Китобҳо. Фолклор ва адабиёти бачагон

folklor

Китобҳо
Фолклоршиносии тоҷик

Таҳрири охирин 01.10.2022


Фолклоршиносӣ илмест, ки эҷодиёти бадеии халқро меомӯзад. Анвои шеъру суруд, афсона, қиссаву ривоят, латифа, зарбулмасалу мақол, чистон ва ғ. номгӯйи кӯтоҳи мавзуъҳоеанд, ки он мавриди таҳқиқи худ қарор медиҳад.

«Шеъру суруд, тарона, ки овозу фарёди диланд, дарди баланд ё шодии баланд тавлид мекунанд. Падару модари шеър дарду шодӣ аст. Он чакидаҳоеро, ки аз оби дидаи дард ба забон омадаанд, он чакидаҳоеро, ки аз чашмаи шодии одамӣ сар зада моли халқ ном гирифтаанд, чун тӯшаи роҳи зиндагӣ ва эҷодӣ ҳамеша бо худ хоҳам дошт» (Гулрухсор).


 

Амонов Раҷаб. Лирикаи халқии тоҷик. — Д.: Дониш, 1968. – 410 с.

lirikai_khalqi_tojik.pdf,
20.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Асрорӣ Воҳид. Жанрҳои хурди фолклори тоҷик. Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни факултети филология. – Д.: Маориф, 1990. — 255 с.

asrori_zhanrkhoi_khurd.pdf,
11,48 Mb
Ройгон фаро кашед

Асрорӣ Воҳид. Фолклор, халқият, нависанда. ‒ Д.: Ирфон, 1982. ‒ 176 с.

asrori_folklor_xalqiyat.pdf,
41.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Асрорӣ В. ва Амонов Р. Эҷодиёти даҳанакии халқи тоҷик: Фолклори тоҷик / Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. Муҳаррири масъул Д. Обидов. – Д.: Маориф, 1980. – 304 с.

asrori_amonov_edkht.pdf,
18,49 Mb
Ройгон фаро кашед

Асрорӣ Воҳид. Эҷодиёти Юсуф Вафо: Материал барои очерки таърихи адабиёти советии тоҷик / В. Асрорӣ; Муҳаррир Н. Маъсумӣ. – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1956. – 102 с.

asrori_yusuf_vafo.pdf,
20.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Сироҷиддин Салоҳович. Ҷойгоҳи назми шифоҳӣ дар арусии тоҷикони Бухоро: анъана ва навоварӣ / С. Бобоев; Муҳаррири масъул: д. и. ф., проф. Р. Раҳмонӣ. ‒ Хуҷанд: Раҳим Ҷалил, 2006. ‒ 144 с.

boboev_joyg_nazmi_sh.pdf,
9.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Бузургзода Лутфулло, Ҷалилов Раҳим. Инъикоси шӯриши Восеъ дар фолклор: Маҷмуаи материалҳои фолклорӣ. ‒ Сталинобод-Ленинград: Нашриёти давлатии РСС Тоҷикистон, 1941. ‒ 130 с. ‒ Сурудҳои халқӣ. Достони шӯриши Восеъ. Нақл ва хотираҳо дар хусуси шӯриши Восеъ. Ёддоштҳои халқ дар бораи Восеъ.

buzurgzoda_shur_vose.pdf,
8.97 Mb
Ройгон фаро кашед

Зеҳниева Ф. Сурудҳои маросими тӯйи тоҷикон. – Д.: «Дониш», 1978. – 162 с.

zehnieva_surudhoi_marosimi.pdf,
9.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Маъсумӣ Носирҷон. Фолклори тоҷик. (Курси конспективӣ оид ба фолклори тоҷик). Қисми 1. Нашри дуюм. Муҳаррир Д. Обидов. – Д.: 2005. – 160 с.

ma-sumi_folklori_tojik-1.pdf,
5.49 Mb
Ройгон фаро кашед

Муродов Ф. Воситаҳои тасвири бадеӣ дар ҳамосаи Гӯрӯғлӣ. – Д.: Дониш, 2006. ‒ 304 с.

murodov_vtb_dar_gurughli.pdf,
8.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Сӯфиев Асадулло. Инъикоси воқеияти советӣ дар фолклори тоҷик. – Д.: Ирфон,1977. – 205 с.

sufiev_in-ikosi_voq.pdf,
7.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.