Китобхона — ГУЛ

ГУЛ

Гулаҳмадов Ш. Сотсиология

Гулбонги Истиқлол (баёзи назми муосири тоҷик)

Гулдаста

Гулдӯзии тоҷикӣ. Таджикская вышивка (на тадж., рус. и анг. языках)

Гулзори сухан. Маҷмуаи илмии кафедраи забони тоҷикии ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода

Гули Мурод. Ҳазору як дард

Гулиа Г. Д. Сказание об Омаре Хайяме

Гулистон (Г. Субҳонова). Ғазалиёт. Ҷ. 2

Гулмирзоев Д. Назарияи андоз ва андозбандӣ

Гулмуродзода П. Биё, биншину бишнав рози тоҷик

Гулмуродзода П. Гули мурод

Гулмуродзода П. Забон ва худшиносии миллӣ

Гулмуродзода П. Қуллаи мурод

Гулмуродзода П. Маорифпарварӣ ва низоми нави ҷаҳон

Гулмуродзода П. Нахли пурбор

Гулмуродзода П. Публицистика и время

Гулмуродзода П. Роҳҳо ва солҳо: Чанд лаҳза аз ҳаёти муаллим, доктори илмҳои филология, профессор В. М. Асрорӣ

Гулмуродов Д. Назарияи андоз ва андозбандӣ

Гулназар. Ағба: Маҷмуаи шеърҳо

Гулназар. Аз барои Гулъизор: Шеърҳо

Гулназар. Баёзи адабиёти асри бисти тоҷик: Аз Айнӣ то Лоиқ

Гулназар. Борони бесаранҷом: Шеърҳои бачагона

Гулназар. Гули афшони олуча: Маҷмуаи ҳикояҳо

Гулназар. Гунҷишки наққош: Шеърҳо

Гулназар. Дар чодари сафеди маҳтобӣ. Ҷ. 1

Гулназар. Дар чодари сафеди маҳтобӣ. Ҷ. 2

Гулназар. Дарёи кӯча: Шеърҳо

Гулназар. Дастархон: Маҷмуаи шеърҳо

Гулназар. Девори сабз: Маҷмуаи шеърҳо барои наврасон

Гулназар. Забони ошиқӣ: Гулчини ашъори Гулназар

Гулназар. Заррофа чӣ мегӯяд: Маҷмуаи ҳикояҳо

Гулназар. Калоба: Маҷмуаи ҳикояҳо барои наврасон

Гулназар. Қадаҳи шабнам: Рубоиёт

Гулназар. Қутбии қутби сухан: Аз ҳаёт ва эҷодиёти Қутбӣ Киром

Гулназар. Лангар: Маҷмуаи шеърҳо

Гулназар. Лоиқе чун Лоиқе

Гулназар. Нардбон: Шеърҳо

Гулназар. Об омаду, об омад: Маҷмуаи таронаҳо

Гулназар. Оғӯши саршор: Маҷмуаи шеърҳо

Гулназар. Оинаи ташна: Рубоиёт

Гулназар. Паи дарё: Маҷмуаи шеърҳо

Гулназар. Паҳно: Шеърҳо

Гулназар. Расми сарбозӣ: Маҷмуаи шеърҳо

Гулназар. Сафина

Гулназар. Се кулчаи танӯрӣ

Гулназар. Табхола: Маҷмуаи ашъор

Гулназар. Таъми тути балхӣ: Маҷмуаи ҳикояҳо

Гулназар. Туву хубиву раъноӣ

Гулназар. Тулуи беборӣ

Гулназар. Фариштаи Бомдод: Шеърҳо

Гулназар. Фасли оғоз: Китоби шеърҳо

Гулназар. Ҳар мисраи шеър Тоҷикистони ман аст: Маҷмуаи шеърҳо

Гулназар. Чашми нигин: Шеърҳо ва дастонҳо

Гулназар. Шоиру шеъре агар ҳаст: Баёзи шеъри имрӯзи тоҷик

Гулназар. Шуълаи барқади сӯзони малоҳат: Маҷмуаи шеърҳо

Гулназарова Ж. Луғати феълҳои «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ

Гулназарова Ж. Таснифоти маъноии феъл дар «Баҳористон»-и А. Ҷомӣ

Гулноз. Коинот

Гулноз. Шаб дар паси ман буд…

Гулнори Усмон. Шиноси ношинос

Гулов С. М. Боғдории субтропикӣ

Гулов С. М. Мевапарварӣ

Гулов С. М. Меваҳои гармидӯсти Тоҷикистон

Гулов С. Н. Амвоҷи сухан

Гулов С. Н. Волны словесности

Гулов С. Н. Махсусияти очерки муосир

Гулов С. Н. Махсусияти очерки публитсистӣ

Гулов С. Н. Муқаддимаи журналистика. Дастури таълимӣ

Гулов С. Н. Школа мастерства: Творческое наследие О. Латифи

Гулрухсор. Афсонаи кӯҳӣ

Гулрухсор. Ашки тӯфон

Гулрухсор. Биҳишти хобҳо

Гулрухсор. Бунафша

Гулрухсор. Гаҳвораи сабз

Гулрухсор. Гузидаи ашъор

Гулрухсор. Гулчини ашъори Гулрухсор

Гулрухсор. Дар паноҳи сояи худ

Гулрухсор. Девон (Девони Ишқу Ашку Ханда)

Гулрухсор. Дигар ишқ!

