Китобхона — ШИР

ШИР

Ширин Бунёд. Бомдод

Ширин Бунёд. Гули андеша

Ширин Бунёд. Зартеғ

Ширин Бунёд. Нома дар барги ҳавас

Ширин Бунёд. Об, Замин ва одамон

Ширин Бунёд. Поси хотир

Ширин Бунёд. Шерозаи ваҳдат

Ширин Бунёд. Шоҳи тирандоз

Ширин Бунёд. Шоҳроҳи Ваҳдат: Публитсистика

Ширинҷонов И. Н. ва Ширинҷонов Ф. И. Асосҳои ҳуқуқ дар нақшаҳо

Ширинҷонов И. Мурофиаи суди иқтисодӣ дар нақшаҳо

Ширинҷонов И. Мурофиаи суди иқтисодӣ дар ҶТ

Широкин В. Ҷойгирони синфи коргар

Широкова З. А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана

Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование

Шишов А. П. Таджики. Этнографическое и антропологическое исследование. Ч. 1

Шишов А. Тоҷикон (Тадқиқоти этнографӣ). Тарҷ.

Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток

Шовалиева М. История кулинарной культуры таджикского народа

Шодиев Б. Г. Лексико-фразеологические особенности очерков и рассказов Мутеулло Наджмиддинова: АКД

Шодиев М. Лингвистический анализ топонимов произведений С. Айни: АКД

Шодиев М. Топонимияи осори С. Айнӣ

Шодиев Э. Навоийнинг тожик адабиётига муносибати масаласига доир

Шодиев Э. Шоираҳои тоинқилобии Хуҷанд

Шодиева О. М. Қоидаҳои ҳаракати роҳ (аз таҷрибаи роҳбари синф — МТУ №12)

Шодиқулов Х. В стремительном вихре жизни

Шодиқулов Ҳ. Инқилоби Октябр ва адабиёти тоҷик

Шодиқулов Ҳ. Мирсаид Миршакар» ва «Лениннома»-и ӯ

Шодиқулов Ҳ. Реализми танқидӣ

Шодиқулов Ҳ. Таронасаройи ватан

Шодиқулов Ҳ. Устоди бузурги ҳаҷв

Шодӣ Солеҳ. Итари бадам не-да!

Шодмон Ю. Тоҷикистон, баҳои озодӣ

Шодмонов Ш. С. РО: Дар бораи кор бо кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта

Шодон Ҳаниф. Алмос: Ҳикояҳо ва афсонаҳо

Шодон Ҳаниф. Бедорӣ

Шодон Ҳаниф. Дар паноҳи Ҳиндукуш. Қ. 1

Шодон Ҳаниф. Дидор: Очеркҳо

Шодон Ҳаниф. Дил ба ёдгор

Шодон Ҳаниф. Кӯҳ ба кӯҳ мерасад: Очеркҳо

Шодон Ҳаниф. Майна: Ҳикояҳо

Шодон Ҳаниф. Оҳугузар

Шодон Ҳаниф. Сулҳофарин (Аз ҳаёт ва фаъолияти Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон, бо ҳамқаламии С. Мирзошоев)

Шодон Ҳаниф. Уқоби захмин

Шодон Ҳаниф. Хунбаҳо

Шодон Ҳаниф. Ҷон ба гарав

Шодон Ҳаниф. Шикояти офат

Шоев Н. Н. ва диг. Патриотическое и интеллектуальное воспитание студенческой молодёжи

Шоев Н. Н. Педагогические доминанты воспитательно-образовательных технологий в системе высшего образования

Шоев Р. Ономастикаи «Самаки айёр» (тадқиқоти забоншиносӣ)

Шоев Э. Суффиксальное словообразование относительных имен прилагательных в современном таджикском литературном языке /на примере суффикса –ӣ /-гӣ, -вӣ: АКД

Шозимов П. Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане

Шоири шӯридадил. Ҷавониро саройиду ҷавон рафт: Ёдкадае аз Ҳабибулло Файзулло ба ифтихори 60-солагии шоир

Шоирони Афғонистон

Шоирони аҳди Сомониён

Шоирони Мовароуннаҳр (Аз Рӯдакӣ то Айнӣ)

Шоисматуллоев Ш. Программа и учебно-методическое пособие по социологии

Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений

Шоихтиёров Х. Ахлоқи муносибатҳои расмӣ (корӣ)

Шоихтиёров. X. Социальная философия Насируддина Туси

Шокир Мухтор. Фирдоуси во Франции

Шокирзода Ш. Сафар ба кишвари нур

Шокиров М. Замон ва тарҷумон

Шокиров Т. Нависанда, забон ва услуб

Шокиров Т. С. Таджикско-русский словарь юридической терминологии

Шокиров Т. Танзим ва корбурди истилоҳот дар забони тоҷикӣ

Шокиров Т. С. Фарҳанги тоҷикӣ-русии истилоҳоти ҳуқуқ

Шолохов М. А. Асарҳои мунтахаб. Иборат аз 8 ҷилд. Тарҷ.

Шолохов М. Дарси кинаю адоват. Тарҷ.

Шолохов М. Дони ором. ҷҷ. 1-5. Тарҷ.

Шолохов М. Замини корамшуда: Роман. Тарҷ.

Шолохов М. Қисмати одам. Тарҷ.

Шолохов М. Ҳикояҳои Дон. Тарҷ.

Шомансуров С. Экологические условия Памира и жизнедеятельность растений

Шосафарова Г. Г. Простые двусоставные повествовательные предложения в таджикском и русском языках: КД

Шофақирова Р. Симои зан-модар дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ

Шохуморов А. Барзунома

Шохуморов А. Концепция познания Носири Хусрава

Шохуморов А. Памир – страна ариев

Шохуморов А. Разделение Бадахшана и судьбы исмаилизма

Шоҳаҳмад А. Фарҳанги ашъори Камоли Хуҷандӣ

Шоҳбайтҳои «Шоҳнома»

Шоҳин Шамсиддин. Ашъори мунтахаб

Шоҳин Шамсиддин. Куллиёт

Шоҳин Шамсиддин. Лайлӣ ва Маҷнун

Шоҳин Шамсуддин. Саду як ғазал

Шоҳонӣ С. Бозгашти булбул

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Ваш адрес email не будет опубликован.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.