Китобхона — ШАС

ШАС

Шасти Зафар: Назм ва наср

Шасти инқилоб

Шафиев Ф. Ашур Сафар ва муҳити адабии Кӯлоб (нимаи дуюми асри ХХ)

Шафоатов А. Н. Истилоҳоти варзиш дар забони тоҷикӣ

Шафоатов А. Н. Луғати мухтасари истилоҳоти соҳаи варзиш

«Шахнаме» Фирдоуси величайшее художественное творение в истории мировой цивилизации

Шахобова М. Б. Опыт сопоставительного исследования таджикского и английского языков

Шаҳбози Кабир. Калиди дари ганҷ

Шаҳбози мулки маънӣ

Шаҳоби мусиқӣ

Шаҳобиддин Есавӣ. Ҳақоиқи талхи Туркистон

Шаҳобов Ф. Баёзи Шашмақом

Шаҳобова М. Б. Луғати хурди англисӣ-тоҷикӣ

Шаҳобова М. Б. Луғати мухтасари англисӣ-тоҷикӣ-форсӣ

Шаҳобова М. Б. Муҳовараи тоҷикӣ-русӣ

Шаҳриёр: Баргузидаи ашъор

Шаҳриёр. Ғазалиёт. Қитаот. Рубоиёт. 1

Шаҳриёр. Маснавиҳо. Қасидаҳо. Ва ашъори мутафарриқа. 2

Шаҳриёр. Мактаби Шаҳриёр. 3

Шаҳрия. Ашки шақоиқ

Шаҳрия. Бӯсаҳои маҳтобӣ

Шаҳрия. Ватан, Истиқлол, Ваҳдат

Шаҳрия. Дар канори шеър

Шаҳрия. Зан дар асорати танҳоӣ

Шаҳрия. Меҳри шеър

Шаҳрия. Ниёиши Истиқлол

Шаҳрия. Таманно

Шаҳрия. Таронаи сабз

Шаҳрия. Шамимаи нур

Шаҳрҳои Тоҷикистон

Шаҷараи Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ

Шашмақом. Ҷилди 1 – Рост

Шашмақом. Ҷилди 1

Шашмақом. Ҷилди 2

Шашмақом. Ҷилди 3

Шашмақом. Ҷилди 4

Шашмақом. Ҷилди 5

Швер Ц. А., Владимирова В. Н. (ред.). Климат Душанбе

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (фонетика, лексика). Ҷ. 1

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (морфология). Ҷ. 2

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (синтаксиси ҷумлаҳои содда). Ҷ. 3

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (синтаксиси ҷумлаҳои мураккаб). Ҷ. 4

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (материалҳо). Ҷ. 5

Шевченко З. М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане

Шедевры персидской лирики в одном томе

Шекспир У. Ҳамлет. Тарҷ.

Шекспир У. Якпула савдо — садпула ғавғо. Тарҷ.

Шендаков Г. Н. Этногенез и пути миграций индоевропейцев

Шераки Ориён (А. Рабизода). Бозии қисмат

Шераки Ориён. Ишқи чоргона ва ё қиссаи ватандорӣ

Шераки Ориён (А. Рабизода). Қиссаҳо барои синамо

Шералӣ Мӯсо. Достони Роғун

Шералӣ Мӯсо. Қомати сабзи имом

Шералӣ Мӯсо. Мардистон

Шералӣ Мӯсо. Президенти мо

Шералӣ Мӯсо. Чеҳраи модар

Шералӣ Мӯсо. Ҷасорат

Шербоев С. Методикаи таълими забони тоҷикӣ

Шербоев С. Хабарҳои феълӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Шердилова С. Ф. Истилоҳоти марбут ба хешутаборӣ дар лексикаи лаҳҷаи тоҷикони водии Ғорони ноҳияи Ишкошим

Шерматзода П. Дили ман ишқ мехоҳад: Гулдастаи назм ва наср

Шерматов М. Асосҳои назарияи махсуси нисбият

Шерматов М. Физикаи молекулавӣ

Шермуҳамммадиён Б. ва Обидзода Д. Алла ҷонам аллаё

Шермуҳаммадов Б. Афсонаҳои Самарқанд

Шермуҳаммадов Б. Назми халқии бачагонаи тоҷик

Шерназаров А. Назарияи ҳисобдорӣ

Шерназаров А. Ҳисобдорӣ: Китоби дарсӣ

Шесть музыкальных поэм (макомов). Запись В. А. Успенским…

Шеърдӯст А. Таърихи адабиёти навини Тоҷикистон

Шеърдӯст А. Чашмандози шеъри имрӯзаи тоҷик

Шеъри Рӯдакӣ

Шиблии Нуъмонӣ. Туҳфат-ул-Амон фи сират-ин-Нуъмон

Шиблии Нуъмонӣ. Симои Имоми Аъзам Абуҳанифа (р): Сират-ун-Нуъмон

Шиблии Нуъмонӣ. Шеър-ул-аҷам ё Таърихи шуаро ва адабиёти Эрон. ҶҶ. 1-4

Шидфар Б. Я. Ибн Сина

Шинджикашвили Д. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселения в Таджикистане в период строительства социализма

Шинджикашвили Д. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселения в Таджикистане: АКД

Шинохти рубоиёти Умари Хайём

Шипахина Л. Ёдгори шаб. Тарҷ.

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.