Ашъори Абуалӣ ибни Сино

apk

Ашъори Абуалӣ ибни Сино. Сарчашмаҳо: 1. Абӯалӣ ибни Сино. Маҷмӯаи шеърҳо. Тартибдиҳанда ва муаллифи муқаддима М. Занд. ‒ Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1953. – 94 с. 2. Ибн Сина. Избранное. Пер. с арабского и таджикско-персидского (Редкол.: Джаббаров Д. Д. и [др.]); Сост.: А. Ирисов. – Ташкент: Изд. ЦК КП Узбекистана, 1981. – 112 с.: ил.: 7 вкл. л. – (Избранная лирика Востока.) 3. Ашъори ҳакимон ва орифон / Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Худоӣ Шарифов ва Абдушукур Абдусатторов; Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2010. – Силсилаи «Ахтарони адаб», ҷ. 13. – 480 с.
Дарёфти дигар китобҳои мобилӣ ‒ абзоракҳои андроид.

Тугмаи «Фаро кашидан»-ро пахш намоед. Файли хостаатон "Ашъори Абуалӣ ибни Сино" пас аз чанд сония фарокаш мегардад.

 40 сония монд.
Диданд: 
6891 нафар.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: