Китобхона — УНС

УНС

Унсурулмаоли Кайковус. Кобуснома. Перевод Е. Э. Бертельса

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома (1979)

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома (1990)

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома (201Х)

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома (2007)

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома (2016)

Унсурулмаолии Кайковус. Насиҳатнома

Унсурулмаолии Кайковус. Оини рӯзгор

Уолт Уитмен. Баргҳои алаф. Тарҷ.

Урунов Ф. У. Ниҳолпарварӣ

Усманов Дж. Печать Таджикской ССР в период Великой Отечественной войны

Усманова Т. Д. Формирование и развитие рынка труда в переходной экономике Таджикистана

Усмон И. Савганди сулҳофаринӣ

Усмон И. Соли Набиев

Усмон И. Сулҳнома

Усмон Назир. Наврӯзи ҷаҳон

Усмон Олим. Ашъори мунтахаб

Усмони Мухторӣ. Шаҳриёрнома

Усмонов З. Д. Обобщение системы Коши-Римана с сингулярной точкой

Усмонов З. Ҷ. ва диг. Забоншиносии иттилоотӣ

Усмонов И. Баҳси алифбои тоҷикӣ

Усмонов И. Воситаҳои ахбори омма ва сиёсати хориҷии Тоҷикистон

Усмонов И. Ёрдамчии содиқи партия

Усмонов И. Жанрҳои васоили иртиботи ҳамагонӣ

Усмонов И. К. Жанрҳои публитсистика

Усманов И. Жанры публицистики

Усмонов И. К. Журналистика. ққ. 1-3

Усмонов И. Материалҳо оид ба машғулиятҳои амалии журналистика. Қисми 1

Усмонов И. К. Миростроительство в Таджикистане

Усмонов И. Мулк бе сиёсат

Усмонов И. К. Назаре ба таҳқиқот дар соҳаи журналистика

Усмонов И. Назаре ба ҳаҷвиёти Убайди Зоконӣ

Усмонов И. К. Назарияи публитсистика

Усмонов И. К. Обзор этических норм профессиональной деятельности журналиста

Усмонов И. Одоби сухан

Усмонов И. Печать и международная пропаганда

Усмонов И. Рӯзномаро донистан мехоҳам

Усмонов И. Таҳкими сулҳ ва таҳаввулоти Тоҷикистон

Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол

Усмонов И. Тоҷикон

Усмонов И. Шарҳи Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон

Усмонов И., Давронов Д. Таърихи журналистикаи тоҷик

Усмонов И., Давронов Д. Таърихи матбуоти тоҷик

Усмонов И., Оҳанг К., Рашид И. Жанрҳои васоили иртиботи ҳамагонӣ

Усмонов И. У. Таърихи инкишофи назарияи менеҷмент

Усмонов К., Бойматов А. Методикаи таълими забони англисӣ

Усмонов К. Грамматикаи муқоисавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

Усмонов К. Морфологияи муқоисавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ

Усмонов К. У. Назарияи грамматикаи забони англисӣ

Усмонов К. Синтаксиси муқоисавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Усмонов Р. А. Лексикаи феъл дар «Маснавии Маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ: КД

Усмонов У. О., Маҳмудов М. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Усмонов У. О. Никоҳ, оила, ахлоқ ва қонун

Усмонов Ҷ. Матбуот ва мухбирони коргару деҳқон

Усмонов Ҷ. Матбуоти Тоҷикистони советӣ

Усмонова М. Э. Эллиптические предложения в современном английском и таджикском языках: КД

Успенская Л. В. Каратагский говор таджикского языка

Успенская Л. В. Говоры таджиков гиссарского района

Устод Лоҳутӣ ва назми инқилобии Шарқ (Маҷмуаи мақолаҳои илмӣ)

Устод Абуабдулло Рӯдакӣ

Устод Садриддин Айнӣ ва асолати забони тоҷикӣ

Устоди зиндаёд: Маҷмуаи илмӣ

Устоди устодон

Усули навиштани иншо (Маслиҳате чанд дар хусуси иншонависӣ бо мисол ва намунаҳо)

Утаганов А. А. Ғаффоров Ш. ДТМ аз фанни «Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Утилизация отходов производства алюминия

Уфуқҳои илм. Барориши 1-4

Учебное пособие по геологической практике в Зиддинской долине

Уштурбача монд дар баландие…

Ӯктами Холиқназар. Ғалат менависем

Ӯлмас Ҷамол. Икки чаман булбули. Устодлар, дӯстлар ва шогирдларнин дил сӯзлари

Ӯлмас Ҷамол. Як нигоҳ

Ӯлмасова З. Х. Истиқлол ва инкишофи романи таърихӣ (охири асри ХХ ва ибтидои садаи ХХI)

Ӯроқов Д. Назарияи баҳисобгирии муҳосибӣ

Ӯрун Кӯҳзод. Акашариф Борбади асри XX

Ӯрун Кӯҳзод. Ахлоқи воло, дафъи бало

Ӯрун Кӯҳзод. Бандии озод

Ӯрун Кӯҳзод. Бандии озод; Тақвими раҳгум

Ӯрун Кӯҳзод. Бурротар зи теғ

Ӯрун Кӯҳзод. Кини хумор

Ӯрун Кӯҳзод. Кини Хумор: Повест ва ҳикояҳо

Ӯрун Кӯҳзод. Писанддара

Ӯрун Кӯҳзод. Повестҳо

Ӯрун Кӯҳзод. Роҳи ағба: Қисса

Ӯрун Кӯҳзод. Роҳи паси ағба: Повест ва ҳикояҳо

Ӯрун Кӯҳзод. Сареву савдое: Ҳикояҳо

Ӯрун Кӯҳзод. Саттори роҳбалад: Ҳикоя

Ӯрун Кӯҳзод. Ҳайҷо: Роман, Повест, Достон. Ҳикоя

Ӯрун Кӯҳзод. Ҳайҷо. Роман. Нашри мукаммал

Ӯрун Кӯҳзод. Ҳам кӯҳи баланд, ҳам шаҳри азим: Роман

Ӯрун Кӯҳзод. Як рӯзи дароз, рӯзи бисёр дароз: Повест

Ӯрун Кӯҳзод. Як сару сад хаёл: Ҳикояҳо

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.