Китобҳо. Математика. Физика. Химия

fizik

Китобҳо
Химия

Таҳрири охирин 30.12.2023


Дар ин саҳифа бароятон китобҳои гуногуни соҳаи илми кимиё (химия) ва шохаҳои мухталифи он: химияи умумӣ, химияи ғайриорганикӣ, химияи органикӣ, химияи биологӣ, химияи геологӣ, химияи физикӣ, химияи коллоидӣ ва ғ. пешниҳод мешавад, ки ба забони тоҷикӣ чоп шудаанд ё дар Тоҷикистон нашр шудаанд.


 

Азизқулова Онаҷон Азизқуловна. Химияи умумӣ. Қисми якум. Муҳаррирон: н. и. х., дотс. Қ. Ҷ. Суяров, н. и. х., дотс. Л. Ҳ. Қудратова. ‒ Д., 2015. ‒ 287 с.

azizqulova_xim_umumi.pdf, 13.99 Mb

Амалиётҳои озмоишӣ аз кимиёи физикӣ ва коллоидӣ. Қисми 2: Кимиёи коллоидӣ / У. Р. Раҷабов, Х. Д. Назарова; Муҳаррир д. и. к., проф. Юсупов З. Н. ‒ Д.: Ҳикмат, 2009. ‒ 210 с.

ozmoishho_2_kim_kolloidi.pdf, 4.10 Mb

Ашуров Дилшод. Формулаҳои муҳимтарини химиявӣ (Барои дӯстдорони фанни химия, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва довталабони муассисаҳои олӣ). ‒ Д.: Ирфон, 2014. ‒ 32 с.

formulahoi_ximiya.pdf, 1.82 Mb

Бандаев Сироҷиддин Г., Абдуллоев Фатҳулло А., Гулов Тоир Ё., Касирова Аслинисо Н. Машғулиятҳои амалӣ аз химияи органикӣ. Зери назари доктори илмҳои химия, проф. Холиқов Ширинбек Холиқович ва н. и. х., дотс. Расулов Солеҳ. ‒ Д.: ДДОТ, 2010. ‒ 298 с.

mashg_amali_az_xim_org.pdf, 14.88 Mb

Бандаев С. С., Муродов Д. С., Гулов Т. Ё., Касирова А. Н. Химияи органикӣ. Қисми 1. Муҳаррир: Фатҳуллоев Қутбиддин Саидшоевич. ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 282 с.

bandaev_xim_organiki.pdf, 18.17 Mb

Бобизода Ғуломқодир, Абдуллоев Фатҳулло, Усмонов Иброҳим. Озмоишҳои мустақилона ва намунаи тестҳо аз химияи органикӣ. ‒ Д.: Ирфон, 2016. ‒ 85 с.

ozmoyishho_az_xim_org.pdf, 4.04 Mb

Болтаев Малик Аҷикович. Химияи биологӣ. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. Зери назари акад. Зубайдов У. З. ‒ Д.: Бухоро, 2013. ‒ 444 с.

boltaev_ximiyai_biologi.pdf, 44.36 Mb

Гольдфарб Я. Л. Ходаков Ю. В. Маҷмуаи машқҳо ва масъалаҳо аз химия. Тарҷ. аз русӣ. ‒ Д.: Маориф, 1979. ‒ 189 с.

goldfarb_maj_mas_ximiya.pdf, 16.61 Mb

Донишномаи химия / Мураттиб Лутфулло Солиев; Зери назари акад. Н. Салимов; ДДОТ. ‒ Д.: Эр-Граф, 2016. ‒ 416 с.

donishnomai_ximiya.pdf, 21.30 Mb

Ёқубова М. М., Ҳамробоева З. М. Биохимияи растаниҳо. Зери таҳрири д. и. б., проф., акад. АИ ҶТ Ёқубова М. М. Тарҷумаи Абдузоҳир Одинаев аз нашри русии соли 2008. ‒ Д.: ҶДММ «Хирад», 2010. ‒ 266 с.

