zarowadk.ru| Всё о родном крае. | Худро бишинос! - Part 20

Общий экскурс Таджикские шрифты ищут все. Но таджикских компьютерных шрифтов, как таковых, ещё не существует. Пока их еще не создали, в наше время таким именем условно нарекли 2 вида шрифтов: 1. Самопальные таджикские шрифты, т. е. шрифты, не утверждённые Майкрософтом. Их очень много: Academy Tajik, Academy Tojik, Adver Tojik, Antiqua Tojik, Arbat Toj, Arial Black… Муфассалтар →

Фасли якум сохти ҷамоати ибтидоӣ ва заволи он дар сарзамини Осиёи Миёна Боби дувум тоифаҳои шарқиэронии Осиёи Миёна дар оғози пайдоиши ҷамъияти синфии ибтидоӣ (асри IХ — миёнаҳои асри VI пеш аз милод) 1. Материалҳои археологии асри аввали оҳан Металлургияи оҳан Материалҳои археологӣ бо қиёси баъзе мадракҳои забонӣ ва ҳамчунин сарчашмаҳои хаттии қадим, ки ба… Муфассалтар →

Фасли якум Сохти ҷамоати ибтидоӣ ва заволи он дар сарзамини Осиёи Миёна Боби якум Ҷамоатҳои ибтидоӣ дар Осиёи Миёна 1. Палеолит. Сохти пешазқабилавӣ. Пайдоиши ҷамоати қабилавӣ Осори палеолити пойин Замони пайдоиши нахустин одамонро дар сарзамини Осиёи Миёна ба таври яқин муайян кардан хеле душвор аст, зеро осори аз ҳама қадимаи ҳаёти онҳо боқӣ намондааст. Ба… Муфассалтар →

Сарчашмаи худшиносии миллӣ Агар кас гузаштаи аҷдоди худро надонад, инсони комил нест! Ин хитобаи сода, вале дар айни замон ҷиддии бузургони илму адаби мо аз қаъри асрҳо ба гӯш мерасад ва ҳушдор медиҳад, ки аз таърихи миллату сарзамин, расму русум ва дину оини худ мудом воқиф бошем. Воқеан, таърихро хотираи инсоният меноманд. Пас ҳар фард… Муфассалтар →

Муаллиф: Абдуҳамид Тағоев Пускательru Корандозtj Пускатель или магнитный пускатель (МП) – это коммутационный аппарат с тепловым реле. Он предназначается для дистанционного включения и отключения трёхфазных асинхронных двигателей. Нереверсивные МП предназначены для пуска и останова электродвигателей. Реверсивные МП кроме пуска и останова ещё осуществляют и дистанционный реверс электродвигателя.МП (реверсивные и нереверсивные) с помощью тепловых реле защищают… Муфассалтар →

Автор: Бертельс Е. Э. Значение персидской музыки в музыкальной жизни всего Переднего Востока крайне велико. Ещё до арабского завоевания, в Сасанидском Иране, музыкальное искусство находилось на весьма значительной высоте, Каково оно было, нам, к сожалению, неизвестно, ибо памятников этой эпохи, на основании которых можно было бы точнее восстановить хотя бы одну строчку Сасанидской музыки, до… Муфассалтар →

«Шашмақом» ганҷинаи бебаҳоест, ки аз ниёгонамон бозмондааст. Дар заминаи «Дувоздаҳмақом»-и бостонӣ ва оҳангҳои мардумии Осиёи Марказӣ дар поёни асрҳои миёна фароҳам омадааст. Аз 6 мақом иборат аст, ки 252 оҳангу тарона доранд: Бузрук (Бузург), Рост, Наво, Дугоҳ, Сегоҳ ва Ироқ. Мақоми 1. БУЗРУК Мушкилот (созӣ) Таснифи Бузрук, Тарҷеи Бузрук, Гардуни Бузрук, Мухаммаси Бузрук, Мухаммаси Насруллоҳӣ,… Муфассалтар →

Ба боло