Китобхона — Қ


Қ

Қаббонӣ Н. Овози дард: Гулчини ашъори адиби Сурия. Тарҷ.

Қавӣ дар луғат буду дар наҳв чуст (маҷмӯаи илмӣ)

Қайюмов Ғ. Аз таҷрибаи шоликорони пешқадами республика

Қамардинов Х. Қ. Бемориҳои сироятӣ

Қамардинов Х. Қ. Озмойишҳо (санҷишҳо) барои назорати донишҷӯён дар дарсҳои амалӣ аз фанни бемориҳои сирояткунанда

Қасас-ул-анбиё (1991)

Қасас-ул-анбиё (2010)

Қассоби Кошонӣ. Саду як ғазал

Қаҳҳорӣ А. Аз паси ситораҳои паррон

Қаҳҳорӣ А. Ашки ширин

Қаҳҳорӣ А. Гардиши айём

Қаҳҳорӣ А. Гули баҳор

Қаҳҳорӣ А. Гули шом

Қаҳҳорӣ А. Гуфтугӯ бо меҳмон

Қаҳҳорӣ А. Илҳом

Қаҳҳорӣ А. Конибодом

Қаҳҳорӣ А. Қиссаи пахта

Қаҳҳорӣ А. Қиссаи нави Юсуф ва Зулайхо: Шеърҳо ва очеркҳо

Қаҳҳорӣ А. Машъалафрӯз

Қаҳҳорӣ А. Минбари шоир

Қаҳҳорӣ А. Нишондиҳандаи ҳаёт

Қаҳҳорӣ А. Оҳангҳои дӯстӣ

Қаҳҳорӣ А. Писарчаи ҷаҳондидаи ман

Қаҳҳорӣ А. Повестҳо ва ҳикояҳо

Қаҳҳорӣ А. Рангинкамон

Қаҳҳорӣ А. Суруди бахт

Қаҳҳорӣ А. Таркиш

Қаҳҳорӣ А. Умри ғанимат

Қаҳҳорӣ А. Шаби пеш аз марг: Достон

Қаҳҳорӣ А. Шоҳиди зинда

Қаҳҳорӣ А. Шукуфаҳои аз хун дамида

Қаҳҳоров А. Роҳҳо ва мулоқотҳо

Қиёми сабзи дарахт: Баёзи шеъри муосири Фаронса. Тарҷ.

Қиссаи Амир Ҳамза разияллоҳу анҳу (Ҳамзанома). Ҷилдҳои 1-2

Қиссаи бозаргон ва тӯтӣ. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи гургу рӯбоҳ ва шер. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи марди камбағал ва зиндониён. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи марди аблаҳ ва хирс. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи мурғ ва сайёд. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи муш ва шутур. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи оҳувон, шер ва харгӯш. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи подшоҳ ва ду ғулом. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи шағол ва хуми ранг. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қодир Юсуф. Озарахш

Қодирдухт, Барно. Равзанаи дидор (Мусоҳибаҳо бо чеҳраҳои маъруфи имрӯз)

Қодиров А. Аз таърихи инкишофи математикаи Осиёи Марказӣ (асрҳои 9-15)

Қодиров А. Л. Асосҳои фаъолияти тиҷоратӣ

Қодиров Б. К. Таърихи афкори педагогии халқи тоҷик (Аз аҳди қадим то зуҳури ислом)

Қодиров Д. Хусусияти сохторӣ-грамматикии фразеологии шевагӣ (дар заминаи лаҳҷаи Дарвози забони тоҷикӣ): ДН

Қодиров К. Таърихи фалсафаи тоҷик

Қодиров К. Хотироте аз сафари Эронзамин

Қодиров К. Шеъри ирфонии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Қодиров Н. Математика: Ҳалли масъалаҳои синфи 6

Қодиров Р. Фолклори маросимии тореволютсионии тоҷикони водии Қашқадарё

Қодиров С. Салавоте ба Одина Ҳошим

Қозиҷонов М. Таълими адабиёт дар мактабҳои ҳаштсола (дастури методӣ)

Қозиҷонова Н. М. Муқаддимаи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ

Қоидаҳои асосии имлои забони адабии тоҷик (1972)

Қоидаҳои асосии орфографияи забони тоҷикӣ (1941)

Қоидаҳои асосии орфографияи забони тоҷикӣ (лоиҳа) (1952)

Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ (2011)

Қомуси Донишгоҳи миллӣ. Факултетҳои иқтисодӣ

Қомуси мухтасари Наврӯз

Қориев А. Р., Раҷабов Н. Р., Тоҷибеков М. Геоэкология (экологияи муҳити геологӣ) (Дастури амалӣ)

Қосимзод Ҷаҳонбахш. Асрори қиёфашиносӣ

Қосимӣ М., Мирбобоев А. Фарҳанги номҳои тоҷикон

Қосимӣ С. Бадеияти латифаҳои халқии тоҷикӣ

Қосимов М., Муродов Н. Фаъолияти созмонҳои талабагии муассисаҳои таълимии ҶТ

Қосимов Ҷ. Агротехникаи парвариши ҷуворимакка

Қосимов Ҷ. Агротехникаи парвариши шолӣ дар Тоҷикистон

Қосимов Ҷ. Асосҳои тухмишиносии зироатҳои саҳроӣ

Қосимов Ҷ. Делинтировка, сортировка и калибровка семян хлопчатника

Қосимов Ҷ. Зироатҳои ғилофакдори озуқавӣ дар Тоҷикистон

Қосимов Ҷ. Зироатҳои Тоҷикистон

Қосимов Ҷ. Пахтакорӣ

Қосимов Ҷ. Пахтакорӣ: Китоби дарсӣ барои мактабҳои миёнаи меҳнати политехникии қишлоқ бо таълими истеҳсолӣ

Қосимов Ҷ. Таҷрибаи парвариши ҷуворимакка дар Тоҷикистон

Қосимов Ҷ. Хоста гирифтани чигит ва аҳамияти он барои баланд бардоштани ҳосили пахта

Қосимов Ҷ. Қ., Сардоров М. Н., Масаидов Р. С., Набиев Т. Н., Бухориев Т. А. Растанипарварӣ

Қосимова М. Н. Забон ва муъҷизаи он

Қосимова М. Н. Истилоҳоти қадимаи тоҷикӣ (маълумоти мухтасар)

Қосимова М. Н. Луғати мухтасари таълимии тоҷикӣ-русӣ ва русӣ-тоҷикӣ

Қосимова М. Н. Луғати мухтасари таълимии тоҷикӣ-русӣ

Қосимова М. Н. Мақоми «Фарҳанги забони тоҷикӣ» дар луғатнигории тоҷики садаи бистум

Қосимова М. Н. Маҷмӯаи машқҳо аз забони тоҷикӣ: Барои хонандагони мактаби миёна

Қосимова М. Н. Мухтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии тоҷик

Қосимова М. Н. Об дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ

Қосимова М. Н. Очеркҳо оид ба синтаксиси ҷумлаҳои соддаи асри ХI

Қосимова М. Н. Практикум аз забони адабии ҳозираи тоҷик

Қосимова М. Н. Синтаксиси ҷумлаҳои соддаи насри асри XI

Қосимова М. Н. Структура ва семантикаи ҷумлаҳои соддаи насри асри XI

Қосимова М. Н. Сухан бояд ба дониш дарҷ кардан

Қосимова М. Н. Таълими забони адабии тоҷик

Қосимова М. Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX — X). К. 1

Қосимова М. Н. Хат ва имлои матни классикии тоҷик

Қосимова М. Н. Чор унсур; маъниофаринӣ, калимасозӣ (дар асоси маводи «Маснавии маънавӣ»)

Қосимова М. Н. Ҷумлаи пайрави шартӣ дар забони адабии тоҷик

Қосимова М. Н. Ҷумлаҳои пайрави шартӣ дар забони адабии тоҷик: РН

Қосимова М. Н. Ҷумлаҳои содаи насри асри XI: РД

Қулиев Қ. Шамшери Худо. Тарҷ.

Қуллапаймои сухан: Маҷмӯаи мақолаҳо/Ба муносибати 70–солагии нависандаи халқии Тоҷикистон Ӯрун Кӯҳзод

Қурбон Муҳибуллоҳ. Дар сафоратхонаи Амрико ва берун аз он

Қурбон М. Зери чодари қиргун

Қурбон М. Калобаи навард: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Қурбон М. Шавҳаркуш: Қисса

Қурбони ту, эй диёри ишқам

Қурбонов А. Ш. Илм ва низоми идораи он дар сиёсати давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қурбонов В. Оини риндӣ ё маслаки Ҳофиз

Қурбонов М. Асосҳои лингвистӣ ва методии таълими услубшиносии тоҷик дар м. миёна

Қурбонов М. Забони тоҷикӣ. Услубшиносӣ: имконоти услуби забони адабии тоҷик (барои с. X).

Қурбонов М. Инкишофи нутқ дар дарсҳои забони модарӣ

Қурбонов М. Методикаи забони тоҷикӣ дар мактаби миёна. Қ. 1

Қурбонов М. Услубшиносӣ: Созмони услубии забони адабии ҳозираи тоҷик

Қурбонов М., Воҳидов 3. Таълими масъалаҳои душвори имло дар синфҳои 5 ва 6

Қурбонов М., Муҳамадов М. Таълими забони тоҷикӣ дар синфи 5

Қурғонов З. Забоншиносии тоҷик (Феҳристи мухтасари осори батабърасида)

Қуръони карим (асл ва матни тарҷумаи тоҷикӣ)(2011)

Қуръон. Тарҷума аз тафсири мухтасари Хатлонӣ

Қуръон. Тарҷумаи Муҳаммадҷон Умаров

Қуръон. — Теҳрон: 1997.

Қутбиддинов А., Ҷ. Раҳмонова. Хосияти публисистика

Қутбӣ Киром. Аз гулу хоку шуълаи оташ

Қутбӣ Киром. Бӯйи нон: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Дили бародар

Қутбӣ Киром. Ёр меояд: Мунтахаби ашъор

Қутбӣ Киром. Зиндагӣ дар назм: Очеркҳо. Мақолаҳои публитсистӣ

Қутбӣ Киром. Илҳом: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Камон: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Қатли Туғрал: Қисса

Қутбӣ Киром. Қуллаҳои ноаён

Қутбӣ Киром. Минбари виҷдон

Қутбӣ Киром. Нафаси озод

Қутбӣ Киром. Нишот: Достонҳо ва шеърҳо

Қутбӣ Киром. Нома аз роҳи дур

Қутбӣ Киром. Остони баланд: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Оташи меҳр

Қутбӣ Киром. Парвози меҳр

Қутбӣ Киром. Пули Сангин

Қутбӣ Киром. Рези кӯҳсор: Шеърҳо

Қутбӣ Киром. Сангпул

Қутбӣ Киром. Сари баланд

Қутбӣ Киром. Субҳи содиқ

Қутбӣ Киром. Хоки пайвандӣ

Қутбӣ Киром. Чашми дил

Қутбӣ Киром. Ҷоми нур

Қутбӣ Киром. Ҷонфидо

Қутбнамоёни илми забоншиносӣ

Қушқоров Д. Базми наврӯзӣ: Сурудҳои хори а’ капелла аз эҷодиёти оҳангсозони тоҷик: дастури таълимӣ-методӣ

Қушматов А. Вақф

Қушматов А. Деҳқонони точик дар оҳири асри XIX ва ибтидои асри ХХ

Қушматов А. Пайдоиш ва моҳияти мазорҳо

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.