Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Истилоҳшиносӣ

Таҳрири охирин 29.01.2022


Бароятон китобҳои истилоҳшиносӣ пешниҳод мешаванд. Истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар илми тоҷик таърихи куҳан дошта бошад ҳам, имрӯз он бо пайдоиш ва рушди назарияи иттилоот ва торкада (интернет) ҳамчун як илми алоҳида амал мекунад, ки доираи илми забоншиносӣ барояш торафт тангӣ мекунад.


 

Назарзода Сайфиддин. Забон ва истилоҳот: Андешаҳо дар атрофи забони тоҷикӣ ва ташаккули истилоҳот /С. Назарзода. ‒ Д.: Дониш, 2003. ‒ 148 с.

nazarzoda_zabon_va_istil.pdf,
6.93 Mb
Ройгон фаро кашед

Назарзода Сайфиддин. Истилоҳоти забони тоҷикӣ: таърих, гаройиш ва дурнамо /С. Назарзода; Муҳаррири масъул Саймиддинов Д. ‒ Д.: Дақиқӣ, 2013. ‒ 370 с.

nazarzoda_istilohoti_ztj.pdf,
26.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Нуров Пирмаҳмад. Истилоҳшиносӣ: Воситаи илмии амалӣ. ‒ Д.: Дониш, 2018. ‒ 133 с.

istilohshinosi.pdf,
1.09 Mb
Ройгон фаро кашед

Нуров П. Г. Таджикская научно-техническая терминология: Становление и развитие. Теоретические основы. Прикладные аспекты. ‒ Д.: Дониш, 2009. ‒ 180 с.

nurov_taj_nt_terminologiya.pdf,
1.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Султон Мирзо Хасан. (Султонов Мирзохасан Баротович). Становление и развитие персидско-таджикской научной терминологии: на материале научного наследия IX-XI вв. /М. Б. Султонов; Отв. редактор чл.-корр. АН РТ Додихудо Саймиддинов. – Д.: Дониш, 2008. – 392 с.

sulton_nauch_term.pdf,
1.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Султон Мирзо Ҳасан. (Султонов Мирзоҳасан Баротович). Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ: дар заминаи осори илмии асрҳои IX-XI /М. Б. Султонов; Зери назари узви вобастаи АИ ҶТ Додихудо Саймиддинов. – Д.: Дониш, 2008. – 334 с.

sulton_tashakkuli_istilohot.pdf,
20.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: