Китобҳо. Ҳуқуқшиносӣ

huquqshinosi

Китобҳо
Ҳуқуқшиносӣ

Таҳрири охирин 06.03.2020

Илми ҳуқуқшиносӣ ва афкори ҳуқуқии мардуми ориёинажод бавижа тоҷикон таърихи куҳан дорад. Бузургони илму адабиёти мо дар мурури ҳазорсолаҳо оиди қонунияту давлатдорӣ, одамият, қадру манзалати инсон ва ҳуқуқҳояш андешаҳои пурарзише баён кардаанд… Дар ин саҳифа дарсномаҳои мактабҳои олӣ, китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи ҳуқуқшиносӣ пешниҳод мешаванд. Ин нигоштаҳо маҳсули қалами донишмандони ҳуқуқшиноси тоҷик буда, дар онҳо таърихи давлат ва илми ҳуқуқ, ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқ, усулҳои босамари таълими ҳуқуқ таҳлил ёфтаанд.

Азимов Ш. Государство и право Саманидов / Ш. Азимов. – Д.: Ирфон, 1999. — 168 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

gos_i_pravo_samanidov.pdf,
67.2 Mb
Ройгон фаро кашед

Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Дар зери таҳрири д.и.ҳ,, проф. Усмонов О. У. – Д.: Маориф, 1999. – 288 с.

asoshoi_davlat_va_huquq.pdf,
8.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобобекова Меҳринисо. Нақши зан дар раванди демократӣ. Мушовир Вилоят Мирзоева. ‒ Д., 1998. ‒ 108 с. ‒ Бунёди байналмилалии «Хубони порсигӯ».

naqshi_zan.pdf,
27.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Бӯриев И. Б., Давлатов Ф. Ш., Расулов Ф. М. Методикаи таълими ҳуқуқ (Китоби дарсӣ барои мактабҳои олии Тоҷикистон) / Таҳти назари академик, д.и.ҳ., проф. Ф. Т. Тоҳиров ва д.и.ҳ. Бӯриев И. Б. Муҳаррирон: н.и.фил. Расулов С. М., н.и.и, аъзои ИЖ ИҶШС Ғафури Искодарӣ. – Д., 2013. – 250 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

buriev_doc,
1.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатов Аюб, Тӯрақулов Саидҷаъфар. Маҷмӯи саволу ҷавобҳо оид ба асосҳои давлату ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон (дастури методӣ). – Д.: 2006. – 138 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

davlatov_savolho.pdf,
4.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Дастур оид ба таълими ҳуқуқи занон. Пособие по правовому просвещению женщин / Муҳаррири масъул Толиби Сангин; Дафтари «Зан ва тараққиёт». ‒ Д.: Авасто, 1998. ‒ 129 с.

dastur_huquqi_zanon.pdf,
3.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Зойиров Р. Х., Холхӯҷаев З.И. Ҳуқуқи бонкӣ. Дастури таълимӣ. – Д.: Шуҷоиён, 2010. — 214 с.

zoyirov_huquqi_bonki.pdf,
7,19 Mb
Ройгон фаро кашед

Искандаров З. Х. Ҳуқуқи инсон ва механизми миллии ҳимояи он. – Д.: Эҷод, 2006. – 123 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

iskandarov_doc,
673 kb
Ройгон фаро кашед

Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М. Ҳуқуқи иқтисодӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултаҳои иқтисодии мактабҳои олӣ. – Д.: «Шуҷоиён», 2010. – 466 с.

huquqi_iqtisodi_1.pdf,
121.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М. Ҳуқуқи иқтисодӣ. Маҷмӯаи таълимӣ-методӣ барои донишҷӯёни факултаҳои иқтисодии мактабҳои олӣ. ‒ Д., 2011.

huquqi_iqtisodi_2.pdf,
9.11 Mb
Ройгон фаро кашед

Қозиҷонова Н. М. Муқаддимаи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ. ‒ Д., 2007. ‒ 138 с.

molikiyati_zehni.pdf,
34.94 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳмудзода М., Худоёрзода Б. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. – Д.: ЭР-граф, 2015. — 496 с.

mahmudzoda_huquqi_oilavi.pdf,
12,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Муртазоқулов Ҷ. С., Мирзоев И. Ш. Ҳуқуқи гражданӣ (қисми умумӣ): Дастури таълимӣ дар нақшаҳо. – Д.: ДМТ, факултети ҳуқуқшиносӣ, 2009. – 90 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

murtazoqulov_doc,
1.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Назарияи ҳуқуқ ва давлат: Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни соҳаи ҳуқуқ ва иқтисод / Исмоилов Ш. М. Сотиволдиев Р. Ш. – Д.: Деваштич, 2008. – 295 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

nazariyai_huquq.pdf,
7.8 Mb
Ройгон фаро кашед

Ойев Х., Сафаров Б. А. Механизмҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Д., 2013. – 256 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

oyev_docx,
271 kb
Ройгон фаро кашед

Раҷабов С., Ҳасанов С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Муҳаррир Ҳ. Имодӣ. ‒ Д., Маориф, 1989. ‒ 284 с.

nazariyai_davlat.pdf,
84.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултаи ҳуқуқшиносӣ. — Д., 2003. — 552 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

sotivoldiev_docx,
1013 kb
Ройгон фаро кашед

Сотиволдиев Р. Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. Ҷилди 1. ‒ Д., 2010. – 484 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

sotivoldiev_docx1,
2.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Сотиволдиев Р. Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. Ҷилди 2. – Д., 2010. ‒ 654 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

sotivoldiev_2.pdf,
29.2 Mb
Ройгон фаро кашед

Сотиволдиев Р. Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ (Китоби дарсӣ). – Д.: ЭР-граф, 2011.- 460 с.

sotivoldiev_ta-rixi_afkor.zip,
920,54 kb
Ройгон фаро кашед

Сотиволдиев Р. Ш., Шонасрудинов Н., Шарипов Т. Ш., Ғаюров Ш. Н. ва диг. Ҳуқуқ. Китоби дарсӣ барои донишгоҳҳо ва донишкадаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зери таҳрири академик М. А. Маҳмудов, проф. Р. Ш. Сотиволдиев ва дотсент Н. Шонасурдинов. – Д., 2011. – 418 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

sotivoldiev_doc,
2.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Тоҳиров Ф. Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон / Ф. Т. Тоҳиров. – Д.: 1994. – 125 с.

inkishofi_huquq.pdf,
74.5 Mb
Ройгон фаро кашед

Усмонов У. О. Ҳуқуқи гражданӣ, қисми 1. – Д.: «Матбуот», 2001.

huquqi_grazhdani_1.pdf,
117.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Холиқов Абдураҳим. Ҳуқуқи исломӣ. – Д.: ЭР-граф, 2010. ‒ 477 с.

kholiqov_huquqi_islomi.djvu,
6,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Холхӯҷаев Зуҳалиддин, Абдуллоев Фирӯз. Ҳуқуқи бонкӣ. — Д., 2011. — 300 с.

huquqi_bonki.pdf,
77.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳакимов Ш. Қ., Усмонов Ф. Н. Ҳуқуқи байналмилалӣ. – Д., 2009. – 302 с.

huquqi_baynalmilali.pdf,
9.0 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳуқуқи башар: Дастур барои аъзои парламент. Манфред Новак, Ҷероин Клок, Ингеборг Швартз; Муҳаррири матни тоҷикӣ н.и.ф. Баҳриддин Алиев (Ализода ‒ Алавӣ); Мутарҷимон: Нормат Ҳайбатов, Низомиддин Шамсиддинов. ‒ Дафтари Комиссари олии СММ оид ба ҳуқуқи башар, № 8, 2005. ‒ 286 с.

dastur_huquqi_bshar.pdf,
72.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳуқуқи инсон. Маҷмӯаи санадҳои байналмилалӣ ва қонунгузории миллӣ дар 8 ҷилд. Ҷилди 1. – Д.: 2007. — 407 с.

huquqi_inson_j8.pdf,
3,42 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ). Китоби дарсӣ. Зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент Н. А. Ғаффорова, н.и.ҳ., дотсент Ҳ. С. Салимов. – Д., 2011. – 427 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

huquq_doc,
2.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳусейнов С. Ҳ. Ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт. Дастури таълимӣ. – Д.: ЭР-граф, 2014. — 120 с.

huseynov_jinoyat_bamuq_hayot.zip,
1,23 Mb
Ройгон фаро кашед

Ширинҷонов И. Н. ва Ширинҷонов Ф. И. Асосҳои ҳуқуқ дар нақшаҳо. Маводи таълимӣ. Дар зери таҳрири н.и.ҳ, дотсент Маҳмадхонов Т. – Д.: Адиб, 2012. – 352 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

shirinjonov_huquq.pdf,
13.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 9

 1. Беҳтарин сомона лекин барои чи Ҳуқуқи ҷиноятиӣро скачат кардан намешавад?

  • Рамшед, суръати интернетатон суст, аз ин сабаб аз хазинаи mail.ru фаро кашидан душвор аст. Ин камбудиро ба наздикӣ бартараф мекунем.

 2. Салом бехтарин сомона оличаноб, аммо аз шумо хохиш мекардам, ки китобхои хукуки бисёртар мешуд. Ташаккур бароятон.

 3. Китоби Ҳуқуқ Ф М Нодиров 2019

 4. Маро аъзо кунед

  • Шаҳло, салом! Шумо дуюмин одамед, ки ин хоҳишро пешниҳод мекунед. Агар муроди Шумо обуна бошад, ба корванди аз Шумо пеш дар ин бора посух додаам. Агар мақсадатон фарокашии файлҳо бошад, хуш омадед! Он барои ҳама ройгон аст.
   Ёдрасон мекунам. Барои фарокашии файлҳо дар сохторатон ё мурургаратон (браузератон) javascript бояд кор кунад. Баъзе смартфонҳо javascript надоранд, бинобар ин беҳтараш бо мурургари (браузери) планшет ё роёнаи (компутар, ноутбук)-и javascriptдор кор кард. Агар дар онҳо ҳам фаро кашидан нашавад, дар танзими (настройкаи) мурургар бинед, мабодо javascript куштагӣ набошад.

 5. Маро аъзо кнен

  • Бобошариф, салом! Дар поёни саҳифа «Даромадан» ҳаст. Бо сабти ном, сипас гузоштани ному гузарвожа дароед, аъзо мешавед. )))

 6. Салом

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.