MP3: Сураҳои Қуръони Маҷид

qur'onТаҳрири охирин 28.01.2019

Тиловати ҳамаи сураҳои муборакаи Қуръони азимушшаън дар сабти аудиоӣ ба намуди mp3 аз ҷониби қориёни шинохтаи олами ислом. Дар таҳияи шарҳи ном, макони нузул, шумораи оёти шарифа аз китоби «Қуръони Карим. Матни асл ва тарҷумаи маъноҳои он ба забони тоҷикӣ / Матни тарҷумаи тоҷикӣ ва тавзеҳоти Муҳаммадҷон Умаров. – Д.: Ирфон, 2007. — 606 с.» истифода гардид. Сарчашмаи аудиофайлҳо – сомонаи quranicaudio.com.

Ройгон фаро кашед ва бишнавед:

1. Сураи Фотиҳа (Кушоянда). Дар Макка нозил шуд ва он ҳафт оят аст. — 820.13 kb

download

2. Сураи Бақара (Гов). Дар Мадина нозил шуд ва он дусаду ҳаштоду шаш оят ва чиҳил рукӯъ аст. — 115.61 Mb

download

3. Сураи Оли Имрон. Дар Мадина нозил шуд ва он дусад оят ва бист рукӯъ аст. — 72.11 Mb

download

4. Сураи Нисо (Занон). Дар Мадина нозил шуд ва он яксаду ҳафтоду шаш оят ва бисту чаҳор рукӯъ аст. — 57.71 Mb

download

5. Сураи Моида (Хон). Дар Мадина нозил шуд ва он яксаду бист оят ва шонздаҳ рукӯъ аст. — 73.21 Mb

download

6. Сураи Анъом (Чаҳорпоён). Дар Макка нозил шуд ва он яксаду шасту панҷ оят ва бисту шаш рукӯъ аст. — 66.39 Mb

download

7. Сураи Аъроф (Баландиҳо). Дар Макка нозил шуд ва он дусаду шаш оят ва бисту чаҳор рукӯъ аст. — 76.23 Mb

download

8. Сураи Анфол (Ғаниматҳо). Дар Мадина нозил шуд ва он ҳафтоду панҷ оят ва даҳ рукӯъ аст. — 28.05 Mb

download

9. Сураи Тавба (Бозгашт ва пушаймонӣ аз гуноҳ). Дар Мадина нозил шуд ва он яксаду бисту нуҳ оят ва шонздаҳ рукӯъ аст. — 55.32 Mb

download

10. Сураи Юнус. Дар Макка нозил шуд ва он яксаду нуҳ оят ва ёздаҳ рукӯъ аст. — 41.4 Mb

download

11. Сураи Ҳуд. Дар Макка нозил шуд ва он яксаду бисту се оят ва даҳ рукӯъ аст. — 42.52 Mb

download

12. Сураи Юсуф. Дар Макка нозил шуд ва он яксаду ёздаҳ оят ва дувоздаҳ рукӯъ аст. — 38.54 Mb

download

13. Сураи Раъд (Тундар). Дар Мадина нозил шуд ва он чиҳилу се оят ва шаш рукӯъ аст. — 18.79 Mb

download

14. Сураи Иброҳим. Дар Макка нозил шудааст ва он панҷоҳу ду оят ва ҳафт рукӯъ аст. — 18.74 Mb

download

15. Сураи Ҳиҷр (Дурӣ ва ҷудоӣ). Дар Макка нозил шуд ва он наваду нуҳ оят ва шаш рукӯъ аст. — 14.58 Mb

download

16. Сураи Наҳл (Занбӯри асал). Дар Макка нозил шуд ва он яксаду бисту ҳашт оят ва шонздаҳ рукӯъ аст. — 38.82 Mb

download

17. Сураи Исро (Бурдан ба шаб). Дар Макка нозил шуд ва он яксаду ёздаҳ оят ва дувоздаҳ рукӯъ аст. — 30.48 Mb

download

18. Сураи Каҳф (Ғор). Дар Макка нозил шуд ва он яксаду даҳ оят ва дувоздаҳ рукӯъ аст. — 30.68 Mb

download

19. Сураи Марям. Дар Макка нозил шуд ва он наваду ҳашт оят ва шаш рукӯъ аст. — 19.58 Mb

download

20. Сураи Тоҳо. Дар Макка нозил шуд ва он яксаду сию панҷ оят ва ҳашт рукӯъ аст. — 24.85 Mb

download

21. Сураи Анбиё (Пайғамбарон). Дар Макка нозил шуд ва он яксаду дувоздаҳ оят ва ҳафт рукӯъ аст. — 24.19 Mb

download

22. Сураи Ҳаҷҷ. Дар Мадина нозил шуд ва он ҳафтоду ҳашт оят ва даҳ рукӯъ аст. — 27.05 Mb

download

23. Сураи Муъминун (Муъминон). Дар Макка нозил шуд ва он яксаду ҳаждаҳ оят ва шаш рукӯъ аст. — 22.89 Mb

download

24. Сураи Нур. Дар Мадина нозил шуд ва он шасту чаҳор оят ва нуҳ рукӯъ аст. — 28.09 Mb

download

25. Сураи Фурқон (Ҷудокунандаи ҳаққу ботил). Дар Макка нозил шуд ва он ҳафтоду ҳафт оят ва шаш рукӯъ аст. — 16.82 Mb

download

26. Сураи Шуаро (Шоирон). Дар Макка нозил шуд ва он дусаду бисту ҳафт оят ва ёздаҳ рукӯъ аст. — 28.19 Mb

download

27. Сураи Намл (Мӯрча). Дар Макка нозил шуд ва он наваду се оят ва ҳафт рукӯъ аст. — 24 Mb

download

28. Сураи Қасас (Қиссахонӣ). Дар Макка нозил шуд ва он ҳаштоду ҳашт оят ва нуҳ рукӯъ аст. — 29.06 Mb

download

29. Сураи Анкабут (Тортанак). Дар Макка нозил шуд ва он шасту нуҳ оят ва ҳафт рукӯъ аст. — 19.62 Mb

download

30. Сураи Рум. Дар Макка нозил шуд ва он шаст оят ва шаш рукӯъ аст. — 17.88 Mb

download

31. Сураи Луқмон. Дар Макка нозил шуд ва он сию чаҳор оят ва чаҳор рукӯъ аст. — 10.92 Mb

download

32. Сураи Саҷда. Дар Макка нозил шуд ва он сӣ оят ва се рукӯъ аст. — 8 Mb

download

33. Сураи Аҳзоб (Гурӯҳҳо). Дар Мадина нозил шуд ва он ҳафтоду се оят ва нуҳ рукӯъ аст. — 26.82 Mb

download

34. Сураи Сабаъ (Сабо). Дар Макка нозил шуд ва он панҷоҳу чаҳор оят ва шаш рукӯъ аст. — 17.45 Mb

download

35. Сураи Фотир (Офаринанда). Дар Макка нозил шуд ва он чиҳилу панҷ оят ва панҷ рукӯъ аст. — 16.13 Mb

download

36. Сураи Ёсин. Дар Макка нозил шуд ва он ҳаштоду се оят ва панҷ рукӯъ аст. — 16.18 Mb

download

37. Сураи Соффот (Сафкашидагон). Дар Макка нозил шуд ва он яксаду ҳаштоду ду оят ва панҷ рукӯъ аст. — 22.35 Mb

download

38. Сураи Сод. Дар Макка нозил шуд ва он ҳаштоду ҳашт оят ва панҷ рукӯъ аст. — 16.33 Mb

download

39. Сураи Зумар (Гурӯҳҳо). Дар Макка нозил шуд ва он ҳафтоду панҷ оят ва ҳашт рукӯъ аст. — 24.88 Mb

download

40. Сураи Ғофир (Омурзанда). Дар Макка нозил шуд ва он ҳаштоду панҷ оят ва нуҳ рукӯъ аст. — 24.15 Mb

download

41. Сураи Фуссилат (Возеҳ сохта шуд). Дар Макка нозил шуд ва он панҷоҳу чаҳор оят ва шаш рукӯъ аст. — 17.71 Mb

download

42. Сураи Шӯро (Машварат). Дар Макка нозил шуд ва он панҷоҳу се оят ва панҷ рукӯъ аст. — 17.86 Mb

download

43. Сураи Зухруф (Оройиш). Дар Макка нозил шуд ва он ҳаштоду нуҳ оят ва ҳафт рукӯъ аст. — 18.75 Mb

download

44. Сураи Духон (Дуд). Дар Макка нозил шуд ва он панҷоҳу нуҳ оят ва се рукӯъ аст. — 9.03 Mb

download

45. Сураи Ҷосия (Базонударомада). Дар Макка нозил шуд ва он сию ҳашт оят ва чаҳор рукӯъ аст. — 9.93 Mb

download

46. Сураи Аҳқоф (Регистон). Дар Макка нозил шуд ва он сию панҷ оят ва чаҳор рукӯъ аст. — 14.62 Mb

download

47. Сураи Муҳаммад. Дар Мадина нозил шуд ва он сию ҳашт оят ва чаҳор рукӯъ аст. — 11.27 Mb

download

48. Сураи Фатҳ. Дар Мадина нозил шуд ва он бисту нуҳ оят ва чаҳор рукӯъ аст. — 11.02 Mb

download

49. Сураи Ҳуҷурот (Ҳуҷраҳо). Дар Мадина нозил шуд ва он ҳаждаҳ оят ва ду рукӯъ аст. — 7.88 Mb

download

50. Сураи Қоф. Дар Макка нозил шуд ва он чиҳилу панҷ оят ва се рукӯъ аст. — 8.55 Mb

download

51. Сураи Зориёт (Бодҳои парокандакунандаи хок). Дар Макка нозил шуд ва он шаст оят ва се рукӯъ аст. — 8.32 Mb

download

52. Сураи Тур (Кӯҳи Тур). Дар Макка нозил шуд ва он чиҳилу нуҳ оят ва ду рукӯъ аст. — 7.41 Mb

download

53. Сураи Наҷм (Ситора). Дар Макка нозил шуд ва он шасту ду оят ва се рукӯъ аст. — 7.05 Mb

download

54. Сураи Қамар (Моҳ). Дар Макка нозил шуд ва он панҷоҳу панҷ оят ва се рукӯъ аст. — 7.37 Mb

download

55. Сураи Раҳмон (Бахшоянда). Дар Мадина нозил шуд ва он ҳафтоду ҳашт оят во се рукӯъ аст. — 10.37 Mb

download

56. Сураи Воқиа (Қиёмат). Дар Макка нозил шуд ва он наваду шаш оят ва се рукӯъ аст. — 10.95 Mb

download

57. Сураи Ҳадид (Оҳан). Дар Мадина нозил шуд ва он бисту нуҳ оят ва чаҳор рукӯъ аст. — 12.57 Mb

download

58. Сураи Муҷодала (Ҷидол кардан). Дар Мадина нозил шуд ва он бисту ду оят ва се рукӯъ аст. — 9.37 Mb

download

59. Сураи Ҳашр (Ҷамъоварӣ). Дар Мадина нозил шуд ва он бисту чаҳор оят ва се рукӯъ аст. — 9.57 Mb

download

60. Сураи Мумтаҳана (Имтиҳоншуда). Дар Мадина нозил шуд ва он сенздаҳ оят ва ду рукӯъ аст. — 6.9 Mb

download

61. Сураи Сафф. Дар Мадина нозил шуд ва он чаҳордаҳ оят ва ду рукӯъ аст. — 4.47 Mb

download

62. Сураи Ҷумуа (Ҷумъа). Дар Мадина нозил шуд ва он ёздаҳ оят ва ду рукӯъ аст. — 3.27 Mb

