Китобхона — У


У, Ӯ

У истоков истории. К 130-летию со дня рождения Нусратулло Махсума

Убайд Раҷаб. Арчамайдон

Убайд Раҷаб. Гулрӯ: Шеърҳо

Убайд Раҷаб. Илҳом

Убайд Раҷаб. Қиссаҳои модаркалон

Убайд Раҷаб. Ману ҷӯраҳои ман

Убайд Раҷаб. Модарам

Убайд Раҷаб. Нақши қалам

Убайд Раҷаб. Нимарӯз

Убайд Раҷаб. Нинӣ чӣ ном дорад?

Убайд Раҷаб. Олуча – гули бодом

Убайд Раҷаб. Орзуҳои ширин

Убайд Раҷаб. Пайраҳа

Убайд Раҷаб. Рози обшор

Убайд Раҷаб. Рӯйи замин

Убайд Раҷаб. Саду як барг

Убайд Раҷаб. Саррез

Убайд Раҷаб. Себаки ғелон

Убайд Раҷаб. Тирукамон дар рӯйи бом

Убайд Раҷаб. Тӯшае аз ҳар гӯшае

Убайд Раҷаб. Хӯшаи гандум

Убайд Раҷаб. Ҳадяи бобо

Убайд Раҷаб. Ҳамсуҳбати ширинзабон

Убайд Раҷаб. Шамол хунук мехӯрад?

Убайд Раҷаб. Як дона марворид

Убайд Раҷаб. Як лаълӣ марҷон

Убайд Раҷаб. Яккабурс

Убайди Зоконӣ. Мунтахаби осор. Носири Бухороӣ. Мунтахаби ашъор

Убайди Раҷаб. Бовар ва каланд: Ду қисса

Убайди Раҷаб. Куҷо шуд пинҳон тафси тобистон? – Китоби шеър, чистон, қисса ва достон

Убайдов Ф. Ҳифозати вожаҳои аслӣ ва иқтибосии куҳани забони тоҷикӣ дар лаҳҷаи Мастчоҳ

Убайдуллоев Н. К., Сайнаков С. П. Муборизаи халқи тоҷик ба муқобили истилогарони муғул

Уилям Теккерей. Намойишгоҳи ғурур. Тарҷ.

Уилям Голдин. Ҳокими магасҳо. Тарҷ.

Улуғзода С. Аҳмади Дониш

Улуғзода С. Восеъ

Улуғзода С. Дар оташ: Драма

Улуғзода С. Диёри навобод

Улуғзода С. Достонҳои «Шоҳнома»: Иборат аз ду ҷилд. ҶҶ. 1-2

Улуғзода С. Ёрони боҳиммат: Повест

Улуғзода С. Ибни Сино

Улуғзода С. Калтакорони сурх: Драма

Улуғзода С. Калтакдорони сурх: Песаҳо

Улуғзода С. Қаҳрамони Днепр, Висла ва Одер

Улуғзода С. Қисмати шоир

Улуғзода С. Қиссаҳои драмавӣ

Улуғзода С. Мунтахабот / Иборат аз 4 ҷилд. ҷҷ. 1-4

Улуғзода С. Мунтахабот. Иборат аз ду ҷилд. ҷҷ. 1-2

Улуғзода С. Навобод

Улуғзода С. Пири ҳакимони Машриқзамин

Улуғзода С. Ривояти суғдӣ

Улуғзода С. Ривояти суғдӣ: Осори мунтахаб

Улуғзода С. Саргузашти Собир (Субҳи ҷавонии мо)

Улуғзода С. Субҳи ҷавонии мо (1956)

Улуғзода С. Фирдавсӣ (роман)

Умаралиева Ӯ. Ҷумлаҳои туфайлӣ ва муътариза дар забони тоҷикӣ

Умарзода И. Арийцы

Умарзода И. Таърихи тамаддуни ориёӣ

Умари Хайём. 100 рубоӣ

Умари Хайём. Дувист рубоӣ

Умари Хайём. Наврӯзнома (форсӣ)

Умари Хайём. Наврӯзнома (2012)

Умари Хайём. Расоили фалсафӣ

Умари Хайём. Рубоиёт (1936)

Умари Хайём. Рубоиёт (1963)

Умари Хайём. Рубоиёт (К. Айнӣ 1965, 1969, 1970, 1972, 1974)

Умари Хайём. Рубоиёт (М. Занд 1955)

Умари Хайём. Рубоиёт (Маскав 1959)

Умари Хайём. Рубоиёт (М. Муллоаҳмадов 1983)

Умари Хайём. Рубоиёт (2001)

Умари Хайём. Рубоиёт (2009)

Умари Хайём. Рубоиёт (2010)

Умари Хайём. Форсӣ, ӯзбекӣ, русӣ (Тошканд: 1970)

Умари Хайём ва тамаддуни ҷаҳонӣ

Умаров И. Философские и этические взгляды Айнулкузота

Умаров С. Гулшани ҳунар

Умаров Х. Шоири халқ Юсуф Вафо

Умарова С. Ҷ. Ниҳолпарварӣ

Умарова С. Таълими ҳаёт ва эҷодиёти А. Лоҳутӣ дар мактаби миёна (Дастури методӣ)

Умарова Ш. Исторические песни таджикского фольклора

Умберто Эко. Номи садбарг. Тарҷ.

Умняков И. И. В. В. Бартольд. По поводу 30-летия профессорской деятельности

Унсурулмаоли Кайковус. Кобуснома. Перевод Е. Э. Бертельса

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома (1979)

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома (1990)

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома (201Х)

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома (2007)

Унсурулмаолии Кайковус. Насиҳатнома

Унсурулмаолии Кайковус. Оини рӯзгор

Уолт Уитмен. Баргҳои алаф. Тарҷ.

Урунов Ф. У. Ниҳолпарварӣ

Усманов Дж. Печать Таджикской ССР в период Великой Отечественной войны

Усмон И. Соли Набиев

Усмон Олим. Ашъори мунтахаб

Усмони Мухторӣ. Шаҳриёрнома

Усмонов З. Ҷ. ва диг. Забоншиносии иттилоотӣ

Усмонов И. Воситаҳои ахбори омма ва сиёсати хориҷии Тоҷикистон

Усмонов И. Ёрдамчии содиқи партия

Усмонов И., Давронов Д. Таърихи журналистикаи тоҷик

Усмонов И., Давронов Д. Таърихи матбуоти тоҷик

Усмонов И. Жанрҳои васоили иртиботи ҳамагонӣ

Усмонов И. К. Жанрҳои публитсистика

Усманов И. Жанры публицистики

Усмонов И. К. Журналистика. ққ. 1-3

Усмонов И. Мулк бе сиёсат пойдор намонад

Усмонов И. К. Назаре ба таҳқиқот дар соҳаи журналистика

Усмонов И. К. Назарияи публитсистика

Усмонов И. К. Обзор этических норм профессиональной деятельности журналиста

Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол

Усмонов К., Бойматов А. Методикаи таълими забони англисӣ

Усмонов К. Морфологияи муқоисавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ

Усмонов К. У. Назарияи грамматикаи забони англисӣ

Усмонов Р. А. Лексикаи феъл дар «Маснавии Маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ: КД

Усмонов У. О., Маҳмудов М. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Усмонов У. О. Никоҳ, оила, ахлоқ ва қонун

Усмонов У. О. Ҳуқуқи гражданӣ, қисми 1

Усмонов У. О. Ҳуқуқи гражданӣ, қисми 2

Усмонов Ҷ. Матбуот ва мухбирони коргару деҳқон

Усмонов Ҷ. Матбуоти Тоҷикистони советӣ

Успенская Л. В. Каратагский говор таджикского языка

Успенская Л. В. Говоры таджиков гиссарского района

Устод Абӯабдулло Рӯдакӣ

Устоди устодон

Усули навиштани иншо (Маслиҳате чанд дар хусуси иншонависӣ бо мисол ва намунаҳо)

Уфуқҳои илм. Барориши 1-4

Ӯктами Холиқназар. Ғалат менависем

Ӯлмас Ҷамол. Икки чаман булбули. Устодлар, дӯстлар ва шогирдларнин дил сӯзлари

Ӯлмас Ҷамол. Як нигоҳ

Ӯлмасова З. Х. Истиқлол ва инкишофи романи таърихӣ (охири асри ХХ ва ибтидои садаи ХХI)

Ӯрун Кӯҳзод. Акашариф Борбади асри XX

Ӯрун Кӯҳзод. Ахлоқи воло, дафъи бало

Ӯрун Кӯҳзод. Кини хумор

Ӯрун Кӯҳзод. Кини Хумор: Повест ва ҳикояҳо

Ӯрун Кӯҳзод. Повестҳо

Ӯрун Кӯҳзод. Роҳи ағба: Қисса

Ӯрун Кӯҳзод. Сареву савдое: Ҳикояҳо

Ӯрун Кӯҳзод. Саттори роҳбалад: Ҳикоя

Ӯрун Кӯҳзод. Ҳайҷо: Роман, Повест, Достон. Ҳикоя

Ӯрун Кӯҳзод. Ҳайҷо. Роман. Нашри мукаммал

Ӯрун Кӯҳзод. Ҳам кӯҳи баланд, ҳам шаҳри азим: Роман

Ӯрун Кӯҳзод. Як рӯзи дароз, рӯзи бисёр дароз: Повест

Ӯрун Кӯҳзод. Як сару сад хаёл: Ҳикояҳо

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.