Китобхона — ГУЛ

ГУЛ

Гулаҳмадов Ш. Сотсиология

Гулдаста

Гулзори сухан. Маҷмӯаи илмии кафедраи забони тоҷикии ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода

Гулиа Г. Д. Сказание об Омаре Хайяме

Гулмуродзода П. Биё, биншину бишнав рози тоҷик

Гулмуродзода П. Гули мурод

Гулмуродзода П. Забон ва худшиносии миллӣ

Гулмуродзода П. Қуллаи мурод

Гулмуродзода П. Маорифпарварӣ ва низоми нави ҷаҳон

Гулмуродзода П. Нахли пурбор

Гулмуродзода П. Публицистика и время

Гулмуродзода П. Роҳҳо ва солҳо: Чанд лаҳза аз ҳаёти муаллим, доктори илмҳои филология, профессор В. М. Асрорӣ

Гулназар. Лоиқе чун Лоиқе

Гулназар. Ағба: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Аз барои Гулъизор: Шеърҳо:

Гулназар. Баёзи адабиёти асри бисти тоҷик: Аз Айнӣ то Лоиқ

Гулназар. Борони бесаранҷом: Шеърҳои бачагона

Гулназар. Гули афшони олуча: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Гулназар. Гунҷишки наққош: Шеърҳо

Гулназар. Дар чодари сафеди маҳтобӣ: Гулчини ашъор. ҶҶ. 1-2

Гулназар. Дарёи кӯча: Шеърҳо

Гулназар. Дастархон: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Девори сабз: Маҷмӯаи шеърҳо барои наврасон

Гулназар. Забони ошиқӣ: Гулчини ашъори Гулназар

Гулназар. Заррофа чӣ мегӯяд: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Гулназар. Калоба: Маҷмӯаи ҳикояҳо барои наврасон

Гулназар. Қадаҳи шабнам: Рубоиёт

Гулназар. Қутбии қутби сухан: Аз ҳаёт ва эҷодиёти Қутбӣ Киром

Гулназар. Лангар: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Лоиқи чун Лоиқе: Ёде аз шоири шаҳир Л. Шералӣ

Гулназар. Нардбон: Шеърҳо

Гулназар. Об омаду, об омад: Маҷмӯаи таронаҳо

Гулназар. Оғӯши саршор: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Оинаи ташна: Рубоиёт

Гулназар. Паи дарё: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Паҳно: Шеърҳо

Гулназар. Расми сарбозӣ: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Сафина

Гулназар. Се кулчаи танӯрӣ

Гулназар. Табхола: Маҷмӯаи ашъор

Гулназар. Таъми тути балхӣ: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Гулназар. Туву хубиву раъноӣ

Гулназар. Тулӯи беборӣ

Гулназар. Фариштаи Бомдод: Шеърҳо

Гулназар. Фасли оғоз: Китоби шеърҳо

Гулназар. Ҳар мисраи шеър Тоҷикистони ман аст: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Чашми нигин: Шеърҳо ва дастонҳо

Гулназар. Шоиру шеъре агар ҳаст: Баёзи шеъри имрӯзи тоҷик

Гулназар. Шуълаи барқади сӯзони малоҳат: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназарова Ж. Луғати феълҳои «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ

Гулназарова Ж. Таснифоти маъноии феъл дар «Баҳористон»-и А. Ҷомӣ

Гулов С. М. Боғдории субтропикӣ

Гулов С. М. Мевапарварӣ

Гулов С. М. Меваҳои гармидӯсти Тоҷикистон

Гулов С. Н. Амвоҷи сухан

Гулов С. Н. Волны словесности

Гулов С. Н. Махсусияти очерки муосир

Гулов С. Н. Махсусияти очерки публитсистӣ

Гулов С. Н. Муқаддимаи журналистика. Дастури таълимӣ

Гулов С. Н. Школа мастерства: Творческое наследие О. Латифи

Гулрухсор. Афсонаи кӯҳӣ

Гулрухсор. Ашки тӯфон

Гулрухсор. Биҳишти хобҳо

Гулрухсор. Бунафша

Гулрухсор. Гаҳвораи сабз

Гулрухсор. Гузидаи ашъор

Гулрухсор. Гулчини ашъори Гулрухсор

Гулрухсор. Дар паноҳи сояи худ

Гулрухсор. Девон

Гулрухсор. Дигар ишқ!

