Навиштаи: Абдуҳамид Тағоев

Фасли чорум Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ Боби севум Халқи тоҷик дар асри ХI — ибтидои АСРИ ХIII. Давлатҳои Ғазнавиён, Қарохониён, Ғуриён ва Хоразмшоҳиён 1. Таърихи сиёсӣ Муборизаи бесамари Абӯиброҳими Мунтасир барои аз нав барқарор намудани ҳокимияти Сомониён Дар солҳои аввали асри ХI, пас аз забт кардани Мовароуннаҳр ба Қарохониҳо лозим… Муфассалтар →

Фасли чорум Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ Боби дувум Анҷоми протсесси ташаккули халқи тоҷик ва созмони давлатии ӯ. Давлати Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён (асрҳои IХ-Х) 1. Таърихи сиёсии асрҳои IХ-Х Қувват гирифтани ашрофи феодалии маҳаллӣ Шӯришҳои пай дар пайи халқҳои Мовароуннаҳр, ки аз замони мавриди истилои хилофат қарор гирифтани Осиёи Миёна… Муфассалтар →

Фасли чорум Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ Боби якум Халқҳои Осиёи Миёна дар ҳайъати Хилофати Араб 1. Аз по афтидани давлати Сосониён Арабистон дар арафаи ислом Дар асарҳои таърихшиносӣ аксар вақт ақибмондагии арабҳо дар арафаи пайдоиши ислом таъкид мешавад. Ин ақида яктарафа ва нодуруст аст. Соли 1853 Ф. Энгелс навишта буд:… Муфассалтар →

Фасли севум Пайдоиши муносибатҳои феодалӣ дар Осиёи Миёна Боби дувум Халқҳои Осиёи Миёна дар асри VI – ибтидои асри VIII 1. Воқеаҳои асосии таърихи сиёсӣ. Муборизаи синфӣ Хоқонии турк ва нуфузи ҳокимияти он дар Осиёи Миёна Дар асри VI хеле дур аз ҳудуди Осиёи Миёна дар Олтой зери унвони «Хоқонии турк» (солҳои 551-744) иттиҳоди давлатие… Муфассалтар →

Фасли севум Пайдоиши муносибатҳои феодалӣ дар Осиёи Миёна Боби якум Тоифаҳо ва халқиятҳои Осиёи Миёна дар асрҳои IV-VI милодӣ 1. Таърихи сиёсӣ Давлати Сосониён Дар ибтидои асри III милодӣ дар натиҷаи ҷангҳои дурударози пуртаҳлукаи зидди римиҳо ва низову хархашаҳои дохилӣ давлати Порт завол ёфт. Зиддияти синфии байни ашрофу ғуломдор ва аҳли ҷамоату ғуломон якбора тезутунд… Муфассалтар →

Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби панҷум Сохти иҷтимоию иқтисодии Осиёи Миёнаи қадим 1. Историографияи масъалаҳои форматсияи иҷтимоию иқтисодии ғуломдории Осиёи Миёнаи қадим Нотавонии илми буржуазӣ, алалхусус ҳангоми чун як чизи том омӯхтани таърихи иҷтимоию иқтисодии Осиёи Миёна ва Шарқ маълум шуд. Муаррихони буржуазӣ барои шарҳу тафсири ин масъалаҳо усулеро пеш… Муфассалтар →

Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби чорум Осиёи Миёна дар давраи Кушониён 1. Порт, Юнону Бохтар ва кӯчманчиён. Ибтидои таърихи йуҷиҳо Кӯчманчиён ва Порт Соли 138/7 ба тахти Порт Фарҳоди II нишаст. Худи Фарҳод ҳанӯз хурд буд ва давлатро модараш идора мекард. Амнияти мамлакат талаб мекард, ки подшоҳ дар шарқ бошад…. Муфассалтар →

Ба боло