Китобҳо. Тиб ва зистшиносӣ

tib

Китобҳо
Тибби бостонӣ ва суннатии тоҷик

Таҳрири охирин 03.07.2022


Дар ин саҳифа осори тибби бостонии тоҷик, махсусан, китобҳои Абуалӣ Ибни Сино, Абубакр Закариёи Розӣ ва дигарон оварда шудаанд. Инчунин осори тибби мардумии (суннатии) тоҷик, ки асосан ба тибби бостониамон такя мекунад, дар мисоли китобҳои Ҳомидҷон Зоҳидов ва М. Иброҳимзода, бароятон пешниҳод мегардад.


 

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. Том I. — Ташкент: Фан, 1981. — 552 с.

ibn_sino_kanon_1.pdf,
74,22 Mb
Ройгон фаро кашед

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. Том II. — Ташкент: Фан, 1982. — 835 с.

ibn_sino_kanon_2.pdf,
56,80 Mb
Ройгон фаро кашед

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. Том III. Часть 1. — Ташкент: Фан, 1979. — 794 с.

ibn_sino_kanon_3.1.pdf,
61,00 Mb
Ройгон фаро кашед

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. Том III. Часть 2. — Ташкент: Фан, 1980. — 706 с.

ibn_sino_kanon_3.2.pdf,
71,94 Mb
Ройгон фаро кашед

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. Том IV. — Ташкент: Фан, 1980. — 738 с.

ibn_sino_kanon_4.pdf,
45,70 Mb
Ройгон фаро кашед

Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. Том V. — Ташкент: Фан, 1981. — 330 с.

ibn_sino_kanon_5.pdf,
35,69 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Қонуни тиб: Иборат аз 5 китоб. Китоби 4. Андар бемориҳои ҷузъие, ки хосси ягон андом нестанд ва андар баёни оростагӣ. Аз арабӣ тарҷима ва таҳияи С. Шаҳобуддинов. Ҳайати таҳририя: Диноршоев М. Д., Назриев Ҷ. Н., Нуралиев Ю. Н., Тошев А. Р., Шаҳобуддинов С., Қурбонов А. Қ. Муҳаррир: А. Тошев. – Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2005. – 470 с.

qonuni_tib_4.pdf,
2,65 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Қонуни тиб: Иборат аз 5 китоб. Китоби 5. Андар баёни доруҳои мураккаб (Қарободин). Аз арабӣ тарҷима ва таҳияи С. Шаҳобуддинов. Ҳайати таҳририя: Диноршоев М. Д., Назриев Ҷ. Н., Нуралиев Ю. Н., Тошев А. Р., Шаҳобуддинов С., Қурбонов А. Қ. Муҳаррир: А. Тошев. — Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2005. – 215 с.

qonuni_tib_5.pdf,
6,02 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Қонуни тиб: Иборат аз 5 китоб. Китобҳои 1, 2, 3, 4, 5. Дар тарҷима, пешгуфтор, таълиқот, ҳавошӣ ва фавориси Саййиднуруддин Шиҳобуддинов. Сармуҳаррир: Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ; Муҳаррири масъул: Абдушукур Тошев. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2021. – 1536 с.
Устод Саййиднуруддин Шиҳобуддинов (09.09.1943 ‒ 21.10.1921), шарқшинос, арабшинос, тарҷумон ва донишманди улуми исломӣ, аз мутарҷимони пуркори осори Абуалӣ ибни Сино буданд ва беш аз 30 умри бобаракати хешро ба тарҷумаи «Қонуни тиб» сипарӣ карданд. Чопи мазкур ҳамчун маҷмуаи 5 китоби ин асар, бо ибтикори Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии Тоҷик ба забони модарии Ибни Сино дар як муҷаллад анҷом пазируфтааст.

qonuni_tib_1-5.pdf,
44.37 Mb
Ройгон фаро кашед

Абубакр Ар-Рази. Духовная медицина. Перевод с арабского Т. Мардонова. Спец. редактор М. Диноршоев. ‒ Д.: Ирфон, 1990. ‒ 88 с.

ar-razi_dux-medicina.pdf,
4.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Абубакр Закариёи Розӣ, Муҳаммад. Мунтахаби осор: Тибби руҳонӣ; Ҳикоятҳо (Барои бачаҳои синни миёна ва калони мактабӣ) /Муҳаррири масъул Муҳаммад Осимӣ; Муҳаррири нашриёт Мирзо Шукур; Тарҷума ва таҳияи А. Девонақулов, М. Бақоева, С. Раҳимзода. – Д.: Адиб, 1989. – 160 с.

zakariyoi_rozi_muntakhab.pdf,
20.17 Mb
Ройгон фаро кашед

Абубакр Закариёи Розӣ, Муҳаммад. Тибби Мансурӣ /Мураттибон: Ҳоҷиев А., Зокиров Н; АИ ҶТ. Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи акад. А. М. Баҳоваддинов. – Д.: Дониш, 2016. – 450 с.

tibbi_mansuri.pdf,
2.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Зоҳидов Ҳомидҷон. Канзи шифо. Муҳаррир Аҳмад Қаҳҳор. — Д.: Ирфон, 1991. — 720 с.

kanzi_shifo_1991.pdf,
20,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Зоҳидов Ҳомидҷон. Канзи шифо. ‒ Д.: Ирфон, 2013. ‒ 857 с.

kanzi_shifo_2013.pdf,
10,04 Mb
Ройгон фаро кашед

Зоҳидов Ҳомидҷон. Хазинаи тибби қадим. Муҳаррири масъул И. Қобилов; Муҳаррир Аҳмад Қаҳҳор. ‒ Д.: Ирфон, 1990. ‒ 624 с.

khazinai_tibbi_qadim.pdf,
23.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Иброҳимзода Муҳаммадрасул. Қатрае аз тибби набавӣ (с). Мураттиб ва муҳаққиқ: Ҳоҷӣ Муҳаммадрасул Иброҳимзода. ‒ Д., 2015. ‒ 48 с.

m-rasul_qatrae.pdf,
457.56 kb
Ройгон фаро кашед

Иброҳимзода Муҳаммадрасул. Мавлавӣ Муҳаммадсолеҳ: Гулчин аз тибби Мавло ба сад дардҳо даво. Гирдоваранда, мураттиб ва муҳаққиқ: Муҳаммадрасул Иброҳимзода. Муҳаррири масъул: Абдулфаттоҳ Воҳидов. ‒ Д.: Шарқи озод, 2012. ‒ 136 с.

m-rasul_gulchin.pdf,
3.27 Mb
Ройгон фаро кашед

Капранов В. Мудрость веков (Древняя таджикская медицина о сохранении здоровья). 5-ое изд., доп. и перераб. Редактор Х. Рауфзода. ‒ Д.: Ирфон, 1989. ‒ 304 с.

mudrost_vekov_1989.pdf,
9.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Мудрость веков: Древняя восточная медицина /Вступ. ст. В. Капранова. ‒ М.: Дружба народов, 1992. ‒ 271 с.

mudrost_vekov_1992.pdf,
6.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Рисолаи Сайдия ё худ сифоти ҳайвонот ва хосияти шифобахшии онҳо /Таҳияи Анӯши Мирзо, Шарифзод Нуриддин, Раҳматзод Баҳодури Саҳбо; Муҳаррир Ҷ. Азизқулов. ‒ Д.: Доиратулмаорифи тоҷик, 1992. ‒ 63 с

risolai_saydiya.pdf,
3.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: