Рубоиёти Умари Хайёми Нишопурӣ-9


Хайём3
←   Ба пас   <9>   Ба пеш   →

Ёқутлабо, лаъли бадахшонӣ ку?
В-он роҳати рӯҳу роҳи райҳонӣ ку?
Май гарчи ҳаром дар мусалмонӣ шуд,
Ту май хӯру ғам махӯр, мусалмонӣ ку?


Почему этот кубок бесцветен и сух?
Где рейханский рубин, укрепляющий дух?
Позабудь ненадолго запреты ислама,
Не скорби в одиночку — напейся за двух!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Ё Раб, ба дили асири ман раҳмат кун,
Бар синаи ғампазири ман раҳмат кун.
Бар пойи хароботрави ман бахшой,
Бар дасти пиёлагири ман раҳмат кун.


Боже, скуку смертельную нашу прости,
Эту муку похмельную нашу прости,
Эти ноги, бредущие к харабату.
Эту руку, обнявшую чашу, прости!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Ё Раб, ту гилам сириштаӣ, ман чӣ кунам?
Пашму қасабам ту риштаӣ, ман чӣ кунам?
Ҳар неку баде, ки ояд аз ман ба вуҷуд,
Ту бар сари ман навиштаӣ, ман чӣ кунам?


Ты, Боже, глину мял, — что делать мне?
Ты ткань мою соткал, — что делать мне?
Все, что свершаю — доброе и злое, —
Ты сам предначертал, — что делать мне?
(Тарҷумаи Дм. Седых)

***


Ё Раб, ту каримиву каримӣ карам аст,
Осӣ зи чӣ бурун рӯ зи боғи Ирам аст?
Бо тоатам ар бибахшӣ, он нест карам,
Бо маъсиятам агар бибахшӣ, карам аст.


О боже! Милосердьем ты велик!
За что ж из рая изгнан бунтовщик?
Нет милости — прощать рабов покорных,
Прости меня, чей бунтом полон крик!
(Тарҷумаи Владимир Державин)

***


Ёрон, ба мувофиқат чу дидор кунед,
Бояд, ки зи дӯст ёди бисёр кунед.
Чун бодаи хушгувор нӯшед ба ҳам,
Навбат чу ба мо расад, нагунсор кунед.


Когда друг ваш очутится в мире ином —
Помяните ушедшего чистым вином.
Когда чаша по кругу дойдет до Хайяма,
Кверху дном опрокиньте ее, кверху дном!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Ёрон, чу ба иттифоқ меод кунед,
Худро ба ҷамоли якдигар шод кунед.
Соқӣ, чу майи муғона бар каф гирад,
Бечора маро ҳам ба дуо ёд кунад.

***


Ёрони мувофиқ ҳама аз даст шуданд,
Дар пойи аҷал ягон-ягон паст шуданд.
Хӯрдем зи як шароб дар маҷлиси умр,
Давре ду-се пештар зи мо маст шуданд.


Приятелей сердечных пожрала пустота,
Передавила грешных тяжелая пята.
Здесь на пиру сморило их раньше нас вино,
Два лишние глотка замкнули им уста.
(Тарҷумаи В. Зайцев)

***


З-ин гуна, ки ман кори ҷаҳон мебинам,
Олам ҳама ройгон бар он мебинам.
Субҳоналлаҳ, ба ҳар чӣ дарменигарам,
Нокомии хеш андар он мебинам.


Тайны мира постиг проницательный взор:
Все на свете поистине глупость и вздор.
И куда ни взгляну я — о, слава Аллаху!
Угрожают мне беды, несчастья, позор.
(Тарҷумаи Николай Стрижков)

***


З-ин гунбади гарданда бадафъолӣ бин,
В-аз рафтани дӯстон ҷаҳон холӣ бин.
То битвонӣ, ту як нафас худро бош,
Фардо маталаб, дӣ манигар, ҳолӣ бин!


Вращаясь, свод небесный нас давит и гнетет,
Пустеет мир и многих друзей недостает.
Чтоб вырвать хоть мгновенье у рока для себя,
Забудь о том, что было, и не гляди вперед.
(Тарҷумаи Л. В. Некора)

***


З-ин даҳр, ки буд муддате манзили мо,
Н-омад ба ҷуз аз балову ғам манзили мо.
Афсӯс, ки ҳал нагашт як мушкили мо,
Рафтему ҳазор ҳасрат андар дили мо.


Мы ненадолго в этот мир пришли,
И слезы, скорбь и горе обрели.
Мы наших бед узла не разрешили,
Ушли – и горечь в душах унесли.
(Тарҷумаи Владимир Державин)

***


З-он май, ки шароби ҷовидонист, бихӯр,
Сармояи айши инҷаҳонист, бихӯр.
Сӯзанда чу оташ аст, лекин ғамро,
Бурранда чу оби зиндагонист, бихӯр.


Вот в чаше бессмертья вино, — выпей его!
Веселье в нем растворено, — выпей его!
Гортань, как огонь, обжигает, но горе смывает
Живою водою оно, — выпей его!
(Тарҷумаи Владимир Державин)

***


З-он пеш, ки аз ҷоми аҷал маст шавӣ,
Зери лагади ҳодисаҳо паст шавӣ.
Сармоя ба даст ор ин ҷо, к-он ҷо
Суде накунӣ, агар тиҳидаст шавӣ.


До того, как замрешь на последней меже,
В этой жизни подумать успей о душе,
Ибо там оказавшись с пустыми руками,
Ничего наверстать не сумеешь уже.
(Тарҷумаи А. Кушнер)

***


З-он пеш, ки бар сарат шабехун оранд,
(З-он пеш, ки ғамҳот шабехун оранд)
Фармой, ки то бодаи гулгун оранд.
Ту зар наӣ, эй ғофили нодон, ки туро,
Дар хок ниҳанду боз берун оранд.


Не избежать конца пути земного,
Вели же принести вина хмельного!
Простак, ведь ты не золото, — тебя,
Раз закопав, не откопают снова.
(Тарҷумаи Ц. Бану)

***


З-он пештар, эй санам, ки дар раҳгузаре,
Хоки ману ту кӯза кунад кӯзагаре,
З-он кӯзаи май, ки нест дар вай зараре,
Пур кун қадаҳе, бихӯр, ба ман деҳ дигаре.


О кумир! Я подобных тебе не встречал.
Я до встречи с тобой горевал и скучал,
Дай мне полную чарку и выпей со мною,
Пока чарок из нас не наделал гончар!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Зинҳор, кунун, ки метавонӣ боре,
Бардор зи хотири азизе боре.
К-ин мамлакати ҳусн намонад ҷовид,
Аз дасти ту ҳам бурун равад якборе.


Сейчас, сейчас, коль можешь ты, пойди,
От скорби ближнего освободи,
Ведь царство красоты и от тебя
Уйдет, — смотри, день этот впереди!
(Тарҷумаи А. Старостин)

***


Зоҳид, ба карам туро чу мо нашносад,
Бегона туро чу ошно нашносад.
Гуфтӣ, ки гунаҳ кунӣ, ба дӯзах барамат,
Инро ба касе гӯ, ки туро нашносад.


Великодушья твоего святой аскет не знает,
Так, как тебя я изучил, и целый свет не знает.
Ты говорил — повергнешь в ад меня, коль согрешу.
Скажи об этом — мой совет, — тем, кто тебя не знает.
(Тарҷумаи Я. Часова)

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.