Гулрухсор. Дунёи дил

Гулрухсор. Зан ва ҷанг

Гулрухсор. Занони Сабзбаҳор (роман)

Гулрухсор. Зодрӯзи дард

Гулрухсор. Ихлос

Гулрухсор. Қасидаи кӯҳистон

Гулрухсор. Оинаи рӯз

Гулрухсор. Оташи Суғд

Гулрухсор. Ояти ишқ

Гулрухсор. Паймонаи ғазал: Шеър

Гулрухсор. Постижение рубаят Омара Хайяма

Гулрухсор. Ривоятҳои ногуфта

Гулрухсор. Рӯзномаи берӯз

Гулрухсор. Рӯҳи Бохтар

Гулрухсор. Сад барги ғазал

Гулрухсор. Сад оҳи як нафас

Гулрухсор. Сакарот

Гулрухсор. Сипар (форсӣ)

Гулрухсор. Танҳотар аз танҳоӣ

Гулрухсор. Таронаи Ватан: Шеърҳо барои кӯдакон

Гулрухсор. Тахти сангин

Гулрухсор. Хонаи падар

Гулрухсор. Ҷаҳони дилҳо

Гулрухсор. Ҷовидона

Гулрухсор. Шабдарав

Гулрухсор. Шабнам

Гулрухсор. Шеърҳо ва достонҳо

Гулрухсор. Шинохти рубоиёти Умари Хайём

Гулрухсор. Шуъла дар санг

Гулу сунбул

Гулчеҳра Сулаймонӣ. Лолаҳои дасти ман

Гулчеҳра Сулаймонова. Айёми гули лола: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Ду бех олу

Гулчеҳра Сулаймонова. Илҳом

Гулчеҳра Сулаймонова. Имрӯз ид

Гулчеҳра Сулаймонова. Куртаи чакан

Гулчеҳра Сулаймонова. Наргис

Гулчеҳра Сулаймонова. Рангинкамон: Шеърҳо ва достонҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Себи хубонӣ

Гулчеҳра Сулаймонова. Сичароғ: Шеърҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Таронаҳои офтобӣ: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Чархофалак

Гулчеҳра Сулаймонова. Чил кокул

Гулчеҳра Сулаймонова. Шаддаи марҷон

Гулчине аз гулистони «Кимиёи саодат»-и Муҳаммад Ғазолӣ: Рисолаҳои тарбиявӣ ва ахлоқӣ

Гулчине аз девони устод Шаҳриёр (форсӣ)

Гулчини андарзҳои Мавлавӣ аз Маснавии маънавӣ

Гулчини ашъори устод Халилуллоҳ Халилӣ

Гулчини зарбулмасал ва мақолҳои ҷаҳон

Гулчини Маснавии маънавии Мавлавӣ

Гулшани адаб ҷҷ. 1-5

Гулшанӣ, Муҳаммад Содиқхоҷа. Таърихи Ҳумоюн

Гульмамедов Г. Влияние естественной УФ-радиации на активность эндогенных регуляторов роста у ячменя на Памире в связи с ростовыми процессами: АКД

Гулямов М. Человеческая индивидуальность

Гулямов Я. Г. и др. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана

Гумилёв Л. Н. Древние тюрки

Гумилёв Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия

Гумилёв Л. Н. Хунны. Средняя Азия в древние времена

Гунтекин Рашод Нурӣ. Чаманоро. Тарҷ.

Гурбаи думбурида (афсона)

Гурез Сафар. Ҳам арш, ҳам фарш: Шеърҳо ва ҳикояҳо

Гуругли (Девять сказаний о подвигах Гуругли и Аваза богатыря)

Гуругли. Таджикский народный эпос

Гурунц Л. Санги хонаи падар: Ҳикояҳо. Тарҷ.

Густав Флобер. Хонум Бовари. Тарҷ.

Гӯрӯғлӣ. (Гӯянда Одина Шакар). Мураттибон: Ф. Муродов, С.Фатҳуллоев

Гӯрӯғлӣ, ҷ. I (Қурбоналӣ Раҷаб)

Гӯрӯғлӣ, ҷ. II (Қурбоналӣ Раҷаб)

Гӯрӯғлӣ, ҷ. III (Ҳақназари Кабуд)

Гӯрӯғлӣ. Эпоси халқи тоҷик. Тартибдиҳанда: Бузургзода Л.

Гӯрӯғлӣ. Эпоси халқи тоҷик. Ҷ.1. Тартибдиҳандагон: Бузургзода Л., Миршакар М.

Гуте И. В. Аз Девони ғарбиву шарқӣ (Ба се забон: тоҷикӣ, русӣ, олмонӣ). Тарҷ.

Гуте И. В. Нокомихои Вертери ҷавон. Тарҷ.

Гюго В. Козетта. Тарҷ.

Гюго В. Наваду савум. Тарҷ.

Гюго В. Рӯзи охирини маҳкум. Тарҷ.

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.