Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Забоншиносӣ

Таҳрири охирин 08.06.2021


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи забоншиносӣ (вожашиносӣ, овошиносӣ, сарфу наҳв, номшиносӣ, ҷойномшиносӣ, шевашиносӣ, дурустнависӣ (имло), фарҳанги сухан ва услубшиносӣ, таърихи забон ва решашиносӣ, забоншиносии ориёӣ ва ҳиндуурупоӣ, забонҳои шарқии эронӣ, забонҳои ғарбии эронӣ, забонҳои арабӣ, ӯзбекӣ (туркӣ), русӣ, англисӣ) пешниҳод мешаванд. Забони тоҷикӣ, ё форсии Мовароуннаҳр, ки ба ғайр аз форсии нав, аз сарчашмаи забонҳои матруки суғдӣ, бохтарӣ, сакоӣ, портӣ, форсии миёна ва хоразмӣ об мехӯрад, ба гурӯҳи ҳиндуэронии (ориёии) хонаводаи забонҳои ҳиндуурупоӣ дохил мешавад. Мабно бар ин забоншиносии тоҷик, дар баробари омӯзиши забони тоҷикӣ, тадқиқи забонҳои матруки номбаршуда, инчунин давомдиҳандагони онон – забонҳои гурӯҳи шуғнонию рӯшонӣ, ишкошимию вахонӣ, язгуломию яғнобӣ ва дигар забонҳои хешро анҷом медиҳад.


 

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. I. A-K’ – М.-Л.: 1958. – 656 с.

abaev_etim_1.djvu,
13,16 Mb
Ройгон фаро кашед

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. II. L-R – Л.: 1973. – 449 с.

abaev_etim_2.djvu,
6,61 Mb
Ройгон фаро кашед

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. III. S-T’ – Л.: Наука, 1979. – 359 с.

abaev_etim_3.djvu,
7,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. IV. U-Z . Отв. редактор М. И. Исаев. – Л.: Наука, 1989. – 326 с.

abaev_etim_4.djvu,
8,79 Mb
Ройгон фаро кашед

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Указатель. Составители: Е. Н. Сченснович, А. В. Лушникова, Л. Р. Додыхудоева. – М.: 1995. – 448 с.

abaev_ukaz.djvu,
4,76 Mb
Ройгон фаро кашед

Андреев М. С. и Пещерева Е. М. Ягнобские тексты.
Ягнобско-русский словарь, составленный М. С. Андреевым, В. А. Лившицем и А. К. Писарчик. – М.-Л.: 1957. — 394 с.

andreev_yagnob.rar,
72,65 Mb
Ройгон фаро кашед

Бахтибеков Т. Грамматикаи забони шуғнонӣ. — Д.: Дониш, 1979. — 146 с.

bahtibekov.pdf,
13.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Карамшоев Додхудо. Категория рода в памирских языках (шугнано-рушанская группа). — Д.: Дониш, 1978.

categ_roda.pdf,
18,01 Mb
Ройгон фаро кашед

Карамшоев Додхудо. Шугнанско-русский словарь. Около 30000 слов и словосочетаний. В трех томах. Том 1. А-З. Под редакцией А. Л. Грюнберга. Научный редактор С. В. Хушенова. Текст подготовила к изданию Л. Р. Додыхудоева. — М.: Наука, ГРВЛ, 1988. — 576 с. ‒ Посвящается памяти профессора И. И. Зарубина.

karamshoev_1.djvu,
12,90 Mb
Ройгон фаро кашед

Карамшоев Додхудо. Шугнанско-русский словарь. Около 30000 слов и словосочетаний. В трех томах. Том 2. И-С. Под редакцией А. Л. Грюнберга. Научный редактор С. В. Хушенова. Текст подготовила к изданию Л. Р. Додыхудоева. — М.: Наука, ГРВЛ, 1991. — 615 с.

karamshoev_2.djvu,
19,82 Mb
Ройгон фаро кашед

Карамшоев Додхудо. Шугнанско-русский словарь. Около 30000 слов и словосочетаний. В трех томах. Том 3. Т-Ҷ. Под редакцией А. Л. Грюнберга. Научный редактор С. В. Хушенова. Текст подготовила к изданию Л. Р. Додыхудоева. — М.: Изд . фирма «Восточная литература» РАН, 1999. — 568 с.

karamshoev_3.djvu,
17,68 Mb
Ройгон фаро кашед

Пахалина Т. Н. Ваханский язык. — M.: Наука, 1975. — 344 с.

vahan_yaz.pdf/rar,
16,16 Mb
Ройгон фаро кашед

Пахалина Т. Н. Памирские языки. Отв. ред. В. И. Абаев. – Серия «Языки народов Азии и Африки». – М.: Наука, ГРВЛ, 1969. – 164 с.

pamir_yaz.pdf/rar,
7,34 Mb
Ройгон фаро кашед

Пахалина Т. Н. Сарыкольско-русский словарь. Отв. ред. В. И. Абаев. – М.: Наука, ГРВЛ, 1971. – 313 с.

sarikol.djvu,
7,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Стеблин-Каменский И. М. Очерки по истории лексики памирских языков: название культурных растений. Отв. ред. А. Л. Грюнберг. – М.: Наука, ГРВЛ, 1982. – 167 с.

nazv_rast.djvu,
3,02 Mb
Ройгон фаро кашед

Стеблин-Каменский И. М. Этимологический словарь ваханского языка. – СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. – 480 с.

etym_vahon.pdf/rar,
25,80 Mb
Ройгон фаро кашед

Файзов Махрам. Язык рушанцев советского Памира. — Д.: ТГУ им. В. И. Ленина, 1966. — 228 с.

yaz_rushan.pdf,
11,74 Mb
Ройгон фаро кашед

Хромов Альберт Леонидович. Ягнобский язык /А. Л. Хромов; Отв. редакторы Д. Т. Таджиев и Р. Х. Додыхудоев; АН СССР; Институт востоковедения; ТГУ им. В. И. Ленина. — М.: Наука, ГРВЛ, 1972. — 208 с.

khromov_yaghn.rar,
13,62 Mb
Ройгон фаро кашед

Эдельман Д. И. Язгулямско-русский словарь. — М.: Наука, 1971. — 354 с.

yazg_rus.djvu,
10,91 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: