Китобхона — ГУЛ


loading...

ГУЛ

Гулмуродзода П. Қуллаи мурод

Гулмуродзода П. Маорифпарварӣ ва низоми нави ҷаҳон

Гулмуродзода П. Нахли пурбор

Гулмуродзода П. Публицистика и время

Гулмуродзода П. Роҳҳо ва солҳо: Чанд лаҳза аз ҳаёти муаллим, доктори илмҳои филология, профессор В. М. Асрорӣ

Гулназар. Лоиқе чун Лоиқе

Гулназар. Ағба: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Аз барои Гулъизор: Шеърҳо:

Гулназар. Баёзи адабиёти асри бисти тоҷик: Аз Айнӣ то Лоиқ

Гулназар. Борони бесаранҷом: Шеърҳои бачагона

Гулназар. Гули афшони олуча: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Гулназар. Гунҷишки наққош: Шеърҳо

Гулназар. Дар чодари сафеди маҳтобӣ: Гулчини ашъор. ҶҶ. 1-2

Гулназар. Дарёи кӯча: Шеърҳо

Гулназар. Дастархон: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Девори сабз: Маҷмӯаи шеърҳо барои наврасон

Гулназар. Забони ошиқӣ: Гулчини ашъори Гулназар

Гулназар. Заррофа чӣ мегӯяд: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Гулназар. Калоба: Маҷмӯаи ҳикояҳо барои наврасон

Гулназар. Қадаҳи шабнам: Рубоиёт

Гулназар. Қутбии қутби сухан: Аз ҳаёт ва эҷодиёти Қутбӣ Киром

Гулназар. Лангар: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Лоиқи чун Лоиқе: Ёде аз шоири шаҳир Л. Шералӣ

Гулназар. Нардбон: Шеърҳо

Гулназар. Об омаду, об омад: Маҷмӯаи таронаҳо

Гулназар. Оғӯши саршор: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Оинаи ташна: Рубоиёт

Гулназар. Паи дарё: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Паҳно: Шеърҳо

Гулназар. Расми сарбозӣ: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Сафина

Гулназар. Се кулчаи танӯрӣ

Гулназар. Табхола: Маҷмӯаи ашъор

Гулназар. Таъми тути балхӣ: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Гулназар. Туву хубиву раъноӣ (гулчини ашъор)

Гулназар. Тулӯи беборӣ

Гулназар. Фариштаи Бомдод: Шеърҳо

Гулназар. Фасли оғоз: Китоби шеърҳо

Гулназар. Ҳар мисраи шеър Тоҷикистони ман аст: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназар. Чашми нигин: Шеърҳо ва дастонҳо

Гулназар. Шоиру шеъре агар ҳаст: Баёзи шеъри имрӯзи тоҷик

Гулназар. Шуълаи барқади сӯзони малоҳат: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулназарова Ж. Луғати феълҳои «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ

Гулназарова Ж. Таснифоти маъноии феъл дар «Баҳористон»-и А. Ҷомӣ

Гулов С. Амвоҷи сухан

Гулов С. Волны словесности

Гулов С. М. Боғдории субтропикӣ

Гулов С. М. Мевапарварӣ

Гулов С. М. Меваҳои гармидӯсти Тоҷикистон

Гулрухсор. Афсонаи кӯҳӣ

Гулрухсор. Ашки тӯфон

Гулрухсор. Биҳишти хобҳо

Гулрухсор. Бунафша

Гулрухсор. Гаҳвораи сабз

Гулрухсор. Гузидаи ашъор

Гулрухсор. Гулчини ашъори Гулрухсор

Гулрухсор. Дар паноҳи сояи худ

Гулрухсор. Девон

Гулрухсор. Дигар ишқ!

Гулрухсор. Дунёи дил

Гулрухсор. Зан ва ҷанг

Гулрухсор. Занони Сабзбаҳор (роман)

Гулрухсор. Зодрӯзи дард

Гулрухсор. Ихлос

Гулрухсор. Қасидаи кӯҳистон

Гулрухсор. Оинаи рӯз

Гулрухсор. Оташи Суғд

Гулрухсор. Ояти ишқ

Гулрухсор. Паймонаи ғазал: Шеър

Гулрухсор. Постижение рубаят Омара Хайяма

Гулрухсор. Ривоятҳои ногуфта

Гулрухсор. Рӯзномаи берӯз

Гулрухсор. Рӯҳи Бохтар

Гулрухсор. Сад барги ғазал

Гулрухсор. Сад оҳи як нафас

Гулрухсор. Сакарот

Гулрухсор. Сипар (форсӣ)

Гулрухсор. Танҳотар аз танҳоӣ

Гулрухсор. Таронаи Ватан: Шеърҳо барои кӯдакон

Гулрухсор. Тахти сангин

Гулрухсор. Фолклори Қаротегин

Гулрухсор. Хонаи падар

Гулрухсор. Ҷаҳони дилҳо

Гулрухсор. Ҷовидона

Гулрухсор. Шабдарав

Гулрухсор. Шабнам

Гулрухсор. Шеърҳо ва достонҳо

Гулрухсор. Шинохти рубоиёти Умари Хайём

Гулрухсор. Шуъла дар санг

Гулу сунбул

Гулчеҳра Сулаймонова. Айёми гули лола: Маҷмӯаи шеърҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Ду бех олу

Гулчеҳра Сулаймонова. Илҳом

Гулчеҳра Сулаймонова. Имрӯз ид

Гулчеҳра Сулаймонова. Куртаи чакан

Гулчеҳра Сулаймонова. Наргис

Гулчеҳра Сулаймонова. Рангинкамон: Шеърҳо ва достонҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Себи хубонӣ

Гулчеҳра Сулаймонова. Сичароғ: Шеърҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Таронаҳои офтобӣ: Маҷмӯаи ҳикояҳо

Гулчеҳра Сулаймонова. Тори марҷон

Гулчеҳра Сулаймонова. Чархофалак

Гулчеҳра Сулаймонова. Чил кокул

Гулчине аз гулистони «Кимиёи саодат»-и Муҳаммад Ғазолӣ: Рисолаҳои тарбиявӣ ва ахлоқӣ

Гулчине аз девони устод Шаҳриёр (форсӣ)

Гулчини ашъори устод Халилуллоҳ Халилӣ

Гулчини зарбулмасал ва мақолҳои ҷаҳон

Гулшани адаб ҷҷ. 1-5

Гулшанӣ, Муҳаммад Содиқхоҷа. Таърихи Ҳумоюн

Гульмамедов Г. Влияние естественной УФ-радиации на активность эндогенных регуляторов роста у ячменя на Памире в связи с ростовыми процессами: АКД

Гулямов Я. Г. и др. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана

Гумилев Л. Н. Древние тюрки

Гумилёв Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия

Гунтекин Рашод Нурӣ. Чаманоро. Тарҷ.

Гурез Сафар. Ҳам арш, ҳам фарш: Шеърҳо ва ҳикояҳо

Гуругли (Девять сказаний о подвигах Гуругли и Аваза богатыря)

Гуругли. Таджикский народный эпос

Гурунц Л. Санги хонаи падар: Ҳикояҳо. Тарҷ.

Густав Флобер. Хонум Бовари. Тарҷ.

Гӯрӯғлӣ. (Гӯянда Одина Шакар). Мураттибон: Ф. Муродов, С.Фатҳуллоев

Гӯрӯғлӣ, ҷ. I (Қурбоналӣ Раҷаб)

Гӯрӯғлӣ, ҷ. II (Қурбоналӣ Раҷаб)

Гӯрӯғлӣ, ҷ. III (Ҳақназари Кабуд)

Гӯрӯғлӣ. Эпоси халқи тоҷик. Тартибдиҳанда: Бузургзода Л.

Гӯрӯғлӣ. Эпоси халқи тоҷик. Ҷ.1. Тартибдиҳандагон: Бузургзода Л., Миршакар М.

Гӯте И. В. Аз Девони ғарбиву шарқӣ (Ба се забон: тоҷикӣ, русӣ, олмонӣ). Тарҷ.

Гюго В. Рӯзи охирини маҳкум. Тарҷ.

Ба пас, ба Китобхона


loading...

Навиштаҳои дигар

Чанд суруду таронаи «Шашмақом»-8...   1    2    3    4    5    6   7   8 Мо кӯшиш кардаем, ки ба андозаи шойи...
Китобхона — МУХ МУХ Мухторов З. Лексикаи ирфонии ғазалиёти Саноӣ Мухторов З. Лексикаи ирфонии ғазалиёти Саноӣ Мухторов З. М. Структура и семантика текста Мухторов...
Н. Ҳотамов. Таърихи халқи тоҷик... Китоби доктори илми таърих, профессор Намоз Ҳотамов (з. 1946) «Таърихи халқи тоҷик (аз солҳои 60-уми асри XIX то соли 1924) мӯҳлати ниҳоят кӯтоҳи таър...
MP3: Классика (Шашмақом) Ройгон фаро кашед ва бишнавед: Мақоми БУЗРУК (БУЗУРГ) Насруллоӣ.mp3 Савти Сарвиноз.mp3 Ироқи Бухоро.mp3 Талқинчаи Ироқи Бухоро.mp3 Соқино...
Диданд: 84

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>