Рубоиёти Умари Хайёми Нишопурӣ-19


Хайём3
←   Ба пас   <19>   Ба пеш   →

Чун нест ҳақиқату яқин андар даст,
Натвон ба умеди шак ҳама умр нишаст.
Ҳон, то наниҳем ҷоми май аз кафи даст,
Дар бехабарӣ мард чи ҳушёру чи маст.

***


Чун огаҳӣ, эй дӯст, зи ҳар асроре,
Чандин чӣ хӯрӣ ба беҳуда теморе?
Чун менаравад ба ихтиёрат коре,
Хуш бош дар ин нафас, ки ҳастӣ боре.


Когда все тайны мира изведал ты, мой друг,
К чему печали столько и бесполезных мук?
Не по твоим желаньям идут дела — так что ж?
Весельем жизнь наполни, покуда есть досуг!
(Тарҷумаи А. Старостин)

***


Чун омаданам ба ман набуд рӯзи нахуст,
Рафтан ба пайи мурод азмест дуруст.
Бархезу миён бубанд, эй соқӣ, чуст,
К-андӯҳи ҷаҳон ба май фурӯ хоҳам шуст.

***


Чун рӯзиву умр бешу кам натвон кард,
Дилро ба каму беш дижам натвон кард,
Кори ману ту чунон ки ройи ману туст,
Аз мум ба дасти хеш ҳам натвон кард.

***


Чун ӯҳда намекунад касе фардоро,
Ҳолӣ хуш кун ту ин дили шайдоро.
Май нӯш ба нури моҳ, эй ёр, ки моҳ,
Бисёр барояду наёбад моро.


Как знать, подруга, что нас завтра ждёт?
В ночь лунную забудем день забот!
Испей вина со мной, Луна вот так же
Взойдёт, а нас с тобою не найдёт.
(Тарҷумаи Ц. Бану)

***


Чун ҳосили одамӣ дар ин шӯристон,
Ҷуз хӯрдани ғусса нест ё кандани ҷон.
Хуррам дили он ки з-ин ҷаҳон зуд бирафт,
Осуда касе, ки худ наёмад ба ҷаҳон.


Эта жизнь — солончак. Вкус у жизни такой,
Что сердца наполняются смертной тоской.
Счастлив тот, кто ее поскорее покинет.
Кто совеем не родится — познает покой.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Чун чарх ба коми як хирадманд нагашт,
Ту хоҳ фалак ҳафт шумар, хоҳӣ ҳашт,
Чун бояд мурду орзуҳо ҳама ҳишт,
Чи мӯр хӯрад ба гӯру чи гург ба дашт.


«Семь небес или восемь»? По-разному врут.
Важно то, что меня они в прах разотрут.
И какая мне разница: черви в могиле
Или волки в степи моё тело сожрут?
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Чун ҷинси маро хоса бидонад соқӣ,
Сад фасл зи ҳар навъ биронад соқӣ.
Чун вомонам, ба расми худ бода диҳад,
Дар ҳадди худам даргузаронад соқӣ.

***


Чун ҷон ба лаб омад, чи Нишопуру чи Балх,
Паймона чу пур шавад, чи ширину чи талх.
Май нӯш, ки баъд аз ману ту Моҳ басе
Аз салх ба ғурра ояду аз ғурра ба салх.


Мертвецам все равно: что минута — что час,
Что вода — что вино, что Багдад — что Шираз.
Полнолуние сменится новой луною
После нашей погибели тысячи раз.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Ҷомест, ки ақл офарин мезанадаш,
Сад бӯса зи меҳр бар ҷабин мезанадаш.
Ин кӯзагари даҳр чунин ҷоми латиф,
Месозаду боз бар замин мезанадаш.


Этой чаше рассудок хвалу воздает.
С ней влюбленный целуется ночь напролет.
А безумный гончар столь изящную чащу
Создает — и об землю без жалости бьет!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Ҷонам ба фидои он ки ¬ӯ аҳл бувад,
Сар дар қадамаш агар ниҳам, саҳл бувад.
Хоҳӣ, ки бидонӣ ба яқин дӯзахро
Дӯзах ба ҷаҳон сӯҳбати ноаҳл бувад.


Для достойного — нету достойных наград,
Я живот положить за достойного рад.
Хочешь знать, существуют ли адские муки?
Жить среди недостойных — вот истинный ад!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Ҷоно, ману ту намунаи паргорем,
Сар гарчи ду кардаем, як тан дорем.
Бар нуқта равонем кунун доиравор,
То охири кор сар ба ҳам боз орем.


Мы похожи на циркуль, вдвоем, на траве:
Головы у единого тулова две.
Полный круг совершаем, на стержне вращаясь,
Чтобы снова совпасть головой к голове.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Шаб нест, ки ақл дар таҳайюр нашавад,
В-аз гиря канори ман пур аз дур нашавад.
Пур менашавад косаи сар аз савдо,
Ҳар коса, ки сарнагун бувад, пур нашавад.


Деяньями этого мира разум мой сокрушен,
Мой плащ на груди разодран, ручьями слез орошен,
Фиал головы поникшей познанья вином не наполнить,
Нельзя ведь сосуд наполнить, когда опрокинут он.
(Тарҷумаи Владимир Державин)

***


Шайхе ба зани фоҳиша гуфто: «Мастӣ,
Ҳар лаҳза ба доми дигаре побастӣ».
Гуфто: «Шайхо, ҳар он чӣ гӯйӣ, ҳастам,
Аммо ту чунонки менамойӣ, ҳастӣ?»


