Китобхона — ЛОИ

ЛОИ

Лоиқ Шералӣ. Аввалу охири ишқ

Лоиқ Шералӣ. Ангораҳо: Гулчини ашъор

Лоиқ Шералӣ. Варақи санг: Шеърҳо ва рубоиёт

Лоиқ Шералӣ. Дасти дуои модар: Силсилаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Девони дил: Маҷмӯаи ашъор

Лоиқ Шералӣ. Девони замон: Гулчини ашъор

Лоиқ Шералӣ. Девони пирӣ

Лоиқ Шералӣ. Илҳом: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Илҳом аз “Шоҳнома”

Лоиқ Шералӣ. Куллиёт. Ҷ. 1 (2008)

Лоиқ Шералӣ. Куллиёти ашъор (2001)

Лоиқ Шералӣ. Куллиёти шеъри Лоиқ Шералӣ 1-2 (Хуҷанд)

Лоиқ Шералӣ. Ману дарё: Ашъори баргузида

Лоиқ Шералӣ. Марди роҳ: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Мунтахаби ашъор (2004)

Лоиқ Шералӣ. Мунтахаби ашъор (2013)

Лоиқ Шералӣ. Нӯшбод: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Офтобборон: Шеърҳо ва тарҷумаҳо

Лоиқ Шералӣ. Резаборон: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Рӯзи сафед: Маҷмуаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Саду як ғазал: Маҷмуа

[Лоиқ Шералӣ.] Санги мазор

Лоиқ Шералӣ. Сари сабз: Маҷмуаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Соҳилҳо: Маҷмуаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Тоҷикистон мазҳари ман: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Фарёди бефарёдрас

Лоиқ Шералӣ. Хоки ватан: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Хонаи дил: Шеърҳои нав

Лоиқ Шералӣ. Хонаи чашм: Маҷмӯа

Лоиқ Шералӣ. Ҷоми саршор: Гулчине аз девони ғазал

Лоиқ Шералӣ, О. Латифӣ. Ёдномаи Маҳмуд Воҳидов

Лоиқнома: Маҷмуаи шеърҳо, ёддоштҳо ва мақолаҳо

Лоиҳаи таҳрири нави имлои забони адабии ҳозираи тоҷик (1967)

Лоҳутӣ А. Адабиёти сурх

Лоҳутӣ А. Аз пистонак то ба танк

Лоҳутӣ А. Аллаи модар: Шеърҳо барои кӯдакон

Лоҳутӣ А. Асарҳои мунтахаб (1944)

Лоҳутӣ А. Асарҳои мунтахаб (1949)

Лоҳутӣ А. Ашъори мунтахаб

Лоҳутӣ А. Ашъори мунтахаб (форсӣ)

Лоҳутӣ А. Гавҳари ишқ

Лоҳутӣ А. Гулбонги навҷавонӣ: Ашъор

Лоҳутӣ А. Далер чӣ кор мекунад?

Лоҳутӣ А. Девон

Лоҳутӣ А. Девони Лоҳутӣ

Лоҳутӣ А. Куллиёт /Иборат аз ҳафт ҷилд, ҷ. 1

Лоҳутӣ А. Куллиёт /Иборат аз ҳашт ҷилд, ҷҷ. 1-8

Лоҳутӣ А. Куллиёт /Иборат аз шаш ҷилд, ҷҷ. 1-6

Лоҳутӣ А. Қурбони ту, эй диёри ишқам

Лоҳутӣ А. Лирика

Лоҳутӣ А. Мо зафар хоҳем кард

Лоҳутӣ А. Мубориза ва ишқ

Лоҳутӣ А. Мунтахаби ашъор

Лоҳутӣ А. Нидои зиндагӣ (1956)

Лоҳутӣ Абулқосим. Номаҳо

Лоҳутӣ А. Парии бахт: Поэма

Лоҳутӣ А. Сурудҳои озодӣ ва сулҳ (форс)

Лоҳутӣ А. Сурудҳои ҷанги Ватанӣ

Лоҳутӣ А. Суханҳои вирди забон: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоҳутӣ А. Тоҷ ва байрақ

Лоҳутӣ А. Ҳазор мисраъ (Мунтахаботи ашъор)

Лоҳутӣ А. Шеърҳо ва достонҳо

Лоҳутӣ А. Шеърҳо ва достонҳо: Шеърҳои солҳои 1941-1957

Лоҳутӣ А. Шеърҳо ва достонҳо /Иборат аз ду китоб. – Қ. 1-2

Лоҳутӣ А. Шеърҳои тоҷикистонӣ

Лоҳутӣ А. Шуъла ва шамшер

Лоҳутӣ А. Шуълаи ҷовид

Лоҳутӣ А. Эроннома

Лу Син. Зиндагиномаи воқеии А-Кю. Тарҷ.

Луғати истилоҳоти ҳарбии русӣ-тоҷикӣ

Луғати муосири истилоҳоти иқтисодӣ

Луғати орфографӣ (1959)

Луғатномаи осори Садриддин Айнӣ

Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти варзиш

Луғати русӣ-тоҷикии терминҳои география

Луғати тафсирии истилоҳоти педагогика

Луғати терминҳои забоншиносӣ

Луғати тоҷикӣ-русӣ (1954)

Луғати фурс, таълифи Абумансур Алӣ бинни Аҳмад Асадии Тӯсӣ (форсӣ)

Луғати шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (макети ҳарфи «Д»)

Луғати шеваҳои ҷанубӣ

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Муқаддима

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди аввал

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди дуввум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди севвум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди чаҳорум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди панҷум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди шашум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди ҳафтум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди ҳаштум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди нуҳум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди даҳум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди ёздаҳум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди дувоздаҳум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди сездаҳум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди чаҳордаҳум

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди понздаҳум

Луғатномаи осори Айнӣ

Лукницкий П. Нисо. Тарҷ.

Лукницкий П. Таджикистан

Луконин В. Г. Иран в II-III веках

Луконин В. Г. Иран в эпоху первых Сасанидов

Луконин В. Г. Искусство древнего Ирана

Луконин В. Г. Культура Сасанидского Ирана

Лунина С. Б. Керамическое производство Средней Азии

Лурье П. Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии

Лутф М. (Лутфуллоев М.) Педагогикаи шафқат

Лутфуллоев М., Мирзоев Р., Шарифов Ф. Дарсҳои забони модарӣ дар синфи 4

Лутфуллоев М., Раҳимзода Х. Олими забоншинос ва инсони комил

Лутфуллоев М. Взаимосвязь грамматики и орфографии при изучении частей речи…

Лутфуллоев М. Дарс

Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир

Лутфуллоев М. Имоми Аъзам ва равиши донишандузӣ

Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ

Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарӣ

Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарӣ

Лутфуллоев М. Эҳёи педагогикаи Аҷам

Лутфуллоев М., Давлатова Р., Мирзоев Р. Маҷмӯаи диктантҳо барои синфҳои ибтидоӣ

Лутфуллоева П. Познавательно-воспитательная значимость международного праздника Навруз посредством проведения внешкольных мероприятий: КД

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.