Гулрухсор. Дунёи дил

Гулрухсор. Зан ва ҷанг

Гулрухсор. Занони Сабзбаҳор (роман)

Гулрухсор. Зодрӯзи дард

Гулрухсор. Ихлос

Гулрухсор. Қасидаи кӯҳистон

Гулрухсор. Оинаи рӯз

Гулрухсор. Оташи Суғд

Гулрухсор. Офтоб дар соя

Гулрухсор. Ояти ишқ

Гулрухсор. Паймонаи ғазал: Шеър

Гулрухсор. Постижение рубаят Омара Хайяма

Гулрухсор. Ривоятҳои ногуфта

Гулрухсор. Рӯзномаи берӯз

Гулрухсор. Рӯҳи Бохтар

Гулрухсор. Сад барги ғазал

Гулрухсор. Сад оҳи як нафас

Гулрухсор. Сакарот

Гулрухсор. Сипар (форсӣ)

Гулрухсор. Танҳотар аз танҳоӣ

Гулрухсор. Таронаи Ватан: Шеърҳо барои кӯдакон

Гулрухсор. Тахти сангин

Гулрухсор. Хонаи падар

Гулрухсор. Ҷаҳони дилҳо

Гулрухсор. Ҷовидона

Гулрухсор. Шабдарав

Гулрухсор. Шабнам

Гулрухсор. Шеърҳо ва достонҳо

Гулрухсор. Шинохти рубоиёти Умари Хайём

Гулрухсор. Шуъла дар санг

Гулу сунбул

Гулчеҳра Сулаймонӣ. Лолаҳои дасти ман

Гулчеҳра Сулаймонова. Айёми гули лола: Маҷмуаи шеърҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Ду бех олу

Гулчеҳра Сулаймонова. Илҳом

Гулчеҳра Сулаймонова. Имрӯз ид

Гулчеҳра Сулаймонова. Куртаи чакан

Гулчеҳра Сулаймонова. Наргис

Гулчеҳра Сулаймонова. Ниҳол

Гулчеҳра Сулаймонова. Рангинкамон: Шеърҳо ва достонҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Себи хубонӣ

Гулчеҳра Сулаймонова. Сичароғ: Шеърҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Таронаҳои офтобӣ: Маҷмуаи ҳикояҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Чархофалак

Гулчеҳра Сулаймонова. Чил кокул

Гулчеҳра Сулаймонова. Шаддаи марҷон

Гулчине аз гулистони «Кимиёи саодат»-и Муҳаммад Ғазолӣ: Рисолаҳои тарбиявӣ ва ахлоқӣ

Гулчине аз девони устод Шаҳриёр (форсӣ)

Гулчини андарзҳои Мавлавӣ аз Маснавии маънавӣ

Гулчини ашъори устод Халилуллоҳ Халилӣ

Гулчини девони Ҳофиз

Гулчини зарбулмасалу мақолҳои халқҳои ҷаҳон. Тарҷ.

Гулчини Маснавии маънавии Мавлавӣ

Гулчини шоҳбайт

Гулшани адаб: Намунаҳои назми форсу тоҷик. Ҷ. 1

Гулшани адаб: Намунаҳои назми форсу тоҷик. Ҷ. 2

Гулшани адаб: Намунаҳои назми форсу тоҷик. Ҷ. 3

Гулшани адаб: Намунаҳои назми форсу тоҷик. Ҷ. 4

Гулшани адаб: Намунаҳои назми форсу тоҷик. Ҷ. 5

Гулшанӣ, Муҳаммад Содиқхоҷа. Таърихи Ҳумоюн

Гульмамедов Г. Влияние естественной УФ-радиации на активность эндогенных регуляторов роста у ячменя на Памире в связи с ростовыми процессами: АКД

Гулямов М. Человеческая индивидуальность

Гулямов Я. Г. и др. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана

Гумилёв Л. Н. Древние тюрки

Гумилёв Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия

Гумилёв Л. Н. Хунны. Средняя Азия в древние времена

Гунтекин Рашод Нурӣ. Чаманоро. Тарҷ.

Гунҷишки мӯзасурхак

Гурбаи думбурида (афсона)

Гуревич Л. Л. Об архитектуре мусульманских погребальных сооружений Пенджикента

Гурез Сафар. Лутфи Муҳтарам

Гурез Сафар. Равзани роз (мунтахаби ашъор)

Гурез Сафар. Ҳам арш, ҳам фарш: Шеърҳо ва ҳикояҳо

Гурез Сафар. Шамъи саодат

Гуругли (Девять сказаний о подвигах Гуругли и Аваза богатыря)

Гуругли. Таджикский народный эпос

Гурунц Л. Санги хонаи падар: Ҳикояҳо. Тарҷ.

Густав Флобер. Хонум Бовари. Тарҷ.

Гӯрӯғлӣ. (Гӯянда Одина Шакар). Мураттибон: Ф. Муродов, С. Фатҳуллоев

Гӯрӯғлӣ, ҷ. I (Қурбоналӣ Раҷаб)

Гӯрӯғлӣ, ҷ. II (Қурбоналӣ Раҷаб)

Гӯрӯғлӣ, ҷ. III (Ҳақназари Кабуд)

Гӯрӯғлӣ. Эпоси халқи тоҷик. Тартибдиҳанда: Бузургзода Л.

Гӯрӯғлӣ. Эпоси халқи тоҷик. Ҷ.1. Тартибдиҳандагон: Бузургзода Л., Миршакар М.

Гуте И. В. Аз Девони ғарбиву шарқӣ (Ба се забон: тоҷикӣ, русӣ, олмонӣ). Тарҷ.

Гуте И. В. Нокомиҳои Вертери ҷавон. Тарҷ.

Гюго В. Козетта. Тарҷ.

Гюго В. Наваду савум. Тарҷ.

Гюго В. Рӯзи охирини маҳкум. Тарҷ.

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.