Шейх блудницу стыдил: «Ты, беспутная, пьешь,
Всем желающим тело свое продаешь!»
«Я, — сказала блудница, — и вправду такая.
Тот ли ты, за кого мне себя выдаешь?»
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Шармат н-ояд аз ин табоҳӣ кардан,
З-ин тарки авомиру навоҳӣ кардан.
Гирам, ки саросар ин ҷаҳон мулки ту шуд,
Ҷуз он, ки раҳо кунӣ, чӣ хоҳӣ кардан?


Что не стыдишься низкого разврата,
Отказа от запретов шариата?
Весь мир себе, допустим, заберешь —
Но все ж его оставишь ты когда-то…
(Тарҷумаи С. Ботвинник)

***


Шодӣ биталаб, ки ҳосили умр дамест,
Ҳар зарра зи хоки Кайқубодеву Ҷамест.
Аҳволи ҷаҳону асли ин умр, ки ҳаст,
Хобеву хаёлеву фиребеву дамест.

***


Эзид чу нахост, он чӣ ман хостаам,
Кай гардад рост, он чӣ ман хостаам.
Гар ҷумла савоб аст, ки ӯ хостааст,
Пас ҷумла хатост, он чӣ ман хостаам?


Коль небом не дано, чего хочу,
Свершить не суждено, чего хочу.
Коль свято все, чего желает небо,
То, значит, все грешно, чего хочу…
(Тарҷумаи Дм. Седых)

***


Эй аз ҳарами зоти ту ақл огаҳ не,
В-аз маъсияту тоати мо мустағнӣ.
Мастам зи гуноҳу аз риҷо ҳушёрам,
Уммед ба раҳмати ту дорам яъне.


Знаю, сущность твоя недоступна уму,
Мой бунт иль покорность Тебе ни к чему.
Я, погрязший в грехах, жив одною надеждой:
Милосердный, простишь Ты рабу своему.
(Тарҷумаи Николай Стрижков)

***


Эй бар ҳама сарварони олам фирӯз,
Донӣ, ки чӣ вақт май бувад рӯҳафрӯз?
Якшанбаву душанбаву сешанбаву чор,
Панҷшанбаву одинаву шанба шабу рӯз.


Не у тех, кто во прах государства поверг, —
Лишь у пьяных душа устремляется вверх!
Надо пить: в понедельник, во вторник, в субботу,
В воскресение, в пятницу, в среду, в четверг.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Эй бас, ки набошему ҷаҳон хоҳад буд,
Не ном зи мову не нишон хоҳад буд.
З-ин пеш набудему набуд ҳеҷ халал,
З-ин пас чу набошем, ҳамон хоҳад буд.


Мы уйдем без следа — ни имен, ни примет.
Этот мир простоит еще тысячи лет.
Нас и раньше тут не было — после не будет.
Ни ущерба, ни пользы от этого нет.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Эй бехабар аз кори ҷаҳон ҳеҷ наӣ,
Бунёд ба бод аст, аз он ҳеҷ наӣ.
Шуд ҳадди вуҷуд дар миёни ду алам,
Атроф бувад, ту дар миён ҳеҷ наӣ.


О невежда, вокруг посмотри, ты — ничто,
Нет основы — лишь ветер царит, ты — ничто
Два ничто твоей жизни предел и граница,
Заключен ты в ничто, и внутри ты — ничто.
(Тарҷумаи Николай Стрижков)

***


Эй бехабар, ин шакли муҷассам ҳеҷ аст,
В-ин торуми нӯҳ сипеҳри арқам ҳеҷ аст.
Хуш бош, к-аз ин нишемани кавну фасод,
Вобастаи як дамем, он ҳам ҳеҷ аст.


О невежды! Наш облик телесный — ничто,
Да и весь этот мир поднебесный — ничто.
Веселитесь же, тленные пленники мига,
Ибо миг в этой камере тесной — ничто!
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Эй бехабарон, ишваи дунё махаред,
Чун аз ҳама ҳолҳои ӯ бехабаред.
В-ин умри азизи хеш мадҳед ба бод,
Ҳон ёр талаб кунеду ҳин бода хӯред.


Никому не познать судеб вещий закон,
Для земных мудрецов стал загадкою он.
Так не трать жалких сил на его постиженье,
Счастье в кубках ищи… О, как сладок их звон!
(Тарҷумаи Б. Голубев)

***


Эй бода, ту маъшуқи мани шайдоӣ,
Ман мехӯраму натарсам аз расвоӣ.
Чандон хӯраме, ки ҳар кӣ бинад, гӯяд:
«Эй хумми шароб, аз куҷо меойӣ?»


О вино! Замени мне любовь и Коран.
О духан! Я — из верных твоих прихожан,
Выпью столько, что каждый идущий навстречу
Сразу спросят: «Откуда бредет этот жбан?»
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Эй вой, бар он дил, ки дар ӯ сӯзе нест,
Савдозадаи меҳри дилафрӯзе нест.
Рӯзе, ки ту бе ишқ ба сар хоҳӣ бурд,
Зоеътар аз он рӯз туро рӯзе нест.


О горе, горе сердцу, где жгучей страсти нет,
Где нет любви мучений, где грез о счастье нет!
День без любви — потерян; тусклее и серей,
Чем этот день бесплодный, и дней ненастья нет.
(Тарҷумаи Л. В. Некора)

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.