yoqubova_bioxim_rastaniho.pdf, 12.93 Mb

Зубайдов Убайд. Таълими тафриқа ва мактаби муосир. Муҳаррирон: С. Аминов н. и. п., узви воб. АТТ, С. Ш. Алимов, н. и. п., дотс. ‒ Д.: АТТ, 2013. ‒ 304 с.

zubaydov_ta-limi_tafriqa.pdf, 11.21 Mb

Иброгимов Д. Э., Ёдгорова С. Ҷ. Кислотаҳои карбонӣ. Дастури методӣ барои гузаронидани дарсҳои лексионӣ ва машғулиятҳои озмоишӣ аз фанни «Химияи пайвастагиҳои табиӣ» дар мавзуи «Кислотаҳои карбонӣ». ‒ Д.: Ирфон, 2013. ‒ 60 с.

ibrogimov_kisl_karboni.pdf, 889.05 kb

Икромӣ М. Б., Исмоилова М. А. Кимиёи таҳлилӣ. Китоби дарсӣ. Муҳаррир д. и. к., проф. Икромӣ Ҷ. Ҷ. ДТТ. ‒ Д.: ЭР-граф, 2011. ‒ 240 с.

ikromi_kimiyoi_tahlili.pdf, 11.56 Mb

Исмоилова М. А., Камилов Х. Ч. Кимиёи физикӣ (китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ). Муҳаррир: Каримов М. Б. д. и. к., проф. ‒ Д.: ЭР-граф, 2011. ‒ 260 с.

ismoilova_kimiyoi_fiziki.pdf, 12.28 Mb

Исмоилова М. А., Камилов Х. Ч. Курси мунтахаби кимиёи физикӣ ва коллоидӣ. Муҳаррир д. у. к., проф. Юсуфов З. Н. – Д.: Ирфон, 2007. – 133 с.

kursi_m_kim_fiz_va_koll.pdf, 3.85 Mb

Исмоилова М. А., Камилов Х.Ч., Гулбекова Н. Б. Кимиёи физики ва коллоидӣ (дастури методӣ оид ба омӯзиши мустақилона). Муҳаррирон Рахимова М.М. д. и. к., проф., Хакимов Г. К., н. и. т., дотс. ‒ Д.: Баҳманрӯд, 2015. ‒ 66 с.

ismoilova_kim_fiz_va_koll.pdf, 17.29 Mb

Касирова А. Н., Бандаев С. Г., Бобиев М. Машғулиятҳои амалӣ аз биохимия. Муҳаррири масъул: дотс. Саидов Саидраҳмон. ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 142 с. ‒ Китобхонаи донишҷӯ.

mashg_amali_az_bioxim.pdf, 6.03 Mb

Касирова А. Н. Комплекси таълимию методӣ (КТМ) аз фанни «Биохимия». ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 148 с.

ktm_kasirova_bioximiya.pdf, 2.28 Mb

Маводҳои дидактикӣ аз химия. Дастур барои омӯзгорон. Мураттибон: Тошев Ҳ. И., Тошев Қ. Ҳ. Зери назари д. и. п., проф., акад. АИП ҶТ Зубайдов У. 3. ‒ Д., 2019. ‒ 115 с.

mavodi_didaktiki.docx, 764 kb

Мирзораҳимов Қ. К., Икромӣ М. Б., Шарипова М. Б., Раҳимова Ф. А. (мураттибон). Корҳои озмоишӣ аз химияи узвӣ. ‒ Д.: ҶДММ «Баҳманрӯд», 2015. ‒ 114 с.

korhoi_ozm_az_xim_uzvi.pdf, 5.16 Mb

Муродов Д. С. Комплекси таълимию методӣ (КТМ) аз фанни «Ҳалли масъалаҳои химиявӣ». Мураттибон: н. и. х. Муродов Д. С. ва н. и. х Гулов Т. Е. ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 118 с.

