Китобхона — Қ

Қ

Қаббонӣ Н. Овози дард: Гулчини ашъори адиби Сурия. Тарҷ.

Қаввоси Ғазнавӣ. Фарҳанги Қаввос

Қавӣ дар луғат буду дар наҳв чуст (маҷмуаи илмӣ)

Қайюмов Ғ. Аз таҷрибаи шоликорони пешқадами республика

Қаландаров К. Ташаккул ва такомули ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии тоҷик

Қаландаров Н. Таърихи матни қаламии қиссаи «Марги судхӯр»

Қаландаров С. Д. Калимаҳои иқтибосии арабӣ дар «Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади Дониш

Қамардинов Х. Қ. Бемориҳои сироятӣ

Қамардинов Х. Қ. Озмоишҳо (санҷишҳо) барои назорати донишҷӯён дар дарсҳои амалӣ аз фанни бемориҳои сирояткунанда

Қамарзода А. Маънои зиндагӣ

Қасас-ул-анбиё (1991)

Қасас-ул-анбиё (2010)

Қассоби Кошонӣ. Девон

Қассоби Кошонӣ. Саду як ғазал

Қаҳҳорӣ А. Аз паси ситораҳои паррон

Қаҳҳорӣ А. Ашки ширин

Қаҳҳорӣ А. Гардиши айём

Қаҳҳорӣ А. Гули баҳор

Қаҳҳорӣ А. Гули шом

Қаҳҳорӣ А. Гуфтугӯ бо меҳмон

Қаҳҳорӣ А. Илҳом

Қаҳҳорӣ А. Конибодом

Қаҳҳорӣ А. Қиссаи пахта

Қаҳҳорӣ А. Қиссаи нави Юсуф ва Зулайхо: Шеърҳо ва очеркҳо

Қаҳҳорӣ А. Машъалафрӯз

Қаҳҳорӣ А. Минбари шоир

Қаҳҳорӣ А. Нишондиҳандаи ҳаёт

Қаҳҳорӣ А. Оҳангҳои дӯстӣ

Қаҳҳорӣ А. Писарчаи ҷаҳондидаи ман

Қаҳҳорӣ А. Повестҳо ва ҳикояҳо

Қаҳҳорӣ А. Рангинкамон

Қаҳҳорӣ А. Суруди бахт

Қаҳҳорӣ А. Таркиш

Қаҳҳорӣ А. Умри ғанимат

Қаҳҳорӣ А. Шаби пеш аз марг: Достон

Қаҳҳорӣ А. Шоҳиди зинда

Қаҳҳорӣ А. Шукуфаҳои аз хун дамида

Қаҳҳоров А. Роҳҳо ва мулоқотҳо

Қаҳҳоров А. Н. Ҷарроҳии умумӣ

Қиёми сабзи дарахт: Баёзи шеъри муосири Фаронса. Тарҷ.

Қиёмов Шамсӣ. Аз бало ҳазар: Маҷмуаи драмаҳо

Қиёмов Шамсӣ. Дамири мусиқанавоз: Драма

Қиёмов Шамсӣ. Дил-дили Зайнаб: Драма

Қиёмов Шамсӣ. Зол ва Рӯдоба: Драма

Қиёмов Шамсӣ. Камол: Драма

Қиёмов Шамсӣ. Садои дил: Драма

Қиёмов Шамсӣ. Саҳифаҳои ҳаёт: Драма

Қиёмов Шамсӣ. Субҳи Ҳисор: Драма

Қиёмов Шамсӣ. Ҳодӣ ва Шодӣ: Драма

Қиёмов Шамсӣ. Ҷарима якуним танга: Драма

Қиёмов Шамсӣ. Эраҷ-паҳлавон: Драма

Қиссаи Амир Ҳамза разияллоҳу анҳу (Ҳамзанома). ҶҶ. 1-2

Қиссаи бозаргон ва тӯтӣ. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи гургу рӯбоҳ ва шер. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи марди камбағал ва зиндониён. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи марди аблаҳ ва хирс. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи мурғ ва сайёд. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи муш ва шутур. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи оҳувон, шер ва харгӯш. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи подшоҳ ва ду ғулом. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаи шағол ва хуми ранг. Аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии маънавӣ»

Қиссаҳо аз рӯзгори Фирдавсӣ

Қобилов Б. Қ. Иштироки мутахассис-криминалист дар амалҳои тафтишӣ

Қобилов Б. Қ. Криминалистика. Дастури таълимӣ. Қисми якум

Қобилов Б. Қ. Криминалистика. Дастури таълимӣ. Қисми дуюм

Қобилов Б. Қ. Криминалистика (дар нақша ва мафҳумҳо)

Қобилов Н. Намунаи ҳалли масъалаҳо аз химия

Қодир Юсуф. Озарахш

Қодирдухт Б. Равзанаи дидор (Мусоҳибаҳо бо чеҳраҳои маъруфи имрӯз)

Қодири Рустам. Чойхонаи «Роҳат»

Қодирии Мумтоз, Абдуллоҳ. Меҳроби Сухан

Қодирӣ А. Рӯ ба рӯшноӣ

Қодирӣ С. Физикаи ҳаста

Қодирӣ Т. Р. Луғати мухтасари русӣ-тоҷикӣ оид ба пешобшиносӣ

Қодирқулов Х. Ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Қодиров А. Аз таърихи инкишофи математикаи Осиёи Марказӣ (асрҳои 9-15)

Қодиров А. Л. Асосҳои фаъолияти тиҷоратӣ

Қодиров А. Ҳ., Зайдов П. Пайдоиш ва ташаккули назарияи такомул

Қодиров А. Ҳ., Исоев К. С. Зоологияи бесутунмуҳра

Қодиров Б. А. Асосҳои физикаи квантӣ

Қодиров Б. А. Корҳои мустақилона аз физикаи умумӣ (механика)

Қодиров Б. К. Таърихи афкори педагогии халқи тоҷик (Аз аҳди қадим то зуҳури ислом)

Қодиров Д. Хусусияти сохторӣ-грамматикии фразеологии шевагӣ (дар заминаи лаҳҷаи Дарвози забони тоҷикӣ): ДН

Қодиров К. Ирфон ва шеър

Қодиров К. С. Луғати мухтасари истилоҳоти коргузорӣ

Қодиров К. Фазилати «Авроди Фатҳия»-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ

Қодиров К. Таърихи фалсафаи тоҷик

Қодиров К. Хотироте аз сафари Эронзамин

Қодиров К. Шеъри ирфонии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Қодиров Қ. Б., Давлатов М. Т., Расулов С. Х. Вожаномаи тафсирии истилоҳоти психологӣ ва педагогӣ

Қодиров М. А., Соҳибов С. А. Шарҳи вожаҳои ҳуқуқи замин ва ҳуқуқи экологии ҶТ

Қодиров М. А. Ҳуқуқи суғурта

Қодиров Н. Математика: Ҳалли масъалаҳои синфи 6

Қодиров Р. Назаре ба фолклори тоҷикони вилояти Қашқадарё

Қодиров Р. Фолклори маросимии тореволютсионии тоҷикони водии Қашқадарё

Қодиров С. Салавоте ба Одина Ҳошим

Қодиров С., Давлатов М., Психологияи иҷтимоӣ

Қодиров Ф. С. Захираҳои туристӣ: ёдгориҳои фарҳангӣ-таърихӣ ва табиӣ

Қодирова Д. А. Тибби оилавӣ

Қозиҷонов М. Таълими адабиёт дар мактабҳои ҳаштсола (дастури методӣ)

Қозиҷонова Н. М. Муқаддимаи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ

Қоидаҳои асосии имлои забони адабии тоҷик (1972)

Қоидаҳои асосии имлои забони тоҷикӣ (1998)

Қоидаҳои асосии орфографияи забони тоҷикӣ (1941)

Қоидаҳои асосии орфографияи забони тоҷикӣ (лоиҳа) (1952)

Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ (2011)

Қомуси Донишгоҳи миллӣ. Факултетҳои иқтисодӣ

Қомуси мухтасари Наврӯз

Қориев А. Р., Раҷабов Н. Р., Тоҷибеков М. Геоэкология (экологияи муҳити геологӣ) (Дастури амалӣ)

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.