Китобхона — Л


Л

Лаку Пак (Р. Амонов)

Ланге O. K. Гидрогеологическая характеристика бассейна реки Зеравшан

Лапин Б. Повесть о стране Памир

Латипов Х. А Ташкили хабардоркунӣ ва алоқа ҳангоми ҳолати фавқулодда

Латифаҳои тоҷикӣ (1954)

Латифзода М. Цветник, созданный 1000 руками

Латифӣ О., Рабиев А. Рӯзгори соҳибдилон

Латофат Кенҷаева. Афсонаи 10

Латофат Кенҷаева. Афсонаи Тилонур

Латофат Кенҷаева. Бозии рустшавакон

Латофат Кенҷаева. Гаҳвораҷунбон

Латофат Кенҷаева. Гурбаи Сомон ва чӯҷаи Ораш

Латофат Кенҷаева. Зиёфат

Латофат Кенҷаева. Қофиябозӣ — 10

Латофат Кенҷаева. Қофиябозӣ 1-2

Латофат Кенҷаева. Лолаарӯсак: Шеърҳо / Барои бачагони синни хурди мактабӣ

Латофат Кенҷаева. Марҷони ранга

Латофат Кенҷаева. Мӯрчаяки баднафс

Латофат Кенҷаева. Мусича ва Дурдона

Латофат Кенҷаева. Наҷотбахши дунё кист?

Латофат Кенҷаева. Нома ба бародар

Латофат Кенҷаева. Оҳи гусаста

Латофат Кенҷаева. Очабузи Шоҳона

Латофат Кенҷаева. Рози шабнам

Латофат Кенҷаева. Садбарги ҳаё

Латофат Кенҷаева. Сандуқчаи марворид

Латофат Кенҷаева. Саргузашти чӯҷаи доно

Латофат Кенҷаева. Таронаҳо

Латофат Кенҷаева. Фариштае ба нури орзу

Латофат Кенҷаева. Хилвати гесу

Латофат Кенҷаева. Чор мошини даркорӣ

Латофат Кенҷаева. Шарораи хотираҳо

Латофат Кенҷаева. Шеърҳо

Латофат Кенҷаева. Шукрон, куҷоӣ?

Латсис Вилис. Писари моҳигир. Тарҷ.

Лексикаи ирфонии ғазалиёти Саноӣ

Лексияҳо аз фанни таърихи халқи тоҷик

Ленин В. И. Асарҳои мунтахаб иборат аз ду ҷилд. ҷҷ. 1-2

Ленорманн Ф. Руководство к древней истории Востока до персидских войн

Ленский А. С. Зубков Н. М. Мелодии Памира

Ленский А. С. Зубков Н. М. Музыка таджиков

Ленский А. Таджикская ССР. Серия «Музыкальная культура союзных республик»

Лермонтов М. Қаҳрамони даврони мо. Тарҷ.

Лермонтов М. Мсири. Тарҷ.

Лермонтов М. Хазинадорзани тамбовӣ. Тарҷ.

Лерх Г. И. Монеты Бухар-Худатов

Лечебные свойства фенхелевого и лавандового эфирных масел: Монография

Ли Чжаосин. Саду шаш барг (Маҷмӯаи ашъор). Тарҷ.

Лившиц В. А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья

Лисина Е. Бачаҳои синял: Ҳикояҳо. Тарҷ.

Литвинов В. Н., Байсариев И. Э., Мирзовалиев М. М. Пути увеличения производства зерна и кормов…

Литвинов В. Н., Карамхудоев Л. К., Мирзовалиев М. М. Особенности формирования урожаев зерна кукурузы и сои

Литвинов В. Н., Сардоров М. Н. Интенсификация люцернового клена в севообороте

Литвинов В. Н., Сардоров М. Н. Кормовые культуры Таджикистана

Литвинов В. Н. Кормовые культуры Таджикистана

Литвинский Б. А. Археологические работы в Таджикистане

Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крыши мира»

Литвинский Б. А. Исторические судьбы Восточного Туркестана и Средней Азии

Литвинский Б. А. История таджикского народа

Литвинский Б. А. Культура и ритуалы кушанской Бактрии: Погребальный обряд

Литвинский Б. А. Сарматско-кангюйский Фарн

Литвинский Б. А. Тахти Сангин. тт. 1-2

Литвинский Б. А. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан)

Литвинский Б. А., Зеймаль Е. В. Аджина-тепа

Литвинский Б. А., Окладников А. П., Ранов В. А. Древности Кайрак-Кумов (Древнейшая история Северного Таджикистана)

Литвинский Б. А., Седов А. В. Тепаи-Шах. Культура и связи кушанской Бактрии

Литвинский Б. А., Соловьёв В. С. Средневековая культура Тохаристана

Лихушина Н. П. Санскритско-русский учебный словарь

Логофет Д. Н. В горах и на равнинах Бухары (Очерк Средней Азии)

Логофет Д. Н. Страна бесправия

Лоиқ Шералӣ. Аввалу охири ишқ

Лоиқ Шералӣ. Ангораҳо: Гулчини ашъор

Лоиқ Шералӣ. Варақи санг: Мунтахаботи ашъор

Дасти дуои модар: Силсилаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Девони дил: Маҷмӯаи ашъор

Лоиқ Шералӣ. Девони замон: Гулчини ашъор

Лоиқ Шералӣ. Девони пирӣ

Лоиқ Шералӣ. Илҳом: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Илҳом аз «Шоҳнома»

Лоиқ Шералӣ. Куллиёт. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1

Лоиқ Шералӣ. Куллиёти ашъор (2001)

Лоиқ Шералӣ. Куллиёти шеъри Лоиқ Шералӣ 1-2 (Хуҷанд)

Лоиқ Шералӣ. Ману дарё: Ашъори баргузида

Лоиқ Шералӣ. Марди роҳ: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Мунтахаби ашъор (2004)

Лоиқ Шералӣ. Мунтахаби ашъор (2013)

Лоиқ Шералӣ. Нӯшбод: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Офтобборон: Шеърҳо ва тарҷумаҳо

Лоиқ Шералӣ. Резаборон: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Рӯзи сафед: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Саду як ғазал: Маҷмӯа

Лоиқ Шералӣ. Сари сабз: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Соҳилҳо: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Тоҷикистон мазҳари ман: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Фарёди бефарёдрас

Лоиқ Шералӣ. Хоки ватан: Шеърҳо

Лоиқ Шералӣ. Хонаи дил: Шеърҳои нав

Лоиқ Шералӣ. Хонаи чашм: Маҷмӯа

Лоиқ Шералӣ. Ҷоми саршор: Гулчине аз девони ғазал

Лоиқ Шералӣ, О. Латифӣ. Ёдномаи Маҳмуд Воҳидов

Лоиқнома: Маҷмӯаи шеърҳо, ёддоштҳо ва мақолаҳо

Лоиҳаи таҳрири нави имлои забони адабии ҳозираи тоҷик (1967)

Лоҳутӣ А. Аз пистонак то ба танк

Лоҳутӣ А. Аллаи модар: Шеърҳо барои кӯдакон

Лоҳутӣ А. Асарҳои мунтахаб (1949)

Лоҳутӣ А. Ашъори мунтахаб (форсӣ)

Лоҳутӣ А. Гавҳари ишқ

Лоҳутӣ А. Гулбонги навҷавонӣ: Ашъор

Лоҳутӣ А. Далер чӣ кор мекунад?

Лоҳутӣ А. Куллиёт/ Иборат аз ҳашт ҷилд ҷҷ. 1-8

Лоҳутӣ А. Куллиёт/ Иборат аз шаш ҷилд ҷҷ. 1-6

Лоҳутӣ А. Мо зафар хоҳем кард

Лоҳутӣ А. Мунтахаби ашъор

Лоҳутӣ А. Нидои зиндагӣ (1956)

Лоҳутӣ Абулқосим. Номаҳо

Лоҳутӣ А. Парии бахт: Поэма

Лоҳутӣ А. Сурудҳои озодӣ ва сулҳ

Лоҳутӣ А. Сурудҳои ҷанги Ватанӣ

Лоҳутӣ А. Суханҳои вирди забон: Маҷмӯаи шеърҳо

Лоҳутӣ А. Тоҷ ва байрақ

Лоҳутӣ А. Шеърҳо ва достонҳо

Лоҳутӣ А. Шеърҳо ва достонҳо: Шеърҳои солҳои 1941-1957

Лоҳутӣ А. Шеърҳо ва достонҳо/Иборат аз ду китоб. – Қ. 1-2

Лоҳутӣ А. Шеърҳои тоҷикистонӣ

Лоҳутӣ А. Шуъла ва шамшер

Лоҳутӣ А. Шуълаи ҷовид

Лу Син. Зиндагиномаи воқеии А-Кю. Тарҷ.

Луғати истилоҳоти ҳарбии русӣ-тоҷикӣ

Луғати тафсирии истилоҳоти педагогӣ

Луғати фурс, таълифи Абумансур Алӣ бинни Аҳмад Асадии Тӯсӣ (форсӣ)

Луғати шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (макети ҳарфи «Д»)

Луғати шеваҳои ҷанубӣ

Луғатномаи осори Айнӣ

Лукницкий П. Нисо. Тарҷ.

Лукницкий П. Таджикистан

Луконин В. Г. Иран в II-III веках

Луконин В. Г. Иран в эпоху первых Сасанидов

Луконин В. Г. Искусство древнего Ирана

Луконин В. Г. Культура Сасанидского Ирана

Лурье П. Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии

Лутф М. (Лутфуллоев М.) Педагогикаи шафқат

Лутфуллоев М., Мирзоев Р., Шарифов Ф. Дарсҳои забони модарӣ дар синфи 4

Лутфуллоев М., Раҳимзода Х. Олими забоншинос ва инсони комил

Лутфуллоев М. Взаимосвязь грамматики и орфографии при изучении частей речи…

Лутфуллоев М. Дарс

Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир

Лутфуллоев М. Имоми Аъзам ва равиши донишандузӣ

Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ

Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарӣ

Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарӣ

Лутфуллоев М. Эҳёи педагогикаи Аҷам

Лутфуллоев М., Давлатова Р., Мирзоев Р. Маҷмӯаи диктантҳо барои синфҳои ибтидоӣ

Лутфуллоева П. Познавательно-воспитательная значимость международного праздника Навруз посредством проведения внешкольных мероприятий: КД

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.