Китобҳо. Ҳуқуқшиносӣ


kitob

Китобҳо
Ҳуқуқшиносӣ

Таҳрири охирин 17.12.2018

Илми ҳуқуқшиносӣ ва афкори ҳуқуқии мардуми ориёинажод бавижа тоҷикон таърихи куҳан дорад. Бузургони илму адабиёти мо дар мурури ҳазорсолаҳо оиди қонунияту давлатдорӣ, одамият, қадру манзалати инсон ва ҳуқуқҳояш андешаҳои пурарзише баён кардаанд… Дар ин саҳифа дарсномаҳои мактабҳои олӣ, китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи ҳуқуқшиносӣ пешниҳод мешаванд. Ин нигоштаҳо маҳсули қалами донишмандони ҳуқуқшиноси тоҷик буда, дар онҳо таърихи давлат ва илми ҳуқуқ, ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқ, усулҳои босамари таълими ҳуқуқ таҳлил ёфтаанд.

Азимов Ш. Государство и право Саманидов / Ш. Азимов. – Д.: Ирфон, 1999. — 168 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

gos_i_pravo_samanidov.pdf,
67.2 Mb
Ройгон фаро кашед

Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Дар зери таҳрири д.и.ҳ,, проф. Усмонов О. У. – Д.: Маориф, 1999. – 288 с.

asoshoi_davlat_va_huquq.pdf,
8.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Бӯриев И. Б., Давлатов Ф. Ш., Расулов Ф. М. Методикаи таълими ҳуқуқ (Китоби дарсӣ барои мактабҳои олии Тоҷикистон) / Таҳти назари академик, д.и.ҳ., проф. Ф. Т. Тоҳиров ва д.и.ҳ. Бӯриев И. Б. Муҳаррирон: н.и.фил. Расулов С. М., н.и.и, аъзои ИЖ ИҶШС Ғафури Искодарӣ. – Д., 2013. – 250 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

buriev_doc,
1.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатов Аюб, Тӯрақулов Саидҷаъфар. Маҷмӯи саволу ҷавобҳо оид ба асосҳои давлату ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон (дастури методӣ). – Д.: 2006. – 138 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

davlatov_savolho.pdf,
4.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Зойиров Р. Х., Холхӯҷаев З.И. Ҳуқуқи бонкӣ. Дастури таълимӣ. – Д.: Шуҷоиён, 2010. — 214 с.

zoyirov_huquqi_bonki.pdf,
7,19 Mb
Ройгон фаро кашед

Искандаров З. Х. Ҳуқуқи инсон ва механизми миллии ҳимояи он. – Д.: Эҷод, 2006. – 123 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

iskandarov_doc,
673 kb
Ройгон фаро кашед

Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М. Ҳуқуқи иқтисодӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултаҳои иқтисодии мактабҳои олӣ. – Д.: «Шуҷоиён», 2010. – 466 с.

huquqi_iqtisodi_1.pdf,
121.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳмудзода М., Худоёрзода Б. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. – Д.: ЭР-граф, 2015. — 496 с.

mahmudzoda_huquqi_oilavi.pdf,
12,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Муртазоқулов Ҷ. С., Мирзоев И. Ш. Ҳуқуқи гражданӣ (қисми умумӣ): Дастури таълимӣ дар нақшаҳо. – Д.: ДМТ, факултети ҳуқуқшиносӣ, 2009. – 90 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

murtazoqulov_doc,
1.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Назарияи ҳуқуқ ва давлат: Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни соҳаи ҳуқуқ ва иқтисод / Исмоилов Ш. М. Сотиволдиев Р. Ш. – Д.: Деваштич, 2008. – 295 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

nazariyai_huquq.pdf,
7.8 Mb
Ройгон фаро кашед

Ойев Х., Сафаров Б. А. Механизмҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Д., 2013. – 256 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

oyev_docx,
271 kb
Ройгон фаро кашед

Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултаи ҳуқуқшиносӣ. — Д., 2003. — 552 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

sotivoldiev_docx,
1013 kb
Ройгон фаро кашед

Сотиволдиев Р. Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. Ҷилди 1. – Д., б/сн. – 484 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

sotivoldiev_docx1,
2.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Сотиволдиев Р. Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. Ҷилди 2. – Д., б/сн. – 484 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

sotivoldiev_2.pdf,
29.2 Mb
Ройгон фаро кашед

Сотиволдиев Р. Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ (Китоби дарсӣ). – Д.: ЭР-граф, 2011.- 460 с.

sotivoldiev_ta-rixi_afkor.zip,
920,54 kb
Ройгон фаро кашед

Сотиволдиев Р. Ш., Шонасрудинов Н., Шарипов Т. Ш., Ғаюров Ш. Н. ва диг. Ҳуқуқ. Китоби дарсӣ барои донишгоҳҳо ва донишкадаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зери таҳрири академик М. А. Маҳмудов, проф. Р. Ш. Сотиволдиев ва дотсент Н. Шонасурдинов. – Д., 2011. – 418 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

sotivoldiev_doc,
2.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Тоҳиров Ф. Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон / Ф. Т. Тоҳиров. – Д.: 1994. – 125 с.

inkishofi_huquq.pdf,
74.5 Mb
Ройгон фаро кашед

Усмонов У. О. Ҳуқуқи гражданӣ, қисми 1. – Д.: «Матбуот», 2001.

huquqi_grazhdani_1.pdf,
117.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Холиқов А. Ҳуқуқи исломӣ. – Д.: ЭР-граф, 2010.

kholiqov_huquqi_islomi.djvu,
6,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳакимов Ш. Қ., Усмонов Ф. Н. Ҳуқуқи байналмилалӣ. – Д., 2009. – 302 с.

huquqi_baynalmilali.pdf,
9.0 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳуқуқи инсон. Маҷмӯаи санадҳои байналмилалӣ ва қонунгузории миллӣ дар 8 ҷилд. Ҷилди 1. – Д.: 2007. — 407 с.

huquqi_inson_j8.pdf,
3,42 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ). Китоби дарсӣ. Зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент Н. А. Ғаффорова, н.и.ҳ., дотсент Ҳ. С. Салимов. – Д., 2011. – 427 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

huquq_doc,
2.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳусейнов С. Ҳ. Ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт. Дастури таълимӣ. – Д.: ЭР-граф, 2014. — 120 с.

huseynov_jinoyat_bamuq_hayot.zip,
1,23 Mb
Ройгон фаро кашед

Ширинҷонов И. Н. ва Ширинҷонов Ф. И. Асосҳои ҳуқуқ дар нақшаҳо. Маводи таълимӣ. Дар зери таҳрири н.и.ҳ, дотсент Маҳмадхонов Т. – Д.: Адиб, 2012. – 352 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

shirinjonov_huquq.pdf,
13.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

комментариев 6

 1. Аватар

  Китоби Ҳуқуқ Ф М Нодиров 2019

 2. Аватар

  Маро аъзо кунед

  • Абдуҳамид Тағоев

   Шаҳло, салом! Шумо дуюмин одамед, ки ин хоҳишро пешниҳод мекунед. Агар муроди Шумо обуна бошад, ба корванди аз Шумо пеш дар ин бора посух додаам. Агар мақсадатон фарокашии файлҳо бошад, хуш омадед! Он барои ҳама ройгон аст.
   Ёдрасон мекунам. Барои фарокашии файлҳо дар сохторатон ё мурургаратон (браузератон) javascript бояд кор кунад. Баъзе смартфонҳо javascript надоранд, бинобар ин беҳтараш бо мурургари (браузери) планшет ё роёнаи (компутар, ноутбук)-и javascriptдор кор кард. Агар дар онҳо ҳам фаро кашидан нашавад, дар танзими (настройкаи) мурургар бинед, мабодо javascript куштагӣ набошад.

 3. Аватар

  Маро аъзо кнен

  • Абдуҳамид Тағоев

   Бобошариф, салом! Дар поёни саҳифа «Даромадан» ҳаст. Бо сабти ном, сипас гузоштани ному гузарвожа дароед, аъзо мешавед. )))

 4. Аватар

  Салом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.