ktm_murodov_halli_mas.pdf, 961.99 kb

Назирмадов Бадарға. Кимиёи коллоидӣ. Китоб барои муассисаҳои таҳсилоти олӣ. Муҳаррир Фаридуни Умарбек. ‒ Д.: Полиграф-груп, 2018. ‒ 448 с.

nazirmadov_kimiyoi_koll.pdf, 12.46 Mb

Низомов И. М., Аҳмедов Г. Химияи таҳлилӣ. Қисми 1 (корҳои амалӣ аз таҳлили сифатӣ). Муҳаррири масъул: д. и. х., проф. Солиев Л. ‒ Д.: ДДОТ, 2012. ‒ 129 с.

nizomov_ximiyai_tahlili.pdf, 5.47 Mb

Осимов Ҷ. М. КТМ-и мухтасар аз фанни химия. ‒ Бидуни ҷой ва соли нашр. ‒ 128 с.

ktm_osimov_ximiya.pdf, 804.69 kb

Сафиев Ҳайдар Сафиевич, Аминҷонов Азимҷон Олимович, Каримов Маҳмадқул Бобоевич. Химия дар қоидаҳо, таомулҳо, аксҳо ва нақшаҳо. ‒ Д.: Эр-Граф, 2004. ‒ 432 с.

ximiya_dar_qoidaho.pdf, 17.12 Mb

Солиев Лутфулло. Химияи ғайриорганикӣ: химияи элементҳо ва пайвастҳои онҳо. Дастури таълимӣ. Муҳаррир: д. и. х., проф. Азизқулова О. А. ‒ Д.: Шуҷоиён, 2010. ‒ 332 с.

soliev_xim_ghayriorganiki.pdf, 15.15 Mb

Солиев Лутфулло. Химияи умумӣ: асосҳои назарияи химияи ғайриорганикӣ. Дастури таълимӣ. Нашри чорум. Муҳаррир: н. и. х., дотс. Тошов А. Ф. ‒ Д.: ЭР-граф, 2017. ‒ 400 с.

soliev_xim_umumi.pdf, 12.54 Mb

Тиллобоев Ҳ. И. Роҳнамои ҳалли масъалаҳо аз фанни химия (барои хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёна). ‒ Хуҷанд: Нури маърифат, 2021. ‒ 152 с.

tilloboev_rohnamoi_ximiya.pdf, 3.28 Mb

Холиқов Ширинбек. Химияи органикӣ. Китоби дарсӣ барои равияҳои табиатшиносии муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ бо тавсияи ВМҶТ ба қарори Шурои методии ДМТ ба чоп омода шудааст. ‒ Д.: ЭР-Граф, 2011. ‒ 938 с.

kholiqov_xim_organiki.pdf, 65.44 Mb

Хомченко Г. П. Кимиё. Барои шунавандагони шуъбаҳои тайёрӣ ва дохилшавандагони мактабҳои олӣ. Зери таҳрири докторони и. к., проф. Яъқубов Ҳ. М. ва Нуъмонов Э. У. Мутарҷимон Яъқубов Ҳ. М. ва Суяров Қ. Ҷ. Таҳрири Наимов Мирқурбон.‒ Д.: ЭР-граф, 2019. ‒ 520 с.

khomchenko_kimiyo.pdf, 28.92 Mb

Ҳотамов А., Насимов Ғ., Ҳотамов И. Ҳалли масъалаҳо аз химия. Дастур барои дохилшавандагони мактабҳои олӣ, коллеҷҳо, шуъбаҳои тайёрӣ ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна. ‒ Д.: Шинос, 2013. ‒ 228 с.

halli_mas_xim.pdf, 2.41 Mb

Юсуфов Тилло Юсуфович, Раҷабов Сироҷиддин Икромович. Кимиёи органикӣ (Курси мухтасар). Муҳаррир: н. и. к., дотс. Суяров Қ. Ҷ. ‒ Д.: Мир издателей, 2012. ‒ 368 с.

yusufov_kimiyoi_organiki.pdf, 17.01 kb

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.