download

63. Сураи Мунофиқун (Мунофиқон). Дар Мадина нозил шуд ва он ёздаҳ оят ва ду рукӯъ аст. — 3.95 Mb

download

64. Сураи Тағобун (Зиён). Дар Мадина нозил шуд во он ҳаждаҳ оят ва ду рукӯъ аст. — 4.96 Mb

download

65. Сураи Талоқ. Дар Мадина нозил шуд ва он дувоздаҳ оят ва ду рукӯъ аст. — 5.52 Mb

download

66. Сураи Таҳрим (Ҳаром кардан). Дар Мадина нозил шуд ва он дувоздаҳ оят ва ду рукӯъ аст. — 5.69 Mb

download

67. Сураи Мулк (Подшоҳӣ). Дар Макка нозил шуд ва он сӣ оят ва ду рукӯъ аст. — 6.96 Mb

download

68. Сураи Қалам. Дар Макка нозил шуд ва он панҷоҳу ду оят ва ду рукӯъ аст. — 6.97 Mb

download

69. Сураи Ҳоққа (Қиёмат). Дар Макка нозил шуд ва он панҷоҳу ду оят ва ду рукӯъ аст. — 6.2 Mb

download

70. Сураи Маориҷ (Мартабаҳо). Дар Макка нозил шуд ва он чиҳилу чаҳор оят ва ду рукӯъ аст. — 4.86 Mb

download

71. Сураи Нуҳ. Дар Макка нозил шуд ва он бисту ҳашт оят ва ду рукӯъ аст. — 4.3 Mb

download

72. Сураи Ҷинн. Дар Макка нозил шуд ва он бисту ҳашт оят ва ду рукӯъ аст. — 5.12 Mb

download

73. Сураи Музаммил (Ҷома бар худ печида). Дар Макка нозил шуд ва он бист оят ва ду рукӯъ аст. — 3.73 Mb

download

74. Сураи Мудассир (Ҷома бар худ печида). Дар Макка нозил шуд ва он панҷоҳу шаш оят ва ду рукӯъ аст. — 4.96 Mb

download

75. Сураи Қиёмат. Дар Макка нозил шуд ва он чиҳил оят ва ду рукӯъ аст. — 3.24 Mb

download

76. Сураи Инсон. Дар Макка нозил шуд ва он сию як оят ва ду рукӯъ аст. — 4.82 Mb

download

77. Сураи Мурсалот (Бодҳо). Дар Макка нозил шуд ва он панҷоҳ оят ва ду рукӯъ аст. — 4.57 Mb

download

78. Сураи Набаъ (Хабар). Дар Макка нозил шуд ва он чиҳил оят ва ду рукӯъ аст. — 4.47 Mb

download

79. Сураи Нозиот (Кашандагони ҷон). Дар Макка нозил шуд ва он чиҳилу шаш оят ва ду рукӯъ аст. — 3.92 Mb

download

80. Сураи Абаса (Рӯ турш кард). Дар Макка нозил шуд ва он чиҳилу ду оят ва як рукӯъ аст. — 3.37 Mb

download

81. Сураи Таквир (Печидан). Дар Макка нозил шуд ва он бисту нуҳ оят аст. — 2.43 Mb

download

82. Сураи Инфитор (Шикофтан). Дар Макка нозил шуд ва он нуздаҳ оят аст. — 2.1 Mb

download

83. Сураи Мутаффифин (Камкунандагон). Дар Макка нозил шуд ва он сию шаш оят аст. — 4.74 Mb

download

84. Сураи Иншиқоқ (Шикофтан). Дар Макка нозил шуд ва он бисту панҷ оят аст. — 2.45 Mb

download

85. Сураи Буруҷ (Бурҷҳо). Дар Макка нозил шуд ва он бисту ду оят аст. — 3.03 Mb

download

86. Сураи Ториқ (Ончи дар шаб падид меояд). Дар Макка нозил шуд ва он ҳафдаҳ оят аст. — 1.54 Mb

