нахустин

Ҳоҷӣ Содиқ. Қаҳрамони шайдоӣ

Ҳоҷӣ Содиқ. Қиссаи бузи бериш: Ҳикояҳои ҳаҷвӣ ва мазҳака

Ҳоҷӣ Содиқ. Сироҷиддин-ака

Ҳоҷӣ Содиқ. Солдати ношинос: Ҳикояҳои ҷанговар

Ҳоҷӣ Содиқ. Чоҳкан зери чоҳ: Очерку ҳикояҳои фронтӣ ва песаҳо

Ҳоҷӣ Содиқ. Шафқат кунед, дӯстон

Ҳоҷӣ Содиқ. Яъне ки масалан

Ҳоҷӣ Умархӯҷаи Истаравшанӣ. Дӯстон дар коинот_1

Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ. Куллиёт

Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ. Маснавии «Комде ва Мадан»

Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ. Саду як ғазал

Ҳошимӣ Ҷ. «Ре» мегӯям ман бурро!

Ҳошимӣ Ҷ. Аз як-як то лак-лак

Ҳошимӣ Ҷ. Бачаҳову кӯчаҳо

Ҳошимӣ Ҷ. Кулча чаро ширин аст?

Ҳошимӣ Ҷ. Ман алифбо мехонам! (Бо ҳамқаламии А. Баҳорӣ)

Ҳошимӣ Ҷ. Мусиқии хомӯшӣ

Ҳошимӣ Ҷ. Нинӣ бапо шуд

Ҳошимӣ Ҷ. Офтобак

Ҳошимӣ Ҷ. Рӯзи нав

Ҳошимӣ Ҷ. Се додаракон буданд

Ҳошимӣ Ҷ. Соябони садранга

Ҳошимӣ Ҷ. Хатти амонӣ

Ҳошимӣ Ҷ. Чаро шамолак вазид?

Ҳошимов С. Луғатнигорӣ

Ҳошимов У. Нур ва соя

Ҳудуд-ул-олам (1983)

Ҳудуд-ул-олам (Ҳудуд-ул-олам мина-л-машриқ ила-л-мағриб) (2014)

Ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ: Воситаи таълимӣ

Ҳуқуқи байналхалқӣ (Китоби дарсӣ)

Ҳуқуқи башар: Дастур барои аъзои парламент

Ҳуқуқи гражданӣ, қисми 1

Ҳуқуқи гражданӣ, қисми 2

Ҳуқуқи инсон. Маҷмуаи санадҳои байналмилалӣ ва қонунгузории миллӣ дар 8 ҷилд. Ҷилди 1

Ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Ҳуқуқи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ

Ҳуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ). Китоби дарсӣ

Ҳунар аз кони зар беҳ

Ҳусайн А. Паёми меҳр: Маҷмуаи шеърҳо

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Анвори Суҳайлӣ

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Калила ва Димна

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Лубби лубоби Маснавӣ

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи султонӣ

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи Султонӣ, Ахлоқи Муҳсинӣ, Рисолаи Ҳотамия

Ҳусайнқулихони Азимободӣ. Тазкираи «Ништари ишқ». ҷҷ. 1-5

Ҳусейнзода Ф. Назаре ба достонҳои тамсилии адабиёти атфол

Ҳусейнзода Ф. Фурӯғи шамъи маҳфилҳо

Ҳусейнзода Ш., Шарифов Х. Мақоми ибни Сино дар шеъру адаби тоҷик

Ҳусейнзода Ш. Абдурраҳмони Ҷомӣ. Ҳабдаҳ мақола

Ҳусейнзода Ш. Ангезаи меҳр

Ҳусейнзода Ш. Баҳс ва андеша

Ҳусейнзода Ш. Гуфтор аз ганҷи сухан

Ҳусейнзода Ш. Лексияҳо аз таърихи адабиёти тоҷик

Ҳусейнзода Ш. Мушкилоти Ибни Сино

Ҳусейнзода Ш. Нафрат ба душман дар осори Саъдӣ

Ҳусейнзода Ш. Сухансарои Панҷрӯд

Ҳусейнов Б. Асосҳои маҳорати педагогӣ

Ҳусейнов С. Ҳ. Ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт. Дастури таълимӣ

Ҳусейнов X., Шукурова К. Луғати терминҳои забоншиносӣ

Ҳусейнов X. Забон ва услуби «Одина»-и устод С. Айнӣ

Ҳусейнов X. Материалҳо оид ба таълими зарф

Ҳусейнов Х. Пунктуатсияи забони адабии ҳозираи тоҷик

Ҳусейнов Х. Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави замон дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Ҳуте Иоҳанн Волфганг. Девони Ғарбӣ-Шарқӣ. Тарҷ.

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.