download

87. Сураи Аъло (Бартар). Дар Макка нозил шуд ва он нуздаҳ оят аст. — 1.65 Mb

download

88. Сураи Ғошия (Фурӯпӯшанда). Дар Макка нозил шуд ва он бисту шаш оят аст. — 2.06 Mb

download

89. Сураи Фаҷр (Субҳ). Дар Макка нозил шуд ва он сӣ оят аст. — 3.26 Mb

download

90. Сураи Балад (Шаҳр). Дар Макка нозил шуд ва он бист оят аст. — 1.84 Mb

download

91. Сураи Шамс (Офтоб). Дар Макка нозил шуд ва он понздаҳ оят аст. — 1.3 Mb

download

92. Сураи Лайл (Шаб). Дар Макка нозил шуд ва он бисту як оят аст. — 1.71 Mb

download

93. Сураи Зуҳо (Чоштгоҳ). Дар Макка нозил шуд ва он ёздаҳ оят аст. — 1 Mb

download

94. Сураи Иншироҳ (Кушодан). Дар Макка нозил шуд ва он ҳашт оят аст. — 682.13 kb

download

95. Сураи Тин (Анҷир). Дар Макка нозил шуд ва он ҳашт оят аст. — 1 Mb

download

96. Сураи Алақ (Хуни баста). Дар Макка нозил шуд ва он нуздаҳ оят аст. — 1.46 Mb

download

97. Сураи Қадр (Андоза кардан). Дар Макка нозил шуд ва он панҷ оят аст. — 714.13 kb

download

98. Сураи Баййина (Ҳуҷҷати равшан). Дар Мадина нозил шуд ва он ҳашт оят аст. — 1.94 Mb

download

99. Сураи Зилзол (Заминҷунбӣ). Дар Мадина нозил шуд ва он ҳашт оят аст. — 946.13 kb

download

100. Сураи Одиёт (Аспони даванда). Дар Макка нозил шуд ва он ёздаҳ оят аст. — 1.08 Mb

download

101. Сураи Қориа (Кӯбанда). Дар Макка нозил шуд ва он ёздаҳ оят аст. — 986.13 kb

download

102. Сураи Такосур (Бисёрталабӣ). Дар Макка нозил шуд ва он ҳашт оят аст. — 988.13 kb

download

103. Сураи Аср (Замон). Дар Макка нозил шуд ва он се оят аст. — 438.13 kb

download

104. Сураи Ҳумаза (Айбкунанда). Дар Макка нозил шуд ва он нуҳ оят аст. — 916.13 kb

download

105. Сураи Фил. Дар Макка нозил шуд ва он панҷ оят аст. — 770.13 KB

download

106. Сураи Қурайш. Дар Макка нозил шуд ва он чаҳор оят аст. — 674.13 kb

download

107. Сураи Моун (Закот). Дар Макка нозил шуд ва он ҳафт оят аст. — 908.13 kb

download

108. Сураи Кавсар. Дар Макка нозил шуд ва он се оят аст. — 392.13 kb

download

109. Сураи Кофирун (Кофирон). Дар Макка нозил шуд ва он шаш оят аст. — 858.13 kb

download

110. Сураи Наср (Ёрӣ). Дар Мадина нозил шуд ва он се оят аст. — 556.13 kb

download

111. Сураи Лаҳаб (Шуъла). Дар Макка нозил шуд ва он панҷ оят аст. — 658.13 kb

download

112. Сураи Ихлос. Дар Макка нозил шуд ва он чаҳор оят аст. Дар Макка нозил шуд ва он чаҳор оят аст. — 348.13 kb

download

113. Сураи Фалақ (Субҳ). Дар Мадина нозил шуд ва он панҷ оят аст. — 526.13 kb

download

114. Сураи Нос (Мардумон). Дар Мадина нозил шуд ва он шаш оят аст. — 792.13 kb

download

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.